نرخ ارز

0.15

تغییر روزانه:

-5.79%

سالیانه:

-76.24%