ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - روی - قراردادهای آتی - قیمت ها.


Ok
width
height
Zinc
انرژی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
نفت خام 52.8492 1.60 -2.93% -10.12% -14.14% 1.65% 2020-01-27
برنت 59.2772 1.41 -2.32% -9.08% -11.41% -1.09% 2020-01-27
گاز طبیعی 1.9440 0.07 3.97% 1.07% -10.26% -33.22% 2020-01-27
بنزین 1.4873 0.04 -2.48% -10.04% -14.27% 11.56% 2020-01-27
سوخت گرمایشی 1.6974 0.05 -2.62% -9.73% -16.60% -7.63% 2020-01-27
اتانول 1.3150 0.02 -1.79% -4.30% -6.19% 3.46% 2020-01-27
نفتا 528.83 4.80 -0.90% -2.50% -2.49% 15.99% 2020-01-24
پروپان 0.43 0.00 -0.12% -2.40% -15.06% -35.44% 2020-01-24
اورانیوم 24.4500 0.00 0.00% -0.41% -2.59% -15.69% 2020-01-24

فلزات قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
طلا 1,580.46 7.10 0.45% 1.25% 4.30% 21.25% 2020-01-27
نقره 18.1754 0.04 0.20% 0.57% 1.43% 15.44% 2020-01-27
پلاتین 995.82 7.94 -0.79% -1.94% 3.97% 23.02% 2020-01-27

کشاورزی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
سویا 897.2021 5.04 -0.56% -3.33% -5.44% -2.82% 2020-01-27
گندم 563.7154 8.43 -1.48% -1.54% 1.55% 8.67% 2020-01-27
پنبه 68.87 0.53 -0.76% -0.53% -0.99% -6.74% 2020-01-27
برنج 13.4400 0.15 -1.07% 0.19% 3.66% 25.37% 2020-01-27
روغن نخل 2,570.00 0.00 0.00% -1.98% -7.85% 15.66% 2020-01-27
پنیر 1.8060 0.00 0.11% 0.11% -11.95% 30.12% 2020-01-24
شیر 17.04 0.04 0.24% 0.18% -11.94% 21.89% 2020-01-24
آب پرتقال 95.75 0.80 0.84% 0.74% -0.88% -19.10% 2020-01-24
قهوه 110.15 2.45 -2.18% -1.78% -13.47% 7.31% 2020-01-24
چوب 426.20 0.20 0.05% -0.61% 4.77% 9.37% 2020-01-24
پشم 1,576.00 0.00 0.00% -2.05% 1.16% -18.21% 2020-01-24
شکر 14.39 0.18 -1.24% -0.42% 7.07% 12.51% 2020-01-24
چای 2.63 0.00 0.00% 4.78% 5.20% -17.03% 2020-01-24
لاستیک 157.00 7.10 -4.33% -7.16% -11.45% -20.10% 2020-01-27
كاكائو 2,733.00 38.00 -1.37% -2.29% 13.64% 21.47% 2020-01-24
کلزا 467.00 2.50 -0.53% -2.91% -0.36% -4.01% 2020-01-27
جو دو سر 302.4711 1.19 -0.39% -2.84% 3.49% 5.94% 2020-01-27
ذرت 382.9429 4.09 -1.06% -1.58% -1.48% 0.84% 2020-01-27

دامداری قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
گاو زنده 124.5633 0.97 -0.77% -1.18% -1.84% -1.45% 2020-01-24
خوک بدون چربی 67.1349 1.50 -2.18% -0.33% -5.30% 15.80% 2020-01-24
مرغ 4.79 0.00 0.00% -6.45% -10.80% 14.87% 2020-01-24
گوشت گاو 13.23 0.08 -0.60% -3.01% -7.74% 28.70% 2020-01-24
فیدر گاو 139.3770 1.12 -0.80% -3.42% -2.84% -2.86% 2020-01-24

صنعتی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
مس 2.6478 0.05 -1.71% -6.96% -6.03% -1.48% 2020-01-27
قیر طبیعی 3,098.00 30.00 -0.96% -3.01% 3.06% 9.32% 2020-01-23
فولاد 3,620.00 59.00 -1.60% -3.98% -3.23% -3.21% 2020-01-23
کبالت 32,500.00 0.00 0.00% -0.76% -0.76% -14.47% 2020-01-24
پالادیوم 2,385.63 42.11 -1.73% -4.54% 25.12% 79.24% 2020-01-27
زغال سنگ 68.53 0.14 -0.20% -4.13% -0.17% -31.64% 2020-01-24
سرب 1,952.00 20.00 -1.01% -1.13% 0.90% -5.52% 2020-01-24
آلومینیوم 1,781.00 14.00 -0.78% -1.33% -2.41% -4.61% 2020-01-24
قلع 16,850.00 180.00 -1.06% -5.39% -1.58% -18.50% 2020-01-24
روی 2,341.00 3.00 -0.13% -3.64% 1.56% -12.65% 2020-01-24
نیکل 12,872.00 402.50 -3.03% -6.97% -9.80% 9.45% 2020-01-24
مولیبدن 24.20 0.00 0.00% 9.75% 9.75% -11.19% 2020-01-24
سنگ آهن 96.50 0.00 0.00% 1.05% 5.46% 23.24% 2020-01-24
سودا خاکستر 1,550.00 0.00 0.00% 0.00% -0.64% -25.48% 2020-01-24
نئودیمیم 367,500.00 0.00 0.00% 0.00% 2.37% -7.66% 2020-01-24
آهن 62٪ آهن 94.3500 0.05 -0.05% -0.21% 2.89% 25.30% 2020-01-24
رودیوم 9,985.00 0.00 0.00% 16.10% 64.36% 300.20% 2020-01-24
لیتیم 119.07 0.95 -0.79% -0.59% 9.24% 7.22% 2020-01-24
منگنز 31.50 0.00 0.00% 0.00% 0.00% -20.25% 2020-01-24

INDEX قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
خشک بالتیک 557.00 19.00 -3.30% -26.13% -42.93% -38.45% 2020-01-24
صفحه اول CRB 186.21 2.93 -1.55% -3.87% -5.15% 1.06% 2020-01-24
صفحه اول LME 2,763.60 28.80 -1.03% -4.46% -3.45% -3.84% 2020-01-24
S & P GSCI 2,414.38 43.76 -1.78% -4.81% -6.77% 2.21% 2020-01-24