برزیل - شاخص های اقتصادی

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 2018-06
نرخ بیکاری 12.1 2018-08
نرخ تورم 4.53 2018-09
نرخ بهره 6.5 2018-09
موازنه تجاری 4971 2018-09
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 74.04 2017-12

بازارها گذشته مرجع
پول 3.72 2018-10
بازار سهام 83847 امتیاز 2018-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله 10.48 % 2018-10
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 2056 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 292743 BRL - میلیون 2018-06
تولید ناخالص ملی 1672450 BRL - میلیون 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 271382 BRL - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 10889 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 14103 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 22303 BRL - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 14811 BRL - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 29064 BRL - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 2544 BRL - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 39970 BRL - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 176003 BRL - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8124 BRL - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6707 BRL - میلیون 2018-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 12.1 % 2018-08
افراد شاغل 92.08 میلیون 2018-08
افراد بیکار 12.71 میلیون 2018-08
نرخ مشارکت نیروی کار 61.6 % 2018-08
هزینه های کار 101 نقاط شاخص 2018-08
دستمزد 2225 BRL / ماه 2018-08
حداقل دستمزد 954 BRL / ماه 2018-10
جمعیت 208 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 60 2017-12
سن بازنشستگی مردان 65 2017-12
نرخ اشتغال 54.1 % 2018-08
هزینه زندگی خانواده 2380 BRL / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 1450 BRL / ماه 2017-12
آمار اشتغال غیر کشاورزی 100 هزار 2018-08
بهره وری 101 نقاط شاخص 2018-08
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4280 BRL / ماه 2017-12
دستمزد در تولید 2257 BRL / ماه 2018-08
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1310 BRL / ماه 2017-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 4.53 % 2018-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.48 % 2018-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 5081 نقاط شاخص 2018-09
اندازه اصل تورم 3.79 % 2018-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 3.8 % 2017-12
قیمت تولید 772 نقاط شاخص 2018-09
قیمت صادرات 130 نقاط شاخص 2018-08
قیمت واردات 121 نقاط شاخص 2018-08
تورم مواد غذایی 2.68 % 2018-09
CPI مسکن آب و برق 8852 نقاط شاخص 2018-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 4921 نقاط شاخص 2018-09
تغییر قیمت تولید کننده 13.7 % 2018-09
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 6.5 % 2018-09
نسبت ذخیره نقدی 25 % 2018-09
عرضه پول M0 279407 BRL - میلیون 2018-09
عرضه پول M1 367034 BRL - میلیون 2018-09
عرضه پول M2 2714884 BRL - میلیون 2018-08
عرضه پول M3 6048314 BRL - میلیون 2018-08
ترازنامه بانک 6156144 BRL - میلیون 2018-06
ذخایر ارزی 380738 USD - میلیون 2018-09
وام به بخش خصوصی 674542 BRL - میلیون 2018-08
نرخ بهره سپرده 8.51 % 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 3409301938 BRL هزار 2018-06
میزان رشد وام 1 % 2018-08
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 4971 USD - میلیون 2018-09
صادرات 19087 USD - میلیون 2018-09
واردات 14116 USD - میلیون 2018-09
حساب جاری -717 USD - میلیون 2018-08
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.48 % 2017-12
بدهی خارجی 660146 USD - میلیون 2018-06
رابطه مبادله 107 نقاط شاخص 2018-08
گردش سرمایه 3.2 USD - میلیون 2018-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 10607 USD - میلیون 2018-08
حواله 244 USD - میلیون 2018-08
ذخایر طلا 67.3 تن 2018-09
تولید نفت خام 2590 BBL/D/1K 2018-06
شاخص تروریسم 1.57 2016-12
ورود توریست 6589 هزار 2017-12
فروش اسلحه 45 USD - میلیون 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 74.04 % 2017-12
بودجه دولت -7.8 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -76928 BRL - میلیون 2018-08
هزینه های دولت 112193 BRL - میلیون 2018-08
درآمدهای دولت 109751 BRL - میلیون 2018-08
ارزیابی اعتبار 34.34
بدهی های دولت 5223986 BRL - میلیون 2018-08
مخارج نظامی 25751 USD - میلیون 2017-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 52.8 نقاط شاخص 2018-09
شاخص PMI تولید 50.9 2018-09
شاخص PMI خدمات 46.4 نقاط شاخص 2018-09
پی ام آی مرکب 47.3 INDEX 2018-09
تولید صنعتی 2 % 2018-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.3 % 2018-08
تولید صنعتی 2 % 2018-08
استفاده از ظرفیت 78.1 % 2018-08
تغییرات موجودی انبار 8926 BRL - میلیون 2018-06
تولید خودرو 223115 واحد 2018-09
ثبت خودرو 213 هزار 2018-09
مجموع فروش خودرو 173193 2018-09
شاخص اقتصادی مقدم 0.47 % 2018-08
تمایلات کسب و کار کوچک 50.8 2018-09
سرعت اینترنت 6819 KBps 2017-03
آدرس های IP 26855780 IP 2017-03
شاخص رقابتی 59.51 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 72 2018-12
شاخص فساد مالی 37 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 96 2017-12
آسانی کسب و کار 125 2017-12
استخراج معدن 1.4 % 2018-08
تولید فولاد 3020 هزار تن 2018-08
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 106 نقاط شاخص 2018-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.3 % 2018-08
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.1 % 2018-08
هزینه های مصرف کننده 1063421 BRL - میلیون 2018-06
تسهیلات اعتباری خریدار 1720529 BRL - میلیون 2018-08
اعتبار بخش خصوصی 2931574 BRL - میلیون 2018-08
نرخ وام بانکی 51.8 % 2018-08
قیمت گازوئیل 1.16 USD / لیتر 2018-09
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 24.6 % of GDP 2018-03
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 129 نقاط شاخص 2018-08
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 34 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 27.5 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 17 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 39.8 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 28.8 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11 % 2018-12
آب و هوا گذشته مرجع
درجه حرارت 24.74 celsius 2013-08


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: برزیل - شاخص های اقتصادی.