فنلاند - عرضه پول M3 - پیش بینی


Finland Money Supply M3
width
height
Trading Economics members can view, download and compare data from nearly 200 countries, including more than 20 million economic indicators, exchange rates, government bond yields, stock indexes and commodity prices.

The Trading Economics Application Programming Interface (API) provides direct access to our data. It allows API clients to download millions of rows of historical data, to query our real-time economic calendar, subscribe to updates and receive quotes for currencies, commodities, stocks and bonds.فنلاند پول گذشته Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 0 0 0 0 0.25 0.75
نرخ بهره بین بانکی -0.32 -0.33 -0.33 -0.33 -0.08 0.42
عرضه پول M0 19726 19342 19312 19328 19350 19351
عرضه پول M1 126944 127717 127609 127528 127461 126825
عرضه پول M2 152209 152280 150661 151399 150846 150900
عرضه پول M3 168795 166090 165551 165754 166039 166265
ذخایر ارزی 8619 8619 8620 8619 8619 8619
ترازنامه بانک 161068 142564 145752 156455 143386 149288
وام به بخش خصوصی 80959 78955 78874 78796 78718 77890
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 212 207 207 207 201 195
ترازنامه بانک مرکزی 640 724 757 784 806 894
[+]