Tatneft

TATNP

501.40

تغییر روزانه:

1.50 0.30%

تغییر سالانه:

31.62%


قیمت روز سال
Tatneft 501.40 1.50 0.30% 31.62%
Tatneft 740.00 -2.00 -0.27% 94.25%
Surgutneftegas 27.71 -0.30 -1.05% 4.98%
Surgutneftegas 36.00 -0.05 -0.12% 25.26%
LUKOIL 4,375.00 -21.00 -0.48% 54.65%
Rosneft 425.80 3.50 0.83% 41.91%
Gazprom 141.01 0.13 0.09% 21.56%
قیمت روز سال
MICEX 2255 -5.97 -0.26% 16.80%TATNP Tatneft | قیمت سهام

ارزش قیمت سازمان بورس نمودار تاریخی عایدات عملکرد سود - TATNP Tatneft قیمت سهام - 8/19/2018.