بازارها گذشته مرجع
پول 4.05 2019-05
بازار سهام 94355 2019-05
اوراق قرضه دولتی ده ساله 8.88 2019-05
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.1 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.1 2018-12
نرخ بیکاری 12.7 2019-03
نرخ تورم 4.94 2019-04
نرخ تورم (ماهانه) 0.57 2019-04
نرخ بهره 6.5 2019-05
نسبت ذخیره نقدی 21 2019-05
موازنه تجاری 6060 2019-04
حساب جاری -494 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.77 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.22 2018-12
بودجه دولت -7.1 2018-12
اطمینان کسب و کار 56.5 2019-05
شاخص PMI تولید 51.5 2019-04
شاخص PMI خدمات 49.9 2019-04
ضریب اطمینان مصرف کننده 48.4 2019-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.3 2019-03
نرخ مالیات شرکت 34 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 27.5 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.1 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.1 2018-12
تولید ناخالص داخلی 2056 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 295811 2018-12
تولید ناخالص ملی 1753529 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 283392 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 10889 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 14103 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 13121 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 14074 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 29703 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 2718 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 39680 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 182391 2018-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8581 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6801 2018-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 12.7 2019-03
افراد شاغل 91.86 2019-03
افراد بیکار 13.39 2019-03
نرخ مشارکت نیروی کار 61.7 2019-03
هزینه های کار 114 2019-03
دستمزد 2291 2019-03
حداقل دستمزد 998 2019-05
جمعیت 208 2018-12
سن بازنشستگی زنان 60 2017-12
سن بازنشستگی مردان 65 2017-12
نرخ اشتغال 53.9 2019-03
هزینه زندگی خانواده 2360 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1390 2018-12
آمار اشتغال غیر کشاورزی -43.2 2019-03
بهره وری 114 2019-03
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4730 2018-12
دستمزد در تولید 2303 2019-03
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1440 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 4.94 2019-04
نرخ تورم (ماهانه) 0.57 2019-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 5207 2019-04
اندازه اصل تورم 4.03 2019-04
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 3 2018-12
قیمت تولید 785 2019-04
قیمت صادرات 126 2019-03
قیمت واردات 118 2019-03
تورم مواد غذایی 7.31 2019-04
CPI مسکن آب و برق 8886 2019-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 5004 2019-04
تغییر قیمت تولید کننده 10.3 2019-03
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 6.5 2019-05
نسبت ذخیره نقدی 21 2019-05
عرضه پول M0 279605 2019-04
عرضه پول M1 367250 2019-04
عرضه پول M2 2817377 2019-03
عرضه پول M3 6264342 2019-03
ترازنامه بانک 6343650 2018-12
ذخایر ارزی 383799 2019-04
وام به بخش خصوصی 632695 2019-03
نرخ بهره سپرده 6.19 2019-03
ترازنامه بانک مرکزی 3474974649 2019-02
نرخ بهره بین بانکی 5.46 2019-05
میزان رشد وام 0.7 2019-03
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 6060 2019-04
حساب جاری -494 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.77 2018-12
صادرات 19689 2019-04
واردات 13628 2019-04
بدهی خارجی 663801 2019-03
رابطه مبادله 107 2019-03
گردش سرمایه 156 2019-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 6846 2019-03
حواله 286 2019-03
ذخایر طلا 67.4 2019-03
تولید نفت خام 2631 2019-01
شاخص تروریسم 1.39 2017-12
ورود توریست 6589 2017-12
فروش اسلحه 45 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.22 2018-12
بودجه دولت -7.1 2018-12
ارزش بودجه دولت -62175 2019-03
هزینه های دولت 115517 2019-03
درآمدهای دولت 109854 2019-03
ارزیابی اعتبار 34.34
بدهی های دولت 5430959 2019-03
مخارج نظامی 30769 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 34 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 27.5 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 17 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 39.8 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 28.8 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11 2018-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 56.5 2019-05
شاخص PMI تولید 51.5 2019-04
شاخص PMI خدمات 49.9 2019-04
پی ام آی مرکب 50.6 2019-04
تولید صنعتی -6.1 2019-03
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.3 2019-03
تولید صنعتی -4.9 2019-03
استفاده از ظرفیت 76.5 2019-03
تغییرات موجودی انبار -59238 2018-12
تولید خودرو 267546 2019-04
ثبت خودرو 232 2019-04
مجموع فروش خودرو 189097 2019-04
شاخص اقتصادی مقدم -0.28 2019-03
تمایلات کسب و کار کوچک 56.9 2019-04
سرعت اینترنت 6819 2017-03
آدرس های IP 26855780 2017-03
شاخص رقابتی 59.51 2018-12
رتبه رقابتی 72 2018-12
شاخص فساد مالی 35 2018-12
رتبه فساد مالی 105 2018-12
آسانی کسب و کار 109 2018-12
استخراج معدن -14 2019-03
تولید فولاد 2795 2019-03
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 48.4 2019-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.3 2019-03
تغییرات سالیانه خرده فروشی -4.5 2019-03
هزینه های مصرف کننده 1157084 2018-12
تسهیلات اعتباری خریدار 1827731 2019-03
اعتبار بخش خصوصی 3070293 2019-03
نرخ وام بانکی 53.74 2019-03
قیمت گازوئیل 1.14 2019-04
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 27.1 2018-09
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 130 2019-04


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: برزیل - شاخص های اقتصادی.