Samsung SDI

006400

252,500.00

تغییر روزانه:

-3,000.00 -1.17%

تغییر سالانه:

21.39%


قیمت روز سال
Samsung SDI 252,500.00 -3,000.00 -1.17% 21.39%
قیمت روز سال
KOSPI 1927 -11.20 -0.58% -14.24%