بازارها گذشته مرجع
پول 5.13 2021-07
بازار سهام 124612 2021-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله 9.27 2021-07

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.2 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1 2021-03
نرخ بیکاری 14.7 2021-04
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 64.22 2021-07
نرخ تورم 8.35 2021-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.53 2021-06
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 136509687 2021-07
نرخ بهره 4.25 2021-06
نسبت ذخیره نقدی 21 2021-06
موازنه تجاری 10372 2021-06
حساب جاری 2791 2021-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.72 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 88.83 2020-12
بودجه دولت -13.4 2020-12
اطمینان کسب و کار 62 2021-07
تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) 56.4 2021-06
PMI شاخص خدمات 53.9 2021-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.4 2021-05
نرخ مالیات شرکت 34 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 27.5 2021-12
موارد کروناویروس 19688663 2021-07
مرگ و میر کروناویروس 549924 2021-07
Coronavirus بهبود یافت 16779136 2021-07
تخت بیمارستان 2.3 2012-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.2 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1 2021-03
تولید ناخالص داخلی 1445 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 297300 2021-03
تولید ناخالص ملی 2007674 2021-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 397465 2021-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 10672 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 14064 2020-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 26985 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 12770 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 29291 2021-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 2456 2021-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 37278 2021-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 176036 2021-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8176 2021-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 7133 2021-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 14.7 2021-04
افراد شاغل 85.94 2021-04
افراد بیکار 14.76 2021-04
نرخ مشارکت نیروی کار 56.9 2021-04
هزینه های کار 93.91 2021-05
دستمزد 2532 2021-04
حداقل دستمزد 1100 2021-07
جمعیت 212 2020-12
سن بازنشستگی زنان 62 2020-12
سن بازنشستگی مردان 65 2020-12
نرخ اشتغال 48.5 2021-04
آمار اشتغال غیر کشاورزی 281 2021-05
بهره وری 93.91 2021-05
دستمزد در تولید 2411 2021-04

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 64.22 2021-07
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 136509687 2021-07
موارد کروناویروس 19688663 2021-07
مرگ و میر کروناویروس 549924 2021-07
Coronavirus بهبود یافت 16779136 2021-07
تخت بیمارستان 2.3 2012-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 8.35 2021-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.53 2021-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 5770 2021-06
اندازه اصل تورم 4.69 2021-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 4.8 2020-12
قیمت تولید 148 2021-05
قیمت صادرات 143 2021-03
قیمت واردات 111 2021-03
تورم مواد غذایی 12.59 2021-06
CPI مسکن آب و برق 9902 2021-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 5551 2021-06
تغییر قیمت تولید کننده 35.7 2021-04

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 4.25 2021-06
نسبت ذخیره نقدی 21 2021-06
عرضه پول M0 422212 2021-06
عرضه پول M1 615234 2021-06
عرضه پول M2 3939574 2021-05
عرضه پول M3 8227657 2021-05
ترازنامه بانک 8428012 2021-04
ذخایر ارزی خارجی 352486 2021-06
وام به بخش خصوصی 675760 2021-05
نرخ بهره سپرده 2.3 2021-05
ترازنامه بانک مرکزی 4052466034 2021-04
نرخ بهره بین بانکی 2.16 2021-07
میزان رشد وام 0.9 2021-06

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 10372 2021-06
حساب جاری 2791 2021-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.72 2020-12
صادرات 28104 2021-06
واردات 17732 2021-06
بدهی خارجی 636720 2021-06
رابطه مبادله 129 2021-03
گردش سرمایه 2450 2021-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 174 2021-06
حواله 300 2021-05
ذخایر طلا 67.36 2021-03
تولید نفت خام 2844 2021-03
شاخص تروریسم 2.44 2019-12
ورود توریست 6353 2019-12
فروش اسلحه 170 2020-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 88.83 2020-12
بودجه دولت -13.4 2020-12
ارزش بودجه دولت -37400 2021-05
هزینه های دولت 133823 2021-05
درآمدهای دولت 137169 2021-06
ارزیابی اعتبار 42 2021-07
بدهی های دولت 6696354 2021-05
مخارج نظامی 25101 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 34 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 27.5 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 17 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 45.7 2021-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 31.7 2021-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14 2021-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 62 2021-07
تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) 56.4 2021-06
PMI شاخص خدمات 53.9 2021-06
پی ام آی مرکب 54.6 2021-06
تولید صنعتی 24 2021-05
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.4 2021-05
تولید صنعتی 25.8 2021-05
میزان استفاده ازظرفیت تولید 81.6 2021-05
تغییرات موجودی انبار 83972 2021-03
تولید خودرو 166947 2021-06
ثبت خودرو 182 2021-06
مجموع فروش خودرو 133318 2021-06
شاخص اقتصادی مقدم -0.43 2021-05
تمایلات کسب و کار کوچک 60.9 2021-07
سرعت اینترنت 6819 2017-03
آدرس های IP 26855780 2017-03
شاخص رقابتی 60.93 2019-12
رتبه رقابتی 71 2019-12
شاخص فساد مالی 38 2020-12
رتبه فساد مالی 94 2020-12
آسانی کسب و کار 124 2019-12
استخراج معدن 11.8 2021-05
تولید فولاد 3100 2021-06

مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.4 2021-05
تغییرات سالیانه خرده فروشی 16 2021-05
هزینه های مصرف کننده 1232792 2021-03
تسهیلات اعتباری خریدار 2361744 2021-05
اعتبار بخش خصوصی 3962829 2021-05
نرخ وام بانکی 39.93 2021-05
شاخص خوشبینی اقتصادی 82.2 2021-07
قیمت گازوئیل 1.14 2021-06
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 36.9 2020-12

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 135 2021-04


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: برزیل - شاخص های اقتصادی.