بوسنی و هرزگوین - صادرات - پیش بینی


Bosnia and Herzegovina Exports
width
height
Trading Economics members can view, download and compare data from nearly 200 countries, including more than 20 million economic indicators, exchange rates, government bond yields, stock indexes and commodity prices.

The Trading Economics Application Programming Interface (API) provides direct access to our data. It allows API clients to download millions of rows of historical data, to query our real-time economic calendar, subscribe to updates and receive quotes for currencies, commodities, stocks and bonds.بوسنی و هرزگوین تجارت گذشته Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -706478 -604293 -606649 -601286 -595738 -569509
صادرات 1052199 1018133 1023972 1022009 1019519 993949
واردات 1758677 1609051 1624019 1619960 1613842 1547207
حساب جاری -253 -389 -466 -454 -478 -480
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.5 -4.4 -4.4 -4.4 -4.4 -3.9
بدهی خارجی 8146046 8349338 8393196 8402658 8404699 8405261
گردش سرمایه 17.89 -126 -181 -237 -259 -266
ذخایر طلا 2.99 2.96 2.94 2.92 2.91 2.77
شاخص تروریسم 2.03 2.06 2.01 1.96 1.91 1.8
ورود توریست 63769 110100 158900 112400 76900 122000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 234 403 353 316 413 454
[+]