بازارها گذشته مرجع
پول 4.18 2020-01
بازار سهام 118376 2020-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 6.73 2020-01
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.2 2019-09
نرخ بیکاری 11.2 2019-11
نرخ تورم 4.31 2019-12
نرخ تورم (ماهانه) 1.15 2019-12
نرخ بهره 4.5 2019-12
نسبت ذخیره نقدی 21 2019-12
موازنه تجاری 5599 2019-12
حساب جاری -2164 2019-11
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.77 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.22 2018-12
بودجه دولت -7.1 2018-12
اطمینان کسب و کار 65.3 2020-01
شاخص PMI تولید 50.2 2019-12
شاخص PMI خدمات 51 2019-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 47.3 2019-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.6 2019-11
نرخ مالیات شرکت 34 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 27.5 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.2 2019-09
تولید ناخالص داخلی 1869 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 305146 2019-09
تولید ناخالص ملی 1789953 2019-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 299569 2019-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 11026 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 14283 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 19674 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 14282 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 32266 2019-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 2827 2019-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 39927 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 183635 2019-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8719 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6551 2019-09
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 11.2 2019-11
افراد شاغل 94.42 2019-11
افراد بیکار 11.86 2019-11
نرخ مشارکت نیروی کار 62 2019-11
هزینه های کار 97.17 2019-11
دستمزد 2332 2019-11
حداقل دستمزد 998 2019-12
جمعیت 208 2018-12
سن بازنشستگی زنان 60 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
نرخ اشتغال 55.1 2019-11
هزینه زندگی خانواده 2360 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1390 2018-12
آمار اشتغال غیر کشاورزی -307 2019-12
بهره وری 97.17 2019-11
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4730 2018-12
دستمزد در تولید 2282 2019-10
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1440 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 4.31 2019-12
نرخ تورم (ماهانه) 1.15 2019-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 5320 2019-12
اندازه اصل تورم 3.41 2019-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 3 2018-12
قیمت تولید 827 2019-12
قیمت صادرات 123 2019-10
قیمت واردات 114 2019-10
تورم مواد غذایی 6.36 2019-12
CPI مسکن آب و برق 9131 2019-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 5060 2019-12
تغییر قیمت تولید کننده 3.3 2019-10
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 4.5 2019-12
نسبت ذخیره نقدی 21 2019-12
عرضه پول M0 316587 2019-12
عرضه پول M1 434633 2019-12
عرضه پول M2 2999376 2019-11
عرضه پول M3 6695727 2019-11
ترازنامه بانک 6629894 2019-09
ذخایر ارزی 356884 2019-12
وام به بخش خصوصی 576076 2019-11
نرخ بهره سپرده 3.33 2019-11
ترازنامه بانک مرکزی 3442882417 2019-10
نرخ بهره بین بانکی 4.94 2020-01
میزان رشد وام 1.1 2019-11
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 5599 2019-12
حساب جاری -2164 2019-11
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.77 2018-12
صادرات 18155 2019-12
واردات 12555 2019-12
بدهی خارجی 668221 2019-12
رابطه مبادله 107 2019-10
گردش سرمایه -2249 2019-11
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 6985 2019-11
حواله 262 2019-10
ذخایر طلا 67.36 2019-12
تولید نفت خام 2927 2019-09
شاخص تروریسم 2.53 2018-12
ورود توریست 6621 2018-12
فروش اسلحه 111 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.22 2018-12
بودجه دولت -7.1 2018-12
ارزش بودجه دولت -53157 2019-11
هزینه های دولت 118425 2019-11
درآمدهای دولت 147501 2019-12
ارزیابی اعتبار 42 2020-01
بدهی های دولت 5602290 2019-11
مخارج نظامی 30769 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 34 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 27.5 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 17 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 39.8 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 28.8 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 65.3 2020-01
شاخص PMI تولید 50.2 2019-12
شاخص PMI خدمات 51 2019-12
پی ام آی مرکب 50.9 2019-12
تولید صنعتی -1.7 2019-11
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.2 2019-11
تولید صنعتی -0.6 2019-11
استفاده از ظرفیت 78.2 2019-11
تغییرات موجودی انبار 24590 2019-09
تولید خودرو 170500 2019-12
ثبت خودرو 263 2019-12
مجموع فروش خودرو 215348 2019-12
شاخص اقتصادی مقدم 0.18 2019-11
تمایلات کسب و کار کوچک 62.2 2019-12
سرعت اینترنت 6819 2017-03
آدرس های IP 26855780 2017-03
شاخص رقابتی 60.93 2019-12
رتبه رقابتی 71 2019-12
شاخص فساد مالی 35 2019-12
رتبه فساد مالی 106 2019-12
آسانی کسب و کار 124 2019-12
استخراج معدن -8.9 2019-11
تولید فولاد 2604 2019-11
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 47.3 2019-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.6 2019-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.9 2019-11
هزینه های مصرف کننده 1188425 2019-09
تسهیلات اعتباری خریدار 1969963 2019-11
اعتبار بخش خصوصی 3212735 2019-11
نرخ وام بانکی 50.16 2019-11
قیمت گازوئیل 1.13 2019-12
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 28.3 2019-06
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 129 2019-10


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: برزیل - شاخص های اقتصادی.