بازارها گذشته مرجع
پول 5.26 2020-04
بازار سهام 72166 2020-04
اوراق قرضه دولتی ده ساله 7.84 2020-04

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.7 2019-12
نرخ بیکاری 11.6 2020-02
نرخ تورم 4.01 2020-02
نرخ تورم (ماهانه) 0.25 2020-02
نرخ بهره 3.75 2020-03
نسبت ذخیره نقدی 21 2020-02
موازنه تجاری 4713 2020-03
حساب جاری -3904 2020-02
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.77 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.22 2018-12
بودجه دولت -7.1 2018-12
اطمینان کسب و کار 60.3 2020-03
شاخص PMI تولید 48.4 2020-03
شاخص PMI خدمات 50.4 2020-02
ضریب اطمینان مصرف کننده 47.3 2019-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1 2020-01
نرخ مالیات شرکت 34 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 27.5 2020-12
موارد کروناویروس 6931 2020-04
مرگ و میر کروناویروس 244 2020-04
Coronavirus بهبود یافت 127 2020-04
تخت بیمارستان 2.3 2012-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.7 2019-12
تولید ناخالص داخلی 2020 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 302109 2019-12
تولید ناخالص ملی 1840603 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 280576 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 11026 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 14283 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 13754 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 13748 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 30267 2019-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 2849 2019-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 39869 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 186025 2019-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8663 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6775 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 11.6 2020-02
افراد شاغل 93.71 2020-02
افراد بیکار 12.34 2020-02
نرخ مشارکت نیروی کار 61.7 2020-02
هزینه های کار 96.75 2020-02
دستمزد 2361 2020-01
حداقل دستمزد 1045 2020-03
جمعیت 210 2019-12
سن بازنشستگی زنان 60 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
نرخ اشتغال 54.5 2020-02
هزینه زندگی خانواده 2360 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1390 2018-12
آمار اشتغال غیر کشاورزی -307 2019-12
بهره وری 96.75 2020-02
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4730 2018-12
دستمزد در تولید 2407 2020-02
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1440 2018-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 4.01 2020-02
نرخ تورم (ماهانه) 0.25 2020-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 5345 2020-02
اندازه اصل تورم 3.21 2020-02
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 4.2 2019-12
قیمت تولید 826 2020-02
قیمت صادرات 125 2020-01
قیمت واردات 112 2020-01
تورم مواد غذایی 5.12 2020-02
CPI مسکن آب و برق 9145 2020-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 5065 2020-02
تغییر قیمت تولید کننده 7.7 2020-02

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 3.75 2020-03
نسبت ذخیره نقدی 21 2020-02
عرضه پول M0 303197 2020-02
عرضه پول M1 401834 2020-02
عرضه پول M2 3036685 2020-02
عرضه پول M3 6786077 2020-02
ترازنامه بانک 6782615 2019-11
ذخایر ارزی 359394 2020-01
وام به بخش خصوصی 552295 2020-02
نرخ بهره سپرده 2.78 2020-01
ترازنامه بانک مرکزی 3477860068 2019-12
نرخ بهره بین بانکی 4.53 2020-03
میزان رشد وام 0.6 2020-02

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 4713 2020-03
حساب جاری -3904 2020-02
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.77 2018-12
صادرات 19239 2020-03
واردات 14525 2020-03
بدهی خارجی 672028 2020-03
رابطه مبادله 112 2020-01
گردش سرمایه -3138 2020-02
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 5996 2020-02
حواله 261 2019-12
ذخایر طلا 67.36 2019-12
تولید نفت خام 3107 2019-12
شاخص تروریسم 2.53 2018-12
ورود توریست 6621 2018-12
فروش اسلحه 111 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.22 2018-12
بودجه دولت -7.1 2018-12
ارزش بودجه دولت -49360 2020-02
هزینه های دولت 107567 2020-01
درآمدهای دولت 116430 2020-02
ارزیابی اعتبار 42 2020-03
بدهی های دولت 5550452 2020-01
مخارج نظامی 30769 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 34 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 27.5 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 17 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 39.8 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 28.8 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11 2019-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 60.3 2020-03
شاخص PMI تولید 48.4 2020-03
شاخص PMI خدمات 50.4 2020-02
پی ام آی مرکب 50.9 2020-02
تولید صنعتی -0.4 2020-02
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.5 2020-02
تولید صنعتی -0.5 2020-02
استفاده از ظرفیت 78 2020-01
تغییرات موجودی انبار -43973 2019-12
تولید خودرو 204197 2020-02
ثبت خودرو 201 2020-02
مجموع فروش خودرو 165140 2020-02
شاخص اقتصادی مقدم 0.24 2020-01
تمایلات کسب و کار کوچک 60.1 2020-03
سرعت اینترنت 6819 2017-03
آدرس های IP 26855780 2017-03
شاخص رقابتی 60.93 2019-12
رتبه رقابتی 71 2019-12
شاخص فساد مالی 35 2019-12
رتبه فساد مالی 106 2019-12
آسانی کسب و کار 124 2019-12
استخراج معدن 0.4 2020-02
تولید فولاد 2704 2020-02

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 47.3 2019-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1 2020-01
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.3 2020-01
هزینه های مصرف کننده 1239127 2019-12
تسهیلات اعتباری خریدار 2047577 2020-02
اعتبار بخش خصوصی 3291800 2020-02
نرخ وام بانکی 46.67 2020-02
قیمت گازوئیل 0.86 2020-03
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 29.8 2019-09

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 129 2019-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 6931 2020-04
مرگ و میر کروناویروس 244 2020-04
Coronavirus بهبود یافت 127 2020-04
تخت بیمارستان 2.3 2012-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: برزیل - شاخص های اقتصادی.