روی - قراردادهای آتی - قیمت ها


Zinc
width
height

انرژی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
نفت خام 69.4511 0.06 -0.09% -3.24% -3.06% 33.82% 2018-10-22
Brent 79.9880 0.05 -0.06% -0.98% 0.11% 39.42% 2018-10-22
گاز طبیعی 3.2061 0.05 -1.54% -1.11% 5.53% 7.19% 2018-10-22
بنزین 1.9137 0.00 -0.16% -1.57% -6.86% 14.03% 2018-10-22
سوخت گرمایشی 2.3123 0.00 -0.05% -0.58% 1.16% 29.34% 2018-10-22
اتانول 1.2569 0.00 -0.16% -3.91% 0.47% -11.42% 2018-10-22
Naphtha 672.36 2.07 0.31% -0.52% 0.20% 30.70% 2018-10-19
Propane 0.99 0.01 -0.59% -0.89% -6.46% 6.96% 2018-10-19
Uranium 27.6000 0.10 -0.36% 0.36% 0.55% 36.97% 2018-10-19

فلزات قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
طلا 1,225.82 2.39 0.19% -0.06% 2.28% -4.36% 2018-10-22
نقره 14.6898 0.08 0.56% 0.29% 3.27% -13.82% 2018-10-22
پلاتین 831.05 1.05 0.13% -0.92% 0.86% -9.77% 2018-10-22
پالادیوم 1,090.72 10.22 0.95% 0.67% 3.00% 13.74% 2018-10-22
Manganese 41.50 0.00 0.00% 3.75% 1.22% 40.68% 2018-10-19
Neodymium 407,500.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% -23.11% 2018-10-19
Rhodium 2,490.00 0.00 0.00% -2.92% 2.05% 63.28% 2018-10-19

Agricultural قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
سویا 858.8479 1.00 0.12% -3.66% 2.12% -12.43% 2018-10-22
گندم 513.2559 1.75 -0.34% -2.24% -2.61% 17.52% 2018-10-22
پنبه 78.31 0.39 0.50% -0.52% -0.53% 12.32% 2018-10-22
برنج 10.8505 0.20 -1.77% 0.94% 10.38% -11.64% 2018-10-22
Palm Oil 2,133.00 8.00 0.38% -0.70% -0.19% -22.91% 2018-10-22
Cheese 1.5740 0.00 0.06% -0.38% -4.89% -8.49% 2018-10-19
Milk 15.55 0.00 0.00% -0.38% -3.66% -6.33% 2018-10-19
آب پرتقال 139.50 3.30 -2.31% -3.23% -5.36% -8.67% 2018-10-19
قهوه 122.10 0.05 0.04% 4.76% 22.41% -1.81% 2018-10-19
چوب 325.90 4.30 1.34% 1.81% -5.54% -25.18% 2018-10-19
پشم 1,970.00 0.00 0.00% -2.62% -5.33% 25.64% 2018-10-19
شکر 13.89 0.02 0.14% 6.27% 28.61% -0.79% 2018-10-19
Tea 3.36 0.07 2.13% -3.17% -5.62% -2.33% 2018-10-19
کلزا 502.30 7.60 1.54% 0.88% 2.66% 0.02% 2018-10-22
لاستیک 147.10 0.30 -0.20% -4.54% 0.07% -22.90% 2018-10-22
كاكائو 2,162.00 17.00 0.79% 0.09% -1.77% 1.12% 2018-10-19
جو دو سر 292.8159 2.50 -0.85% -2.48% 12.95% 7.06% 2018-10-22
ذرت 366.4695 0.75 -0.20% -3.11% 1.66% 4.33% 2018-10-22

Livestock قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
گاو زنده 112.2500 0.83 -0.73% -0.07% -0.18% 0.65% 2018-10-19
خوک بدون چربی 51.6000 0.70 -1.34% -6.18% -15.76% -18.77% 2018-10-19
Poultry 4.40 0.00 0.00% 1.38% 1.62% 17.65% 2018-10-19
فیدر گاو 154.8750 0.17 0.11% 0.11% -0.51% 0.81% 2018-10-20
گوشت گاو 10.16 0.06 -0.59% -0.49% 0.20% 6.28% 2018-10-19

صنعتی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
مس 2.7975 0.02 0.63% 0.61% -0.66% -11.86% 2018-10-22
Bitumen 3,726.00 12.00 -0.32% 5.55% 6.28% 52.83% 2018-10-16
فولاد 4,511.00 189.00 -4.02% -3.11% 0.42% 19.40% 2018-10-16
کبالت 60,000 750.00 -1.23% -2.83% 0.00% 0.42% 2018-10-19
زغال سنگ 111.17 0.52 0.47% 3.37% -0.70% 14.55% 2018-10-19
سرب 1,975.00 6.00 -0.30% -4.52% -0.83% -20.71% 2018-10-19
آلومینیوم 2,003.00 10.00 -0.50% -0.84% -1.14% -6.23% 2018-10-19
قلع 19,170.00 145.00 0.76% -0.54% 1.59% -2.07% 2018-10-19
روی 2,626.00 57.50 -2.14% 0.77% 7.89% -15.26% 2018-10-19
نیکل 12,372.00 96.00 0.78% -1.65% -1.35% 4.89% 2018-10-19
مولیبدن 25,000.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 58.73% 2018-10-19
سنگ آهن 73.50 1.00 1.38% 5.00% 5.76% 23.53% 2018-10-19
Soda Ash 1,922.86 0.00 0.00% 2.91% 4.91% -15.48% 2018-10-19
Iron Ore 62% fe 71.4000 0.00 0.00% 1.29% 3.98% 17.65% 2018-10-19
Lithium 115.94 0.20 -0.17% 1.14% -8.22% -20.78% 2018-10-19

INDEX قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
خشک بالتیک 1,576.00 11.00 0.70% 4.03% 14.79% -0.13% 2018-10-19
صفحه اول CRB 203.35 0.57 0.28% -0.34% 2.50% 8.62% 2018-10-19
صفحه اول LME 2,979.20 0.00 0.00% 0.05% 2.15% -8.53% 2018-10-19
S&P GSCI 2,798.80 11.50 0.41% -1.19% 1.04% 19.42% 2018-10-19


ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - روی - قراردادهای آتی - قیمت ها.