بازارها گذشته مرجع
پول 1.2 2021-03
بازار سهام 3705 2021-03

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.6 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -5 2020-12
نرخ بیکاری 8.1 2021-01
نرخ تورم 0.9 2021-02
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2021-02
نرخ بهره 0 2021-02
موازنه تجاری 29222 2020-12
حساب جاری 51.9 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.3 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.6 2019-12
بودجه دولت -0.6 2019-12
اطمینان کسب و کار -0.14 2021-02
شاخص PMI تولید 57.9 2021-02
شاخص PMI خدمات 45.7 2021-02
ضریب اطمینان مصرف کننده -14.8 2021-02
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -5.9 2021-01
نرخ مالیات شرکت 22.7 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 41.7 2020-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.6 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -5 2020-12
تولید ناخالص داخلی 13336 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2701 2020-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 572 2020-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 41388 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 47037 2019-12
رشد GDP سالانه 60 2020-09

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 8.1 2021-01
افراد شاغل 157 2020-09
افراد بیکار 13282 2021-01
نرخ بیکاری بلند مدت 2.8 2020-09
نرخ بیکاری جوانان 17.1 2021-01
هزینه های کار 105 2020-09
بهره وری 103 2020-09
دستمزد 1876 2020-09
رشد دستمزد 2.2 2020-09
جمعیت 342 2019-12
تغییر اشتغال 0.3 2020-12
استخدام تمام وقت 115242 2020-09
نرخ مشارکت نیروی کار 56.8 2020-09
قسمت مدت زمان اشتغال 30819 2020-09
سن بازنشستگی مردان 64.61 2020-12
سن بازنشستگی زنان 64.29 2020-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.9 2021-02
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2021-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 2021-01
قیمت مصرف کننده اصلی 104 2021-01
اندازه اصل تورم 1.1 2021-02
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 106 2020-09
قیمت تولید 105 2021-01
تغییر قیمت تولید کننده 0 2021-01
قیمت واردات 99.5 2020-12
تورم مواد غذایی 1 2021-01
CPI مسکن آب و برق 106 2021-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106 2021-01

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2021-02
نرخ بهره بین بانکی -0.55 2021-03
عرضه پول M1 10373659 2021-01
عرضه پول M2 13833679 2021-01
عرضه پول M3 14604483 2021-01
ترازنامه بانک مرکزی 7101159 2021-02
ذخایر ارزی 71.31 2021-01
وام به بخش خصوصی 4838315 2021-01
نرخ بهره سپرده -0.5 2021-02
نرخ وام 0.25 2021-02
میزان رشد وام 3 2021-01

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 29222 2020-12
حساب جاری 51.9 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.3 2019-12
صادرات 190676 2020-12
واردات 161454 2020-12
بدهی خارجی 15138461 2020-09
گردش سرمایه 85.3 2020-12
ذخایر طلا 505 2020-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.6 2019-12
بودجه دولت -0.6 2019-12
هزینه های دولت 595 2020-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 47.1 2019-12
ارزیابی اعتبار 13.59
بدهی های دولت 10027177 2019-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 22.7 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 41.7 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 20.7 2020-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -0.14 2021-02
شاخص PMI تولید 57.9 2021-02
شاخص PMI خدمات 45.7 2021-02
پی ام آی مرکب 48.8 2021-02
تولید صنعتی -0.8 2020-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.6 2020-12
تولید صنعتی -1 2020-12
استفاده از ظرفیت 77.6 2021-03
تغییرات موجودی انبار -26.18 2020-09
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW 69.6 2021-02
ثبت خودرو 707 2021-01
تمایلات صنعتی -3.3 2021-02
استخراج معدن -4.7 2020-12
خدمات تمایلات -17.1 2021-02

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -14.8 2021-02
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -5.9 2021-01
تغییرات سالیانه خرده فروشی -6.4 2021-01
هزینه های مصرف کننده 1461 2020-09
درآمد قابل تصرف شخص 1844286 2020-09
پس انداز های شخصی 17.32 2020-09
اعتبار بخش خصوصی 11947344 2021-01
نرخ وام بانکی 1.83 2020-12
تسهیلات اعتباری خریدار 693455 2021-01
شاخص خوشبینی اقتصادی 93.4 2021-02
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 60.4 2020-06
بدهی خانوار به درآمد 93.75 2019-12
Trend قیمت اطمینان مصرف کننده 15.7 2021-02

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز -2.3 2020-12
شاخص مسکن 125 2020-09
پی ام آی ساخت و ساز 45 2021-02
نرخ مالکیت مسکن 65.9 2019-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: منطقه یورو - شاخص های اقتصادی.