موریس - جمعیت - پیش بینیMauritius Population
width
height
Trading Economics members can view, download and compare data from nearly 200 countries, including more than 20 million economic indicators, exchange rates, government bond yields, stock indexes and commodity prices.

The Trading Economics Application Programming Interface (API) provides direct access to our data. It allows API clients to download millions of rows of historical data, to query our real-time economic calendar, subscribe to updates and receive quotes for currencies, commodities, stocks and bonds.

موریس کار گذشته Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 7.2 6.9 6 6.4 7.3 6.5
افراد بیکار 42.6 41.95 43.85 43.69 43.9 44.41
افراد شاغل 549 544 541 543 541 538
بهره وری 124 124 123 123 122 120
هزینه های کار 130 128 127 126 126 120
پست های خالی شغلی 3799 3856 3864 3872 3880 3976
دستمزد 28162 29125 29363 29600 29838 31020
جمعیت 1.26 1.26 1.27 1.27 1.27 1.27
نرخ اشتغال 92.8 92.49 92.22 91.82 91.3 82.52
دستمزد در تولید 102 97.47 98.81 99.88 102 115
[+]