نرخ ارز
8.75
تغییر روزانه
-0.54%
سالیانه
-62.84%

قیمت %روز %سال
ADAUSD 0.55566 0.79% -71.15%
BNBUSD 317.1 -0.88% -21.63%
SOLUSD 43.2351 -1.51% -32.63%
AVXUSD 27.76 -0.04% -77.52%
MTCUSD 0.94 -1.41% -30.36%
ATMUSD 11.47 0.53% -28.28%
DAIUSD 0.99984 0% -0.11%
UNIUSD 8.33 -1.88% -68.50%
ALGUSD 0.35 -0.52% -63.02%
BCHUSD 136.52 -0.71% -78.61%
XLMUSD 0.12237 -1.12% -64.15%
XMRUSD 170.900 4.49% -33.26%
LNKUSD 8.6272 -0.39% -67.03%
USDBTC 0.0416000 0.24% 87.39%
USTUSD 1.00 0.01% 0.02%
USCUSD 1.00 0% -0.02%
LUNUSD 0.0001 0% -100.00%
USDETH 0.000523478 1.60% 64.76%
USDLTC 0.01639613 4.02% 192.05%
USDXRP 2.66248 0.96% 215.61%