بازارها گذشته مرجع
پول 1.18 2020-09
بازار سهام 3177 2020-09

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -11.8 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -14.7 2020-06
نرخ بیکاری 7.9 2020-07
نرخ تورم -0.2 2020-08
نرخ تورم (ماهانه) -0.4 2020-08
نرخ بهره 0 2020-09
موازنه تجاری 27935 2020-07
حساب جاری 25.54 2020-07
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.7 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 84.1 2019-12
بودجه دولت -0.6 2019-12
اطمینان کسب و کار -1.33 2020-08
شاخص PMI تولید 51.7 2020-08
شاخص PMI خدمات 50.5 2020-08
ضریب اطمینان مصرف کننده -14.7 2020-08
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.3 2020-07
نرخ مالیات شرکت 22.7 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 41.7 2020-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -11.8 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -14.7 2020-06
تولید ناخالص داخلی 13336 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2416 2020-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 499 2020-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 41388 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 47037 2019-12
رشد GDP سالانه -39.4 2020-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 7.9 2020-07
افراد شاغل 156 2020-06
افراد بیکار 12793 2020-07
نرخ بیکاری بلند مدت 3.1 2020-03
نرخ بیکاری جوانان 17.3 2020-07
هزینه های کار 116 2020-06
بهره وری 104 2020-06
دستمزد 1869 2020-03
رشد دستمزد 5.2 2020-06
جمعیت 342 2019-12
تغییر اشتغال -2.9 2020-06
استخدام تمام وقت 117342 2019-12
نرخ مشارکت نیروی کار 57.6 2019-12
قسمت مدت زمان اشتغال 31920 2019-12
سن بازنشستگی مردان 64.36 2018-12
سن بازنشستگی زنان 63.96 2018-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -0.2 2020-08
نرخ تورم (ماهانه) -0.4 2020-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 2020-08
قیمت مصرف کننده اصلی 105 2020-08
اندازه اصل تورم 0.4 2020-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 108 2020-06
قیمت تولید 101 2020-07
تغییر قیمت تولید کننده -3.3 2020-07
قیمت واردات 99.3 2020-07
تورم مواد غذایی 1.2 2020-08
CPI مسکن آب و برق 104 2020-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104 2020-08

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2020-09
نرخ بهره بین بانکی -0.52 2020-09
عرضه پول M1 9784071 2020-07
عرضه پول M2 13276103 2020-07
عرضه پول M3 14003368 2020-07
ترازنامه بانک مرکزی 6474612 2020-09
ذخایر ارزی 75.29 2020-08
وام به بخش خصوصی 4831440 2020-07
نرخ بهره سپرده -0.5 2020-09
نرخ وام 0.25 2020-09
میزان رشد وام 3 2020-07

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 27935 2020-07
حساب جاری 25.54 2020-07
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.7 2019-12
صادرات 185230 2020-07
واردات 157295 2020-07
بدهی خارجی 15316859 2020-03
گردش سرمایه -5.01 2020-07
ذخایر طلا 505 2020-06

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 84.1 2019-12
بودجه دولت -0.6 2019-12
هزینه های دولت 564 2020-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 47.1 2019-12
ارزیابی اعتبار 13.59
بدهی های دولت 10022826 2019-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 22.7 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 41.7 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 20.7 2020-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -1.33 2020-08
شاخص PMI تولید 51.7 2020-08
شاخص PMI خدمات 50.5 2020-08
پی ام آی مرکب 51.9 2020-08
تولید صنعتی -7.7 2020-07
تولیدات صنعتی (ماهانه) 4.1 2020-07
تولید صنعتی -7.9 2020-07
استفاده از ظرفیت 72.1 2020-09
تغییرات موجودی انبار 2.88 2020-06
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW 73.9 2020-09
ثبت خودرو 878 2020-08
تمایلات صنعتی -12.7 2020-08
استخراج معدن -11.8 2020-07
خدمات تمایلات -17.2 2020-08

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -14.7 2020-08
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.3 2020-07
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.4 2020-07
هزینه های مصرف کننده 1282 2020-06
درآمد قابل تصرف شخص 1830723 2020-03
پس انداز های شخصی 16.83 2020-03
اعتبار بخش خصوصی 11813438 2020-07
نرخ وام بانکی 1.74 2020-07
تسهیلات اعتباری خریدار 706266 2020-07
شاخص خوشبینی اقتصادی 87.7 2020-08
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 58.2 2020-03
بدهی خانوار به درآمد 93.75 2019-12
Trend قیمت اطمینان مصرف کننده 16.9 2020-08

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز -3.8 2020-07
شاخص مسکن 122 2020-03
پی ام آی ساخت و ساز 47.8 2020-08
نرخ مالکیت مسکن 66.2 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: منطقه یورو - شاخص های اقتصادی.