نرخ ارز

5.96

تغییر روزانه:

0.90%

سالیانه:

280.90%