مکزیک - شاخص تروریسم - پیش بینی


Mexico Terrorism Index
width
height
Trading Economics members can view, download and compare data from nearly 200 countries, including more than 20 million economic indicators, exchange rates, government bond yields, stock indexes and commodity prices.

The Trading Economics Application Programming Interface (API) provides direct access to our data. It allows API clients to download millions of rows of historical data, to query our real-time economic calendar, subscribe to updates and receive quotes for currencies, commodities, stocks and bonds.مکزیک تجارت گذشته Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری 1062 -1800 -1700 -1700 -967 5000
صادرات 35210 36000 37000 36000 35000 40000
واردات 34148 37800 38700 37700 35967 35000
حساب جاری -3207 -4600 -4500 -4600 -3365 -4700
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.6 -3 -3 -3 -2.9 -2.8
بدهی خارجی 437367 4800 4800 4700 448034 5020
رابطه مبادله 48.79 48.46 48.46 48.9 49.12 50
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 5904 4100 5666 7520 6058 7700
حواله 7506 7229 7287 7337 7293 7218
درآمد گردشگری 1913874 1876276 1683016 2120000 1735760 2300000
ورود توریست 1937 2300 1500 3020 1700 3360
ذخایر طلا 120 120 120 120 120 120
تولید نفت خام 1903 2120 1923 2070 1940 2100
شاخص تروریسم 3.29 4 4 4 2.53 4.1
گردش سرمایه 205 -20 20 10 47.83 -50
[+]