نامیبیا - صادرات - پیش بینی


Namibia Exports
width
height
Trading Economics members can view, download and compare data from nearly 200 countries, including more than 20 million economic indicators, exchange rates, government bond yields, stock indexes and commodity prices.

The Trading Economics Application Programming Interface (API) provides direct access to our data. It allows API clients to download millions of rows of historical data, to query our real-time economic calendar, subscribe to updates and receive quotes for currencies, commodities, stocks and bonds.نامیبیا تجارت گذشته Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -3843 -2823 -1479 -1330 -1369 1419
صادرات 15130 14484 14987 14837 14880 16941
واردات 18972 17308 17183 16168 16250 15522
حساب جاری -521 -541 -801 -640 -761 -704
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -11.8 -6 -6 -9 -9 -4
گردش سرمایه -873 521 984 1359 1312 1509
رابطه مبادله 122 123 123 123 123 129
شاخص تروریسم 0 0 0 0 0 0
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1027 1958 1937 1884 1873 1879
[+]