بازارها گذشته مرجع
پول 4.19 2019-11
بازار سهام 106259 2019-11
اوراق قرضه دولتی ده ساله 6.71 2019-11
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1 2019-06
نرخ بیکاری 11.8 2019-09
نرخ تورم 2.54 2019-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2019-10
نرخ بهره 5 2019-10
نسبت ذخیره نقدی 21 2019-10
موازنه تجاری 1206 2019-10
حساب جاری -3487 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.77 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.22 2018-12
بودجه دولت -7.1 2018-12
اطمینان کسب و کار 59.3 2019-10
شاخص PMI تولید 52.2 2019-10
شاخص PMI خدمات 51.2 2019-10
ضریب اطمینان مصرف کننده 47.3 2019-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.7 2019-09
نرخ مالیات شرکت 34 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 27.5 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1 2019-06
تولید ناخالص داخلی 1869 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 296244 2019-06
تولید ناخالص ملی 1750128 2019-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 282666 2019-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 11026 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 14283 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 22227 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 13831 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 29822 2019-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 2343 2019-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 39921 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 179131 2019-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8248 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6825 2019-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 11.8 2019-09
افراد شاغل 93.8 2019-09
افراد بیکار 12.52 2019-09
نرخ مشارکت نیروی کار 62.1 2019-09
هزینه های کار 111 2019-09
دستمزد 2298 2019-09
حداقل دستمزد 998 2019-11
جمعیت 208 2018-12
سن بازنشستگی زنان 60 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
نرخ اشتغال 54.8 2019-09
هزینه زندگی خانواده 2360 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1390 2018-12
آمار اشتغال غیر کشاورزی 157 2019-09
بهره وری 111 2019-09
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4730 2018-12
دستمزد در تولید 2282 2019-09
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1440 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.54 2019-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2019-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 5233 2019-10
اندازه اصل تورم 3.38 2019-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 3 2018-12
قیمت تولید 799 2019-10
قیمت صادرات 131 2019-08
قیمت واردات 114 2019-08
تورم مواد غذایی 3.01 2019-10
CPI مسکن آب و برق 9141 2019-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 4968 2019-10
تغییر قیمت تولید کننده 3.3 2019-10
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 5 2019-10
نسبت ذخیره نقدی 21 2019-10
عرضه پول M0 292347 2019-10
عرضه پول M1 382564 2019-09
عرضه پول M2 2947883 2019-09
عرضه پول M3 6650580 2019-09
ترازنامه بانک 6590246 2019-08
ذخایر ارزی 369836 2019-10
وام به بخش خصوصی 583123 2019-09
نرخ بهره سپرده 5.64 2019-09
ترازنامه بانک مرکزی 3550247451 2019-08
نرخ بهره بین بانکی 5.27 2019-11
میزان رشد وام 1 2019-09
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 1206 2019-10
حساب جاری -3487 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.77 2018-12
صادرات 18231 2019-10
واردات 17025 2019-10
بدهی خارجی 674076 2019-09
رابطه مبادله 114 2019-08
گردش سرمایه -3483 2019-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 6306 2019-09
حواله 257 2019-09
ذخایر طلا 67.36 2019-12
تولید نفت خام 2775 2019-07
شاخص تروریسم 1.39 2017-12
ورود توریست 6621 2018-12
فروش اسلحه 111 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.22 2018-12
بودجه دولت -7.1 2018-12
ارزش بودجه دولت -45920 2019-09
هزینه های دولت 123394 2019-09
درآمدهای دولت 113933 2019-09
ارزیابی اعتبار 34.34
بدهی های دولت 5580375 2019-09
مخارج نظامی 30769 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 34 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 27.5 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 17 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 39.8 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 28.8 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 59.3 2019-10
شاخص PMI تولید 52.2 2019-10
شاخص PMI خدمات 51.2 2019-10
پی ام آی مرکب 51.8 2019-10
تولید صنعتی 1.1 2019-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.3 2019-09
تولید صنعتی 1.6 2019-09
استفاده از ظرفیت 78 2019-09
تغییرات موجودی انبار -776 2019-06
تولید خودرو 288512 2019-10
ثبت خودرو 253 2019-10
مجموع فروش خودرو 187816 2019-09
شاخص اقتصادی مقدم 0.44 2019-09
تمایلات کسب و کار کوچک 57.5 2019-10
سرعت اینترنت 6819 2017-03
آدرس های IP 26855780 2017-03
شاخص رقابتی 60.93 2019-12
رتبه رقابتی 71 2019-12
شاخص فساد مالی 35 2018-12
رتبه فساد مالی 105 2018-12
آسانی کسب و کار 124 2019-12
استخراج معدن -2.7 2019-09
تولید فولاد 2403 2019-09
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 47.3 2019-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.7 2019-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.1 2019-09
هزینه های مصرف کننده 1133226 2019-06
تسهیلات اعتباری خریدار 1930776 2019-09
اعتبار بخش خصوصی 3210488 2019-09
نرخ وام بانکی 51.26 2019-09
قیمت گازوئیل 1.09 2019-10
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 27.9 2019-03
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 129 2019-10


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: برزیل - شاخص های اقتصادی.