ازبکستان - پول - 2014

ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - ازبکستان - پول.

     
Uzbekistani Som
Please Paste this Code in your Website

واقعی قبلی بالاترین پایین ترین تاریخ واحد فرکانس
2530.00 2475.00 2530.00 712.35 2009 - 2015 روزانه
ازبکستان - پول - 2014 - 2014

ازبکستان بازار گذشته قبلی بالاترین پایین ترین واحد
پول 2530.00 2475.00 2530.00 712.35 [+]
[+]


پول مرجع قبلی بالاترین پایین ترین واحد
استرالیا 0.76 May/15 0.78 1.10 0.48 [+]
برزیل 3.17 May/15 2.99 3.95 0.01 [+]
کانادا 1.25 May/15 1.21 1.61 0.92 [+]
چین 6.20 May/15 6.20 8.73 1.53 [+]
منطقه یورو 1.09 May/15 1.12 1.86 0.69 [+]
فرانسه 1.09 May/15 1.12 1.86 0.69 [+]
آلمان 1.09 May/15 1.12 1.86 0.69 [+]
هند 63.82 May/15 63.51 68.61 7.19 [+]
اندونزی 13145.00 May/15 12915.00 16650.00 1977.00 [+]
ایتالیا 1.09 May/15 1.12 1.86 0.69 [+]
ژاپن 124.23 May/15 119.67 306.84 75.74 [+]
مکزیک 15.32 May/15 15.23 15.61 0.01 [+]
هلند 1.09 May/15 1.12 1.86 0.69 [+]
روسیه 52.90 May/15 51.58 72.45 0.98 [+]
کره جنوبی 1092.38 May/15 1068.97 1962.50 667.20 [+]
اسپانیا 1.09 May/15 1.12 1.86 0.69 [+]
سوئیس 0.92 May/15 0.94 3.88 0.72 [+]
ترکیه 2.66 May/15 2.65 2.71 0.01 [+]
انگلستان 1.52 May/15 1.53 2.86 1.05 [+]
ایالات متحده 96.96 May/15 94.60 164.72 71.32 [+]