نرخ ارز

5.31

تغییر روزانه:

-1.22%

سالیانه:

313.38%