بازارها گذشته مرجع
پول 3.76 2019-07
بازار سهام 104059 2019-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله 7.34 2019-07
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.2 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.5 2019-03
نرخ بیکاری 12.3 2019-05
نرخ تورم 3.37 2019-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.01 2019-06
نرخ بهره 6.5 2019-06
نسبت ذخیره نقدی 21 2019-07
موازنه تجاری 5020 2019-06
حساب جاری 662 2019-05
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.77 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.22 2018-12
بودجه دولت -7.1 2018-12
اطمینان کسب و کار 56.9 2019-06
شاخص PMI تولید 51 2019-06
شاخص PMI خدمات 48.2 2019-06
ضریب اطمینان مصرف کننده 47 2019-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.1 2019-05
نرخ مالیات شرکت 34 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 27.5 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.2 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.5 2019-03
تولید ناخالص داخلی 1869 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 290916 2019-03
تولید ناخالص ملی 1676582 2019-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 265612 2019-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 11026 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 14283 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 24062 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 13327 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 27659 2019-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 2378 2019-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 39508 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 175564 2019-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8104 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 7018 2019-03
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 12.3 2019-05
افراد شاغل 92.95 2019-05
افراد بیکار 12.98 2019-05
نرخ مشارکت نیروی کار 62.1 2019-05
هزینه های کار 117 2019-05
دستمزد 2289 2019-05
حداقل دستمزد 998 2019-07
جمعیت 208 2018-12
سن بازنشستگی زنان 60 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
نرخ اشتغال 54.5 2019-05
هزینه زندگی خانواده 2360 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1390 2018-12
آمار اشتغال غیر کشاورزی 32.14 2019-05
بهره وری 117 2019-05
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4730 2018-12
دستمزد در تولید 2277 2019-05
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1440 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 3.37 2019-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.01 2019-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 5214 2019-06
اندازه اصل تورم 3.55 2019-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 3 2018-12
قیمت تولید 796 2019-06
قیمت صادرات 129 2019-04
قیمت واردات 119 2019-04
تورم مواد غذایی 3.99 2019-06
CPI مسکن آب و برق 8980 2019-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 4992 2019-06
تغییر قیمت تولید کننده 7.3 2019-06
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 6.5 2019-06
نسبت ذخیره نقدی 21 2019-07
عرضه پول M0 276040 2019-06
عرضه پول M1 372107 2019-06
عرضه پول M2 2840427 2019-05
عرضه پول M3 6400229 2019-05
ترازنامه بانک 6401620 2019-04
ذخایر ارزی 388092 2019-06
وام به بخش خصوصی 615189 2019-05
نرخ بهره سپرده 6.19 2019-03
ترازنامه بانک مرکزی 3554375366 2019-04
نرخ بهره بین بانکی 5.49 2019-07
میزان رشد وام 0.6 2019-05
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 5020 2019-06
حساب جاری 662 2019-05
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.77 2018-12
صادرات 18047 2019-06
واردات 13027 2019-06
بدهی خارجی 680070 2019-06
رابطه مبادله 108 2019-04
گردش سرمایه 1223 2019-05
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 7070 2019-05
حواله 251 2019-05
ذخایر طلا 67.4 2019-06
تولید نفت خام 2560 2019-03
شاخص تروریسم 1.39 2017-12
ورود توریست 6621 2018-12
فروش اسلحه 111 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.22 2018-12
بودجه دولت -7.1 2018-12
ارزش بودجه دولت -47558 2019-05
هزینه های دولت 105533 2019-05
درآمدهای دولت 113278 2019-05
ارزیابی اعتبار 34.34
بدهی های دولت 5480569 2019-05
مخارج نظامی 30769 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 34 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 27.5 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 17 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 39.8 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 28.8 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 56.9 2019-06
شاخص PMI تولید 51 2019-06
شاخص PMI خدمات 48.2 2019-06
پی ام آی مرکب 49 2019-06
تولید صنعتی 7.1 2019-05
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.2 2019-05
تولید صنعتی 11.2 2019-05
استفاده از ظرفیت 78.1 2019-05
تغییرات موجودی انبار 4517 2019-03
تولید خودرو 233113 2019-06
ثبت خودرو 223 2019-06
مجموع فروش خودرو 181291 2019-06
شاخص اقتصادی مقدم 0.54 2019-05
تمایلات کسب و کار کوچک 55.8 2019-06
سرعت اینترنت 6819 2017-03
آدرس های IP 26855780 2017-03
شاخص رقابتی 59.51 2018-12
رتبه رقابتی 72 2018-12
شاخص فساد مالی 35 2018-12
رتبه فساد مالی 105 2018-12
آسانی کسب و کار 109 2018-12
استخراج معدن -18.2 2019-05
تولید فولاد 2751 2019-05
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 47 2019-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.1 2019-05
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1 2019-05
هزینه های مصرف کننده 1111387 2019-03
تسهیلات اعتباری خریدار 1861845 2019-05
اعتبار بخش خصوصی 3082579 2019-05
نرخ وام بانکی 52.93 2019-05
قیمت گازوئیل 1.15 2019-06
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 28.2 2018-12
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 130 2019-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: برزیل - شاخص های اقتصادی.