بازارها گذشته مرجع
پول 1.1 2020-01
بازار سهام 3774 2020-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0 2020-01
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.2 2019-09
نرخ بیکاری 7.5 2019-11
نرخ تورم 1.3 2019-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 2019-12
نرخ بهره 0 2020-01
موازنه تجاری 20720 2019-11
حساب جاری 36.59 2019-11
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.1 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 87.9 2018-12
بودجه دولت -0.5 2018-12
اطمینان کسب و کار -0.25 2019-12
شاخص PMI تولید 47.8 2020-01
شاخص PMI خدمات 52.2 2020-01
ضریب اطمینان مصرف کننده -8.1 2020-01
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1 2019-11
نرخ مالیات شرکت 23.3 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 41.5 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.2 2019-09
تولید ناخالص داخلی 13670 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2840 2019-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 626 2019-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 40979 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 40028 2018-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 7.5 2019-11
افراد شاغل 160 2019-09
افراد بیکار 12219 2019-11
نرخ بیکاری بلند مدت 3.2 2019-09
نرخ بیکاری جوانان 15.6 2019-11
هزینه های کار 104 2019-09
بهره وری 102 2019-09
دستمزد 1868 2019-06
رشد دستمزد 2.6 2019-09
جمعیت 341 2018-12
تغییر اشتغال 0.1 2019-09
استخدام تمام وقت 116319 2019-06
نرخ مشارکت نیروی کار 57.3 2019-06
قسمت مدت زمان اشتغال 31534 2019-09
سن بازنشستگی مردان 64.36 2018-12
سن بازنشستگی زنان 63.96 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.3 2019-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 2019-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 2019-12
قیمت مصرف کننده اصلی 105 2019-12
اندازه اصل تورم 1.3 2019-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 105 2019-09
قیمت تولید 104 2019-11
تغییر قیمت تولید کننده -1.4 2019-11
قیمت واردات 100 2019-11
تورم مواد غذایی 1.7 2019-12
CPI مسکن آب و برق 105 2019-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107 2019-12
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2020-01
نرخ بهره بین بانکی -0.42 2020-01
عرضه پول M1 8931888 2019-11
عرضه پول M2 12374327 2019-11
عرضه پول M3 13007563 2019-11
ترازنامه بانک مرکزی 4691998 2019-12
ذخایر ارزی 73.22 2019-12
وام به بخش خصوصی 4588362 2019-11
نرخ بهره سپرده -0.5 2020-01
نرخ وام 0.25 2020-01
میزان رشد وام 3.5 2019-11
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 20720 2019-11
حساب جاری 36.59 2019-11
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.1 2018-12
صادرات 197745 2019-11
واردات 177025 2019-11
بدهی خارجی 15089198 2019-09
گردش سرمایه 41.59 2019-11
ذخایر طلا 505 2019-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 87.9 2018-12
بودجه دولت -0.5 2018-12
هزینه های دولت 580 2019-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 46.8 2018-12
ارزیابی اعتبار 13.59
بدهی های دولت 9859513 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 23.3 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 41.5 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20.8 2018-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -0.25 2019-12
شاخص PMI تولید 47.8 2020-01
شاخص PMI خدمات 52.2 2020-01
پی ام آی مرکب 50.9 2020-01
تولید صنعتی -1.5 2019-11
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.2 2019-11
تولید صنعتی -1.6 2019-11
استفاده از ظرفیت 81.2 2019-12
تغییرات موجودی انبار -0.63 2019-09
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW 25.6 2020-01
ثبت خودرو 1013 2019-12
تمایلات صنعتی -9.3 2019-12
استخراج معدن -3.1 2019-11
خدمات تمایلات 11.4 2019-12
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -8.1 2020-01
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1 2019-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.2 2019-11
هزینه های مصرف کننده 1527 2019-09
درآمد قابل تصرف شخص 1813179 2019-06
پس انداز های شخصی 13.04 2019-09
اعتبار بخش خصوصی 11438737 2019-11
نرخ وام بانکی 1.91 2019-11
تسهیلات اعتباری خریدار 718805 2019-11
شاخص خوشبینی اقتصادی 102 2019-12
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 57.8 2019-06
بدهی خانوار به درآمد 93.49 2018-12
Trend قیمت اطمینان مصرف کننده 20.5 2019-12
مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 1.4 2019-11
شاخص مسکن 120 2019-09
پی ام آی ساخت و ساز 51.3 2019-12
نرخ مالکیت مسکن 66.2 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: منطقه یورو - شاخص های اقتصادی.