انرژی قیمت روز هفتگی ماهیانه YTD تاریخ
نفت خام
USD/Bbl
73.4400 0.18 -0.24% 1.90% -2.38% 51.36% 2021-07-30
برنت
USD/Bbl
75.9400 0.11 -0.14% 2.48% 0.13% 46.60% 2021-07-30
گاز طبیعی
USD/MMBtu
3.9950 0.06 -1.58% -1.60% 9.12% 57.35% 2021-07-30
بنزین
USD/Gal
2.3456 0.01 -0.25% 2.37% 3.44% 66.34% 2021-07-30
سوخت گرمایشی
USD/Gal
2.1829 0.01 -0.30% 2.30% 1.24% 47.10% 2021-07-30
اتانول
USD/Gal
2.2200 0.10 -4.31% -4.31% -10.48% 54.92% 2021-07-29
نفتا
USD/T
673.28 0.79 0.12% 0.20% 6.26% 55.60% 2021-07-29
پروپان
USD/Gal
1.09 0.00 0.21% 0.24% 12.71% 69.48% 2021-07-29
اورانیوم
USD/Lbs
32.4000 0.00 0.00% -0.31% 0.00% 5.54% 2021-07-29
Methanol
CNY
2,792.00 181.00 6.93% 4.26% 10.05% 15.56% 2021-07-30

فلزات قیمت روز هفتگی ماهیانه YTD تاریخ
طلا
USD/t.oz
1,828.89 0.94 0.05% 1.53% 2.94% -3.56% 2021-07-30
نقره
USD/t.oz
25.508 0.02 -0.09% 1.38% -1.93% -3.23% 2021-07-30
پلاتین
USD/t.oz
1,051.00 9.47 -0.89% -0.99% -2.92% -1.40% 2021-07-30

کشاورزی قیمت روز هفتگی ماهیانه YTD تاریخ
سویا
USd/Bu
1,429.5000 4.75 -0.33% 2.03% -1.19% 9.39% 2021-07-30
گندم
USd/Bu
699.2500 6.00 -0.85% 2.23% 6.19% 9.17% 2021-07-30
چوب
USD/1000 board feet
610.60 2.40 0.39% -5.63% -14.72% -30.07% 2021-07-29
روغن نخل
MYR/T
4,371.00 56.00 -1.27% 2.34% 17.82% 21.42% 2021-07-30
پنیر
USD/Lbs
1.5980 0.00 -0.13% -0.87% -2.20% -2.92% 2021-07-29
شیر
USD/CWT
16.48 0.04 -0.24% -0.54% -2.54% 4.30% 2021-07-29
لاستیک
JPY/Kg
210.80 0.30 0.14% -0.05% -5.68% -21.58% 2021-07-30
آب پرتقال
USd/Lbs
136.85 2.60 -1.86% 1.37% 15.44% 11.03% 2021-07-29
قهوه
USd/Lbs
189.00 7.50 -3.82% 0.00% 21.15% 47.37% 2021-07-30
پنبه
USd/Lbs
89.26 1.50 -1.65% -1.17% 5.00% 14.26% 2021-07-30
كاكائو
USD/T
2,411.00 24.00 -0.99% 3.88% 3.70% -7.38% 2021-07-30
برنج
USD/cwt
13.5450 0.14 -0.99% -0.51% 2.96% 10.66% 2021-07-30
کلزا
CAD/T
860.20 18.20 -2.07% -2.63% -1.07% 36.65% 2021-07-30
جو دو سر
USd/Bu
456.0000 7.75 -1.67% -1.19% 15.88% 26.40% 2021-07-30
پشم
AUD/100Kg
1,428.00 0.00 0.00% 0.00% 0.35% 21.95% 2021-07-29
شکر
USd/Lbs
18.16 0.14 -0.77% -0.06% 1.23% 17.24% 2021-07-30
چای
USD/Kgs
3.34 0.00 0.00% 0.00% 25.56% 16.38% 2021-07-29
ذرت
USd/BU
554.5000 3.50 -0.63% 1.32% -22.96% 14.57% 2021-07-30

دامداری قیمت روز هفتگی ماهیانه YTD تاریخ
گوشت گاو
BRL/Kg
20.25 0.00 0.00% -0.49% -0.34% 11.63% 2021-07-29
فیدر گاو
USd/Lbs
158.4250 1.75 -1.09% 0.14% 2.46% 14.02% 2021-07-29
گاو زنده
USd/Lbs
122.4250 0.65 -0.53% 1.35% -0.24% 6.43% 2021-07-29
خوک بدون چربی
USd/Lbs
106.3000 0.60 0.57% -0.33% -1.09% 51.26% 2021-07-29
مرغ
BRL/Kgs
7.83 0.00 0.00% 0.64% 6.39% 30.28% 2021-07-29

صنعتی قیمت روز هفتگی ماهیانه YTD تاریخ
مس
USD/Lbs
4.5090 0.01 -0.24% 2.33% 6.29% 28.13% 2021-07-30
زغال سنگ
USD/T
149.93 0.71 0.48% 2.57% 15.89% 84.60% 2021-07-29
فولاد
CNY/T
5,745.00 88.00 1.56% 2.64% 15.57% 36.14% 2021-07-30
سنگ آهن
USD/T
197.00 5.50 -2.72% -5.74% -8.58% 24.29% 2021-07-29
لیتیم
CNY/T
89,000.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 91.40% 2021-07-30
قیر طبیعی
CNY/T
3,248.00 2.00 0.06% 3.37% -3.96% 36.36% 2021-07-30
کبالت
USD/T
52,500.00 0.00 0.00% 0.00% 5.68% 63.09% 2021-07-29
سرب
USD/T
2,401.00 28.00 1.18% -0.81% 6.00% 21.52% 2021-07-29
آلومینیوم
USD/T
2,633.25 37.75 1.45% 5.03% 5.02% 32.94% 2021-07-30
قلع
USD/T
34,832.50 50.00 0.14% 2.27% 11.69% 71.46% 2021-07-30
روی
USD/T
3,024.50 24.00 0.80% 1.64% 3.14% 9.94% 2021-07-30
نیکل
USD/T
19,833.00 300.25 1.54% 4.86% 8.90% 19.81% 2021-07-29
مولیبدن
USD/Kg
42.75 0.00 0.00% 0.00% -15.35% 81.91% 2021-07-29
پالادیوم
USD/t.oz
2,655.78 9.79 0.37% -0.62% -3.91% 8.50% 2021-07-30
رودیوم
USD/t oz.
18,400.00 0.00 0.00% -1.60% -8.46% 8.24% 2021-07-29
Gallium
CNY/Kg
1,985.00 0.00 0.00% -4.34% -6.59% 14.08% 2021-07-29
Germanium
CNY/Kg
7,950.00 50.00 0.63% 1.92% 3.92% 11.97% 2021-07-29
منگنز
CNY/T
32.75 0.00 0.00% 0.00% 1.55% 4.80% 2021-07-29
Indium
CNY/Kg
1,115.00 0.00 0.00% 0.00% -0.89% -6.30% 2021-07-29
سودا خاکستر
CNY/T
2,137.50 62.50 3.01% 8.09% 13.58% 59.51% 2021-07-30
نئودیمیم
CNY/T
752,500.00 0.00 0.00% 4.51% 29.18% 20.88% 2021-07-29
Tellurium
CNY/Kg
562.50 0.00 0.00% -0.88% -3.43% 20.97% 2021-07-29
آهن 62٪ آهن
USD/T
213.52 0.92 -0.43% -0.14% -0.48% 37.01% 2021-07-29

INDEX قیمت روز هفتگی ماهیانه YTD تاریخ
صفحه اول CRB
Index Points
235.10 2.27 0.97% 2.26% 3.67% 31.86% 2021-07-29
صفحه اول LME
Index Points
4,347.80 66.70 1.56% 3.83% 4.73% 27.33% 2021-07-29
S&P GSCI
Index Points
2,649.45 37.84 1.45% 2.19% 1.99% 34.02% 2021-07-29
Nuclear Energy Index
USD
1,332.83 5.05 -0.38% 0.59% -0.43% 6.08% 2021-07-30
Solar Energy Index
USD
422.26 0.17 0.04% 0.95% -1.81% -9.53% 2021-07-30
EU Carbon Permits
EUR
53.15 0.90 -1.67% 4.44% -7.81% 62.44% 2021-07-30
Wind Energy Index
USD
354.68 1.47 0.42% 0.85% -0.42% -6.69% 2021-07-30

ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - لیست کشور - کالا.