قیمت روز سال
Astrazeneca 55.30 -5.99 -9.76% 37.12%
Bristol-Myers Squibb 61.02 -0.31 -0.51% 31.20%
Johnson & Johnson 148.60 1.05 0.71% 12.64%
Eli Lilly 152.93 0.05 0.03% 34.62%
Medicines 84.90 0 0% 172.81%
Merck & Co 81.02 -0.03 -0.04% -4.70%
Pfizer 38.45 0.18 0.47% 8.65%

قیمت روز سال
NASDAQ 11010 -97.09 -0.87% 40.03%
Russell 2000 1569 24.56 1.59% 5.07%