نپال - حساب جاری به تولید ناخالص داخلی - پیش بینی


Nepal Current Account to GDP
width
height
Trading Economics members can view, download and compare data from nearly 200 countries, including more than 20 million economic indicators, exchange rates, government bond yields, stock indexes and commodity prices.

The Trading Economics Application Programming Interface (API) provides direct access to our data. It allows API clients to download millions of rows of historical data, to query our real-time economic calendar, subscribe to updates and receive quotes for currencies, commodities, stocks and bonds.


نپال تجارت گذشته Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری -76457 -74246 -72694 -71164 -69690 -58449
صادرات 5809 5821 5743 5683 5636 5497
واردات 82266 80419 79128 77875 76655 67063
حساب جاری 896 -715 602 -833 957 2038
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.2 4.1 3.7 3.7 3.88 2.8
ذخایر طلا 6.43 6.27 6.19 6.09 6 5.31
رابطه مبادله 152 151 149 148 147 146
شاخص تروریسم 4.39 4.72 4.71 4.69 4.67 5.05
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 5921 6189 5952 5716 5480 3942
[+]