بوسنی و هرزگوین - صادرات - پیش بینی


Bosnia and Herzegovina Exports
width
height
Trading Economics members can view, download and compare data from nearly 200 countries, including more than 20 million economic indicators, exchange rates, government bond yields, stock indexes and commodity prices.

The Trading Economics Application Programming Interface (API) provides direct access to our data. It allows API clients to download millions of rows of historical data, to query our real-time economic calendar, subscribe to updates and receive quotes for currencies, commodities, stocks and bonds.بوسنی و هرزگوین تجارت گذشته Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -679821 -612918 -585818 -595929 -586100 -486981
صادرات 1017783 1003285 1014682 1024824 1034764 1133899
واردات 1697604 1616203 1620030 1620752 1620864 1620880
حساب جاری -377 -377 -484 -377 -484 -484
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.8 -4.4 -4.4 -4.2 -4.2 -3.9
بدهی خارجی 8344436 8306882 8275698 8264855 8247962 8155520
گردش سرمایه -316 -280 -251 -261 -252 -245
ذخایر طلا 3 3 2.99 2.99 2.99 2.99
شاخص تروریسم 2.03 2.15 2.09 1.96 1.83 1.85
ورود توریست 87248 114200 89800 99300 112800 103300
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 234 223 403 288 287 313
[+]