چین - بدهی خارجی - پیش بینی


China Gross External Debt
width
height
Trading Economics members can view, download and compare data from nearly 200 countries, including more than 20 million economic indicators, exchange rates, government bond yields, stock indexes and commodity prices.

The Trading Economics Application Programming Interface (API) provides direct access to our data. It allows API clients to download millions of rows of historical data, to query our real-time economic calendar, subscribe to updates and receive quotes for currencies, commodities, stocks and bonds.چین تجارت گذشته Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری 337 450 490 510 560 350
صادرات 1716 2000 2150 2130 2200 2230
واردات 1379 1550 1660 1620 1640 1880
حساب جاری 622 473 464 460 530 426
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.4 2.2 2.2 2.2 2.2 2
بدهی خارجی 14207 15268 16272 17276 18279 23552
رابطه مبادله 95.7 97.65 99.05 99.8 100 100
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 139 517 974 664 1300 1290
گردش سرمایه -622 320 -410 220 510 620
ورود توریست 2917 2917 2917 2917 2917 2917
ذخایر طلا 1843 1829 1816 1801 1786 1674
تولید نفت خام 3820 3859 3801 3878 3662 3576
شاخص تروریسم 5.54 5.37 5.25 5.13 5 4.41
فروش اسلحه 2123 1727 1705 1684 1662 1448
Exports to India 5945500 5481452 6353230 5583320 6221666 5945754
[+]