گذشته قبلی
پول 4.82 4.82
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 -0.1 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.6 4 در صد
نرخ بیکاری 11.1 11.2 در صد
نرخ تورم 12.13 11.3 در صد
نرخ تورم (ماهانه) 1.06 1.62 در صد
نرخ بهره 12.75 11.75 در صد
نسبت ذخیره نقدی 21 21 در صد
موازنه تجاری 8148 7348 USD - میلیون
حساب جاری 1900 -2410 USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.72 -2.7 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 88.83 74.26 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -13.4 -5.9 درصد از تولید ناخالص داخلی
اطمینان کسب و کار 56.5 56.8 امتیاز
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 51.8 52.3 امتیاز
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 60.6 58.1 امتیاز
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 1 1.3 در صد
نرخ مالیات شرکت 34 34 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 27.5 27.5 در صد
گذشته قبلی
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 -0.1 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.6 4 در صد
تولید ناخالص داخلی 1445 1878 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 305184 306899 BRL - میلیون
تولید ناخالص ملی 2187880 2153202 BRL - میلیون
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 428661 430491 BRL - میلیون
تولید ناخالص داخلی سرانه 8229 8638 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 14064 14764 USD
رشد کامل تولید ناخالص داخلی 4.6 -3.9 در صد
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 13524 17963 BRL - میلیون
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 14988 14970 BRL - میلیون
تولید ناخالص داخلی از ساخت 29239 31515 BRL - میلیون
تولید ناخالص داخلی از معادن 2515 2678 BRL - میلیون
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 39007 38604 BRL - میلیون
تولید ناخالص داخلی از خدمات 189963 186512 BRL - میلیون
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 9088 8823 BRL - میلیون
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6788 6693 BRL - میلیون
گذشته قبلی
نرخ بیکاری 11.1 11.2 در صد
افراد شاغل 95.28 95.23 میلیون
افراد بیکار 11.95 12.02 میلیون
نرخ مشارکت نیروی کار 62.3 62.5 در صد
هزینه های کار 95.24 69.04 امتیاز
دستمزد 2548 2511 BRL / ماه
حداقل دستمزد 1212 1212 BRL / ماه
جمعیت 212 210 میلیون
سن بازنشستگی زنان 62 62
سن بازنشستگی مردان 65 65
نرخ اشتغال 55.2 55.2 در صد
آمار اشتغال غیر کشاورزی 136 328 هزار
بهره وری 95.24 75.71 امتیاز
دستمزد در تولید 2484 2420 BRL / ماه
گذشته قبلی
نرخ تورم 12.13 11.3 در صد
نرخ تورم (ماهانه) 1.06 1.62 در صد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 6383 6316 امتیاز
اندازه اصل تورم 9.44 9.23 در صد
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 11.1 4.8 در صد
قیمت تولید 169 164 امتیاز
قیمت صادرات 128 121 امتیاز
قیمت واردات 117 117 امتیاز
تورم مواد غذایی 13.46 11.61 در صد
تورم IPC-Fipe (ماهانه) 1.62 1.28 در صد
تغییرات ماهیانه نرخ تورم میان ماهی 0.59 1.73 در صد
نرخ تورم میانماهی (سالانه) 12.2 12.03 در صد
تورم قیمت تولید کننده (ماهانه) 3.13 0.54 در صد
CPI مسکن آب و برق 10916 11042 امتیاز
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 6543 6421 امتیاز
تغییر قیمت تولید کننده 18.31 20.02 در صد
گذشته قبلی
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 204 204 دوز در هر 100 نفر
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 437142038 437099610 دوزها
موارد کروناویروس 24764838 24535884 افراد
مرگ و میر کروناویروس 625085 624413 افراد
گذشته قبلی
نرخ بهره 12.75 11.75 در صد
نسبت ذخیره نقدی 21 21 در صد
عرضه پول M0 385897 402172 BRL - میلیون
عرضه پول M1 596584 595725 BRL - میلیون
عرضه پول M2 4230504 4219657 BRL - میلیون
عرضه پول M3 8701522 8765990 BRL - میلیون
ترازنامه بانک 9029326 9009475 BRL - میلیون
ذخایر ارزی خارجی 353169 357740 USD - میلیون
وام به بخش خصوصی 673993 678939 BRL - میلیون
نرخ بهره سپرده 7.4 8.47 در صد
ترازنامه بانک مرکزی 4288302000 4156955771 BRL هزار
نرخ بهره بین بانکی 7.07 7.07 در صد
میزان رشد وام 0.8 0 در صد
گذشته قبلی
موازنه تجاری 8148 7348 USD - میلیون
حساب جاری 1900 -2410 USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.72 -2.7 درصد از تولید ناخالص داخلی
صادرات 28902 29059 USD - میلیون
واردات 20754 21711 USD - میلیون
بدهی خارجی 678014 674122 USD - میلیون
رابطه مبادله 109 103 امتیاز
گردش سرمایه -2867 -8665 USD - میلیون
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 11843 4709 USD - میلیون
حواله 345 357 USD - میلیون
ذخایر طلا 130 130 تن
تولید نفت خام 3032 2838 BBL/D/1K
شاخص تروریسم 2.44 2.53
ورود توریست 6353 6621 هزار
فروش اسلحه 170 10 SIPRI - TIV - میلیون
گذشته قبلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 88.83 74.26 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -13.4 -5.9 درصد از تولید ناخالص داخلی
ارزش بودجه دولت -26472 -22545 BRL - میلیون
هزینه های دولت 146735 137272 BRL - میلیون
درآمدهای دولت 164147 148664 BRL - میلیون
ارزیابی اعتبار 42
بدهی های دولت 7009269 7001664 BRL - میلیون
مخارج نظامی 25101 25907 USD - میلیون
گذشته قبلی
نرخ مالیات شرکت 34 34 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 27.5 27.5 در صد
نرخ مالیات بر فروش 17 17 در صد
نرخ تامین اجتماعی 39.8 39.8 در صد
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 28.8 28.8 در صد
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11 11 در صد
گذشته قبلی
اطمینان کسب و کار 56.5 56.8 امتیاز
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 51.8 52.3 امتیاز
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 60.6 58.1 امتیاز
پی ام آی مرکب 58.5 56.6 امتیاز
تولید صنعتی -2.1 -4.2 در صد
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.3 0.7 در صد
تولید صنعتی -2.5 -4.8 در صد
میزان استفاده ازظرفیت تولید 80.9 81 در صد
تغییرات موجودی انبار -84055 -11000 BRL - میلیون
تولید خودرو 185449 184786 واحد
ثبت خودرو 147 147 هزار
مجموع فروش خودرو 108244 97590 واحد
شاخص اقتصادی مقدم 0.34 -0.99 در صد
تمایلات کسب و کار کوچک 56.4 55.7
سرعت اینترنت 6819 6392 KBps
آدرس های IP 26855780 26798386 IP
شاخص رقابتی 60.93 59.51 امتیاز
رتبه رقابتی 71 72
شاخص فساد مالی 38 38 امتیاز
رتبه فساد مالی 96 94
آسانی کسب و کار 124 109
استخراج معدن 1 1.4 در صد
تولید فولاد 3000 2700 هزار تن
گذشته قبلی
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 1 1.3 در صد
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 4 1.3 در صد
هزینه های مصرف کننده 1452207 1337948 BRL - میلیون
تسهیلات اعتباری خریدار 2758701 2738329 BRL - میلیون
اعتبار بخش خصوصی 4512627 4470476 BRL - میلیون
نرخ وام بانکی 48.14 46.29 در صد
شاخص خوشبینی اقتصادی 75.5 78.6 نقاط شاخص
قیمت گازوئیل 1.47 1.52 USD / لیتر
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 36.6 36.2 درصد از تولید ناخالص داخلی
گذشته قبلی
شاخص مسکن 143 142 امتیاز


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: برزیل - شاخص های اقتصادی.