بازارها گذشته مرجع
پول 1.34 2019-06
بازار سهام 16341 2019-06
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.45 2019-06
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.1 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.3 2019-03
رشد GDP سالانه 0.4 2019-03
نرخ بیکاری 5.4 2019-05
نرخ تورم 2 2019-04
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 2019-04
نرخ بهره 1.75 2019-05
موازنه تجاری -966 2019-04
حساب جاری -17347 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.6 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 90.6 2018-12
بودجه دولت -0.7 2018-12
اطمینان کسب و کار 55.9 2019-05
شاخص PMI تولید 49.1 2019-05
ضریب اطمینان مصرف کننده 56.76 2019-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.1 2019-03
جواز ساختمان 9331943 2019-04
نرخ مالیات شرکت 26.5 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 33 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.1 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.3 2019-03
رشد GDP سالانه 0.4 2019-03
تولید ناخالص داخلی 1653 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2065958 2019-03
تولید ناخالص ملی 2220740 2019-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 431706 2019-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 51316 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 44018 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 40469 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 136783 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 205763 2019-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 144900 2019-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 130981 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1381334 2019-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 88553 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 43216 2019-03
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5.4 2019-05
افراد شاغل 19057 2019-05
افراد بیکار 1082 2019-05
استخدام تمام وقت 27.7 2019-05
قسمت مدت زمان اشتغال 0 2019-05
تغییر اشتغال 27.7 2019-05
نرخ مشارکت نیروی کار 65.7 2019-05
نرخ بیکاری جوانان 10 2019-05
هزینه های کار 108 2019-03
بهره وری 106 2019-03
دستمزد 25.53 2019-03
حداقل دستمزد 14 2019-12
دستمزد در تولید 25.73 2019-03
جمعیت 37.31 2018-12
سن بازنشستگی زنان 65 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
تغییر اشتغال ADP 61.7 2019-04
درآمد متوسط ساعتی 28.5 2019-05
نرخ اشتغال 62.2 2019-05
پست های خالی شغلی 547770 2018-12
هزینه زندگی خانواده 2580 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1930 2018-12
آمار اشتغال غیر کشاورزی 16874 2019-02
رشد دستمزد 1.9 2019-03
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2 2019-04
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 2019-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 136 2019-04
قیمت مصرف کننده اصلی 133 2019-04
اندازه اصل تورم 1.5 2019-04
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 109 2019-03
قیمت تولید 120 2019-04
تغییر قیمت تولید کننده 1.8 2019-04
قیمت صادرات 112 2019-04
قیمت واردات 122 2019-04
تورم مواد غذایی 2.9 2019-04
CPI مسکن آب و برق 144 2019-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 143 2019-04
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1.75 2019-05
نرخ بهره بین بانکی 1.99 2019-06
عرضه پول M0 94833 2019-04
عرضه پول M1 1013044 2019-04
عرضه پول M2 1705170 2019-04
عرضه پول M3 2492515 2019-04
ترازنامه بانک 6011523 2019-03
ترازنامه بانک مرکزی 116111 2019-04
ذخایر ارزی 85704 2019-05
وام به بخش خصوصی 447987 2019-04
نرخ بهره سپرده 1.81 2019-06
سرمایه گذاری سهام خارجی -12800 2019-04
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 267 2017-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -966 2019-04
حساب جاری -17347 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.6 2018-12
صادرات 50700 2019-04
واردات 51670 2019-04
بدهی خارجی 2684119 2019-03
رابطه مبادله 92.1 2019-04
گردش سرمایه -89 2019-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 12178 2019-03
ذخایر طلا 0 2018-12
تولید نفت خام 3985 2019-02
شاخص تروریسم 3.53 2017-12
ورود توریست 1809305 2019-03
فروش اسلحه 84 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 90.6 2018-12
بودجه دولت -0.7 2018-12
ارزش بودجه دولت -14900 2019-03
هزینه های دولت 422881 2019-03
درآمدهای دولت 27797 2019-03
هزینه های مالی 40708 2019-03
درخواست پناهندگی 5187 2018-04
ارزیابی اعتبار 98.74
بدهی های دولت 671 2018-12
مخارج نظامی 21352 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 26.5 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 33 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 5 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 14.09 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.37 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.72 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 55.9 2019-05
شاخص PMI تولید 49.1 2019-05
تولید صنعتی 0.32 2019-03
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.82 2019-03
تولید صنعتی 1.73 2019-03
استفاده از ظرفیت 80.9 2019-03
میزان سفارشات جدید 58084236 2019-03
تغییرات موجودی انبار 17717 2019-03
ورشکستگی 278 2019-04
سود شرکت سهامی 85116 2019-03
ثبت خودرو 185390 2019-04
شاخص اقتصادی مقدم 0.5 2019-03
سرعت اینترنت 16206 2017-03
آدرس های IP 15582991 2017-03
شاخص رقابتی 79.92 2018-12
رتبه رقابتی 12 2018-12
شاخص فساد مالی 81 2018-12
رتبه فساد مالی 9 2018-12
خطوط نفت خام 70 2019-05
آسانی کسب و کار 22 2018-12
استخراج معدن -5.36 2019-03
تولید فولاد 1120 2019-04
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 56.76 2019-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.1 2019-03
خرده فروشی به استثنا اتومبیل 1.7 2019-03
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.6 2019-03
هزینه های مصرف کننده 1177409 2019-03
درآمد قابل تصرف شخص 1255960 2019-03
پس انداز های شخصی 1.1 2019-03
تسهیلات اعتباری خریدار 621786 2019-04
اعتبار بخش خصوصی 4395053 2019-04
نرخ وام بانکی 3.95 2019-06
قیمت گازوئیل 0.99 2019-05
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 101 2019-03
بدهی خانوار به درآمد 173 2019-03
مسکن سازی گذشته مرجع
جواز ساختمان 9331943 2019-04
خانه های مسکونی نوساز 202 2019-05
شاخص مسکن 103 2019-04
نرخ مالکیت مسکن 66.4 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کانادا - شاخص های اقتصادی.