بازارها گذشته مرجع
پول 5.37 2020-07
بازار سهام 99092 2020-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله 6.56 2020-07

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.5 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.3 2020-03
نرخ بیکاری 12.9 2020-05
نرخ تورم 1.88 2020-05
نرخ تورم (ماهانه) -0.38 2020-05
نرخ بهره 2.25 2020-06
نسبت ذخیره نقدی 21 2020-06
موازنه تجاری 7463 2020-06
حساب جاری 1326 2020-05
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.7 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 75.79 2019-12
بودجه دولت -5.9 2019-12
اطمینان کسب و کار 41.2 2020-06
شاخص PMI تولید 51.6 2020-06
شاخص PMI خدمات 35.9 2020-06
ضریب اطمینان مصرف کننده 47.3 2019-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 13.9 2020-05
نرخ مالیات شرکت 34 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 27.5 2020-12
موارد کروناویروس 1668589 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 66741 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 976977 2020-07
تخت بیمارستان 2.3 2012-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.5 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.3 2020-03
تولید ناخالص داخلی 1840 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 291912 2020-03
تولید ناخالص ملی 1758716 2020-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 285060 2020-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 11122 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 14652 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 25137 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 12825 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 27687 2020-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 2484 2020-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 39465 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 175789 2020-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 7979 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6916 2020-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 12.9 2020-05
افراد شاغل 85.94 2020-05
افراد بیکار 12.71 2020-05
نرخ مشارکت نیروی کار 56.8 2020-05
هزینه های کار 106 2020-05
دستمزد 2460 2020-05
حداقل دستمزد 1045 2020-07
جمعیت 210 2019-12
سن بازنشستگی زنان 62 2019-12
سن بازنشستگی مردان 65 2019-12
نرخ اشتغال 49.5 2020-05
آمار اشتغال غیر کشاورزی -332 2020-05
بهره وری 106 2020-05
دستمزد در تولید 2455 2020-04

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.88 2020-05
نرخ تورم (ماهانه) -0.38 2020-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 5312 2020-05
اندازه اصل تورم 2.16 2020-05
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 4.2 2019-12
قیمت تولید 861 2020-05
قیمت صادرات 123 2020-04
قیمت واردات 108 2020-04
تورم مواد غذایی 6.94 2020-05
CPI مسکن آب و برق 9103 2020-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 4810 2020-05
تغییر قیمت تولید کننده 7.7 2020-04

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 2.25 2020-06
نسبت ذخیره نقدی 21 2020-06
عرضه پول M0 368063 2020-05
عرضه پول M1 473291 2020-05
عرضه پول M2 3521510 2020-05
عرضه پول M3 7196266 2020-05
ترازنامه بانک 7416539 2020-04
ذخایر ارزی 345706 2020-05
وام به بخش خصوصی 565136 2020-05
نرخ بهره سپرده 2.03 2020-05
ترازنامه بانک مرکزی 3957202931 2020-04
نرخ بهره بین بانکی 3.58 2020-07
میزان رشد وام 0.3 2020-05

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 7463 2020-06
حساب جاری 1326 2020-05
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.7 2019-12
صادرات 17912 2020-06
واردات 10449 2020-06
بدهی خارجی 633825 2020-06
رابطه مبادله 114 2020-04
گردش سرمایه 1472 2020-05
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2552 2020-05
حواله 268 2020-05
ذخایر طلا 67.4 2020-03
تولید نفت خام 2973 2020-03
شاخص تروریسم 2.53 2018-12
ورود توریست 6353 2019-12
فروش اسلحه 111 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 75.79 2019-12
بودجه دولت -5.9 2019-12
ارزش بودجه دولت -140401 2020-05
هزینه های دولت 180630 2020-05
درآمدهای دولت 77415 2020-05
ارزیابی اعتبار 42 2020-07
بدهی های دولت 5929085 2020-05
مخارج نظامی 30769 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 34 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 27.5 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 17 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 39.8 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 28.8 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11 2019-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 41.2 2020-06
شاخص PMI تولید 51.6 2020-06
شاخص PMI خدمات 35.9 2020-06
پی ام آی مرکب 40.5 2020-06
تولید صنعتی -21.9 2020-05
تولیدات صنعتی (ماهانه) 7 2020-05
تولید صنعتی -31.3 2020-04
استفاده از ظرفیت 69.6 2020-04
تغییرات موجودی انبار 27685 2020-03
تولید خودرو 98708 2020-06
ثبت خودرو 133 2020-06
مجموع فروش خودرو 102400 2020-06
شاخص اقتصادی مقدم -9.73 2020-04
تمایلات کسب و کار کوچک 42 2020-06
سرعت اینترنت 6819 2017-03
آدرس های IP 26855780 2017-03
شاخص رقابتی 60.93 2019-12
رتبه رقابتی 71 2019-12
شاخص فساد مالی 35 2019-12
رتبه فساد مالی 106 2019-12
آسانی کسب و کار 124 2019-12
استخراج معدن 10.2 2020-04
تولید فولاد 2188 2020-05

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 47.3 2019-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 13.9 2020-05
تغییرات سالیانه خرده فروشی -7.2 2020-05
هزینه های مصرف کننده 1162204 2020-03
تسهیلات اعتباری خریدار 2029024 2020-05
اعتبار بخش خصوصی 3376332 2020-05
نرخ وام بانکی 42.74 2020-05
قیمت گازوئیل 0.73 2020-06
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 30.4 2019-12

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 130 2020-05

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 1668589 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 66741 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 976977 2020-07
تخت بیمارستان 2.3 2012-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: برزیل - شاخص های اقتصادی.