بنین - صادرات - پیش بینی


Benin Exports
width
height
Trading Economics members can view, download and compare data from nearly 200 countries, including more than 20 million economic indicators, exchange rates, government bond yields, stock indexes and commodity prices.

The Trading Economics Application Programming Interface (API) provides direct access to our data. It allows API clients to download millions of rows of historical data, to query our real-time economic calendar, subscribe to updates and receive quotes for currencies, commodities, stocks and bonds.بنین تجارت گذشته Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری 80.95 -268 -315 -301 -294 -297
صادرات 80.98 118 118 118 118 118
واردات 0.04 387 433 417 413 415
حساب جاری -745 -792 -773 -754 -747 -878
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.1 -8 -8 -8 -7 -5
شاخص تروریسم 0 0.04 0.04 0.04 0.05 0.07
[+]