قیمت %روز %سال
SSPETH 0.000000940931 11.92% -47.80%