بازارها گذشته مرجع
پول 1.18 2021-07
بازار سهام 4106 2021-07

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.3 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.3 2021-03
نرخ بیکاری 7.9 2021-05
نرخ تورم 1.9 2021-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 2021-06
نرخ بهره 0 2021-07
موازنه تجاری 7500 2021-05
حساب جاری 4.3 2021-05
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 98 2020-12
بودجه دولت -7.2 2020-12
اطمینان کسب و کار 1.71 2021-06
تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) 62.6 2021-07
PMI شاخص خدمات 60.4 2021-07
ضریب اطمینان مصرف کننده -4.4 2021-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 4.6 2021-05
نرخ مالیات شرکت 22.7 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 41.7 2020-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.3 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.3 2021-03
تولید ناخالص داخلی 12933 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2701 2021-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 587 2021-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 38439 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 43681 2020-12
رشد GDP سالانه -1.3 2021-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 7.9 2021-05
افراد شاغل 158 2021-03
افراد بیکار 12792 2021-05
نرخ بیکاری بلند مدت 3.2 2021-03
نرخ بیکاری جوانان 17.5 2021-05
هزینه های کار 105 2021-03
بهره وری 105 2021-03
دستمزد 1901 2020-12
رشد دستمزد 2.2 2021-03
جمعیت 342 2020-12
تغییر اشتغال -0.3 2021-03
استخدام تمام وقت 113811 2021-03
نرخ مشارکت نیروی کار 56.9 2020-12
قسمت مدت زمان اشتغال 30507 2021-03
سن بازنشستگی مردان 64.61 2020-12
سن بازنشستگی زنان 64.29 2020-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.9 2021-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 2021-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108 2021-06
قیمت مصرف کننده اصلی 107 2021-06
اندازه اصل تورم 0.9 2021-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 107 2020-12
قیمت تولید 109 2021-05
تغییر قیمت تولید کننده 9.6 2021-05
قیمت واردات 104 2021-05
تورم مواد غذایی 0.2 2021-06
CPI مسکن آب و برق 108 2021-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 110 2021-06

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2021-07
نرخ بهره بین بانکی -0.56 2021-07
عرضه پول M1 10648487 2021-05
عرضه پول M2 14099035 2021-05
عرضه پول M3 14847000 2021-05
ترازنامه بانک مرکزی 7926550 2021-07
ذخایر ارزی خارجی 70.99 2021-06
وام به بخش خصوصی 4859750 2021-05
نرخ بهره سپرده -0.5 2021-07
نرخ وام 0.25 2021-07
میزان رشد وام 3.9 2021-05

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 7500 2021-05
حساب جاری 4.3 2021-05
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3 2020-12
صادرات 188153 2021-05
واردات 180662 2021-05
بدهی خارجی 14846541 2020-12
گردش سرمایه 35.92 2021-05
ذخایر طلا 505 2021-03

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 98 2020-12
بودجه دولت -7.2 2020-12
هزینه های دولت 601 2021-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 54.1 2020-12
ارزیابی اعتبار 13.59
بدهی های دولت 11107741 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 22.7 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 41.7 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 20.7 2020-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 1.71 2021-06
تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) 62.6 2021-07
PMI شاخص خدمات 60.4 2021-07
پی ام آی مرکب 60.6 2021-07
تولید صنعتی 20.5 2021-05
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1 2021-05
تولید صنعتی 22.1 2021-05
میزان استفاده ازظرفیت تولید 82.5 2021-06
تغییرات موجودی انبار 9.76 2021-03
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW 61.2 2021-07
ثبت خودرو 706 2021-06
تمایلات صنعتی 12.7 2021-06
استخراج معدن 0.7 2021-05
خدمات تمایلات 17.9 2021-06

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -4.4 2021-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 4.6 2021-05
تغییرات سالیانه خرده فروشی 9 2021-05
هزینه های مصرف کننده 1385 2021-03
درآمد قابل تصرف شخص 1826293 2020-12
پس انداز های شخصی 21.54 2021-03
اعتبار بخش خصوصی 12063706 2021-05
نرخ وام بانکی 1.75 2021-05
تسهیلات اعتباری خریدار 690482 2021-05
شاخص خوشبینی اقتصادی 118 2021-06
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 62.7 2020-12
بدهی خانوار به درآمد 96.27 2020-12
Trend قیمت اطمینان مصرف کننده 27.1 2021-06

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 13.6 2021-05
شاخص مسکن 129 2021-03
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) ساخت و ساز 50.3 2021-06
نرخ مالکیت مسکن 65.8 2019-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: منطقه یورو - شاخص های اقتصادی.