بنین - صادرات - پیش بینی


Benin Exports
width
height
Trading Economics members can view, download and compare data from nearly 200 countries, including more than 20 million economic indicators, exchange rates, government bond yields, stock indexes and commodity prices.

The Trading Economics Application Programming Interface (API) provides direct access to our data. It allows API clients to download millions of rows of historical data, to query our real-time economic calendar, subscribe to updates and receive quotes for currencies, commodities, stocks and bonds.


بنین تجارت گذشته Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -177 -255 -209 -232 -260 -219
صادرات 166 67.34 119 118 77.87 89.61
واردات 343 343 337 335 335 308
حساب جاری -745 -748 -728 -708 -688 -696
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.1 -8 -8 -6.22 -8 -5
شاخص تروریسم 0 0.05 0.05 0.05 0.05 0.08
[+]