مکزیک - تولید نفت خام - پیش بینیMexico Crude Oil Production
width
height
Trading Economics members can view, download and compare data from nearly 200 countries, including more than 20 million economic indicators, exchange rates, government bond yields, stock indexes and commodity prices.

The Trading Economics Application Programming Interface (API) provides direct access to our data. It allows API clients to download millions of rows of historical data, to query our real-time economic calendar, subscribe to updates and receive quotes for currencies, commodities, stocks and bonds.

مکزیک تجارت گذشته Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری -2732 -2300 -1500 -2500 -3000 -4000
صادرات 35778 36000 35000 36000 37000 40000
واردات 38511 33700 33500 33500 34000 35000
حساب جاری -321 -4700 -4600 -4600 -4500 -4700
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.7 -3 -3 -3 -2.03 -2.8
بدهی خارجی 439366 4000 4500 4800 4800 5020
رابطه مبادله 48.55 48.9 49.1 49.32 49.53 51.33
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 5621 7720 10500 4100 6171 7700
حواله 7306 7011 6925 7062 7110 7006
درآمد گردشگری 1590592 2090000 1552096 1501857 1460611 2300000
ورود توریست 1656 2870 1700 1600 1600 3360
ذخایر طلا 120 122 116 114 113 101
تولید نفت خام 2035 2050 2080 2120 2097 2100
شاخص تروریسم 3.72 3.99 4 4 4 4.1
گردش سرمایه -10.3 5830 661 795 966 6082
[+]