پرو - شاخص اقتصادی مقدم - پیش بینی


Peru GDP YoY
width
height
Trading Economics members can view, download and compare data from nearly 200 countries, including more than 20 million economic indicators, exchange rates, government bond yields, stock indexes and commodity prices.

The Trading Economics Application Programming Interface (API) provides direct access to our data. It allows API clients to download millions of rows of historical data, to query our real-time economic calendar, subscribe to updates and receive quotes for currencies, commodities, stocks and bonds.پرو تجارت گذشته Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
اطمینان کسب و کار 60 64 65 63 64 65
تولید صنعتی 2.38 -1.2 -1.4 0.4 1.2 0.8
استفاده از ظرفیت 32.08 33.62 33.62 33.62 33.62 33.62
تغییرات موجودی انبار 1434 -800 -1422 1080 454 -770
شاخص اقتصادی مقدم 6.43 3.9 4 3.8 4.3 4.5
سرعت اینترنت 6232 7341 7544 7776 7967 9627
آدرس های IP 1032242 1081171 1093496 1094160 1100554 1121103
تولید فولاد 105 103 102 102 102 102
آسانی کسب و کار 58 60 60 63 63 64
شاخص رقابتی 4.22 4.22 4.22 4.23 4.23 4.23
رتبه رقابتی 72 72 72 74 74 76
تولید مس 200813 235000 235000 200000 215000 245000
شاخص فساد مالی 37 40 40 40 40 38
رتبه فساد مالی 96 99 99 99 99 98
[+]