بازارها گذشته مرجع
پول 1.11 2019-08
بازار سهام 3392 2019-08
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.36 2019-07
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.1 2019-06
نرخ بیکاری 7.5 2019-06
نرخ تورم 1 2019-07
نرخ تورم (ماهانه) -0.5 2019-07
نرخ بهره 0 2019-07
موازنه تجاری 20612 2019-06
حساب جاری 23.09 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.9 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 85.1 2018-12
بودجه دولت -0.5 2018-12
اطمینان کسب و کار -0.12 2019-07
شاخص PMI تولید 47 2019-08
شاخص PMI خدمات 53.4 2019-08
ضریب اطمینان مصرف کننده -6.6 2019-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.1 2019-06
نرخ مالیات شرکت 23.3 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 41.5 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.1 2019-06
تولید ناخالص داخلی 13670 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2670 2019-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 572 2019-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 40979 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 40028 2018-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 7.5 2019-06
افراد شاغل 160 2019-03
افراد بیکار 12294 2019-06
نرخ بیکاری بلند مدت 3.5 2019-03
نرخ بیکاری جوانان 15.4 2019-06
هزینه های کار 99.6 2019-03
بهره وری 105 2019-06
رشد دستمزد 2.5 2019-03
جمعیت 341 2018-12
تغییر اشتغال 0.2 2019-06
استخدام تمام وقت 115273 2019-03
نرخ مشارکت نیروی کار 57.1 2019-03
قسمت مدت زمان اشتغال 31595 2019-03
سن بازنشستگی مردان 64.36 2018-12
سن بازنشستگی زنان 63.96 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1 2019-07
نرخ تورم (ماهانه) -0.5 2019-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 2019-07
قیمت مصرف کننده اصلی 104 2019-07
اندازه اصل تورم 0.9 2019-07
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 111 2019-03
قیمت تولید 104 2019-06
تغییر قیمت تولید کننده 0.7 2019-06
قیمت واردات 101 2019-06
تورم مواد غذایی 1.7 2019-07
CPI مسکن آب و برق 105 2019-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108 2019-07
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2019-07
نرخ بهره بین بانکی -0.45 2019-08
عرضه پول M1 8606082 2019-06
عرضه پول M2 12055405 2019-06
عرضه پول M3 12679647 2019-06
ترازنامه بانک مرکزی 4688182 2019-07
ذخایر ارزی 73.27 2019-07
وام به بخش خصوصی 11289475 2019-06
نرخ بهره سپرده -0.4 2019-07
نرخ وام 0.25 2019-08
میزان رشد وام 3.3 2019-06
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 20612 2019-06
حساب جاری 23.09 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.9 2018-12
صادرات 189875 2019-06
واردات 169263 2019-06
بدهی خارجی 14431879 2019-03
گردش سرمایه 52.63 2019-06
ذخایر طلا 505 2019-06
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 85.1 2018-12
بودجه دولت -0.5 2018-12
هزینه های دولت 546 2019-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 46.8 2018-12
ارزیابی اعتبار 13.59
بدهی های دولت 9859513 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 23.3 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 41.5 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20.8 2018-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -0.12 2019-07
شاخص PMI تولید 47 2019-08
شاخص PMI خدمات 53.4 2019-08
پی ام آی مرکب 51.8 2019-08
تولید صنعتی -2.6 2019-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.6 2019-06
تولید صنعتی -2.8 2019-06
استفاده از ظرفیت 81.9 2019-09
تغییرات موجودی انبار 5.76 2019-03
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -43.6 2019-08
ثبت خودرو 897 2019-06
تمایلات صنعتی -7.4 2019-07
استخراج معدن -11.3 2019-06
خدمات تمایلات 10.6 2019-07
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -6.6 2019-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.1 2019-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.6 2019-06
هزینه های مصرف کننده 1433 2019-03
درآمد قابل تصرف شخص 1798017 2019-03
پس انداز های شخصی 12.6 2019-03
اعتبار بخش خصوصی 13661865 2019-06
نرخ وام بانکی 1.95 2019-06
تسهیلات اعتباری خریدار 705648 2019-06
شاخص خوشبینی اقتصادی 103 2019-07
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 57.7 2018-12
بدهی خانوار به درآمد 93.49 2018-12
Trend قیمت اطمینان مصرف کننده 20.6 2019-07
مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 1 2019-06
شاخص مسکن 116 2019-03
پی ام آی ساخت و ساز 50.6 2019-07
نرخ مالکیت مسکن 66.1 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: منطقه یورو - شاخص های اقتصادی.