موریس - جمعیت - پیش بینی


Forecast Data Chart
Trading Economics members can view, download and compare data from nearly 200 countries, including more than 20 million economic indicators, exchange rates, government bond yields, stock indexes and commodity prices.

The Trading Economics Application Programming Interface (API) provides direct access to our data. It allows API clients to download millions of rows of historical data, to query our real-time economic calendar, subscribe to updates and receive quotes for currencies, commodities, stocks and bonds.موریس کار گذشته Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 7.1 6.8 7 7 6.8 6.5
افراد بیکار 41 39.77 39.36 40.41 40.47 39.63
افراد شاغل 540 541 547 541 547 546
هزینه های کار 132 132 133 133 133 133
بهره وری 128 127 127 127 127 127
پست های خالی شغلی 3799 3714 3752 3906 4061 4374
دستمزد 27574 28000 28000 29000 27550 30000
جمعیت 1.26 1.27 1.27 1.26 1.26 1.27
دستمزد در تولید 108 111 112 114 113 120
نرخ اشتغال 92.94 92.72 92.51 92.35 92.18 90.66
[+]