نرخ ارز

306.58

تغییر روزانه:

0.48%

سالیانه:

0.01%