بازارها گذشته مرجع
پول 1.2 2020-11
بازار سهام 3536 2020-11

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 12.6 2020-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.4 2020-09
نرخ بیکاری 8.3 2020-09
نرخ تورم -0.3 2020-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2020-10
نرخ بهره 0 2020-10
موازنه تجاری 24812 2020-09
حساب جاری 33.5 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.3 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.6 2019-12
بودجه دولت -0.6 2019-12
اطمینان کسب و کار -0.63 2020-11
شاخص PMI تولید 53.6 2020-11
شاخص PMI خدمات 41.3 2020-11
ضریب اطمینان مصرف کننده -17.6 2020-11
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2 2020-09
نرخ مالیات شرکت 22.7 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 41.7 2020-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 12.6 2020-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.4 2020-09
تولید ناخالص داخلی 13336 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2722 2020-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 499 2020-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 41388 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 47037 2019-12
رشد GDP سالانه 60.5 2020-09

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 8.3 2020-09
افراد شاغل 156 2020-06
افراد بیکار 13612 2020-09
نرخ بیکاری بلند مدت 2.3 2020-06
نرخ بیکاری جوانان 17.6 2020-09
هزینه های کار 116 2020-06
بهره وری 104 2020-06
دستمزد 1869 2020-03
رشد دستمزد 5.2 2020-06
جمعیت 342 2019-12
تغییر اشتغال 0.9 2020-09
استخدام تمام وقت 114041 2020-06
نرخ مشارکت نیروی کار 55.6 2020-06
قسمت مدت زمان اشتغال 30428 2020-06
سن بازنشستگی مردان 64.61 2020-12
سن بازنشستگی زنان 64.29 2020-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -0.3 2020-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2020-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 2020-10
قیمت مصرف کننده اصلی 105 2020-10
اندازه اصل تورم 0.2 2020-10
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 108 2020-06
قیمت تولید 102 2020-09
تغییر قیمت تولید کننده -2.4 2020-09
قیمت واردات 99.2 2020-09
تورم مواد غذایی 1.7 2020-10
CPI مسکن آب و برق 104 2020-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103 2020-10

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2020-10
نرخ بهره بین بانکی -0.54 2020-11
عرضه پول M1 10019994 2020-10
عرضه پول M2 13512027 2020-10
عرضه پول M3 14237538 2020-10
ترازنامه بانک مرکزی 6833483 2020-11
ذخایر ارزی 76.14 2020-10
وام به بخش خصوصی 4845675 2020-10
نرخ بهره سپرده -0.5 2020-10
نرخ وام 0.25 2020-11
میزان رشد وام 3.1 2020-10

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 24812 2020-09
حساب جاری 33.5 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.3 2019-12
صادرات 190279 2020-09
واردات 165468 2020-09
بدهی خارجی 15182057 2020-06
گردش سرمایه 53.72 2020-09
ذخایر طلا 505 2020-09

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.6 2019-12
بودجه دولت -0.6 2019-12
هزینه های دولت 566 2020-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 47.1 2019-12
ارزیابی اعتبار 13.59
بدهی های دولت 10027177 2019-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 22.7 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 41.7 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 20.7 2020-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -0.63 2020-11
شاخص PMI تولید 53.6 2020-11
شاخص PMI خدمات 41.3 2020-11
پی ام آی مرکب 45.1 2020-11
تولید صنعتی -6.8 2020-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.4 2020-09
تولید صنعتی -7.2 2020-09
استفاده از ظرفیت 76.3 2020-12
تغییرات موجودی انبار 1.7 2020-06
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW 32.8 2020-11
ثبت خودرو 901 2020-10
تمایلات صنعتی -10.1 2020-11
استخراج معدن -6.1 2020-09
خدمات تمایلات -17.3 2020-11

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -17.6 2020-11
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2 2020-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.2 2020-09
هزینه های مصرف کننده 1282 2020-06
درآمد قابل تصرف شخص 1771923 2020-06
پس انداز های شخصی 24.63 2020-06
اعتبار بخش خصوصی 11898180 2020-10
نرخ وام بانکی 1.79 2020-09
تسهیلات اعتباری خریدار 705268 2020-10
شاخص خوشبینی اقتصادی 87.6 2020-11
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 58.2 2020-03
بدهی خانوار به درآمد 93.75 2019-12
Trend قیمت اطمینان مصرف کننده 15.4 2020-11

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز -2.5 2020-09
شاخص مسکن 124 2020-06
پی ام آی ساخت و ساز 44.9 2020-10
نرخ مالکیت مسکن 65.9 2019-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: منطقه یورو - شاخص های اقتصادی.