055550

41,050.00

تغییر روزانه:

-0.61%

سالیانه:

0.74%

قیمت روز سال
Industrial Bank Of Korea 11,250.00 50.00 0.45% -18.18%
Shinhan Financial 41,050.00 -250.00 -0.61% 0.74%
Hana Financial 35,150.00 -200.00 -0.57% -7.62%

قیمت روز سال
KOSPI 2250 2.52 0.11% 5.95%