موریس - جمعیت - پیش بینی


Mauritius Population
width
height
Trading Economics members can view, download and compare data from nearly 200 countries, including more than 20 million economic indicators, exchange rates, government bond yields, stock indexes and commodity prices.

The Trading Economics Application Programming Interface (API) provides direct access to our data. It allows API clients to download millions of rows of historical data, to query our real-time economic calendar, subscribe to updates and receive quotes for currencies, commodities, stocks and bonds.


موریس کار گذشته Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 7 6 6.4 7.2 6.3 6.5
افراد بیکار 40.6 43.74 43.32 42.21 42.52 43.87
افراد شاغل 542 541 542 541 541 538
هزینه های کار 130 128 128 128 128 120
بهره وری 124 119 121 122 124 120
پست های خالی شغلی 3799 3822 3833 3845 3856 3976
دستمزد 28162 28089 28434 28780 29125 31020
جمعیت 1.26 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27
دستمزد در تولید 104 96.71 98.68 102 106 115
نرخ اشتغال 93.04 92.79 92.56 92.2 91.76 84.82
[+]