کره جنوبی - صادرات - پیش بینی


South Korea Exports
width
height
Trading Economics members can view, download and compare data from nearly 200 countries, including more than 20 million economic indicators, exchange rates, government bond yields, stock indexes and commodity prices.

The Trading Economics Application Programming Interface (API) provides direct access to our data. It allows API clients to download millions of rows of historical data, to query our real-time economic calendar, subscribe to updates and receive quotes for currencies, commodities, stocks and bonds.


کره جنوبی تجارت گذشته Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری 7800 6179 7703 8900 6477 17300
صادرات 49700 43717 47836 48900 49040 50800
واردات 41800 37538 40133 40133 40289 49000
حساب جاری 5720 9450 12500 8700 4790 9010
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7 7 6.2 6.2 4.47 5.8
بدهی خارجی 409127 400000 378000 380000 404901 461000
رابطه مبادله 105 105 106 106 106 106
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3991000 8160000 4131546 5378218 4186374 9040000
گردش سرمایه 8429 11700 10117 12117 5660 14800
درآمد گردشگری 1071100 1380000 1600000 1500000 1110349 1920000
ورود توریست 1165638 1480000 1294735 1710000 1059300 2890000
ذخایر طلا 104 103 102 101 99.91 90.62
فروش اسلحه 534 283 220 220 250 260
شاخص تروریسم 0.61 0.2 0.2 0.2 0.64 0.42
[+]