بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 2018-09
نرخ بیکاری 11.7 2018-10
نرخ تورم 4.05 2018-11
نرخ بهره 6.5 2018-10
موازنه تجاری 4062 2018-11
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 74.04 2017-12

بازارها گذشته مرجع
پول 3.92 2018-12
بازار سهام 85915 امتیاز 2018-12
اوراق قرضه دولتی ده ساله 10.22 % 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 % 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.3 % 2018-09
تولید ناخالص داخلی 2056 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 299801 BRL - میلیون 2018-09
تولید ناخالص ملی 1683526 BRL - میلیون 2018-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 289188 BRL - میلیون 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 10889 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 14103 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 18536 BRL - میلیون 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 14112 BRL - میلیون 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 32190 BRL - میلیون 2018-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 2699 BRL - میلیون 2018-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 40058 BRL - میلیون 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 180835 BRL - میلیون 2018-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8824 BRL - میلیون 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6412 BRL - میلیون 2018-09
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 11.7 % 2018-10
افراد شاغل 92.9 میلیون 2018-10
افراد بیکار 12.35 میلیون 2018-10
نرخ مشارکت نیروی کار 61.7 % 2018-09
هزینه های کار 119 نقاط شاخص 2018-10
دستمزد 2230 BRL / ماه 2018-10
حداقل دستمزد 954 BRL / ماه 2018-12
جمعیت 208 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 60 2017-12
سن بازنشستگی مردان 65 2017-12
نرخ اشتغال 54.5 % 2018-10
هزینه زندگی خانواده 2360 BRL / ماه 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1390 BRL / ماه 2018-12
آمار اشتغال غیر کشاورزی 57.73 هزار 2018-10
بهره وری 119 نقاط شاخص 2018-10
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4730 BRL / ماه 2018-12
دستمزد در تولید 2250 BRL / ماه 2018-10
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1440 BRL / ماه 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 4.05 % 2018-11
نرخ تورم (ماهانه) -0.21 % 2018-11
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 5093 نقاط شاخص 2018-11
اندازه اصل تورم 3.55 % 2018-10
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 3.8 % 2017-12
قیمت تولید 761 نقاط شاخص 2018-11
قیمت صادرات 134 نقاط شاخص 2018-10
قیمت واردات 121 نقاط شاخص 2018-10
تورم مواد غذایی 4.13 % 2018-11
CPI مسکن آب و برق 8802 نقاط شاخص 2018-11
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 4929 نقاط شاخص 2018-11
تغییر قیمت تولید کننده 10.8 % 2018-11
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 6.5 % 2018-10
نسبت ذخیره نقدی 21 % 2018-12
عرضه پول M0 279259 BRL - میلیون 2018-11
عرضه پول M1 359887 BRL - میلیون 2018-10
عرضه پول M2 2759335 BRL - میلیون 2018-10
عرضه پول M3 6134593 BRL - میلیون 2018-10
ترازنامه بانک 6156144 BRL - میلیون 2018-06
ذخایر ارزی 379722 USD - میلیون 2018-11
وام به بخش خصوصی 652825 BRL - میلیون 2018-10
نرخ بهره سپرده 8.51 % 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 3470929272 BRL هزار 2018-09
میزان رشد وام -0.2 % 2018-10
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 4062 USD - میلیون 2018-11
صادرات 20922 USD - میلیون 2018-11
واردات 16860 USD - میلیون 2018-11
حساب جاری 329 USD - میلیون 2018-10
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.48 % 2017-12
بدهی خارجی 652275 USD - میلیون 2018-09
رابطه مبادله 111 نقاط شاخص 2018-10
گردش سرمایه 453 USD - میلیون 2018-10
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 10382 USD - میلیون 2018-10
حواله 207 USD - میلیون 2018-09
ذخایر طلا 67.3 تن 2018-09
تولید نفت خام 2522 BBL/D/1K 2018-08
شاخص تروریسم 1.57 2016-12
ورود توریست 6589 هزار 2017-12
فروش اسلحه 45 USD - میلیون 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 74.04 % 2017-12
بودجه دولت -7.8 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -6107 BRL - میلیون 2018-10
هزینه های دولت 105319 BRL - میلیون 2018-10
درآمدهای دولت 131880 BRL - میلیون 2018-10
ارزیابی اعتبار 34.34
بدهی های دولت 5231392 BRL - میلیون 2018-10
مخارج نظامی 25751 USD - میلیون 2017-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 63.2 نقاط شاخص 2018-11
شاخص PMI تولید 52.7 2018-11
شاخص PMI خدمات 51.3 نقاط شاخص 2018-11
پی ام آی مرکب 51.6 INDEX 2018-11
تولید صنعتی 1.1 % 2018-10
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.2 % 2018-10
تولید صنعتی 0.6 % 2018-10
استفاده از ظرفیت 77.1 % 2018-10
تغییرات موجودی انبار -7098 BRL - میلیون 2018-09
تولید خودرو 245126 واحد 2018-11
ثبت خودرو 231 هزار 2018-11
مجموع فروش خودرو 192146 2018-11
شاخص اقتصادی مقدم -0.09 % 2018-09
تمایلات کسب و کار کوچک 61.9 2018-11
سرعت اینترنت 6819 KBps 2017-03
آدرس های IP 26855780 IP 2017-03
شاخص رقابتی 59.51 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 72 2018-12
شاخص فساد مالی 37 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 96 2017-12
آسانی کسب و کار 109 2018-12
استخراج معدن 3.9 % 2018-10
تولید فولاد 3135 هزار تن 2018-10
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 114 نقاط شاخص 2018-11
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.3 % 2018-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.1 % 2018-09
هزینه های مصرف کننده 1105841 BRL - میلیون 2018-09
تسهیلات اعتباری خریدار 1746159 BRL - میلیون 2018-10
اعتبار بخش خصوصی 2947201 BRL - میلیون 2018-10
نرخ وام بانکی 51.88 % 2018-10
قیمت گازوئیل 1.27 USD / لیتر 2018-10
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 24.6 % of GDP 2018-03
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 129 نقاط شاخص 2018-10
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 34 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 27.5 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 17 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 39.8 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 28.8 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11 % 2018-12
آب و هوا گذشته مرجع
درجه حرارت 24.74 celsius 2013-08


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: برزیل - شاخص های اقتصادی.