قبرس - CPI حمل و نقل - پیش بینی


Cyprus CPI Transportation
width
height
Trading Economics members can view, download and compare data from nearly 200 countries, including more than 20 million economic indicators, exchange rates, government bond yields, stock indexes and commodity prices.

The Trading Economics Application Programming Interface (API) provides direct access to our data. It allows API clients to download millions of rows of historical data, to query our real-time economic calendar, subscribe to updates and receive quotes for currencies, commodities, stocks and bonds.قبرس قیمت ها گذشته Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 1.3 -0.2 1.5 1.8 2 2.5
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 101 101 102 100 100 105
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101 99.59 100 101 101 106
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 116 117 117 118 117 119
قیمت تولید 97.6 108 101 112 100 122
نرخ تورم (ماهانه) 1.1 -0.58 0.22 -0.06 0.17 0.11
CPI مسکن آب و برق 102 103 104 104 103 103
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101 96.16 97.55 98.55 101 104
تورم مواد غذایی 1 0.5 1.5 1.8 2 2
[+]