ایران - شاخص های اقتصادی

بازار آخر قبلی متوسط واحد ارجاع فرکانس
پول 26328.00 26328.00 9070.13 2014-08-01 Daily
تولید ناخالص داخلی آخر قبلی متوسط واحد ارجاع فرکانس
تولید ناخالص داخلی 368.90 502.73 137.51 USD - میلیارد 2013-12-31 Yearly
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.20 -2.30 4.58 در صد 2013-12-31 Quarterly
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 475962.00 519392.00 108203.71 IRR - میلیارد 2013-08-15 Quarterly
تولید ناخالص داخلی سرانه 3131.80 3369.12 2350.95 USD 2013-12-31 Yearly
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 608986.00 573476.00 117128.95 IRR - میلیارد 2013-08-15 Quarterly
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 10404.54 10344.64 7451.47 USD 2009-12-31 Yearly
کار آخر قبلی متوسط واحد ارجاع فرکانس
نرخ بیکاری 10.70 10.50 11.76 در صد 2014-05-15 Quarterly
افراد شاغل 21107245.00 20154145.00 20817399.50 2014-06-30 Quarterly
نرخ بیکاری جوانان 26.90 26.50 26.70 در صد 2012-12-31 Quarterly
جمعیت 77.45 76.42 49.02 میلیون 2013-12-31 Yearly
قیمت ها آخر قبلی متوسط واحد ارجاع فرکانس
نرخ تورم 16.55 17.40 14.03 در صد 2014-05-15 Monthly
شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) 194.00 190.80 43.36 صفحه اول امتیاز 2014-06-15 Monthly
قیمت های تولید کننده 545.70 542.10 296.28 صفحه اول امتیاز 2014-06-15 Monthly
تورم مواد غذایی 4.20 6.70 37.94 در صد 2014-06-15 Monthly
پول آخر قبلی متوسط واحد ارجاع فرکانس
نرخ بهره 14.15 14.15 13.74 در صد 2013-12-31 Yearly
تجارت آخر قبلی متوسط واحد ارجاع فرکانس
تعادل تجارت 6799.00 8202.00 8253.17 USD - میلیون 2013-12-31 Quarterly
صادرات 22819.00 21550.00 42182.34 USD - میلیون 2013-12-31 Quarterly
واردات 16020.00 13348.00 22240.14 USD - میلیون 2013-12-31 Quarterly
حساب جاری 5648.00 7190.00 7092.15 USD - میلیون 2013-12-31 Quarterly
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 8.12 6.60 1.90 در صد 2013-12-31 Yearly
تولید نفت خام 3230.00 3260.00 3593.23 BBL/D/1K 2014-03-15 Monthly
دولت آخر قبلی متوسط واحد ارجاع فرکانس
بودجه دولت -0.78 -0.26 -0.01 درصد از تولید ناخالص داخلی 2013-12-31 Yearly
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 10.63 11.78 14.39 در صد 2013-12-31 Yearly
دولت بودجه ارزش -333231.50 -275053.50 -130057.15 IRR - میلیارد 2012-06-30 Yearly
رتبه بندی اعتباری 15.00 Monthly
تجارت آخر قبلی متوسط واحد ارجاع فرکانس
تولید صنعتی -3.80 -8.50 6.06 در صد 2013-12-31 Quarterly
مصرف کننده آخر قبلی متوسط واحد ارجاع فرکانس
هزینه های مصرف کننده 396746.00 399980.00 98432.15 IRR - میلیارد 2013-08-15 Quarterly
عوارض آخر قبلی متوسط واحد ارجاع فرکانس
نرخ مالیات بر فروش 4.00 4.00 4.00 در صد 2014-01-01 Yearlyجدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ایران - شاخص های اقتصادی.