برزیل - شاخص های اقتصادی

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 2018-03
نرخ بیکاری 12.4 2018-06
نرخ تورم 4.48 2018-07
نرخ بهره 6.5 2018-08
موازنه تجاری 4227 2018-07
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 74.04 2017-12

بازارها گذشته مرجع
پول 3.94 2018-08
بازار سهام 76819 امتیاز 2018-08
اوراق قرضه دولتی ده ساله 11.74 % 2018-08
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 % 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.2 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 2056 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 288865 BRL - میلیون 2018-03
تولید ناخالص ملی 1617026 BRL - میلیون 2018-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 263155 BRL - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 10889 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 14103 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 24333 BRL - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 15022 BRL - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 27913 BRL - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 2427 BRL - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 39374 BRL - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 172296 BRL - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 7953 BRL - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6707 BRL - میلیون 2018-03
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 12.4 % 2018-06
افراد شاغل 91.24 میلیون 2018-06
افراد بیکار 12.97 میلیون 2018-06
نرخ مشارکت نیروی کار 61.4 % 2018-05
هزینه های کار 119 نقاط شاخص 2018-06
دستمزد 2198 BRL / ماه 2018-06
حداقل دستمزد 954 BRL / ماه 2018-08
جمعیت 208 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 60 2017-12
سن بازنشستگی مردان 65 2017-12
نرخ اشتغال 53.7 % 2018-06
هزینه زندگی خانواده 2380 BRL / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 1450 BRL / ماه 2017-12
آمار اشتغال غیر کشاورزی -0.66 هزار 2018-06
بهره وری 119 نقاط شاخص 2018-06
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4280 BRL / ماه 2017-12
دستمزد در تولید 2199 BRL / ماه 2018-02
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1310 BRL / ماه 2017-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 4.48 % 2018-07
نرخ تورم (ماهانه) 0.33 % 2018-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 5061 نقاط شاخص 2018-07
اندازه اصل تورم 3.57 % 2018-07
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 3.8 % 2017-12
قیمت تولید 746 نقاط شاخص 2018-07
قیمت صادرات 133 نقاط شاخص 2018-06
قیمت واردات 121 نقاط شاخص 2018-06
تورم مواد غذایی 1.4 % 2018-07
CPI مسکن آب و برق 8781 نقاط شاخص 2018-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 4899 نقاط شاخص 2018-07
تغییر قیمت تولید کننده 9.8 % 2018-06
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 6.5 % 2018-08
نسبت ذخیره نقدی 25 % 2018-07
عرضه پول M0 275339 BRL - میلیون 2018-07
عرضه پول M1 332694 BRL - میلیون 2018-07
عرضه پول M2 2556074 BRL - میلیون 2018-06
عرضه پول M3 6007614 BRL - میلیون 2018-06
ترازنامه بانک 5920109 BRL - میلیون 2017-12
ذخایر ارزی 379444 USD - میلیون 2018-07
وام به بخش خصوصی 678257 BRL - میلیون 2018-06
نرخ بهره سپرده 8.51 % 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 3367787519 BRL هزار 2018-05
میزان رشد وام 0.7 % 2018-06
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 4227 USD - میلیون 2018-07
صادرات 22870 USD - میلیون 2018-07
واردات 18643 USD - میلیون 2018-07
حساب جاری 435 USD - میلیون 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.48 % 2017-12
بدهی خارجی 673910 USD - میلیون 2018-03
رابطه مبادله 110 نقاط شاخص 2018-06
گردش سرمایه 822 USD - میلیون 2018-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 6533 USD - میلیون 2018-06
حواله 201 USD - میلیون 2018-06
ذخایر طلا 67.3 تن 2018-06
تولید نفت خام 2597 BBL/D/1K 2018-04
شاخص تروریسم 1.57 2016-12
ورود توریست 6578 هزار 2016-12
فروش اسلحه 45 USD - میلیون 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 74.04 % 2017-12
بودجه دولت -7.8 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -57900 BRL - میلیون 2018-06
هزینه های دولت 105275 BRL - میلیون 2018-06
درآمدهای دولت 110860 BRL - میلیون 2018-06
ارزیابی اعتبار 34.34
بدهی های دولت 5165403 BRL - میلیون 2018-06
مخارج نظامی 25751 USD - میلیون 2017-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 50.2 نقاط شاخص 2018-07
شاخص PMI تولید 50.5 2018-07
شاخص PMI خدمات 50.4 نقاط شاخص 2018-07
پی ام آی مرکب 50.4 INDEX 2018-07
تولید صنعتی 3.5 % 2018-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) 13.1 % 2018-06
تولید صنعتی 3.7 % 2018-06
استفاده از ظرفیت 76.7 % 2018-06
تغییرات موجودی انبار 24312 BRL - میلیون 2018-03
تولید خودرو 245821 واحد 2018-07
ثبت خودرو 217 هزار 2018-07
مجموع فروش خودرو 176067 2018-07
شاخص اقتصادی مقدم 3.29 % 2018-06
تمایلات کسب و کار کوچک 48.9 2018-07
سرعت اینترنت 6819 KBps 2017-03
آدرس های IP 26855780 IP 2017-03
شاخص رقابتی 4.14 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 80 2018-12
شاخص فساد مالی 37 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 96 2017-12
آسانی کسب و کار 125 2017-12
استخراج معدن 1.6 % 2018-06
تولید فولاد 2590 هزار تن 2018-06
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 102 نقاط شاخص 2018-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.3 % 2018-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.5 % 2018-06
هزینه های مصرف کننده 1046311 BRL - میلیون 2018-03
تسهیلات اعتباری خریدار 1693883 BRL - میلیون 2018-06
اعتبار بخش خصوصی 2908395 BRL - میلیون 2018-06
نرخ وام بانکی 53.16 % 2018-06
قیمت گازوئیل 1.21 USD / لیتر 2018-07
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 24.7 در صد 2017-12
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 129 نقاط شاخص 2018-05
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 34 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 27.5 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 17 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 39.8 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 28.8 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11 % 2018-12
آب و هوا گذشته مرجع
درجه حرارت 24.74 celsius 2013-08


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: برزیل - شاخص های اقتصادی.