بازارها گذشته مرجع
پول 5.57 2021-10
بازار سهام 106420 2021-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله 11.99 2021-10

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.1 2021-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 12.4 2021-06
نرخ بیکاری 13.7 2021-07
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 126 2021-10
نرخ تورم 10.25 2021-09
نرخ تورم (ماهانه) 1.16 2021-09
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 269148527 2021-10
نرخ بهره 6.25 2021-09
نسبت ذخیره نقدی 21 2021-09
موازنه تجاری 4322 2021-09
حساب جاری -1699 2021-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.72 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 88.83 2020-12
بودجه دولت -13.4 2020-12
اطمینان کسب و کار 57.8 2021-10
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 54.4 2021-09
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 54.6 2021-09
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -3.1 2021-08
نرخ مالیات شرکت 34 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 27.5 2021-12
موارد کروناویروس 21729763 2021-10
مرگ و میر کروناویروس 605644 2021-10
Coronavirus بهبود یافت 16779136 2021-10

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.1 2021-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 12.4 2021-06
تولید ناخالص داخلی 1445 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 300794 2021-06
تولید ناخالص ملی 2106052 2021-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 390198 2021-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 10672 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 14064 2020-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 23710 2021-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 13316 2021-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 29976 2021-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 2699 2021-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 38134 2021-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 180633 2021-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8260 2021-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6912 2021-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 13.7 2021-07
افراد شاغل 89.04 2021-07
افراد بیکار 14.09 2021-07
نرخ مشارکت نیروی کار 58.2 2021-07
هزینه های کار 89.64 2021-08
دستمزد 2508 2021-07
حداقل دستمزد 1100 2021-10
جمعیت 212 2020-12
سن بازنشستگی زنان 62 2020-12
سن بازنشستگی مردان 65 2020-12
نرخ اشتغال 50.2 2021-07
آمار اشتغال غیر کشاورزی 314 2021-09
بهره وری 89.64 2021-08
دستمزد در تولید 2466 2021-07

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 126 2021-10
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 269148527 2021-10
موارد کروناویروس 21729763 2021-10
مرگ و میر کروناویروس 605644 2021-10
Coronavirus بهبود یافت 16779136 2021-10

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 10.25 2021-09
نرخ تورم (ماهانه) 1.16 2021-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 5944 2021-09
اندازه اصل تورم 6.94 2021-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 4.8 2020-12
قیمت تولید 155 2021-08
قیمت صادرات 125 2021-08
قیمت واردات 108 2021-08
تورم مواد غذایی 12.54 2021-09
CPI مسکن آب و برق 10541 2021-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 5822 2021-09
تغییر قیمت تولید کننده 33.1 2021-08

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 6.25 2021-09
نسبت ذخیره نقدی 21 2021-09
عرضه پول M0 403676 2021-09
عرضه پول M1 607261 2021-09
عرضه پول M2 4114905 2021-08
عرضه پول M3 8499651 2021-08
ترازنامه بانک 8655999 2021-07
ذخایر ارزی خارجی 368886 2021-09
وام به بخش خصوصی 683577 2021-08
نرخ بهره سپرده 3.25 2021-08
ترازنامه بانک مرکزی 3920330117 2021-06
نرخ بهره بین بانکی 3.03 2021-10
میزان رشد وام 2 2021-09

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 4322 2021-09
حساب جاری -1699 2021-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.72 2020-12
صادرات 24284 2021-09
واردات 19962 2021-09
بدهی خارجی 636720 2021-06
رابطه مبادله 116 2021-08
گردش سرمایه -1730 2021-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 4495 2021-09
حواله 320 2021-09
ذخایر طلا 121 2021-06
تولید نفت خام 2903 2021-06
شاخص تروریسم 2.44 2019-12
ورود توریست 6353 2019-12
فروش اسلحه 170 2020-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 88.83 2020-12
بودجه دولت -13.4 2020-12
ارزش بودجه دولت -29739 2021-08
هزینه های دولت 127735 2021-08
درآمدهای دولت 149020 2021-09
ارزیابی اعتبار 42 2021-10
بدهی های دولت 6849857 2021-08
مخارج نظامی 25101 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 34 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 27.5 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 17 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 39.8 2021-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 28.8 2021-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11 2021-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 57.8 2021-10
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 54.4 2021-09
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 54.6 2021-09
پی ام آی مرکب 54.7 2021-09
تولید صنعتی -0.7 2021-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.7 2021-08
تولید صنعتی -0.5 2021-08
میزان استفاده ازظرفیت تولید 82.3 2021-08
تغییرات موجودی انبار -24256 2021-06
تولید خودرو 173287 2021-09
ثبت خودرو 155 2021-09
مجموع فروش خودرو 109077 2021-09
شاخص اقتصادی مقدم -0.15 2021-08
تمایلات کسب و کار کوچک 57.6 2021-09
سرعت اینترنت 6819 2017-03
آدرس های IP 26855780 2017-03
شاخص رقابتی 60.93 2019-12
رتبه رقابتی 71 2019-12
شاخص فساد مالی 38 2020-12
رتبه فساد مالی 94 2020-12
آسانی کسب و کار 124 2019-12
استخراج معدن -1.6 2021-08
تولید فولاد 3100 2021-08

مصرف کننده گذشته مرجع
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -3.1 2021-08
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه -4.1 2021-08
هزینه های مصرف کننده 1253218 2021-06
تسهیلات اعتباری خریدار 2484455 2021-08
اعتبار بخش خصوصی 4130823 2021-08
نرخ وام بانکی 40.85 2021-08
شاخص خوشبینی اقتصادی 76.3 2021-10
قیمت گازوئیل 1.12 2021-09
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 36.6 2021-03

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 138 2021-07


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: برزیل - شاخص های اقتصادی.