قبرس - CPI حمل و نقل - پیش بینی


Cyprus CPI Transportation
width
height
Trading Economics members can view, download and compare data from nearly 200 countries, including more than 20 million economic indicators, exchange rates, government bond yields, stock indexes and commodity prices.

The Trading Economics Application Programming Interface (API) provides direct access to our data. It allows API clients to download millions of rows of historical data, to query our real-time economic calendar, subscribe to updates and receive quotes for currencies, commodities, stocks and bonds.


قبرس قیمت ها گذشته Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم -0.6 1.2 1.5 1.7 2 2.5
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 98.32 99 98.71 98.75 98.68 98.33
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 99.03 99.16 99.17 99.15 99.14 99.03
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 115 115 115 115 115 114
قیمت تولید 99.3 108 108 98.05 112 122
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 96.81 96.33 96.79 96.99 96.94 96.82
تورم مواد غذایی -4.3 0.77 1.33 1.59 1.75 1.98
[+]