انرژی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
نفت خام 54.1077 0.75 1.40% -3.81% -21.78% -6.74% 2018-11-21
Brent 63.2575 0.62 0.99% -4.33% -20.76% -0.10% 2018-11-21
گاز طبیعی 4.7834 0.25 5.57% -1.11% 52.44% 61.17% 2018-11-21
بنزین 1.5035 0.01 0.58% -3.66% -21.15% -14.96% 2018-11-21
سوخت گرمایشی 2.0022 0.01 0.40% -4.47% -13.63% 3.60% 2018-11-21
اتانول 1.2321 0.02 -1.44% -2.06% -2.45% -11.80% 2018-11-21
Naphtha 513.21 16.10 -3.04% 0.35% -23.54% -10.32% 2018-11-20
Propane 0.76 0.02 -2.83% 3.60% -22.72% -23.19% 2018-11-20
Uranium 29.0500 0.10 -0.34% -0.17% 4.87% 18.57% 2018-11-20

فلزات قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
طلا 1,221.18 2.44 0.20% 0.85% -0.03% -5.49% 2018-11-21
نقره 14.3978 0.09 0.61% 1.88% -1.45% -16.05% 2018-11-21
پلاتین 840.45 2.46 0.29% 0.70% 2.49% -10.43% 2018-11-21
پالادیوم 1,152.90 12.55 1.10% 2.55% 2.78% 14.92% 2018-11-21
Manganese 43.00 0.00 0.00% 0.00% 3.61% 50.88% 2018-11-20
Neodymium 397,500.00 0.00 0.00% 0.00% -2.45% -14.52% 2018-11-20
Rhodium 2,540.00 15.00 0.59% 2.63% 2.01% 69.33% 2018-11-20

Agricultural قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
سویا 879.7686 1.50 -0.17% 1.06% 2.48% -11.78% 2018-11-21
گندم 501.0897 0.25 0.05% -0.38% -1.36% 18.53% 2018-11-21
پنبه 75.58 0.31 0.41% -1.06% -5.55% 6.84% 2018-11-21
برنج 10.7450 0.01 0.09% -1.42% -0.83% -13.24% 2018-11-21
Cheese 1.4520 0.01 -0.34% -0.14% -7.57% -17.45% 2018-11-20
Palm Oil 1,811.00 11.00 0.61% 2.96% -15.57% -29.94% 2018-11-21
Milk 14.49 0.02 0.14% -0.55% -6.70% -13.75% 2018-11-21
لاستیک 133.20 1.10 0.83% -1.33% -10.24% -24.06% 2018-11-21
كاكائو 2,144.00 11.00 -0.51% -3.03% -3.42% 2.00% 2018-11-20
قهوه 110.65 1.70 -1.51% 1.33% -5.95% -11.16% 2018-11-20
پشم 1,768.00 0.00 0.00% -0.45% -10.25% 5.05% 2018-11-20
شکر 12.46 0.34 -2.66% -1.19% -9.84% -16.26% 2018-11-20
Tea 3.14 0.00 0.00% -2.79% -6.55% -9.77% 2018-11-20
آب پرتقال 139.35 0.15 0.11% 3.88% 1.05% -16.43% 2018-11-20
چوب 355.30 0.70 -0.20% 14.54% 11.59% -16.89% 2018-11-20
جو دو سر 302.5750 0.25 -0.08% 4.88% 2.39% 20.67% 2018-11-21
کلزا 476.50 0.70 -0.15% 1.15% -3.05% -7.53% 2018-11-21
ذرت 362.3804 1.00 0.28% -1.26% -1.93% 4.96% 2018-11-21

Livestock قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
گاو زنده 115.7000 0.45 -0.39% 0.96% 2.57% -2.81% 2018-11-20
خوک بدون چربی 58.9750 2.05 -3.36% 3.46% 10.91% -6.13% 2018-11-20
Poultry 4.70 0.00 0.00% 4.21% 8.55% 22.08% 2018-11-20
گوشت گاو 10.26 0.00 0.00% 0.49% 1.58% 4.91% 2018-11-20
فیدر گاو 146.8750 0.40 -0.27% -1.41% -5.64% -3.83% 2018-11-20

صنعتی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
مس 2.7750 0.01 0.47% 2.42% 0.04% -11.47% 2018-11-21
Bitumen 3,346.00 6.00 0.18% -2.85% -6.48% 41.90% 2018-11-06
فولاد 4,509.00 149.00 3.42% 0.18% -2.53% 15.47% 2018-11-06
کبالت 55,000 0.00 0.00% 0.00% -8.33% -9.84% 2018-11-20
زغال سنگ 98.05 0.00 0.00% -6.62% -11.65% 9.25% 2018-11-20
سرب 1,984.00 0.00 0.00% 4.00% -0.24% -19.09% 2018-11-20
آلومینیوم 1,940.00 6.00 0.31% -0.10% -3.34% -7.93% 2018-11-20
قلع 19,400.00 200.00 -1.02% 0.70% 0.91% 0.00% 2018-11-20
روی 2,551.00 49.00 -1.88% 2.18% -3.95% -20.96% 2018-11-20
نیکل 11,108.00 0.00 0.00% -1.87% -10.76% -5.71% 2018-11-20
مولیبدن 25,000.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 58.73% 2018-11-20
سنگ آهن 75.00 0.00 0.00% -0.66% 0.67% 17.19% 2018-11-20
Iron Ore 62% fe 74.8800 0.42 -0.56% -0.13% 4.42% 18.88% 2018-11-20
Lithium 118.20 3.66 -3.00% -1.74% 1.47% -20.62% 2018-11-20

INDEX قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
خشک بالتیک 1,003.00 20.00 -1.96% -10.84% -36.48% -28.15% 2018-11-20
صفحه اول CRB 189.93 5.13 -2.63% -0.36% -6.65% -2.29% 2018-11-20
صفحه اول LME 2,928.70 0.00 0.00% 2.14% -1.70% -10.21% 2018-11-20
S&P GSCI 2,555.56 0.00 0.00% -1.50% -8.82% 3.24% 2018-11-20

لیست کشور - کالا

ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - لیست کشور - کالا.