بازارها گذشته مرجع
پول 1.21 2021-05
بازار سهام 4017 2021-05

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.6 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.8 2021-03
نرخ بیکاری 8.1 2021-03
نرخ تورم 1.6 2021-04
نرخ تورم (ماهانه) 0.6 2021-04
نرخ بهره 0 2021-04
موازنه تجاری 17652 2021-02
حساب جاری 13.28 2021-02
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.3 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 98 2020-12
بودجه دولت -7.2 2020-12
اطمینان کسب و کار 1.13 2021-04
شاخص PMI تولید 62.9 2021-04
شاخص PMI خدمات 50.5 2021-04
ضریب اطمینان مصرف کننده -8.1 2021-04
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.7 2021-03
نرخ مالیات شرکت 22.7 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 41.7 2020-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.6 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.8 2021-03
تولید ناخالص داخلی 13336 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2689 2021-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 581 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 41388 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 47037 2019-12
رشد GDP سالانه -2.6 2020-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 8.1 2021-03
افراد شاغل 158 2020-12
افراد بیکار 13166 2021-03
نرخ بیکاری بلند مدت 2.8 2020-09
نرخ بیکاری جوانان 17.2 2021-03
هزینه های کار 116 2020-12
بهره وری 104 2020-12
دستمزد 1876 2020-09
رشد دستمزد 3.5 2020-12
جمعیت 342 2020-12
تغییر اشتغال 0.4 2020-12
استخدام تمام وقت 114987 2020-12
نرخ مشارکت نیروی کار 56.8 2020-09
قسمت مدت زمان اشتغال 31160 2020-12
سن بازنشستگی مردان 64.61 2020-12
سن بازنشستگی زنان 64.29 2020-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.6 2021-04
نرخ تورم (ماهانه) 0.6 2021-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107 2021-03
قیمت مصرف کننده اصلی 105 2021-03
اندازه اصل تورم 0.8 2021-04
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 107 2020-12
قیمت تولید 107 2021-03
تغییر قیمت تولید کننده 4.3 2021-03
قیمت واردات 101 2021-02
تورم مواد غذایی 0.7 2021-03
CPI مسکن آب و برق 107 2021-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108 2021-03

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2021-04
نرخ بهره بین بانکی -0.54 2021-05
عرضه پول M1 10536949 2021-03
عرضه پول M2 14007950 2021-03
عرضه پول M3 14747728 2021-03
ترازنامه بانک مرکزی 7567945 2021-04
ذخایر ارزی 69.28 2021-03
وام به بخش خصوصی 4900749 2021-03
نرخ بهره سپرده -0.5 2021-04
نرخ وام 0.25 2021-04
میزان رشد وام 3.3 2021-03

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 17652 2021-02
حساب جاری 13.28 2021-02
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.3 2019-12
صادرات 178646 2021-02
واردات 160994 2021-02
بدهی خارجی 14846541 2020-12
گردش سرمایه 43.57 2021-02
ذخایر طلا 505 2020-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 98 2020-12
بودجه دولت -7.2 2020-12
هزینه های دولت 599 2020-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 47.1 2019-12
ارزیابی اعتبار 13.59
بدهی های دولت 11107741 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 22.7 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 41.7 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 20.7 2020-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 1.13 2021-04
شاخص PMI تولید 62.9 2021-04
شاخص PMI خدمات 50.5 2021-04
پی ام آی مرکب 53.8 2021-04
تولید صنعتی -1.6 2021-02
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1 2021-02
تولید صنعتی -1.8 2021-02
استفاده از ظرفیت 82.5 2021-06
تغییرات موجودی انبار -2.19 2020-12
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW 66.3 2021-04
ثبت خودرو 701 2021-03
تمایلات صنعتی 10.7 2021-04
استخراج معدن -8.4 2021-02
خدمات تمایلات 2.1 2021-04

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -8.1 2021-04
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.7 2021-03
تغییرات سالیانه خرده فروشی 12 2021-03
هزینه های مصرف کننده 1415 2020-12
درآمد قابل تصرف شخص 1826293 2020-12
پس انداز های شخصی 19.75 2020-12
اعتبار بخش خصوصی 12062206 2021-03
نرخ وام بانکی 1.82 2021-02
تسهیلات اعتباری خریدار 693469 2021-03
شاخص خوشبینی اقتصادی 110 2021-04
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 61.5 2020-09
بدهی خانوار به درآمد 96.27 2020-12
Trend قیمت اطمینان مصرف کننده 19.6 2021-04

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز -5.8 2021-02
شاخص مسکن 127 2020-12
پی ام آی ساخت و ساز 50.1 2021-04
نرخ مالکیت مسکن 65.8 2019-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: منطقه یورو - شاخص های اقتصادی.