انگلستان - واردات از داخل اتحادیه اروپا - باقیمانده و فاضلاب از گیاه درمان - پیش بینی


United Kingdom Imports of Intra EU - Residues & Waste from Prepa
width
height
Trading Economics members can view, download and compare data from nearly 200 countries, including more than 20 million economic indicators, exchange rates, government bond yields, stock indexes and commodity prices.

The Trading Economics Application Programming Interface (API) provides direct access to our data. It allows API clients to download millions of rows of historical data, to query our real-time economic calendar, subscribe to updates and receive quotes for currencies, commodities, stocks and bonds.انگلستان تجارت گذشته Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -3074 -2500 -2000 -1900 -1900 -400
صادرات 53650 50600 51200 51500 51700 55700
واردات 56724 53100 53200 53400 53600 56100
حساب جاری -22784 -21210 -14640 -17500 -26770 -22840
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.4 -3.7 -3.7 -3.7 -3.3 -1.5
بدهی خارجی 6218711 6322000 6383000 6452000 6512000 6811000
رابطه مبادله 102 98.2 98.4 98.6 98.4 100
گردش سرمایه 16333 12100 15400 17900 40000 36900
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 9488 44100 26300 -700 15200 15900
ذخایر طلا 310 310 310 310 310 310
تولید نفت خام 946 950 950 950 920 880
شاخص تروریسم 5.1 5.08 5.08 5.08 5.08 5.08
درآمد گردشگری 1910 1400 2100 2500 2240 2490
ورود توریست 3140 2680 3460 3340 2810 2990
فروش اسلحه 1393 1351 1357 1363 1369 1533
[+]