بازارها گذشته مرجع
پول 5.27 2021-05
بازار سهام 120573 2021-05
اوراق قرضه دولتی ده ساله 9.26 2021-05

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.2 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.1 2020-12
نرخ بیکاری 14.4 2021-02
نرخ تورم 6.76 2021-04
نرخ تورم (ماهانه) 0.31 2021-04
نرخ بهره 3.5 2021-05
نسبت ذخیره نقدی 21 2021-04
موازنه تجاری 10300 2021-04
حساب جاری -3970 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.72 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 75.79 2019-12
بودجه دولت -13.4 2020-12
اطمینان کسب و کار 58.5 2021-05
شاخص PMI تولید 52.3 2021-04
شاخص PMI خدمات 42.9 2021-04
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.6 2021-03
نرخ مالیات شرکت 34 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 27.5 2020-12
موارد کروناویروس 15282705 2021-05
مرگ و میر کروناویروس 425540 2021-05
Coronavirus بهبود یافت 13759125 2021-05
تخت بیمارستان 2.3 2012-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.2 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.1 2020-12
تولید ناخالص داخلی 1840 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 300265 2020-12
تولید ناخالص ملی 1981099 2020-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 366638 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 11122 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 14652 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 13436 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 13086 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 31634 2020-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 2660 2020-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 38194 2020-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 183543 2020-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8268 2020-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6944 2020-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 14.4 2021-02
افراد شاغل 85.9 2021-02
افراد بیکار 14.42 2021-02
نرخ مشارکت نیروی کار 56.8 2021-02
هزینه های کار 90.46 2021-03
دستمزد 2520 2021-02
حداقل دستمزد 1100 2021-05
جمعیت 212 2020-12
سن بازنشستگی زنان 62 2020-12
سن بازنشستگی مردان 65 2020-12
نرخ اشتغال 48.6 2021-02
آمار اشتغال غیر کشاورزی 184 2021-03
بهره وری 90.46 2021-03
دستمزد در تولید 2486 2021-02

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 6.76 2021-04
نرخ تورم (ماهانه) 0.31 2021-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 5692 2021-04
اندازه اصل تورم 2.91 2021-03
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 4.8 2020-12
قیمت تولید 143 2021-03
قیمت صادرات 143 2021-03
قیمت واردات 111 2021-03
تورم مواد غذایی 12.31 2021-04
CPI مسکن آب و برق 9623 2021-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 5466 2021-04
تغییر قیمت تولید کننده 28.6 2021-02

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 22.67 2021-05
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 48193472 2021-05
موارد کروناویروس 15282705 2021-05
مرگ و میر کروناویروس 425540 2021-05
Coronavirus بهبود یافت 13759125 2021-05
تخت بیمارستان 2.3 2012-12

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 3.5 2021-05
نسبت ذخیره نقدی 21 2021-04
عرضه پول M0 388261 2021-04
عرضه پول M1 568310 2021-03
عرضه پول M2 3906046 2021-03
عرضه پول M3 8038892 2021-03
ترازنامه بانک 8438644 2021-02
ذخایر ارزی 347413 2021-03
وام به بخش خصوصی 684186 2021-03
نرخ بهره سپرده 1.32 2021-03
ترازنامه بانک مرکزی 4153303322 2021-03
نرخ بهره بین بانکی 1.77 2021-05
میزان رشد وام 1.5 2021-03

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 10300 2021-04
حساب جاری -3970 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.72 2020-12
صادرات 26481 2021-04
واردات 16132 2021-04
بدهی خارجی 627565 2021-03
رابطه مبادله 129 2021-03
گردش سرمایه -3896 2021-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 6860 2021-03
حواله 363 2021-03
ذخایر طلا 67.36 2020-12
تولید نفت خام 2873 2021-01
شاخص تروریسم 2.44 2019-12
ورود توریست 6353 2019-12
فروش اسلحه 170 2020-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 75.79 2019-12
بودجه دولت -13.4 2020-12
ارزش بودجه دولت -44528 2021-03
هزینه های دولت 116031 2021-03
درآمدهای دولت 137930 2021-03
ارزیابی اعتبار 42 2021-05
بدهی های دولت 6721063 2021-03
مخارج نظامی 28030 2019-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 34 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 27.5 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 17 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 39.8 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 28.8 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11 2020-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 58.5 2021-05
شاخص PMI تولید 52.3 2021-04
شاخص PMI خدمات 42.9 2021-04
پی ام آی مرکب 44.5 2021-04
تولید صنعتی 10.5 2021-03
تولیدات صنعتی (ماهانه) -2.4 2021-03
تولید صنعتی 11.9 2021-03
استفاده از ظرفیت 80.2 2021-02
تغییرات موجودی انبار -68963 2020-12
تولید خودرو 190907 2021-04
ثبت خودرو 175 2021-04
مجموع فروش خودرو 127453 2021-04
شاخص اقتصادی مقدم 1.7 2021-02
تمایلات کسب و کار کوچک 51.3 2021-04
سرعت اینترنت 6819 2017-03
آدرس های IP 26855780 2017-03
شاخص رقابتی 60.93 2019-12
رتبه رقابتی 71 2019-12
شاخص فساد مالی 38 2020-12
رتبه فساد مالی 94 2020-12
آسانی کسب و کار 124 2019-12
استخراج معدن -0.1 2021-03
تولید فولاد 2800 2021-03

مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.6 2021-03
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.4 2021-03
هزینه های مصرف کننده 1279785 2020-12
تسهیلات اعتباری خریدار 2296526 2021-03
اعتبار بخش خصوصی 3884863 2021-03
نرخ وام بانکی 41.02 2021-03
شاخص خوشبینی اقتصادی 72.5 2021-04
قیمت گازوئیل 1.01 2021-04
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 35.3 2020-09

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 135 2021-04


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: برزیل - شاخص های اقتصادی.