بازارها گذشته مرجع
پول 1.13 2019-06
بازار سهام 3455 2019-06
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.87 2019-05
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.2 2019-03
نرخ بیکاری 7.6 2019-04
نرخ تورم 1.2 2019-05
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2019-05
نرخ بهره 0 2019-06
موازنه تجاری 15672 2019-04
حساب جاری 19.2 2019-04
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 85.1 2018-12
بودجه دولت -0.5 2018-12
اطمینان کسب و کار 0.3 2019-05
شاخص PMI تولید 47.7 2019-05
شاخص PMI خدمات 52.9 2019-05
ضریب اطمینان مصرف کننده -6.5 2019-05
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.4 2019-04
نرخ مالیات شرکت 23.3 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 41.5 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.2 2019-03
تولید ناخالص داخلی 12590 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2664 2019-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 572 2019-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 40089 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 39175 2017-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 7.6 2019-04
افراد شاغل 160 2019-03
افراد بیکار 12443 2019-04
نرخ بیکاری بلند مدت 3.5 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 15.8 2019-04
هزینه های کار 99.6 2019-03
بهره وری 105 2019-03
رشد دستمزد 2.5 2019-03
جمعیت 341 2017-12
تغییر اشتغال 0.3 2019-03
استخدام تمام وقت 116162 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 57.4 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 31393 2018-12
سن بازنشستگی مردان 64.36 2018-12
سن بازنشستگی زنان 63.96 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.2 2019-05
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2019-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 2019-05
قیمت مصرف کننده اصلی 104 2019-05
اندازه اصل تورم 0.8 2019-05
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 111 2019-03
قیمت تولید 105 2019-04
تغییر قیمت تولید کننده 2.6 2019-04
قیمت واردات 101 2019-04
تورم مواد غذایی 1.1 2019-05
CPI مسکن آب و برق 105 2019-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107 2019-05
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2019-06
نرخ بهره بین بانکی -0.37 2019-06
عرضه پول M1 8491838 2019-04
عرضه پول M2 11943808 2019-04
عرضه پول M3 12565781 2019-04
ترازنامه بانک مرکزی 4690441 2019-06
ذخایر ارزی 69.93 2019-04
وام به بخش خصوصی 11233883 2019-04
نرخ بهره سپرده -0.4 2019-06
نرخ وام 0.25 2019-06
میزان رشد وام 3.4 2019-04
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 15672 2019-04
حساب جاری 19.2 2019-04
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3 2018-12
صادرات 192861 2019-04
واردات 177189 2019-04
بدهی خارجی 14185222 2018-12
گردش سرمایه 36.7 2019-03
ذخایر طلا 505 2019-06
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 85.1 2018-12
بودجه دولت -0.5 2018-12
هزینه های دولت 546 2019-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 46.8 2018-12
ارزیابی اعتبار 13.59
بدهی های دولت 9859513 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 23.3 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 41.5 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20.8 2018-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 0.3 2019-05
شاخص PMI تولید 47.7 2019-05
شاخص PMI خدمات 52.9 2019-05
پی ام آی مرکب 51.8 2019-05
تولید صنعتی -0.4 2019-04
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.5 2019-04
تولید صنعتی -0.5 2019-04
استفاده از ظرفیت 82.8 2019-06
تغییرات موجودی انبار 5.76 2019-03
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -20.2 2019-06
ثبت خودرو 935 2019-04
استخراج معدن -7.8 2019-04
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -6.5 2019-05
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.4 2019-04
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.5 2019-04
هزینه های مصرف کننده 1433 2019-03
درآمد قابل تصرف شخص 1787679 2018-12
پس انداز های شخصی 12.33 2018-12
اعتبار بخش خصوصی 13596000 2019-04
نرخ وام بانکی 2.01 2019-04
تسهیلات اعتباری خریدار 694574 2019-04
شاخص خوشبینی اقتصادی 105 2019-05
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 57.7 2018-12
بدهی خانوار به درآمد 93.49 2018-12
Trend قیمت اطمینان مصرف کننده 23.2 2019-05
مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 3.9 2019-04
شاخص مسکن 114 2018-12
پی ام آی ساخت و ساز 50.6 2019-05
نرخ مالکیت مسکن 66.1 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: منطقه یورو - شاخص های اقتصادی.