بلاروس - هزینه های مصرف کننده - پیش بینی


Forecast Data Chart
Trading Economics members can view, download and compare data from nearly 200 countries, including more than 20 million economic indicators, exchange rates, government bond yields, stock indexes and commodity prices.

The Trading Economics Application Programming Interface (API) provides direct access to our data. It allows API clients to download millions of rows of historical data, to query our real-time economic calendar, subscribe to updates and receive quotes for currencies, commodities, stocks and bonds.بلاروس مصرف کننده گذشته Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
هزینه های مصرف کننده 10423 11338 11053 10663 11038 11578
تسهیلات اعتباری خریدار 3615 3998 4286 4530 4736 5652
قیمت گازوئیل 0.69 0.7 0.66 0.62 0.59 0.32
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 6 0.26 -0.47 -0.26 -0.28 -0.28
تغییرات سالیانه خرده فروشی 11 11.31 11.45 11.51 11.53 11.55
[+]