نرخ ارز
114.810
تغییر روزانه
-3.06%
سالیانه
-44.07%

قیمت %روز %سال
BTCUSD 19,374.3 -4.04% -42.22%
ETHUSD 1,054.42 -4.83% -50.01%
ADAUSD 0.44988 -3.00% -66.33%
BNBUSD 210.4 -3.84% -50.18%
SOLUSD 31.6795 -6.36% -5.15%
XRPUSD 0.31799 -4.22% -51.85%
DOTUSD 6.77 -3.26% -55.44%
AVXUSD 16.42 -6.55% -86.70%
MTCUSD 0.46 -7.40% -57.39%
ATMUSD 7.33 -0.39% -33.70%
DAIUSD 0.99976 0% -0.10%
LTCUSD 51.560 -3.57% -62.48%
UNIUSD 4.93 -3.37% -72.33%
ALGUSD 0.29 -2.78% -65.42%
BCHUSD 101.35 -2.87% -79.63%
XLMUSD 0.10575 -3.52% -60.79%
LNKUSD 6.0124 -2.89% -67.05%
USDBTC 0.0498000 0.61% 72.32%
USTUSD 1.00 -0.01% -0.16%
USCUSD 1.00 0.02% -0.03%
LUNUSD 0.0001 -23.94% -100.00%
USDETH 0.000898473 4.23% 104.55%
USDLTC 0.01858391 -1.10% 167.92%
USDXRP 3.00670 2.62% 111.38%