قیمت روز سال
Astellas Pharma 1,590.50 -24.00 -1.49% -15.51%
Sumitomo Dainippon 1,348.00 -12.00 -0.88% -35.41%
Eisai 7,767.00 38.00 0.49% -2.18%
Daiichi Sankyo 3,704.00 3.00 0.08% -46.57%
AbbVie 104.20 0.24 0.23% 17.97%
Agenus 3.51 -0.14 -3.84% -14.39%
Amgen 220.31 -0.15 -0.07% -6.07%
Aptinyx Inc 3.42 0.12 3.64% -12.08%
Arena Pharmaceuticals 65.50 0.11 0.17% 34.50%
BioCryst Pharmaceuticals 4.76 0.10 2.15% 84.14%
Bristol-Myers Squibb 62.84 -0.38 -0.60% 9.10%
Celldex Therapeutics 21.75 -0.50 -2.25% 829.49%
CytrRx Corporation 0.74 0.04 5.00% 75.00%
Geron 1.81 0 0% 29.29%
GlaxoSmithKline 1,389.12 10.52 0.76% -21.10%
Halozyme Therapeutics 41.14 0.45 1.11% 111.73%
Immunogen 5.30 -0.04 -0.75% 43.63%
Intra Cellular Therapies 25.59 0.08 0.31% 160.33%
Jazz Pharmaceuticals 141.83 -1.00 -0.70% -5.05%
Johnson & Johnson 143.68 -0.19 -0.13% 4.30%
Karyopharm Therapeutics 14.75 -0.47 -3.09% -12.93%
MacroGenics 22.84 0.43 1.92% 143.24%
Merck & Co 80.06 -0.08 -0.10% -8.62%
Novartis 81.37 0.39 0.48% -11.64%
Northwest Biotherapeutics 1.24 -0.01 -0.80% 446.74%
Pfizer 36.53 -0.07 -0.19% -5.44%
Roche Holding 302.50 2.35 0.78% -1.82%
Sanofi 85.40 1.18 1.40% 1.21%
Seattle Genetics 165.45 0.82 0.50% 36.71%
Sunesis Pharmaceuticals 1.41 0.05 3.68% 227.75%
Stemline Therapeutics 11.83 0 0% 12.88%
TG Therapeutics 29.49 -0.12 -0.41% 277.59%
United Therapeutics 135.07 -0.36 -0.27% 43.89%
Verastem 1.70 0.12 7.59% 28.79%
Immunic Inc. 17.38 -0.06 -0.34% 94.41%

قیمت روز سال
NASDAQ 12094 57.08 0.47% 38.93%
Russell 2000 1845 -8.51 -0.46% 12.91%