آلمان - نرخ تورم (ماهانه) - 2014

ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - آلمان - نرخ تورم (ماهانه).

     
صادرات API

Germany Inflation Rate MoM


واقعی قبلی بالاترین پایین ترین تاریخ واحد فرکانس
0.30 0.30 2.65 -2.73 1950 - 2014 در صد ماهیانه
آلمان - نرخ تورم (ماهانه) - 2014

تقویم GMT کشور واقعه مرجع واقعی قبلی توافق پیش بینی
2014-06-27 01:00 PM آلمان
نرخ تورم (ماهانه)
Jun 2014 0.3% -0.1% 0.2% 0.14%
2014-07-11 07:00 AM آلمان
نرخ تورم (ماهیانه) نهایی
Jun 2014 0.3% -0.1% 0.3% 0.3%
2014-07-30 01:00 PM آلمان
نرخ تورم (ماهانه)
Jul 2014 0.3% 0.3% 0.2% 0.34%
2014-08-13 07:00 AM آلمان
نرخ تورم (ماهیانه) نهایی
Jul 2014 0.3% 0.3% 0.3% 0.3%
2014-08-28 01:00 PM آلمان
نرخ تورم (ماهانه)
Aug 2014 0.3% 0.2% 0.14%
[+]


قیمت ها گذشته قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ تورم 0.85 1.04 11.54 -7.62 در صد [+]
نرخ تورم (ماهانه) 0.30 0.30 2.65 -2.73 در صد [+]
شاخص قیمت مصرفی 107.00 106.70 107.00 20.50 نقاط شاخص [+]
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 116.60 116.30 116.60 114.80 نقاط شاخص [+]
قیمت تولید 105.80 105.90 107.70 26.50 نقاط شاخص [+]
تغییر قیمت تولید -0.80 -0.75 22.41 -7.79 در صد [+]
قیمت صادرات 104.00 103.90 105.20 38.00 نقاط شاخص [+]
قیمت واردات 104.00 103.80 110.00 41.10 نقاط شاخص [+]
تورم مواد غذایی 0.00 0.45 8.22 -3.09 در صد [+]
[+]


نرخ تورم (ماهانه) مرجع قبلی بالاترین پایین ترین واحد
استرالیا 0.50 May/14 0.60 7.55 -1.54 در صد [+]
برزیل 0.01 Jul/14 0.40 82.39 -0.51 در صد [+]
کانادا -0.20 Jul/14 0.08 2.63 -1.31 در صد [+]
چین 0.10 Jul/14 -0.10 2.60 -1.80 در صد [+]
منطقه یورو -0.65 Jul/14 0.11 1.35 -1.11 در صد [+]
فرانسه -0.30 Jul/14 0.00 0.83 -0.56 در صد [+]
آلمان 0.30 Jul/14 0.30 2.65 -2.73 در صد [+]
اندونزی 0.93 Jul/14 0.43 8.70 -0.35 در صد [+]
ایتالیا -0.10 Jul/14 0.10 3.50 -2.40 در صد [+]
ژاپن -0.10 Jun/14 0.40 4.10 -1.10 در صد [+]
مکزیک 0.28 Jul/14 0.17 15.46 -0.74 در صد [+]
روسیه 0.47 Jul/14 0.64 100.00 -0.37 در صد [+]
کره جنوبی 0.15 Jul/14 -0.13 5.29 -2.52 در صد [+]
اسپانیا -0.94 Jul/14 0.03 4.58 -1.85 در صد [+]
سوئیس -0.40 Jul/14 -0.10 2.10 -1.05 در صد [+]
ترکیه 0.45 Jul/14 0.31 3.27 -1.43 در صد [+]
انگلستان -0.30 Jul/14 0.20 3.37 -0.94 در صد [+]
ایالات متحده 0.10 Jul/14 0.26 1.81 -1.77 در صد [+]