بازارها گذشته مرجع
پول 1.11 2019-12
بازار سهام 3630 2019-12
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.31 2019-11
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.2 2019-09
نرخ بیکاری 7.5 2019-10
نرخ تورم 1 2019-11
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2019-10
نرخ بهره 0 2019-11
موازنه تجاری 18654 2019-09
حساب جاری 35.84 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.1 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 87.9 2018-12
بودجه دولت -0.5 2018-12
اطمینان کسب و کار -0.23 2019-11
شاخص PMI تولید 46.9 2019-11
شاخص PMI خدمات 51.9 2019-11
ضریب اطمینان مصرف کننده -7.2 2019-11
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.6 2019-10
نرخ مالیات شرکت 23.3 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 41.5 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.2 2019-09
تولید ناخالص داخلی 13670 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2840 2019-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 626 2019-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 40979 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 40028 2018-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 7.5 2019-10
افراد شاغل 160 2019-06
افراد بیکار 12334 2019-10
نرخ بیکاری بلند مدت 3.3 2019-06
نرخ بیکاری جوانان 15.6 2019-10
هزینه های کار 110 2019-06
بهره وری 102 2019-09
دستمزد 1868 2019-06
رشد دستمزد 2.7 2019-06
جمعیت 341 2018-12
تغییر اشتغال 0.1 2019-09
استخدام تمام وقت 116319 2019-06
نرخ مشارکت نیروی کار 57.3 2019-06
قسمت مدت زمان اشتغال 31875 2019-06
سن بازنشستگی مردان 64.36 2018-12
سن بازنشستگی زنان 63.96 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1 2019-11
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2019-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 2019-10
قیمت مصرف کننده اصلی 105 2019-10
اندازه اصل تورم 1.3 2019-11
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 105 2019-09
قیمت تولید 104 2019-10
تغییر قیمت تولید کننده -1.9 2019-10
قیمت واردات 101 2019-10
تورم مواد غذایی 1.2 2019-10
CPI مسکن آب و برق 105 2019-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107 2019-10
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2019-11
نرخ بهره بین بانکی -0.44 2019-12
عرضه پول M1 8883344 2019-10
عرضه پول M2 12334521 2019-10
عرضه پول M3 12959913 2019-10
ترازنامه بانک مرکزی 4698291 2019-11
ذخایر ارزی 73.9 2019-10
وام به بخش خصوصی 11423245 2019-10
نرخ بهره سپرده -0.5 2019-11
نرخ وام 0.25 2019-12
میزان رشد وام 3.5 2019-10
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 18654 2019-09
حساب جاری 35.84 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.1 2018-12
صادرات 196210 2019-09
واردات 177556 2019-09
بدهی خارجی 14695242 2019-06
گردش سرمایه 35.32 2019-09
ذخایر طلا 505 2019-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 87.9 2018-12
بودجه دولت -0.5 2018-12
هزینه های دولت 580 2019-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 46.8 2018-12
ارزیابی اعتبار 13.59
بدهی های دولت 9859513 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 23.3 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 41.5 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20.8 2018-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -0.23 2019-11
شاخص PMI تولید 46.9 2019-11
شاخص PMI خدمات 51.9 2019-11
پی ام آی مرکب 50.6 2019-11
تولید صنعتی -1.7 2019-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.1 2019-09
تولید صنعتی -1.7 2019-09
استفاده از ظرفیت 81.2 2019-12
تغییرات موجودی انبار -0.63 2019-09
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW 11.2 2019-12
ثبت خودرو 907 2019-10
تمایلات صنعتی -9.2 2019-11
استخراج معدن -9.3 2019-09
خدمات تمایلات 9.3 2019-11
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -7.2 2019-11
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.6 2019-10
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.4 2019-10
هزینه های مصرف کننده 1527 2019-09
درآمد قابل تصرف شخص 1813179 2019-06
پس انداز های شخصی 13.3 2019-06
اعتبار بخش خصوصی 13789743 2019-10
نرخ وام بانکی 1.92 2019-10
تسهیلات اعتباری خریدار 717037 2019-10
شاخص خوشبینی اقتصادی 101 2019-11
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 57.6 2019-03
بدهی خانوار به درآمد 93.49 2018-12
Trend قیمت اطمینان مصرف کننده 19.4 2019-11
مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز -0.7 2019-09
شاخص مسکن 118 2019-06
پی ام آی ساخت و ساز 50.6 2019-11
نرخ مالکیت مسکن 66.2 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: منطقه یورو - شاخص های اقتصادی.