بازارها گذشته مرجع
پول 4.15 2019-09
بازار سهام 104817 2019-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله 7.07 2019-09
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1 2019-06
نرخ بیکاری 11.8 2019-07
نرخ تورم 3.43 2019-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.11 2019-08
نرخ بهره 5.5 2019-09
نسبت ذخیره نقدی 21 2019-08
موازنه تجاری 3280 2019-08
حساب جاری -9035 2019-07
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.77 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.22 2018-12
بودجه دولت -7.1 2018-12
اطمینان کسب و کار 59.4 2019-09
شاخص PMI تولید 52.5 2019-08
شاخص PMI خدمات 51.4 2019-08
ضریب اطمینان مصرف کننده 47 2019-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1 2019-07
نرخ مالیات شرکت 34 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 27.5 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1 2019-06
تولید ناخالص داخلی 1869 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 296244 2019-06
تولید ناخالص ملی 1750128 2019-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 282666 2019-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 11026 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 14283 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 22227 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 13831 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 29822 2019-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 2343 2019-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 39921 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 179131 2019-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8248 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6825 2019-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 11.8 2019-07
افراد شاغل 93.58 2019-07
افراد بیکار 12.57 2019-07
نرخ مشارکت نیروی کار 62.1 2019-07
هزینه های کار 118 2019-07
دستمزد 2286 2019-07
حداقل دستمزد 998 2019-09
جمعیت 208 2018-12
سن بازنشستگی زنان 60 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
نرخ اشتغال 54.7 2019-07
هزینه زندگی خانواده 2360 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1390 2018-12
آمار اشتغال غیر کشاورزی 43.82 2019-07
بهره وری 118 2019-07
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4730 2018-12
دستمزد در تولید 2285 2019-07
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1440 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 3.43 2019-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.11 2019-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 5230 2019-08
اندازه اصل تورم 3.38 2019-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 3 2018-12
قیمت تولید 787 2019-08
قیمت صادرات 131 2019-07
قیمت واردات 117 2019-07
تورم مواد غذایی 4.12 2019-08
CPI مسکن آب و برق 9196 2019-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 4964 2019-08
تغییر قیمت تولید کننده 4.5 2019-08
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 5.5 2019-09
نسبت ذخیره نقدی 21 2019-08
عرضه پول M0 282617 2019-08
عرضه پول M1 370035 2019-08
عرضه پول M2 2882185 2019-07
عرضه پول M3 6521269 2019-07
ترازنامه بانک 6413995 2019-05
ذخایر ارزی 386478 2019-08
وام به بخش خصوصی 588597 2019-07
نرخ بهره سپرده 5.93 2019-06
ترازنامه بانک مرکزی 3556330975 2019-06
نرخ بهره بین بانکی 5.44 2019-09
میزان رشد وام -0.2 2019-07
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 3280 2019-08
حساب جاری -9035 2019-07
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.77 2018-12
صادرات 18853 2019-08
واردات 15569 2019-08
بدهی خارجی 689501 2019-06
رابطه مبادله 112 2019-07
گردش سرمایه -8214 2019-07
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 7658 2019-07
حواله 211 2019-06
ذخایر طلا 67.36 2019-09
تولید نفت خام 2731 2019-05
شاخص تروریسم 1.39 2017-12
ورود توریست 6621 2018-12
فروش اسلحه 111 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.22 2018-12
بودجه دولت -7.1 2018-12
ارزش بودجه دولت -30263 2019-07
هزینه های دولت 120212 2019-07
درآمدهای دولت 137735 2019-07
ارزیابی اعتبار 34.34
بدهی های دولت 5540965 2019-07
مخارج نظامی 30769 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 34 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 27.5 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 17 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 39.8 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 28.8 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 59.4 2019-09
شاخص PMI تولید 52.5 2019-08
شاخص PMI خدمات 51.4 2019-08
پی ام آی مرکب 51.9 2019-08
تولید صنعتی -2.5 2019-07
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.3 2019-07
تولید صنعتی -1.7 2019-07
استفاده از ظرفیت 77.7 2019-07
تغییرات موجودی انبار -776 2019-06
تولید خودرو 269809 2019-08
ثبت خودرو 243 2019-08
مجموع فروش خودرو 195927 2019-08
شاخص اقتصادی مقدم -0.16 2019-07
تمایلات کسب و کار کوچک 58.6 2019-09
سرعت اینترنت 6819 2017-03
آدرس های IP 26855780 2017-03
شاخص رقابتی 59.51 2018-12
رتبه رقابتی 72 2018-12
شاخص فساد مالی 35 2018-12
رتبه فساد مالی 105 2018-12
آسانی کسب و کار 109 2018-12
استخراج معدن -8.8 2019-07
تولید فولاد 2449 2019-07
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 47 2019-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1 2019-07
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.3 2019-07
هزینه های مصرف کننده 1133226 2019-06
تسهیلات اعتباری خریدار 1889291 2019-07
اعتبار بخش خصوصی 3101003 2019-07
نرخ وام بانکی 52.22 2019-07
قیمت گازوئیل 1.14 2019-07
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 28.2 2018-12
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 130 2019-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: برزیل - شاخص های اقتصادی.