کشور گذشته قبلی
چین 2.1 1.5
عربستان سعودی 2.3 2
ژاپن 2.5 1.2
سوئیس 2.5 2.4
اندونزی 3.47 2.64
فرانسه 4.8 4.5
کره جنوبی 4.8 4.1
استرالیا 5.1 3.5
سنگاپور 5.4 5.4
آفریقای جنوبی 5.9 5.9
ایتالیا 6 6.5
کانادا 6.8 6.7
منطقه یورو 7.4 7.4
آلمان 7.4 7.3
مکزیک 7.68 7.45
هند 7.79 6.95
اسپانیا 8.3 9.8
ایالات متحده 8.3 8.5
انگلستان 9 7
هلند 9.6 9.7
برزیل 12.13 11.3
روسیه 17.8 16.7
آرژانتین 58 55.1
ترکیه 69.97 61.14


نرخ تورم - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.