لهستان - عرضه پول M1 - پیش بینی


Poland Money Supply M1
width
height
Trading Economics members can view, download and compare data from nearly 200 countries, including more than 20 million economic indicators, exchange rates, government bond yields, stock indexes and commodity prices.

The Trading Economics Application Programming Interface (API) provides direct access to our data. It allows API clients to download millions of rows of historical data, to query our real-time economic calendar, subscribe to updates and receive quotes for currencies, commodities, stocks and bonds.لهستان پول گذشته Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 1.5 1.5 1.5 1.5 1.75 2.5
نرخ بهره بین بانکی 1.62 1.63 1.74 1.89 2 2.5
عرضه پول M0 231964 245000 249000 234386 262000 295000
عرضه پول M1 906358 925000 944000 971356 1046000 1400000
عرضه پول M2 1312832 1570000 1660000 1374699 1750000 2260000
عرضه پول M3 1324383 1670000 1760000 1382506 1880000 2450000
ذخایر ارزی 117540 110500 111000 118435 114000 125000
ترازنامه بانک 1858168 2070000 2140000 1873320 2250000 2620000
نرخ بهره سپرده 0.5 0.51 0.57 0.65 1 1.5
وام به بخش خصوصی 308538 307152 306615 306075 305533 301255
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 127 122 122 126 122 118
نسبت ذخیره نقدی 3.5 3.5 3.51 3.52 3.54 3.66
ترازنامه بانک مرکزی 416637 528000 534000 414823 544000 654000
[+]