اندونزی - اندازه اصل تورم - پیش بینی


Indonesia Core Inflation Rate
width
height
Trading Economics members can view, download and compare data from nearly 200 countries, including more than 20 million economic indicators, exchange rates, government bond yields, stock indexes and commodity prices.

The Trading Economics Application Programming Interface (API) provides direct access to our data. It allows API clients to download millions of rows of historical data, to query our real-time economic calendar, subscribe to updates and receive quotes for currencies, commodities, stocks and bonds.اندونزی قیمت ها گذشته Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 3.25 3.3 3.9 4.2 4.3 3.8
نرخ تورم (ماهانه) 0.62 0.3 0.3 0.43 0.6 0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 132 133 134 134 138 149
قیمت مصرف کننده اصلی 123 124 124 125 129 140
اندازه اصل تورم 2.69 4.3 4 2.81 3.8 4.8
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 139 142 142 140 143 151
قیمت تولید 159 165 165 161 175 189
قیمت صادرات 151 147 147 150 150 155
قیمت واردات 140 137 137 140 139 147
تورم مواد غذایی 2.95 1.7 2.2 3.2 3.6 4
تغییر قیمت تولید کننده 2.8 5.6 6.1 6.5 7.6 3.6
CPI مسکن آب و برق 128 129 129 129 129 128
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 129 136 136 128 138 143
[+]