035720

165,500.00

تغییر روزانه:

-0.30%

سالیانه:

62.25%

قیمت روز سال
KOSPI 2246 -21.12 -0.93% 3.15%