شیلی - تسهیلات اعتباری خریدار - پیش بینی


Chile Consumer Credit
width
height
Trading Economics members can view, download and compare data from nearly 200 countries, including more than 20 million economic indicators, exchange rates, government bond yields, stock indexes and commodity prices.

The Trading Economics Application Programming Interface (API) provides direct access to our data. It allows API clients to download millions of rows of historical data, to query our real-time economic calendar, subscribe to updates and receive quotes for currencies, commodities, stocks and bonds.شیلی مصرف کننده گذشته Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 51.2 52 53 52.8 53 53.5
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 3.2 0.3 0.8 1.3 0.82 1.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3 3.7 3.4 3.4 4.15 3.7
هزینه های مصرف کننده 23878 23668 26090 24690 24184 27867
تسهیلات اعتباری خریدار 22032 22509 22850 23186 23510 26202
اعتبار بخش خصوصی 147998 151847 153989 156098 158182 177741
نرخ وام بانکی 6.05 6.05 6.3 6.3 6.3 6.8
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 43.7 44.52 44.89 45.01 45.31 46.42
قیمت گازوئیل 1.23 1.16 1.1 1.04 0.98 0.72
[+]