بنین - صادرات - پیش بینی


Forecast Data Chart
Trading Economics members can view, download and compare data from nearly 200 countries, including more than 20 million economic indicators, exchange rates, government bond yields, stock indexes and commodity prices.

The Trading Economics Application Programming Interface (API) provides direct access to our data. It allows API clients to download millions of rows of historical data, to query our real-time economic calendar, subscribe to updates and receive quotes for currencies, commodities, stocks and bonds.بنین تجارت گذشته Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -190 -343 -332 -253 -249 -308
صادرات 147 106 96.37 145 163 116
واردات 338 450 438 398 412 424
حساب جاری -809 -768 -769 -812 -855 -931
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.1 -8 -8 -7 -7 -5
شاخص تروریسم 0 0.04 0.04 0.05 0.05 0.07
[+]