بازارها گذشته مرجع
پول 1.12 2019-10
بازار سهام 3582 2019-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0 2019-10
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.2 2019-06
نرخ بیکاری 7.4 2019-08
نرخ تورم 0.8 2019-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2019-09
نرخ بهره 0 2019-09
موازنه تجاری 14702 2019-08
حساب جاری 25.71 2019-08
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.9 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 85.1 2018-12
بودجه دولت -0.5 2018-12
اطمینان کسب و کار -0.22 2019-09
شاخص PMI تولید 45.7 2019-09
شاخص PMI خدمات 51.6 2019-09
ضریب اطمینان مصرف کننده -6.5 2019-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.3 2019-08
نرخ مالیات شرکت 23.3 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 41.5 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.2 2019-06
تولید ناخالص داخلی 13670 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2671 2019-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 570 2019-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 40979 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 40028 2018-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 7.4 2019-08
افراد شاغل 160 2019-06
افراد بیکار 12074 2019-08
نرخ بیکاری بلند مدت 3.5 2019-03
نرخ بیکاری جوانان 15.4 2019-08
هزینه های کار 110 2019-06
بهره وری 105 2019-06
رشد دستمزد 2.7 2019-06
جمعیت 341 2018-12
تغییر اشتغال 0.2 2019-06
استخدام تمام وقت 116319 2019-06
نرخ مشارکت نیروی کار 57.3 2019-06
قسمت مدت زمان اشتغال 31875 2019-06
سن بازنشستگی مردان 64.36 2018-12
سن بازنشستگی زنان 63.96 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.8 2019-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2019-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 2019-09
قیمت مصرف کننده اصلی 105 2019-09
اندازه اصل تورم 1 2019-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 111 2019-06
قیمت تولید 104 2019-08
تغییر قیمت تولید کننده -0.8 2019-08
قیمت واردات 101 2019-08
تورم مواد غذایی 1.2 2019-09
CPI مسکن آب و برق 105 2019-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106 2019-09
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2019-09
نرخ بهره بین بانکی -0.43 2019-10
عرضه پول M1 8782660 2019-08
عرضه پول M2 12245139 2019-08
عرضه پول M3 12872613 2019-08
ترازنامه بانک مرکزی 4695111 2019-10
ذخایر ارزی 75.88 2019-08
وام به بخش خصوصی 11398937 2019-08
نرخ بهره سپرده -0.5 2019-09
نرخ وام 0.25 2019-10
میزان رشد وام 3.4 2019-08
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 14702 2019-08
حساب جاری 25.71 2019-08
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.9 2018-12
صادرات 177351 2019-08
واردات 162649 2019-08
بدهی خارجی 14695242 2019-06
گردش سرمایه 25.01 2019-08
ذخایر طلا 505 2019-09
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 85.1 2018-12
بودجه دولت -0.5 2018-12
هزینه های دولت 554 2019-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 46.8 2018-12
ارزیابی اعتبار 13.59
بدهی های دولت 9859513 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 23.3 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 41.5 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20.8 2018-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -0.22 2019-09
شاخص PMI تولید 45.7 2019-09
شاخص PMI خدمات 51.6 2019-09
پی ام آی مرکب 50.1 2019-09
تولید صنعتی -2.8 2019-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.4 2019-08
تولید صنعتی -2.7 2019-08
استفاده از ظرفیت 81.9 2019-09
تغییرات موجودی انبار 7.71 2019-06
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -23.5 2019-10
ثبت خودرو 1048 2019-08
تمایلات صنعتی -8.8 2019-09
استخراج معدن -4.9 2019-08
خدمات تمایلات 9.5 2019-09
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -6.5 2019-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.3 2019-08
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.1 2019-08
هزینه های مصرف کننده 1430 2019-06
درآمد قابل تصرف شخص 1798017 2019-03
پس انداز های شخصی 13.3 2019-06
اعتبار بخش خصوصی 13730055 2019-08
نرخ وام بانکی 1.94 2019-08
تسهیلات اعتباری خریدار 714162 2019-08
شاخص خوشبینی اقتصادی 102 2019-09
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 57.6 2019-03
بدهی خانوار به درآمد 93.49 2018-12
Trend قیمت اطمینان مصرف کننده 19.5 2019-09
مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 1.2 2019-08
شاخص مسکن 118 2019-06
پی ام آی ساخت و ساز 50.5 2019-09
نرخ مالکیت مسکن 66.1 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: منطقه یورو - شاخص های اقتصادی.