کره جنوبی - صادرات - پیش بینی


South Korea Exports
width
height
Trading Economics members can view, download and compare data from nearly 200 countries, including more than 20 million economic indicators, exchange rates, government bond yields, stock indexes and commodity prices.

The Trading Economics Application Programming Interface (API) provides direct access to our data. It allows API clients to download millions of rows of historical data, to query our real-time economic calendar, subscribe to updates and receive quotes for currencies, commodities, stocks and bonds.کره جنوبی تجارت گذشته Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری 6611 8767 5453 7200 5350 1800
صادرات 50060 48900 49574 48100 49378 50800
واردات 43449 40133 44121 40900 44028 49000
حساب جاری 5180 8700 5709 10680 6466 9010
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.6 6.2 6.2 6.2 6.1 5.8
بدهی خارجی 418824 380000 423674 456000 421901 461000
رابطه مبادله 100 106 107 107 110 101
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 4934000 7218087 5910932 8370000 6236257 9040000
گردش سرمایه 4218 12117 -9052 12300 4249 14800
درآمد گردشگری 1393700 1500000 1272312 1600000 1260742 1920000
ورود توریست 1366100 1710000 1072000 2420000 1067300 2890000
ذخایر طلا 104 104 104 104 104 104
شاخص تروریسم 0.61 0.2 0.7 0.2 0.72 0.25
فروش اسلحه 587 220 587 220 587 260
[+]