انگلستان - واردات از داخل اتحادیه اروپا - باقیمانده و فاضلاب از گیاه درمان - پیش بینی


United Kingdom Imports of Intra EU - Residues & Waste from Prepa
width
height
Trading Economics members can view, download and compare data from nearly 200 countries, including more than 20 million economic indicators, exchange rates, government bond yields, stock indexes and commodity prices.

The Trading Economics Application Programming Interface (API) provides direct access to our data. It allows API clients to download millions of rows of historical data, to query our real-time economic calendar, subscribe to updates and receive quotes for currencies, commodities, stocks and bonds.انگلستان تجارت گذشته Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری -5280 -3000 -3000 -3500 -3700 -1800
صادرات 49991 54200 54800 55100 55400 57700
واردات 55271 57200 57800 58600 59100 59500
حساب جاری -18443 -22700 -19800 -26700 -20400 -22800
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.1 -3.7 -3.7 -3.7 -2.5 -2
بدهی خارجی 6385526 6383000 6452000 6512000 6583000 6811000
رابطه مبادله 102 103 103 103 103 103
گردش سرمایه 24382 15400 17900 40000 13600 36900
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 8667 26300 -10700 15200 36200 15900
ذخایر طلا 310 310 310 310 310 310
تولید نفت خام 955 750 750 750 650 550
شاخص تروریسم 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1
درآمد گردشگری 1560 2400 2500 1900 1870 2490
ورود توریست 2590 3720 3340 2810 3220 3040
فروش اسلحه 1214 1336 1265 1194 1222 1278
[+]