کشور گذشته قبلی
آرژانتین 52.5 51.4
ترکیه 19.58 19.25
برزیل 10.25 9.68
روسیه 7.4 6.68
مکزیک 6 5.59
ایالات متحده 5.4 5.3
آفریقای جنوبی 5 4.9
کانادا 4.4 4.1
هند 4.35 5.3
آلمان 4.1 3.9
اسپانیا 4 3.3
استرالیا 3.8 1.1
منطقه یورو 3.4 3
انگلستان 3.1 3.2
هلند 2.7 2.4
ایتالیا 2.5 2
کره جنوبی 2.5 2.6
سنگاپور 2.4 2.5
فرانسه 2.2 1.9
اندونزی 1.6 1.59
سوئیس 0.9 0.9
چین 0.7 0.8
عربستان سعودی 0.6 0.3
ژاپن -0.4 -0.3


نرخ تورم - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.