انرژی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
نفت خام 69.7100 0.66 0.96% 0.66% 5.88% 40.89% 2018-09-18
Brent 78.9157 0.95 1.22% -0.18% 10.13% 43.12% 2018-09-18
گاز طبیعی 2.9223 0.11 3.91% 3.33% -0.64% -6.40% 2018-09-18
بنزین 2.0071 0.03 1.52% -0.35% -0.40% 21.27% 2018-09-18
سوخت گرمایشی 2.2406 0.03 1.35% -0.51% 6.00% 26.40% 2018-09-18
اتانول 1.2641 0.01 -0.78% -2.23% -7.12% -18.81% 2018-09-18
Naphtha 669.36 0.03 0.00% 0.79% 6.50% 34.45% 2018-09-17
Propane 1.06 0.00 0.29% 0.39% 10.96% 23.02% 2018-09-17
Uranium 27.4000 0.10 0.37% 1.67% 4.78% 34.98% 2018-09-17

فلزات قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
طلا 1,198.93 3.03 -0.25% 0.12% 0.74% -8.56% 2018-09-18
نقره 14.1421 0.01 -0.07% 0.38% -3.87% -18.35% 2018-09-18
پلاتین 812.30 15.80 1.98% 3.15% 2.37% -14.31% 2018-09-18
پالادیوم 1,009.70 25.70 2.61% 3.61% 10.90% 11.14% 2018-09-18
Manganese 41.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 38.98% 2018-09-17
Neodymium 407,500.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% -32.08% 2018-09-17
Rhodium 2,420.00 0.00 0.00% 0.83% 2.98% 108.62% 2018-09-17

Agricultural قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
سویا 814.0000 9.50 -1.15% -0.76% -7.68% -15.69% 2018-09-18
گندم 511.2217 4.97 0.98% 3.54% -5.72% 15.40% 2018-09-18
پنبه 79.15 2.36 -2.90% -4.67% -4.75% 12.27% 2018-09-18
برنج 10.0511 0.25 -2.42% -5.58% -2.08% -21.35% 2018-09-18
Cheese 1.6590 0.00 0.00% -0.24% 6.07% 0.18% 2018-09-18
Palm Oil 2,168.00 38.00 -1.72% -1.23% -2.12% -22.15% 2018-09-18
Milk 16.13 0.01 0.06% 0.12% 7.39% -0.86% 2018-09-18
لاستیک 147.40 1.60 -1.07% -1.67% -9.24% -29.41% 2018-09-18
قهوه 91.35 2.10 -2.25% -5.04% -6.07% -31.80% 2018-09-18
جو دو سر 243.5000 0.50 0.21% 4.17% -6.62% 1.35% 2018-09-18
پشم 2,094.00 0.00 0.00% 0.29% 0.24% 37.31% 2018-09-17
Tea 3.56 0.00 0.00% 1.42% 9.88% -4.30% 2018-09-17
كاكائو 2,242.00 6.00 0.27% -1.80% 2.00% 14.10% 2018-09-18
چوب 349.90 13.20 -3.64% -21.03% -26.46% -8.36% 2018-09-18
شکر 10.52 0.11 -1.03% -5.90% 4.26% -23.55% 2018-09-18
آب پرتقال 146.70 5.80 -3.80% -6.68% -5.54% -3.58% 2018-09-18
کلزا 485.40 3.40 -0.70% -1.66% -5.18% -1.36% 2018-09-18
ذرت 343.1359 5.00 -1.44% -3.41% -5.21% -1.47% 2018-09-18

Livestock قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
گاو زنده 113.3099 0.12 -0.10% 3.67% 3.88% 4.94% 2018-09-18
خوک بدون چربی 59.0238 2.57 4.56% 8.35% 4.51% -1.83% 2018-09-18
فیدر گاو 155.9097 1.45 -0.92% 2.49% 4.20% 2.86% 2018-09-18
گوشت گاو 10.12 0.02 0.20% 1.91% 4.55% 2.12% 2018-09-17
Poultry 4.24 0.01 0.24% 5.74% 8.72% 18.44% 2018-09-17

صنعتی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
Iron Ore 62% fe 68.5700 0.14 0.20% 0.59% 0.91% -7.14% 2018-09-17
مس 2.7157 0.08 3.02% 4.29% 1.96% -7.93% 2018-09-18
Bitumen 3,508.00 2.00 0.06% 0.57% 10.25% 45.08% 2018-09-18
فولاد 4,541.00 49.00 1.09% -0.85% -0.46% 12.48% 2018-09-18
زغال سنگ 112.02 1.30 -1.15% -2.17% 5.18% 16.83% 2018-09-18
کبالت 63,000 0.00 0.00% 1.61% -1.95% 5.44% 2018-09-17
سرب 2,029.50 0.00 0.00% -1.36% 6.76% -14.16% 2018-09-17
آلومینیوم 1,999.00 0.00 0.00% -1.48% 0.44% -2.87% 2018-09-17
قلع 19,045.00 25.00 -0.13% 0.11% 1.20% -7.87% 2018-09-17
روی 2,299.50 10.50 -0.44% -0.88% -0.74% -24.03% 2018-09-17
نیکل 12,573.50 0.00 0.00% 2.47% -1.41% 12.63% 2018-09-17
مولیبدن 25,000.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 58.73% 2018-09-17
سنگ آهن 68.50 0.00 0.00% -1.44% 0.74% -2.14% 2018-09-17
Soda Ash 1,832.86 0.00 0.00% 0.79% -0.54% -13.82% 2018-09-17
Lithium 123.50 0.56 0.46% 3.43% 2.56% -13.34% 2018-09-17

INDEX قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
صفحه اول CRB 195.20 0.83 -0.42% -0.32% 1.63% 4.93% 2018-09-17
صفحه اول LME 2,879.70 0.00 0.00% -0.10% 2.13% -7.96% 2018-09-17
S&P GSCI 2,729.15 0.00 0.00% 0.80% 4.54% 18.65% 2018-09-17
خشک بالتیک 1,356.00 1.00 -0.07% -8.50% -21.48% -4.17% 2018-09-18

لیست کشور - کالا

ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - لیست کشور - کالا.