بازارها گذشته مرجع
پول 1.13 2019-02
بازار سهام 3241 2019-02
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.5 2019-02
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.2 2018-12
نرخ بیکاری 7.9 2018-12
نرخ تورم 1.4 2019-01
نرخ تورم (ماهانه) 0 2018-12
نرخ بهره 0 2019-01
موازنه تجاری 16991 2018-12
حساب جاری 23.25 2018-11
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.2 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 86.7 2017-12
بودجه دولت -0.9 2017-12
اطمینان کسب و کار 0.69 2019-01
شاخص PMI تولید 50.5 2019-01
شاخص PMI خدمات 51.2 2019-01
ضریب اطمینان مصرف کننده -7.9 2019-01
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.6 2018-12
نرخ مالیات شرکت 23.3 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 41.5 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.2 2018-12
تولید ناخالص داخلی 12590 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2652 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 556 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 40089 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 39175 2017-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 7.9 2018-12
افراد شاغل 158 2018-09
افراد بیکار 12829 2018-12
نرخ بیکاری بلند مدت 3.5 2018-09
نرخ بیکاری جوانان 16.6 2018-12
هزینه های کار 106 2018-09
بهره وری 105 2018-09
رشد دستمزد 2.4 2018-09
جمعیت 341 2017-12
تغییر اشتغال 0.3 2018-12
استخدام تمام وقت 116892 2018-09
نرخ مشارکت نیروی کار 57.3 2018-09
قسمت مدت زمان اشتغال 30964 2018-09
سن بازنشستگی مردان 64.36 2018-12
سن بازنشستگی زنان 63.96 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.4 2019-01
نرخ تورم (ماهانه) 0 2018-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104 2018-12
قیمت مصرف کننده اصلی 104 2018-12
اندازه اصل تورم 1.1 2019-01
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 110 2018-09
قیمت تولید 105 2018-12
تغییر قیمت تولید کننده 3 2018-12
قیمت واردات 101 2018-12
تورم مواد غذایی 1.2 2018-12
CPI مسکن آب و برق 105 2018-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105 2018-12
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2019-01
نرخ بهره بین بانکی -0.34 2019-02
عرضه پول M1 8279860 2018-12
عرضه پول M2 11700944 2018-12
عرضه پول M3 12368206 2018-12
ترازنامه بانک مرکزی 4669003 2018-12
ذخایر ارزی 68.64 2018-12
وام به بخش خصوصی 11126123 2018-12
نرخ بهره سپرده -0.4 2019-01
نرخ وام 0.25 2019-02
میزان رشد وام 3.3 2018-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 16991 2018-12
حساب جاری 23.25 2018-11
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.2 2017-12
صادرات 176503 2018-12
واردات 159512 2018-12
بدهی خارجی 14450132 2018-09
گردش سرمایه 24.05 2018-11
ذخایر طلا 505 2019-03
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 86.7 2017-12
بودجه دولت -0.9 2017-12
هزینه های دولت 543 2018-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 47.1 2017-12
ارزیابی اعتبار 13.59
بدهی های دولت 9685501 2017-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 23.3 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 41.5 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20.8 2018-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 0.69 2019-01
شاخص PMI تولید 50.5 2019-01
شاخص PMI خدمات 51.2 2019-01
پی ام آی مرکب 51 2019-01
تولید صنعتی -4.2 2018-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.9 2018-12
تولید صنعتی -4 2018-12
استفاده از ظرفیت 83.6 2019-03
تغییرات موجودی انبار 24.92 2018-09
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -20.9 2019-01
ثبت خودرو 884 2018-12
استخراج معدن -7.4 2018-12
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -7.9 2019-01
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.6 2018-12
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.8 2018-12
هزینه های مصرف کننده 1421 2018-09
درآمد قابل تصرف شخص 1769770 2018-09
پس انداز های شخصی 12.3 2018-09
اعتبار بخش خصوصی 13372817 2018-12
نرخ وام بانکی 1.97 2018-12
تسهیلات اعتباری خریدار 686015 2018-12
شاخص خوشبینی اقتصادی 106 2019-01
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 57.7 2018-06
بدهی خانوار به درآمد 94 2017-12
Trend قیمت اطمینان مصرف کننده 15.5 2019-01
مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 0.9 2018-11
شاخص مسکن 113 2018-09
پی ام آی ساخت و ساز 50.6 2019-01
نرخ مالکیت مسکن 66.4 2016-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: منطقه یورو - شاخص های اقتصادی.