نرخ ارز
1,018.73
تغییر روزانه
1.24%
سالیانه
-75.03%