چین - بدهی خارجی - پیش بینی


China Gross External Debt
width
height
Trading Economics members can view, download and compare data from nearly 200 countries, including more than 20 million economic indicators, exchange rates, government bond yields, stock indexes and commodity prices.

The Trading Economics Application Programming Interface (API) provides direct access to our data. It allows API clients to download millions of rows of historical data, to query our real-time economic calendar, subscribe to updates and receive quotes for currencies, commodities, stocks and bonds.چین تجارت گذشته Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری 416 51000000000 560 250 230 350
صادرات 2167 2130 2200 2050 2030 2230
واردات 1751 1820 1840 1800 1750 2000
حساب جاری -341 260 330 -120 156 106
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.3 1.5 1.5 1.1 1.1 1.2
بدهی خارجی 17106 17800 17800 18500 18500 19000
رابطه مبادله 99.7 102 102 102 102 102
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 683 950 1300 747 1000 1500
گردش سرمایه 725 220 510 474 377 620
ورود توریست 2917 2961 2961 3050 3050 3100
ذخایر طلا 1843 1843 1843 1843 1843 1843
تولید نفت خام 3758 3758 3662 3757 3757 3576
شاخص تروریسم 5.54 5.39 5.27 5.27 5.28 5.57
فروش اسلحه 1131 1750 1872 1840 1809 1735
[+]