مکزیک - تولید نفت خام - پیش بینی


Mexico Crude Oil Production
width
height
Trading Economics members can view, download and compare data from nearly 200 countries, including more than 20 million economic indicators, exchange rates, government bond yields, stock indexes and commodity prices.

The Trading Economics Application Programming Interface (API) provides direct access to our data. It allows API clients to download millions of rows of historical data, to query our real-time economic calendar, subscribe to updates and receive quotes for currencies, commodities, stocks and bonds.مکزیک تجارت گذشته Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -4408 -1500 -2500 -3000 -2300 -4000
صادرات 30730 35000 36000 37000 36000 40000
واردات 35138 33500 33500 34000 33700 35000
حساب جاری -3207 -4600 -4600 -4500 -4600 -4700
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.6 -3 -3 -3 -3 -2.8
بدهی خارجی 447688 4500 4800 4800 4700 5020
رابطه مبادله 48.56 48.6 48.8 49 49.5 54
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 5904 6000 4100 5599 7520 7700
حواله 7506 7260 7234 7293 7344 7242
درآمد گردشگری 1940696 1501174 1872779 1780194 2120000 2300000
ورود توریست 1971 1400 2000 1800 3020 3360
ذخایر طلا 120 119 117 116 115 104
تولید نفت خام 1896 2080 2120 1975 2070 2100
شاخص تروریسم 3.29 4 4 4 4 4.1
گردش سرمایه 205 40 -20 20 10 -50
[+]