موریس - جمعیت - پیش بینی


Mauritius Population
width
height
Trading Economics members can view, download and compare data from nearly 200 countries, including more than 20 million economic indicators, exchange rates, government bond yields, stock indexes and commodity prices.

The Trading Economics Application Programming Interface (API) provides direct access to our data. It allows API clients to download millions of rows of historical data, to query our real-time economic calendar, subscribe to updates and receive quotes for currencies, commodities, stocks and bonds.موریس کار گذشته Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 6.7 7.1 6.8 7 7 6.5
افراد بیکار 39.6 41.85 40.28 40.05 42.17 40.79
افراد شاغل 548 548 543 548 543 547
هزینه های کار 130 130 130 129 129 129
بهره وری 124 122 124 125 125 125
پست های خالی شغلی 3799 3675 3714 3752 3906 4374
دستمزد 27574 28000 28000 28000 29000 30000
جمعیت 1.26 1.27 1.27 1.27 1.26 1.27
دستمزد در تولید 104 110 111 112 114 120
نرخ اشتغال 93.26 94.03 94.38 94.76 95.09 98.42
[+]