بازارها گذشته مرجع
پول 1.12 2020-07
بازار سهام 3322 2020-07

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -3.6 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.1 2020-03
نرخ بیکاری 7.4 2020-05
نرخ تورم 0.3 2020-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 2020-06
نرخ بهره 0 2020-06
موازنه تجاری 2875 2020-04
حساب جاری 10.2 2020-04
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.7 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 84.1 2019-12
بودجه دولت -0.6 2019-12
اطمینان کسب و کار -2.43 2020-05
شاخص PMI تولید 47.4 2020-06
شاخص PMI خدمات 47.3 2020-06
ضریب اطمینان مصرف کننده -14.7 2020-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -11.7 2020-04
نرخ مالیات شرکت 23.3 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 41.5 2018-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -3.6 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.1 2020-03
تولید ناخالص داخلی 13336 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2742 2020-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 600 2020-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 40979 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 40028 2018-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 7.4 2020-05
افراد شاغل 160 2020-03
افراد بیکار 12146 2020-05
نرخ بیکاری بلند مدت 3.2 2019-12
نرخ بیکاری جوانان 16 2020-05
هزینه های کار 103 2020-03
بهره وری 102 2020-03
دستمزد 1893 2019-12
رشد دستمزد 3.4 2020-03
جمعیت 342 2019-12
تغییر اشتغال -0.2 2020-03
استخدام تمام وقت 117278 2019-09
نرخ مشارکت نیروی کار 57.6 2019-12
قسمت مدت زمان اشتغال 31534 2019-09
سن بازنشستگی مردان 64.36 2018-12
سن بازنشستگی زنان 63.96 2018-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.3 2020-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 2020-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 2020-05
قیمت مصرف کننده اصلی 105 2020-05
اندازه اصل تورم 0.8 2020-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 106 2020-03
قیمت تولید 99.8 2020-05
تغییر قیمت تولید کننده -5 2020-05
قیمت واردات 100 2020-04
تورم مواد غذایی 3.4 2020-05
CPI مسکن آب و برق 104 2020-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102 2020-05

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2020-06
نرخ بهره بین بانکی -0.43 2020-07
عرضه پول M1 9629081 2020-05
عرضه پول M2 13112573 2020-05
عرضه پول M3 13790007 2020-05
ترازنامه بانک مرکزی 5636378 2020-06
ذخایر ارزی 78.74 2020-05
وام به بخش خصوصی 4822886 2020-05
نرخ بهره سپرده -0.5 2020-06
نرخ وام 0.25 2020-06
میزان رشد وام 3 2020-05

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 2875 2020-04
حساب جاری 10.2 2020-04
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.7 2019-12
صادرات 136610 2020-04
واردات 133735 2020-04
بدهی خارجی 14517168 2019-12
گردش سرمایه -11.19 2020-04
ذخایر طلا 505 2020-03

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 84.1 2019-12
بودجه دولت -0.6 2019-12
هزینه های دولت 581 2020-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 47.1 2019-12
ارزیابی اعتبار 13.59
بدهی های دولت 10022826 2019-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 23.3 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 41.5 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20.8 2018-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -2.43 2020-05
شاخص PMI تولید 47.4 2020-06
شاخص PMI خدمات 47.3 2020-06
پی ام آی مرکب 47.5 2020-06
تولید صنعتی -28 2020-04
تولیدات صنعتی (ماهانه) -17.1 2020-04
تولید صنعتی -29.6 2020-04
استفاده از ظرفیت 69.7 2020-06
تغییرات موجودی انبار 10.27 2020-03
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW 58.6 2020-06
ثبت خودرو 484 2020-05
تمایلات صنعتی -21.7 2020-06
استخراج معدن -21.7 2020-04
خدمات تمایلات -35.6 2020-06

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -14.7 2020-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -11.7 2020-04
تغییرات سالیانه خرده فروشی -19.6 2020-04
هزینه های مصرف کننده 1459 2020-03
درآمد قابل تصرف شخص 1824413 2019-12
پس انداز های شخصی 13.1 2019-12
اعتبار بخش خصوصی 11805603 2020-05
نرخ وام بانکی 1.47 2020-04
تسهیلات اعتباری خریدار 697289 2020-05
شاخص خوشبینی اقتصادی 75.7 2020-06
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 57.9 2019-12
بدهی خانوار به درآمد 93.75 2019-12
Trend قیمت اطمینان مصرف کننده 21.6 2020-06

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز -28.4 2020-04
شاخص مسکن 120 2019-12
پی ام آی ساخت و ساز 39.5 2020-05
نرخ مالکیت مسکن 66.2 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: منطقه یورو - شاخص های اقتصادی.