بوسنی و هرزگوین - صادرات - پیش بینی


Bosnia and Herzegovina Exports
width
height
Trading Economics members can view, download and compare data from nearly 200 countries, including more than 20 million economic indicators, exchange rates, government bond yields, stock indexes and commodity prices.

The Trading Economics Application Programming Interface (API) provides direct access to our data. It allows API clients to download millions of rows of historical data, to query our real-time economic calendar, subscribe to updates and receive quotes for currencies, commodities, stocks and bonds.


بوسنی و هرزگوین تجارت گذشته Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری -563593 -570356 -569966 -569256 -568608 -565900
صادرات 954256 959554 956964 954776 952611 933272
واردات 1517848 1522568 1516143 1510242 1504392 1454709
حساب جاری -473 -498 -488 -495 -490 -490
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.5 -4.8 -4.4 -4.4 -4.4 -3.9
بدهی خارجی 8341965 8189653 8068611 7973371 7876851 7309640
گردش سرمایه -200 -299 -300 -320 -286 -280
ذخایر طلا 2.99 2.94 2.92 2.9 2.88 2.72
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 122 427 462 465 398 470
شاخص تروریسم 2.03 2.13 2.08 2.03 1.98 1.47
ورود توریست 160932 88600 54600 53800 63700 67200
[+]