چین - بدهی خارجی - پیش بینی


China Gross External Debt
width
height
Trading Economics members can view, download and compare data from nearly 200 countries, including more than 20 million economic indicators, exchange rates, government bond yields, stock indexes and commodity prices.

The Trading Economics Application Programming Interface (API) provides direct access to our data. It allows API clients to download millions of rows of historical data, to query our real-time economic calendar, subscribe to updates and receive quotes for currencies, commodities, stocks and bonds.


چین تجارت گذشته Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری 402 400 450 490 510 350
صادرات 2174 1990 2000 2150 2130 2230
واردات 1771 1590 1550 1660 1620 1880
حساب جاری 371 280 310 370 460 344
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.8 2.3 2.2 2.2 2.2 2
بدهی خارجی 14207 18279 18284 18288 18292 21298
رابطه مبادله 95.98 99.21 99.86 100 100 100
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1216 1250 471 426 425 1290
گردش سرمایه -371 470 320 -410 220 620
ورود توریست 128 137 136 136 135 133
ذخایر طلا 1843 1813 1798 1781 1765 1631
تولید نفت خام 3758 3718 3788 3787 3785 3576
شاخص تروریسم 5.54 5.48 5.34 5.21 5.07 4.44
فروش اسلحه 2123 1662 1647 1632 1616 1511
Exports to India 6202592 5098915 5035227 4985729 4964660 4945162
[+]