قیمت روز سال
SK Hynix 141,500.00 -3,000.00 -2.08% 52.48%
Samsung 83,600.00 0 0% 50.90%
Samsung SDI 684,000.00 0 0% 122.08%
Samsung Electro Mechanics 201,500.00 0 0% 53.82%
Samsung SDS 191,500.00 0 0% 12.98%
Lg Electronics 149,000.00 0 0% 147.51%
Lenovo Group 8.73 -0.24 -2.68% 103.50%
Micron Technology 77.06 -3.58 -4.44% 51.60%

قیمت روز سال
KOSPI 3125 0 0% 62.37%