آلمان - نرخ تورم

Germany Inflation Rate
Receive the next reported value for Germany Inflation Rate in you InboxWe will not not share your email with third parties and you can unsubscribe at any time.
Please Paste this Code in your Website

واقعی قبلی بالاترین پایین ترین تاریخ واحد فرکانس
0.70 0.40 11.54 -7.62 1950 - 2016 در صد ماهیانه
ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - آلمان - نرخ تورم.


تقویم GMT مرجع واقعی قبلی توافق پیش بینی (i)
2016-09-13 06:00 AM Aug 0.4% 0.4% 0.4% 0.4%
2016-09-29 12:00 PM Sep 0.7% 0.4% 0.6% 0.5%
2016-10-13 06:00 AM Sep 0.7% 0.4% 0.7% 0.7%
2016-10-28 12:00 PM Oct 0.7% 0.8%
2016-11-11 07:00 AM Oct 0.7%
2016-11-29 01:00 PM Nov 0.6%
[+]

آلمان قیمت ها گذشته قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ تورم 0.70 0.40 11.54 -7.62 در صد [+]
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.00 2.65 -2.73 در صد [+]
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107.70 107.60 107.70 20.50 نقاط شاخص [+]
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 100.60 100.60 100.70 75.50 نقاط شاخص [+]
قیمت مصرف کننده اصلی 107.90 107.90 107.90 69.80 نقاط شاخص [+]
اندازه اصل تورم 1.22 1.31 6.29 0.19 در صد [+]
قیمت تولید 102.00 102.20 107.70 26.50 نقاط شاخص [+]
تغییر قیمت تولید کننده -1.40 -1.60 22.41 -7.79 در صد [+]
قیمت صادرات 104.00 104.10 105.60 38.00 نقاط شاخص [+]
قیمت واردات 97.70 97.90 110.00 41.10 نقاط شاخص [+]
تورم مواد غذایی 0.50 0.80 8.22 -3.09 در صد [+]
CPI حمل و نقل 105.20 104.70 109.50 57.30 نقاط شاخص [+]
[+]