فنلاند - عرضه پول M3 - پیش بینی


Finland Money Supply M3
width
height
Trading Economics members can view, download and compare data from nearly 200 countries, including more than 20 million economic indicators, exchange rates, government bond yields, stock indexes and commodity prices.

The Trading Economics Application Programming Interface (API) provides direct access to our data. It allows API clients to download millions of rows of historical data, to query our real-time economic calendar, subscribe to updates and receive quotes for currencies, commodities, stocks and bonds.فنلاند پول گذشته Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 0 0 0 0 0.25 0.75
نرخ بهره بین بانکی -0.33 -0.3 -0.21 -0.13 -0.05 0.81
عرضه پول M0 19840 19774 19770 19763 19755 19668
عرضه پول M1 127235 126923 126651 126512 126437 125960
عرضه پول M2 153533 153230 153009 152907 152851 152398
عرضه پول M3 169885 169534 169304 169201 169138 168541
ذخایر ارزی 8560 8590 8557 8525 8497 8313
ترازنامه بانک 161863 161169 159780 158281 156780 140216
وام به بخش خصوصی 79326 79679 79777 79765 79712 78812
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 208 218 214 211 208 204
ترازنامه بانک مرکزی 600 639 684 722 754 886
[+]