بازارها گذشته مرجع
پول 5.62 2021-03
بازار سهام 111184 2021-03
اوراق قرضه دولتی ده ساله 8.65 2021-03

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.2 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.1 2020-12
نرخ بیکاری 13.9 2020-12
نرخ تورم 4.56 2021-01
نرخ تورم (ماهانه) 0.25 2021-01
نرخ بهره 2 2021-01
نسبت ذخیره نقدی 21 2021-02
موازنه تجاری 1152 2021-02
حساب جاری -7250 2021-01
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.9 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 75.79 2019-12
بودجه دولت -5.9 2019-12
اطمینان کسب و کار 59.5 2021-02
شاخص PMI تولید 58.4 2021-02
شاخص PMI خدمات 47.1 2021-02
ضریب اطمینان مصرف کننده 43.8 2020-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -6.1 2020-12
نرخ مالیات شرکت 34 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 27.5 2020-12
موارد کروناویروس 10646926 2021-03
مرگ و میر کروناویروس 257361 2021-03
Coronavirus بهبود یافت 9591590 2021-03
تخت بیمارستان 2.3 2012-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.2 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.1 2020-12
تولید ناخالص داخلی 1840 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 300265 2020-12
تولید ناخالص ملی 1863516 2020-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 366638 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 11122 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 14652 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 13436 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 13086 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 31634 2020-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 2660 2020-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 38194 2020-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 183543 2020-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8268 2020-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6944 2020-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 13.9 2020-12
افراد شاغل 86.18 2020-12
افراد بیکار 13.93 2020-12
نرخ مشارکت نیروی کار 56.8 2020-12
هزینه های کار 90.72 2021-01
دستمزد 2507 2020-12
حداقل دستمزد 1100 2021-02
جمعیت 210 2019-12
سن بازنشستگی زنان 62 2019-12
سن بازنشستگی مردان 65 2019-12
نرخ اشتغال 48.9 2020-12
آمار اشتغال غیر کشاورزی -67.9 2020-12
بهره وری 90.72 2021-01
دستمزد در تولید 2551 2020-11

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 4.56 2021-01
نرخ تورم (ماهانه) 0.25 2021-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 5574 2021-01
اندازه اصل تورم 2.55 2021-01
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 4.2 2019-12
قیمت تولید 126 2020-12
قیمت صادرات 124 2020-12
قیمت واردات 105 2020-12
تورم مواد غذایی 14.81 2021-01
CPI مسکن آب و برق 9487 2021-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 5152 2021-01
تغییر قیمت تولید کننده 19.7 2020-11

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 2 2021-01
نسبت ذخیره نقدی 21 2021-02
عرضه پول M0 406858 2021-01
عرضه پول M1 580072 2021-01
عرضه پول M2 3900018 2021-01
عرضه پول M3 8010665 2021-01
ترازنامه بانک 7807075 2020-07
ذخایر ارزی 355416 2021-01
وام به بخش خصوصی 683795 2021-01
نرخ بهره سپرده 1.39 2021-01
ترازنامه بانک مرکزی 4009339455 2020-11
نرخ بهره بین بانکی 1.82 2021-03
میزان رشد وام 0 2021-01

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 1152 2021-02
حساب جاری -7250 2021-01
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.9 2020-12
صادرات 16183 2021-02
واردات 15030 2021-02
بدهی خارجی 627565 2021-03
رابطه مبادله 117 2020-12
گردش سرمایه -7293 2021-01
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1800 2021-01
حواله 299 2021-01
ذخایر طلا 67.36 2020-12
تولید نفت خام 2755 2020-11
شاخص تروریسم 2.44 2019-12
ورود توریست 6353 2019-12
فروش اسلحه 10 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 75.79 2019-12
بودجه دولت -5.9 2019-12
ارزش بودجه دولت 17928 2021-01
هزینه های دولت 112073 2021-01
درآمدهای دولت 180200 2021-01
ارزیابی اعتبار 42 2021-03
بدهی های دولت 6670267 2021-01
مخارج نظامی 30769 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 34 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 27.5 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 17 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 39.8 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 28.8 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11 2019-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 59.5 2021-02
شاخص PMI تولید 58.4 2021-02
شاخص PMI خدمات 47.1 2021-02
پی ام آی مرکب 49.6 2021-02
تولید صنعتی 8.2 2020-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.9 2020-12
تولید صنعتی 10.2 2020-12
استفاده از ظرفیت 80.6 2020-12
تغییرات موجودی انبار -68963 2020-12
تولید خودرو 199707 2021-01
ثبت خودرو 171 2021-01
مجموع فروش خودرو 130800 2021-01
شاخص اقتصادی مقدم 0.64 2020-12
تمایلات کسب و کار کوچک 58.5 2021-01
سرعت اینترنت 6819 2017-03
آدرس های IP 26855780 2017-03
شاخص رقابتی 60.93 2019-12
رتبه رقابتی 71 2019-12
شاخص فساد مالی 38 2020-12
رتبه فساد مالی 94 2020-12
آسانی کسب و کار 124 2019-12
استخراج معدن -3.9 2020-12
تولید فولاد 3000 2021-01

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 43.8 2020-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -6.1 2020-12
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.2 2020-12
هزینه های مصرف کننده 1279785 2020-12
تسهیلات اعتباری خریدار 2256039 2021-01
اعتبار بخش خصوصی 3796108 2021-01
نرخ وام بانکی 39.35 2021-01
شاخص خوشبینی اقتصادی 78 2021-02
قیمت گازوئیل 0.85 2021-01
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 31.4 2020-06

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 134 2021-01

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 10646926 2021-03
مرگ و میر کروناویروس 257361 2021-03
Coronavirus بهبود یافت 9591590 2021-03
تخت بیمارستان 2.3 2012-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: برزیل - شاخص های اقتصادی.