آلمان - نرخ تورم (ماهانه) - 2014

ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - آلمان - نرخ تورم (ماهانه).

       

Germany Inflation Rate MoM


واقعی قبلی بالاترین پایین ترین تاریخ واحد فرکانس
-0.30 0.00 2.65 -2.73 1950 - 2014 در صد ماهیانه
آلمان - نرخ تورم (ماهانه) - 2014

تقویم GMT واقعه واقعی قبلی توافق پیش بینی (i)
2014-10-15 07:00 AM
نرخ تورم (ماهیانه) نهایی  Sep 2014
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2014-10-30 01:00 PM
نرخ تورم (ماهانه)  Oct 2014
-0.3% 0.0% -0.1% 0.14%
2014-11-13 07:00 AM
نرخ تورم (ماهانه) -  Oct 2014
-0.3% 0.0% -0.3% -0.3%
2014-11-27 01:00 PM
Inflation Rate MoM - Prel  Nov 2014
-0.3% 0.1% 0.22%
2014-12-11 07:00 AM
نرخ تورم (ماهیانه) نهایی  Nov 2014
-0.3%
[+]


آلمان قیمت ها گذشته قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ تورم 0.80 0.80 11.54 -7.62 در صد [+]
نرخ تورم (ماهانه) -0.30 0.00 2.65 -2.73 در صد [+]
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106.70 107.00 107.00 20.50 نقاط شاخص [+]
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 116.20 116.60 116.60 114.80 نقاط شاخص [+]
قیمت تولید 105.50 105.70 107.70 26.50 نقاط شاخص [+]
تغییر قیمت تولید -1.00 -1.00 22.41 -7.79 در صد [+]
قیمت صادرات 104.30 104.10 105.20 38.00 نقاط شاخص [+]
قیمت واردات 103.80 103.50 110.00 41.10 نقاط شاخص [+]
تورم مواد غذایی 0.91 1.00 8.22 -3.09 در صد [+]
قیمت مصرف کننده اصلی 105.20 105.30 105.30 69.80 نقاط شاخص [+]
اندازه اصل تورم 1.35 1.35 6.29 0.19 در صد [+]
[+]