نپال - حساب جاری به تولید ناخالص داخلی - پیش بینی


Nepal Current Account to GDP
width
height
Trading Economics members can view, download and compare data from nearly 200 countries, including more than 20 million economic indicators, exchange rates, government bond yields, stock indexes and commodity prices.

The Trading Economics Application Programming Interface (API) provides direct access to our data. It allows API clients to download millions of rows of historical data, to query our real-time economic calendar, subscribe to updates and receive quotes for currencies, commodities, stocks and bonds.نپال تجارت گذشته Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -87805 -81385 -79918 -78489 -77099 -63106
صادرات 5737 5665 5624 5592 5568 5491
واردات 93542 87642 86455 85294 84159 72329
حساب جاری 205 1201 -310 1760 1164 2225
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.2 3.7 3.7 4.46 3.7 2.8
ذخایر طلا 6.43 6.35 6.26 6.17 6.07 5.46
رابطه مبادله 150 147 146 146 146 146
شاخص تروریسم 4.39 4.53 4.48 4.43 4.39 4.78
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 5921 5305 5600 5894 6189 3851
[+]