نقره - قراردادهای آتی - قیمت ها - پیش بینی


Silver
width
height
Trading Economics members can view, download and compare data from nearly 200 countries, including more than 20 million economic indicators, exchange rates, government bond yields, stock indexes and commodity prices.

The Trading Economics Application Programming Interface (API) provides direct access to our data. It allows API clients to download millions of rows of historical data, to query our real-time economic calendar, subscribe to updates and receive quotes for currencies, commodities, stocks and bonds.انرژی قیمت روز Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19
نفت خام 65.0756 0.82 -1.25% 58.8800 55.6800 52.6600 49.8000
Brent 74.9221 0.56 -0.74% 76.3436 74.3533 72.0823 71.3830
گاز طبیعی 2.9426 0.01 -0.17% 2.4900 2.2600 2.0600 1.8700
بنزین 2.0315 0.02 -1.14% 1.7800 1.6300 1.4900 1.3600
سوخت گرمایشی 2.1148 0.01 -0.61% 1.8600 1.7600 1.6600 1.5700
اتانول 1.3900 0.01 -0.71% 1.3000 1.2200 1.1500 1.0900
Naphtha 632.99 7.28 1.16% 552.25 524.02 497.25 471.82
Propane 0.88 0.00 0.29% 0.71 0.66 0.61 0.56
Uranium 23.1500 0.00 0.00% 19.4100 17.9400 16.5800 15.3200

فلزات قیمت روز Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19
طلا 1,283.42 2.99 0.23% 1,288.74 1,290.13 1,290.40 1,290.41
نقره 16.4024 0.00 0.00% 16.3122 16.3250 16.2953 16.2924
پلاتین 874.00 7.50 -0.85% 897.49 903.44 917.21 924.60
پالادیوم 978.49 11.51 -1.16% 1,000.09 991.67 995.58 994.95
Manganese 39.50 0.00 0.00% 39.04 40.29 40.13 40.05
Neodymium 422,500.00 0.00 0.00% 408,695.07 417,251.34 417,487.48 416,982.99
Rhodium 2,250.00 0.00 0.00% 998.00 2,001.76 873.00 1,869.19

Agricultural قیمت روز Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19
سویا 880.9620 25.75 -2.83% 1,022.9728 1,024.7745 1,024.5144 1,024.5275
گندم 481.4687 9.50 -1.94% 522.0662 520.2776 522.1847 522.1293
پنبه 86.50 0.82 -0.94% 80.00 80.00 78.00 75.00
برنج 12.7500 0.01 0.04% 11.5000 11.0000 12.0000 12.5000
Palm Oil 2,261.00 48.00 -2.08% 2,650.00 2,600.00 2,500.00 2,300.00
Cheese 1.6270 0.00 -0.25% 1.3700 1.3100 1.2500 1.5500
Milk 15.33 0.04 -0.26% 12.57 11.99 11.43 13.92
قهوه 114.45 0.75 -0.65% 122.00 120.00 120.00 130.00
پشم 2,021.00 0.00 0.00% 2,070.94 2,105.46 2,103.76 2,101.96
Tea 2.61 0.00 0.00% 3.20 3.20 3.30 3.20
آب پرتقال 160.10 2.10 1.33% 114.50 105.08 96.43 139.73
چوب 543.20 0.00 0.00% 480.00 490.00 500.00 480.00
کلزا 503.50 16.50 -3.17% 650.00 580.00 500.00 480.00
شکر 11.90 0.09 -0.75% 12.50 12.50 12.00 13.00
لاستیک 156.40 4.20 -2.62% 175.56 177.80 178.73 177.78
جو دو سر 231.1766 2.25 -0.96% 248.0780 248.9171 248.6571 249.1567
كاكائو 2,509.00 43.00 -1.69% 2,750.00 2,650.00 3,000.00 2,600.00
ذرت 347.5783 7.75 -2.18% 388.4925 383.0654 379.2176 379.3884

Livestock قیمت روز Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19
گاو زنده 108.3000 0.00 0.00% 105.1700 99.4600 94.0800 88.9800
خوک بدون چربی 83.7250 0.00 0.00% 47.1800 42.8700 38.9500 35.3900
گوشت گاو 9.98 0.05 -0.50% 9.45 9.27 9.10 8.93
Poultry 4.61 0.05 -1.07% 2.90 2.76 2.63 2.50
فیدر گاو 148.9750 0.00 0.00% 123.6600 117.4200 111.5100 105.8800

صنعتی قیمت روز Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19
مس 3.0601 0.05 -1.59% 2.8100 2.6600 2.5100 2.3700
Bitumen 3,138.00 118.00 3.91% 2,461.80 2,203.85 1,972.85 1,766.05
فولاد 4,115.00 104.00 -2.47% 3,146.64 2,758.20 2,417.51 2,118.82
کبالت 80,000 250.00 0.31% 88,839 84,634 80,633 76,819
Iron Ore 62% fe 65.30 0.09 -0.14% 48.10 43.20 43.20 74.88
زغال سنگ 110.62 0.20 -0.18% 87.59 83.13 78.89 74.86
سرب 2,417.75 26.75 1.12% 2,293.00 2,293.00 2,293.00 2,293.00
آلومینیوم 2,219.50 15.50 0.70% 2,320.90 2,342.16 2,351.00 2,353.16
قلع 20,505.00 295.00 -1.42% 20,613.94 20,473.04 20,342.49 20,270.85
روی 3,067.00 13.00 -0.42% 3,128.46 3,117.92 3,096.45 3,090.20
نیکل 14,891.50 216.00 -1.43% 10,122.00 10,122.00 10,122.00 10,122.00
مولیبدن 25,000.00 0.00 0.00% 14,953.00 14,952.00 14,951.00 14,951.00
سنگ آهن 67.50 0.00 0.00% 59.65 54.74 50.24 46.10
Soda Ash 2,087.14 0.00 0.00% 2,170.17 1,871.08 1,881.70 1,986.47
Lithium 128.37 1.50 -1.16% 125.00 120.00 130.00 120.00

INDEX قیمت روز Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19
خشک بالتیک 1,442.00 3.00 -0.21% 900.40 829.77 764.80 704.81
صفحه اول CRB 200.91 0.02 -0.01% 191.89 186.83 181.90 177.09
صفحه اول LME 3,357.90 0.00 0.00% 3,091.99 2,983.03 2,878.23 2,776.96
S&P GSCI 2,681.76 0.00 0.00% 2,479.42 2,394.17 2,311.74 2,232.14