Ok
width
height
Euro Area Government Budgetتقویم GMT واقعی قبلی توافق
2021-04-22 09:00 AM 2020 -7.2% -0.6%
2022-04-22 09:00 AM 2021 -5.1% -7.1%


منطقه یورو گذشته قبلی واحد مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 95.60 97.20 درصد از تولید ناخالص داخلی Dec 2021
بودجه دولت -5.10 -7.10 درصد از تولید ناخالص داخلی Dec 2021
هزینه های دولت 621.51 617.64 EUR - میلیارد Jun 2022
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 52.40 53.60 درصد از تولید ناخالص داخلی Dec 2021
بدهی های دولت 11107741.00 10027455.00 EUR - میلیون Dec 2020

منطقه یورو - بودجه دولت
ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - منطقه یورو - بودجه دولت.
واقعی قبلی بالاترین پایین ترین تاریخ واحد فرکانس
-5.10 -7.10 -0.40 -7.30 1995 - 2021 درصد از تولید ناخالص داخلی سالیانه