بازارها گذشته مرجع
پول 5.39 2020-09
بازار سهام 98290 2020-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله 7.24 2020-09

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -9.7 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -11.4 2020-06
نرخ بیکاری 13.3 2020-06
نرخ تورم 2.44 2020-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.24 2020-08
نرخ بهره 2 2020-09
نسبت ذخیره نقدی 21 2020-08
موازنه تجاری 6600 2020-08
حساب جاری 1628 2020-07
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.7 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 75.79 2019-12
بودجه دولت -5.9 2019-12
اطمینان کسب و کار 61.6 2020-09
شاخص PMI تولید 64.7 2020-08
شاخص PMI خدمات 49.5 2020-08
ضریب اطمینان مصرف کننده 47.3 2019-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 5.2 2020-07
نرخ مالیات شرکت 34 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 27.5 2020-12
موارد کروناویروس 4455386 2020-09
مرگ و میر کروناویروس 134935 2020-09
Coronavirus بهبود یافت 3753082 2020-09
تخت بیمارستان 2.3 2012-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -9.7 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -11.4 2020-06
تولید ناخالص داخلی 1840 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 263700 2020-06
تولید ناخالص ملی 1627492 2020-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 247452 2020-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 11122 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 14652 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 23184 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 11968 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 24073 2020-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 2520 2020-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 36738 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 159726 2020-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 6539 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6410 2020-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 13.3 2020-06
افراد شاغل 83.35 2020-06
افراد بیکار 12.79 2020-06
نرخ مشارکت نیروی کار 55.3 2020-06
هزینه های کار 83.18 2020-07
دستمزد 2500 2020-06
حداقل دستمزد 1045 2020-09
جمعیت 210 2019-12
سن بازنشستگی زنان 62 2019-12
سن بازنشستگی مردان 65 2019-12
نرخ اشتغال 47.9 2020-06
آمار اشتغال غیر کشاورزی 131 2020-07
بهره وری 83.18 2020-07
دستمزد در تولید 2455 2020-04

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.44 2020-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.24 2020-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 5357 2020-08
اندازه اصل تورم 1.29 2020-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 4.2 2019-12
قیمت تولید 957 2020-08
قیمت صادرات 113 2020-07
قیمت واردات 107 2020-07
تورم مواد غذایی 8.83 2020-08
CPI مسکن آب و برق 9213 2020-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 4903 2020-08
تغییر قیمت تولید کننده 21.6 2020-08

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 2 2020-09
نسبت ذخیره نقدی 21 2020-08
عرضه پول M0 402707 2020-08
عرضه پول M1 547162 2020-08
عرضه پول M2 3692441 2020-07
عرضه پول M3 7538208 2020-07
ترازنامه بانک 7753199 2020-06
ذخایر ارزی 356092 2020-08
وام به بخش خصوصی 586024 2020-07
نرخ بهره سپرده 1.33 2020-06
ترازنامه بانک مرکزی 4056398973 2020-06
نرخ بهره بین بانکی 2.93 2020-09
میزان رشد وام 1 2020-07

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 6600 2020-08
حساب جاری 1628 2020-07
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.7 2019-12
صادرات 17741 2020-08
واردات 11133 2020-08
بدهی خارجی 633825 2020-06
رابطه مبادله 105 2020-07
گردش سرمایه 1331 2020-07
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2685 2020-07
حواله 268 2020-05
ذخایر طلا 67.4 2020-06
تولید نفت خام 2765 2020-05
شاخص تروریسم 2.53 2018-12
ورود توریست 6353 2019-12
فروش اسلحه 10 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 75.79 2019-12
بودجه دولت -5.9 2019-12
ارزش بودجه دولت -86909 2020-07
هزینه های دولت 178089 2020-07
درآمدهای دولت 115990 2020-07
ارزیابی اعتبار 42 2020-09
بدهی های دولت 6210042 2020-07
مخارج نظامی 30769 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 34 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 27.5 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 17 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 39.8 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 28.8 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11 2019-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 61.6 2020-09
شاخص PMI تولید 64.7 2020-08
شاخص PMI خدمات 49.5 2020-08
پی ام آی مرکب 53.9 2020-08
تولید صنعتی -3 2020-07
تولیدات صنعتی (ماهانه) 8 2020-07
تولید صنعتی -10 2020-06
استفاده از ظرفیت 75.4 2020-07
تغییرات موجودی انبار -27432 2020-06
تولید خودرو 210860 2020-08
ثبت خودرو 183 2020-08
مجموع فروش خودرو 142046 2020-08
شاخص اقتصادی مقدم 2.15 2020-07
تمایلات کسب و کار کوچک 55.1 2020-08
سرعت اینترنت 6819 2017-03
آدرس های IP 26855780 2017-03
شاخص رقابتی 60.93 2019-12
رتبه رقابتی 71 2019-12
شاخص فساد مالی 35 2019-12
رتبه فساد مالی 106 2019-12
آسانی کسب و کار 124 2019-12
استخراج معدن -0.9 2020-06
تولید فولاد 2592 2020-07

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 47.3 2019-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 5.2 2020-07
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.5 2020-07
هزینه های مصرف کننده 1002720 2020-06
تسهیلات اعتباری خریدار 2060421 2020-07
اعتبار بخش خصوصی 3445306 2020-07
نرخ وام بانکی 39.87 2020-07
قیمت گازوئیل 0.78 2020-08
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 30.4 2020-03

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 131 2020-06

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 4455386 2020-09
مرگ و میر کروناویروس 134935 2020-09
Coronavirus بهبود یافت 3753082 2020-09
تخت بیمارستان 2.3 2012-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: برزیل - شاخص های اقتصادی.