055550

45,650.00

تغییر روزانه:

3.28%

سالیانه:

13.00%قیمت روز سال
Industrial Bank Of Korea 12,400.00 300.00 2.48% -17.06%
Shinhan Financial 45,650.00 1,450.00 3.28% 13.00%
Hana Financial 38,600.00 1,000.00 2.66% 3.62%
قیمت روز سال
KOSPI 2170 32.90 1.54% 4.87%