بازارها گذشته مرجع
پول 5.22 2020-12
بازار سهام 111778 2020-12
اوراق قرضه دولتی ده ساله 7.3 2020-12

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -9.7 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -11.4 2020-06
نرخ بیکاری 14.6 2020-09
نرخ تورم 3.92 2020-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.86 2020-10
نرخ بهره 2 2020-10
نسبت ذخیره نقدی 21 2020-10
موازنه تجاری 3730 2020-11
حساب جاری 1473 2020-10
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.7 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 75.79 2019-12
بودجه دولت -5.9 2019-12
اطمینان کسب و کار 62.9 2020-11
شاخص PMI تولید 64 2020-11
شاخص PMI خدمات 52.3 2020-10
ضریب اطمینان مصرف کننده 42.8 2020-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.6 2020-09
نرخ مالیات شرکت 34 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 27.5 2020-12
موارد کروناویروس 6386787 2020-12
مرگ و میر کروناویروس 173817 2020-12
Coronavirus بهبود یافت 5656498 2020-12
تخت بیمارستان 2.3 2012-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -9.7 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -11.4 2020-06
تولید ناخالص داخلی 1840 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 263700 2020-06
تولید ناخالص ملی 1627492 2020-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 247452 2020-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 11122 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 14652 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 23184 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 11968 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 24073 2020-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 2520 2020-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 36738 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 159726 2020-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 6539 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6410 2020-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 14.6 2020-09
افراد شاغل 82.46 2020-09
افراد بیکار 14.9 2020-09
نرخ مشارکت نیروی کار 55.1 2020-09
هزینه های کار 82.26 2020-09
دستمزد 2535 2020-07
حداقل دستمزد 1045 2020-11
جمعیت 210 2019-12
سن بازنشستگی زنان 62 2019-12
سن بازنشستگی مردان 65 2019-12
نرخ اشتغال 47.1 2020-09
آمار اشتغال غیر کشاورزی 395 2020-10
بهره وری 82.26 2020-09
دستمزد در تولید 2599 2020-07

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 3.92 2020-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.86 2020-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 5438 2020-10
اندازه اصل تورم 1.88 2020-10
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 4.2 2019-12
قیمت تولید 123 2020-10
قیمت صادرات 122 2020-09
قیمت واردات 105 2020-09
تورم مواد غذایی 13.88 2020-10
CPI مسکن آب و برق 9280 2020-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 4996 2020-10
تغییر قیمت تولید کننده 26 2020-09

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 2 2020-10
نسبت ذخیره نقدی 21 2020-10
عرضه پول M0 427820 2020-10
عرضه پول M1 572239 2020-10
عرضه پول M2 3868849 2020-10
عرضه پول M3 7764999 2020-10
ترازنامه بانک 7807075 2020-07
ذخایر ارزی 354546 2020-10
وام به بخش خصوصی 664318 2020-10
نرخ بهره سپرده 0.24 2020-10
ترازنامه بانک مرکزی 4157645815 2020-10
نرخ بهره بین بانکی 2.33 2020-12
میزان رشد وام 1.4 2020-10

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 3730 2020-11
حساب جاری 1473 2020-10
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.7 2019-12
صادرات 17531 2020-11
واردات 13799 2020-11
بدهی خارجی 620870 2020-12
رابطه مبادله 116 2020-09
گردش سرمایه 1479 2020-10
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1793 2020-10
حواله 293 2020-09
ذخایر طلا 67.36 2020-09
تولید نفت خام 3087 2020-08
شاخص تروریسم 2.53 2018-12
ورود توریست 6353 2019-12
فروش اسلحه 10 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 75.79 2019-12
بودجه دولت -5.9 2019-12
ارزش بودجه دولت -30924 2020-10
هزینه های دولت 136677 2020-10
درآمدهای دولت 153900 2020-10
ارزیابی اعتبار 42 2020-12
بدهی های دولت 6533712 2020-09
مخارج نظامی 30769 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 34 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 27.5 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 17 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 39.8 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 28.8 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11 2019-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 62.9 2020-11
شاخص PMI تولید 64 2020-11
شاخص PMI خدمات 52.3 2020-10
پی ام آی مرکب 55.9 2020-10
تولید صنعتی 0.3 2020-10
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.1 2020-10
تولید صنعتی 1 2020-10
استفاده از ظرفیت 79.4 2020-09
تغییرات موجودی انبار -27432 2020-06
تولید خودرو 236468 2020-10
ثبت خودرو 215 2020-10
مجموع فروش خودرو 168464 2020-10
شاخص اقتصادی مقدم 1.29 2020-09
تمایلات کسب و کار کوچک 60.3 2020-11
سرعت اینترنت 6819 2017-03
آدرس های IP 26855780 2017-03
شاخص رقابتی 60.93 2019-12
رتبه رقابتی 71 2019-12
شاخص فساد مالی 35 2019-12
رتبه فساد مالی 106 2019-12
آسانی کسب و کار 124 2019-12
استخراج معدن -6 2020-10
تولید فولاد 2784 2020-10

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 42.8 2020-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.6 2020-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی 7.3 2020-09
هزینه های مصرف کننده 1002720 2020-06
تسهیلات اعتباری خریدار 2158193 2020-10
اعتبار بخش خصوصی 3645426 2020-10
نرخ وام بانکی 38.87 2020-10
قیمت گازوئیل 0.82 2020-11
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 30.4 2020-03

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 131 2020-08

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 6386787 2020-12
مرگ و میر کروناویروس 173817 2020-12
Coronavirus بهبود یافت 5656498 2020-12
تخت بیمارستان 2.3 2012-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: برزیل - شاخص های اقتصادی.