بوسنی و هرزگوین - صادرات - پیش بینیBosnia and Herzegovina Exports
width
height
Trading Economics members can view, download and compare data from nearly 200 countries, including more than 20 million economic indicators, exchange rates, government bond yields, stock indexes and commodity prices.

The Trading Economics Application Programming Interface (API) provides direct access to our data. It allows API clients to download millions of rows of historical data, to query our real-time economic calendar, subscribe to updates and receive quotes for currencies, commodities, stocks and bonds.

بوسنی و هرزگوین تجارت گذشته Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری -598920 -598139 -591581 -587160 -583614 -569028
صادرات 945372 921988 922615 921049 918950 899601
واردات 1544291 1518653 1512053 1506073 1500134 1449654
حساب جاری -473 -498 -488 -495 -490 -490
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.5 -4.8 -4.4 -4.4 -4.4 -3.9
بدهی خارجی 8386847 8077653 7924394 7798834 7681118 7021374
گردش سرمایه -200 -299 -300 -320 -286 -280
ذخایر طلا 2.99 2.94 2.92 2.9 2.88 2.72
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 536 427 462 465 398 470
شاخص تروریسم 2.68 2.13 2.08 2.03 1.98 1.47
ورود توریست 125616 55500 58200 65600 67500 65700
[+]