بازارها گذشته مرجع
پول 1.08 2020-04
بازار سهام 2678 2020-04

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.1 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1 2019-12
نرخ بیکاری 7.3 2020-02
نرخ تورم 0.7 2020-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 2020-03
نرخ بهره 0 2020-03
موازنه تجاری 1294 2020-01
حساب جاری 8.68 2020-01
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.1 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 87.9 2018-12
بودجه دولت -0.5 2018-12
اطمینان کسب و کار -0.28 2020-03
شاخص PMI تولید 44.5 2020-03
شاخص PMI خدمات 28.4 2020-03
ضریب اطمینان مصرف کننده -11.6 2020-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.6 2020-01
نرخ مالیات شرکت 23.3 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 41.5 2018-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.1 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1 2019-12
تولید ناخالص داخلی 14000 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2846 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 623 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 40979 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 40028 2018-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 7.3 2020-02
افراد شاغل 161 2019-12
افراد بیکار 12081 2020-01
نرخ بیکاری بلند مدت 3.2 2019-09
نرخ بیکاری جوانان 15.5 2020-02
هزینه های کار 113 2019-12
بهره وری 102 2019-12
دستمزد 1887 2019-09
رشد دستمزد 2.3 2019-12
جمعیت 342 2019-12
تغییر اشتغال 0.3 2019-12
استخدام تمام وقت 117278 2019-09
نرخ مشارکت نیروی کار 57.4 2019-09
قسمت مدت زمان اشتغال 31534 2019-09
سن بازنشستگی مردان 64.36 2018-12
سن بازنشستگی زنان 63.96 2018-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.7 2020-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 2020-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 2020-02
قیمت مصرف کننده اصلی 103 2020-02
اندازه اصل تورم 1 2020-03
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 106 2019-12
قیمت تولید 104 2020-02
تغییر قیمت تولید کننده -1.3 2020-02
قیمت واردات 100 2020-01
تورم مواد غذایی 1.8 2020-02
CPI مسکن آب و برق 105 2020-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106 2020-02

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2020-03
نرخ بهره بین بانکی -0.29 2020-03
عرضه پول M1 9059070 2020-02
عرضه پول M2 12484479 2020-02
عرضه پول M3 13147011 2020-02
ترازنامه بانک مرکزی 4691998 2019-12
ذخایر ارزی 73.71 2020-02
وام به بخش خصوصی 4585619 2020-02
نرخ بهره سپرده -0.5 2020-03
نرخ وام 0.25 2020-03
میزان رشد وام 3.8 2020-02

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 1294 2020-01
حساب جاری 8.68 2020-01
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.1 2018-12
صادرات 184032 2020-01
واردات 182738 2020-01
بدهی خارجی 15089198 2019-09
گردش سرمایه 9.87 2020-01
ذخایر طلا 505 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 87.9 2018-12
بودجه دولت -0.5 2018-12
هزینه های دولت 583 2019-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 46.8 2018-12
ارزیابی اعتبار 13.59
بدهی های دولت 9859513 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 23.3 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 41.5 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20.8 2018-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -0.28 2020-03
شاخص PMI تولید 44.5 2020-03
شاخص PMI خدمات 28.4 2020-03
پی ام آی مرکب 31.4 2020-03
تولید صنعتی -1.9 2020-01
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.3 2020-01
تولید صنعتی -1.4 2020-01
استفاده از ظرفیت 80.9 2020-03
تغییرات موجودی انبار 0.6 2019-12
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -49.5 2020-03
ثبت خودرو 879 2020-02
تمایلات صنعتی -10.8 2020-03
استخراج معدن -11.2 2020-01
خدمات تمایلات -2.2 2020-03

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -11.6 2020-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.6 2020-01
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.7 2020-01
هزینه های مصرف کننده 1529 2019-12
درآمد قابل تصرف شخص 1819486 2019-09
پس انداز های شخصی 13.04 2019-09
اعتبار بخش خصوصی 11532208 2020-02
نرخ وام بانکی 1.97 2020-01
تسهیلات اعتباری خریدار 721659 2020-02
شاخص خوشبینی اقتصادی 94.5 2020-03
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 57.8 2019-09
بدهی خانوار به درآمد 93.49 2018-12
Trend قیمت اطمینان مصرف کننده 23 2020-03

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 6 2020-01
شاخص مسکن 120 2019-09
پی ام آی ساخت و ساز 52.5 2020-02
نرخ مالکیت مسکن 66.2 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: منطقه یورو - شاخص های اقتصادی.