اندونزی - اندازه اصل تورم - پیش بینی


Indonesia Core Inflation Rate
width
height
Trading Economics members can view, download and compare data from nearly 200 countries, including more than 20 million economic indicators, exchange rates, government bond yields, stock indexes and commodity prices.

The Trading Economics Application Programming Interface (API) provides direct access to our data. It allows API clients to download millions of rows of historical data, to query our real-time economic calendar, subscribe to updates and receive quotes for currencies, commodities, stocks and bonds.اندونزی قیمت ها گذشته Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 3.41 3.9 4.2 4.3 4.2 3.8
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 0.3 0.41 0.6 0.42 0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 133 135 136 137 138 148
قیمت مصرف کننده اصلی 124 125 125 127 127 139
اندازه اصل تورم 2.69 4 2.51 3.8 2.39 4.8
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 140 142 140 143 140 151
قیمت تولید 162 164 166 170 173 189
قیمت صادرات 157 147 154 150 153 155
قیمت واردات 144 137 138 139 134 147
تورم مواد غذایی 5.15 4.2 4.5 4.6 4 4
تغییر قیمت تولید کننده 3.4 6.1 6.5 6.8 6.5 5
CPI مسکن آب و برق 129 132 133 133 134 144
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 130 135 134 135 135 146
[+]