مکزیک - تولید نفت خام - پیش بینی


Mexico Crude Oil Production
width
height
Trading Economics members can view, download and compare data from nearly 200 countries, including more than 20 million economic indicators, exchange rates, government bond yields, stock indexes and commodity prices.

The Trading Economics Application Programming Interface (API) provides direct access to our data. It allows API clients to download millions of rows of historical data, to query our real-time economic calendar, subscribe to updates and receive quotes for currencies, commodities, stocks and bonds.مکزیک تجارت گذشته Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -1587 1600 1000 2000 -400 2000
صادرات 39177 39000 38500 38000 37500 40000
واردات 40764 37400 37500 36000 37900 38000
حساب جاری -6941 900 1200 800 1000 -1200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.6 -3 -3 -2.9 -2.9 -2.8
بدهی خارجی 453548 440000 437000 442000 438000 445500
رابطه مبادله 48.29 48.46 48.9 49.12 47.05 50
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 9502 6700 7000 7400 7500 7700
حواله 7036 7560 7657 7296 7640 7784
درآمد گردشگری 1686630 1818840 2120000 1815741 1816299 2300000
ورود توریست 1784 1900 1750 1860 1970 3360
ذخایر طلا 120 120 120 120 120 120
تولید نفت خام 1888 1909 2070 1908 1908 2100
شاخص تروریسم 3.29 4.5 4.5 4.3 4.3 4.3
گردش سرمایه -24 20 40 50 80 -30
[+]