آلمان - نرخ تورم (ماهانه)

Germany Inflation Rate MoM
Please Paste this Code in your Website

واقعی قبلی بالاترین پایین ترین تاریخ واحد فرکانس
0.00 0.20 2.65 -2.73 1950 - 2015 در صد ماهیانه
ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - آلمان - نرخ تورم (ماهانه).


تقویم GMT مرجع واقعی قبلی توافق پیش بینی (i)
2015-07-30 01:05 PM Jul 0.2% -0.1% 0.3% 0.2%
2015-08-13 07:00 AM Jul 0.2% -0.1% 0.2% 0.2%
2015-08-28 01:00 PM Aug 0% 0.2% -0.1% -0.2%
2015-09-11 07:00 AM Aug 0.2%
2015-09-29 01:00 PM Sep 0.16%
2015-10-13 07:00 AM Sep
[+]

آلمان قیمت ها گذشته قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ تورم 0.20 0.20 11.54 -7.62 در صد [+]
نرخ تورم (ماهانه) 0.00 0.20 2.65 -2.73 در صد [+]
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107.20 107.20 107.20 20.50 نقاط شاخص [+]
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 116.70 116.70 116.70 86.90 نقاط شاخص [+]
قیمت تولید 104.40 104.40 107.70 26.50 نقاط شاخص [+]
تغییر قیمت تولید -1.30 -1.40 22.41 -7.79 در صد [+]
قیمت صادرات 105.40 105.30 105.60 38.00 نقاط شاخص [+]
قیمت واردات 101.80 102.50 110.00 41.10 نقاط شاخص [+]
تورم مواد غذایی 0.40 1.05 8.22 -3.09 در صد [+]
قیمت مصرف کننده اصلی 106.30 105.90 106.30 69.80 نقاط شاخص [+]
اندازه اصل تورم 1.14 1.05 6.29 0.19 در صد [+]
[+]


نرخ تورم (ماهانه) مرجع قبلی بالاترین پایین ترین واحد
استرالیا 0.70 Jun/15 0.20 7.55 -1.54 در صد [+]
برزیل 0.62 Jul/15 0.79 82.39 -0.51 در صد [+]
کانادا 0.10 Jul/15 0.20 2.60 -1.30 در صد [+]
چین 0.30 Jul/15 0.00 2.60 -1.80 در صد [+]
منطقه یورو -0.60 Jul/15 0.00 1.35 -1.60 در صد [+]
فرانسه -0.40 Jul/15 -0.10 0.83 -1.00 در صد [+]
آلمان 0.00 Aug/15 0.20 2.65 -2.73 در صد [+]
هند 0.60 Jul/15 1.15 1.77 -1.00 در صد [+]
اندونزی 0.39 Aug/15 0.93 8.70 -0.36 در صد [+]
ایتالیا 0.20 Aug/15 -0.10 3.50 -2.40 در صد [+]
ژاپن -0.10 Jul/15 -0.20 4.10 -1.10 در صد [+]
مکزیک 0.15 Jul/15 0.17 15.46 -0.74 در صد [+]
هلند 0.80 Jul/15 -0.40 4.40 -2.76 در صد [+]
روسیه 0.80 Jul/15 0.20 100.00 -0.37 در صد [+]
کره جنوبی 0.20 Aug/15 0.20 5.29 -2.52 در صد [+]
اسپانیا -0.30 Aug/15 -0.90 4.58 -1.85 در صد [+]
سوئیس -0.60 Jul/15 0.10 2.10 -1.05 در صد [+]
ترکیه 0.09 Jul/15 -0.51 3.27 -1.43 در صد [+]
انگلستان -0.20 Jul/15 0.00 3.37 -0.94 در صد [+]
ایالات متحده 0.10 Jul/15 0.30 1.80 -1.80 در صد [+]