بازارها گذشته مرجع
پول 1.16 2021-10
بازار سهام 4164 2021-10

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.2 2021-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 14.3 2021-06
نرخ بیکاری 7.5 2021-08
نرخ تورم 3.4 2021-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 2021-09
نرخ بهره 0 2021-09
موازنه تجاری 4810 2021-08
حساب جاری 17.6 2021-08
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 98 2020-12
بودجه دولت -7.2 2020-12
اطمینان کسب و کار 1.72 2021-09
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 58.6 2021-09
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 56.4 2021-09
ضریب اطمینان مصرف کننده -4 2021-09
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 0.3 2021-08
نرخ مالیات شرکت 22.7 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 41.7 2020-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.2 2021-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 14.3 2021-06
تولید ناخالص داخلی 12933 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2777 2021-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 596 2021-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 38543 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 43681 2020-12
رشد GDP سالانه 9.2 2021-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 7.5 2021-08
افراد شاغل 159 2021-06
افراد بیکار 12162 2021-08
نرخ بیکاری بلند مدت 3.2 2021-03
نرخ بیکاری جوانان 16.5 2021-07
هزینه های کار 116 2021-06
بهره وری 104 2021-06
دستمزد 1903 2021-03
رشد دستمزد -0.4 2021-06
جمعیت 342 2020-12
تغییر اشتغال 0.7 2021-06
استخدام تمام وقت 116145 2021-06
نرخ مشارکت نیروی کار 73.6 2021-06
قسمت مدت زمان اشتغال 30913 2021-06
سن بازنشستگی مردان 64.61 2020-12
سن بازنشستگی زنان 64.29 2020-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 3.4 2021-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 2021-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108 2021-09
قیمت مصرف کننده اصلی 107 2021-09
اندازه اصل تورم 1.9 2021-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 108 2021-06
قیمت تولید 115 2021-08
تغییر قیمت تولید کننده 13.4 2021-08
قیمت واردات 107 2021-08
تورم مواد غذایی 1.9 2021-09
CPI مسکن آب و برق 110 2021-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 112 2021-09

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2021-09
نرخ بهره بین بانکی -0.57 2021-10
عرضه پول M1 10948089 2021-08
عرضه پول M2 14349959 2021-08
عرضه پول M3 15105186 2021-08
ترازنامه بانک مرکزی 8314285 2021-10
ذخایر ارزی خارجی 71.29 2021-09
وام به بخش خصوصی 4872130 2021-08
نرخ بهره سپرده -0.5 2021-09
نرخ وام 0.25 2021-10
میزان رشد وام 4.2 2021-08

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 4810 2021-08
حساب جاری 17.6 2021-08
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3 2020-12
صادرات 184269 2021-08
واردات 179459 2021-08
بدهی خارجی 15388937 2021-06
گردش سرمایه 2.95 2021-07
ذخایر طلا 505 2021-06

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 98 2020-12
بودجه دولت -7.2 2020-12
هزینه های دولت 607 2021-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 54.1 2020-12
ارزیابی اعتبار 13.59
بدهی های دولت 11107741 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 22.7 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 41.7 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 20.7 2020-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 1.72 2021-09
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 58.6 2021-09
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 56.4 2021-09
پی ام آی مرکب 56.2 2021-09
تولید صنعتی 5.1 2021-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.6 2021-08
تولید صنعتی 6.1 2021-08
میزان استفاده ازظرفیت تولید 82.9 2021-09
تغییرات موجودی انبار 22.52 2021-06
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW 21 2021-10
ثبت خودرو 661 2021-09
تمایلات صنعتی 14.1 2021-09
استخراج معدن -3.2 2021-08
خدمات تمایلات 15.1 2021-09

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -4 2021-09
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 0.3 2021-08
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 0 2021-08
هزینه های مصرف کننده 1438 2021-06
درآمد قابل تصرف شخص 1857846 2021-03
پس انداز های شخصی 19.04 2021-06
اعتبار بخش خصوصی 12131644 2021-08
نرخ وام بانکی 1.71 2021-08
تسهیلات اعتباری خریدار 697658 2021-08
شاخص خوشبینی اقتصادی 118 2021-09
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 62.8 2021-03
بدهی خانوار به درآمد 96.19 2020-12
Trend قیمت اطمینان مصرف کننده 33.1 2021-09

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز -1.6 2021-08
شاخص مسکن 132 2021-06
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) ساخت و ساز 50 2021-09
نرخ مالکیت مسکن 65.8 2019-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: منطقه یورو - شاخص های اقتصادی.