نرخ ارز
14.16
تغییر روزانه
3.75%
سالیانه
-64.48%

قیمت %روز %سال
ADAUSD 0.44526 -1.38% -79.82%
BNBUSD 273.6 -0.69% -19.76%
SOLUSD 32.4000 -3.34% -76.13%
DOTUSD 6.19 -1.39% -78.56%
AVXUSD 17.36 -1.59% -85.94%
MTCUSD 0.75 -1.17% -33.75%
DAIUSD 0.99857 -0.06% -0.18%
UNIUSD 5.69 -1.92% -76.39%
ALGUSD 0.39 1.96% -78.23%
BCHUSD 113.76 -3.86% -77.40%
XLMUSD 0.11710 -1.03% -57.59%
XMRUSD 140.960 -0.67% -39.90%
LNKUSD 7.9107 3.55% -67.83%
USDBTC 0.0526000 0.77% 126.72%
USTUSD 1.00 -0.01% -0.04%
USCUSD 1.00 0% 0.002%
LUNUSD 0.0002 -13.69% -100.00%
USDETH 0.000774953 0.77% 127.05%
USDLTC 0.01849454 0% 181.76%
USDXRP 2.00485 -1.10% 89.18%