Samsung SDI

006400

224,000.00

تغییر روزانه:

4,000.00 1.82%

تغییر سالانه:

-11.29%


قیمت روز سال
Samsung SDI 224,000.00 4,000.00 1.82% -11.29%
قیمت روز سال
KOSPI 2064 4.15 0.20% -4.48%