آلمان - نرخ تورم (ماهانه) - 2014

ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - آلمان - نرخ تورم (ماهانه).

     

Germany Inflation Rate MoM


واقعی قبلی بالاترین پایین ترین تاریخ واحد فرکانس
0.00 0.00 2.65 -2.73 1950 - 2014 در صد ماهیانه
آلمان - نرخ تورم (ماهانه) - 2014

تقویم GMT کشور واقعه مرجع واقعی قبلی توافق پیش بینی
2014-08-28 01:00 PM آلمان
نرخ تورم (ماهانه)
Aug 2014 0.0% 0.3% 0.2% 0.14%
2014-09-11 07:00 AM آلمان
نرخ تورم (ماهیانه) نهایی
Aug 2014 0.0% 0.3% 0.0% 0.0%
2014-09-29 01:00 PM آلمان
نرخ تورم (ماهانه)
Sep 2014 0.0% 0.0% -0.1% -0.14%
2014-10-15 07:00 AM آلمان
نرخ تورم (ماهیانه) نهایی
Sep 2014 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2014-10-30 01:00 PM آلمان
نرخ تورم (ماهانه)
Oct 2014 0.0% 0.14%
[+]


آلمان قیمت ها گذشته قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ تورم 0.80 0.80 11.54 -7.62 در صد [+]
نرخ تورم (ماهانه) 0.00 0.00 2.65 -2.73 در صد [+]
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107.00 107.00 107.00 20.50 نقاط شاخص [+]
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 116.60 116.30 116.60 114.80 نقاط شاخص [+]
قیمت تولید 105.70 105.70 107.70 26.50 نقاط شاخص [+]
تغییر قیمت تولید -1.00 -0.80 22.41 -7.79 در صد [+]
قیمت صادرات 104.10 104.10 105.20 38.00 نقاط شاخص [+]
قیمت واردات 103.50 103.60 110.00 41.10 نقاط شاخص [+]
تورم مواد غذایی 1.00 0.54 8.22 -3.09 در صد [+]
قیمت مصرف کننده اصلی 105.30 105.30 105.30 69.80 نقاط شاخص [+]
اندازه اصل تورم 1.34 1.34 6.29 0.19 در صد [+]
[+]