کره جنوبی - صادرات - پیش بینی


South Korea Exports
width
height
Trading Economics members can view, download and compare data from nearly 200 countries, including more than 20 million economic indicators, exchange rates, government bond yields, stock indexes and commodity prices.

The Trading Economics Application Programming Interface (API) provides direct access to our data. It allows API clients to download millions of rows of historical data, to query our real-time economic calendar, subscribe to updates and receive quotes for currencies, commodities, stocks and bonds.کره جنوبی تجارت گذشته Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری 3700 7703 8900 3906 14800 17300
صادرات 49210 47836 48900 48960 48100 50800
واردات 45489 40133 40133 46056 40900 49000
حساب جاری 4090 12500 8700 3892 10680 9010
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7 6.2 6.2 6.2 6.2 5.8
بدهی خارجی 409127 378000 380000 404901 456000 461000
رابطه مبادله 103 106 106 103 104 106
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 9361000 4729521 6291638 4212425 8370000 9040000
گردش سرمایه 6316 10117 12117 5875 12300 14800
درآمد گردشگری 1071100 1600000 1500000 1036596 1600000 1920000
ورود توریست 1134068 1294735 1710000 1067900 2420000 2890000
ذخایر طلا 104 104 103 102 101 93.23
شاخص تروریسم 0.61 0.2 0.2 0.7 0.2 0.4
فروش اسلحه 534 220 220 271 220 260
[+]