055550

26,550.00

تغییر روزانه:

-0.75%

سالیانه:

-41.39%

قیمت روز سال
Industrial Bank Of Korea 7,200.00 40.00 0.56% -50.52%
Shinhan Financial 26,550.00 -200.00 -0.75% -41.39%
Hana Financial 22,250.00 400.00 1.83% -43.31%

قیمت روز سال
KOSPI 1724 39.41 2.34% -21.71%