چین - بدهی خارجی - پیش بینیChina Gross External Debt
width
height
Trading Economics members can view, download and compare data from nearly 200 countries, including more than 20 million economic indicators, exchange rates, government bond yields, stock indexes and commodity prices.

The Trading Economics Application Programming Interface (API) provides direct access to our data. It allows API clients to download millions of rows of historical data, to query our real-time economic calendar, subscribe to updates and receive quotes for currencies, commodities, stocks and bonds.

چین تجارت گذشته Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری 285 400 450 490 510 350
صادرات 1983 1990 2000 2150 2130 2230
واردات 1698 1590 1550 1660 1620 1880
حساب جاری 509 329 330 401 460 370
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.8 2.3 2.2 2.2 2.2 2
بدهی خارجی 14207 18279 18284 18288 18292 21298
رابطه مبادله 96.77 99.21 99.86 100 100 100
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 940 1250 438 422 423 1290
گردش سرمایه -4.49 470 320 -410 220 620
ورود توریست 128 100 100 100 100 100
ذخایر طلا 1843 1813 1798 1781 1765 1631
تولید نفت خام 3944 3718 3909 3908 3906 3576
فروش اسلحه 2123 1662 1647 1632 1616 1511
شاخص تروریسم 6.11 5.48 5.34 5.21 5.07 4.44
Exports to India 5768041 5439777 5228841 5113378 5042808 4942595
[+]