کشور گذشته قبلی
آرژانتین -1.9 5
استرالیا -0.2 1.1
برزیل 0.3 0.7
کانادا 0.98 -0.17
چین -7.08 0.39
منطقه یورو -1.8 0.5
فرانسه -0.5 -1.2
آلمان -3.9 0.1
هند 12.5 -4.9
ایتالیا 0 4
ژاپن 0.3 2
مکزیک 0.4 -1
هلند -1.7 -1.1
روسیه 9.9 -3
عربستان سعودی 2 0.9
سنگاپور 2.2 -11.2
آفریقای جنوبی 0.6 -1.5
کره جنوبی 1.3 0.3
اسپانیا 0.9 0
سوئیس 5 0.8
ترکیه -1.8 4.4
انگلستان -0.2 -0.3
ایالات متحده 1.1 0.9


تولید صنعتی (ماهانه) - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.