کانادا - شاخص های اقتصادی

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2018-03
نرخ بیکاری 5.8 2018-07
نرخ تورم 3 2018-07
نرخ بهره 1.5 2018-07
موازنه تجاری -626 2018-06
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 89.6 2017-12

بازارها گذشته مرجع
پول 1.31 2018-08
بازار سهام 16226 امتیاز 2018-08
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.28 % 2018-08
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 % 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.3 % 2018-03
رشد GDP سالانه 1.3 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 1653 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1877388 CAD - میلیون 2018-03
تولید ناخالص ملی 2168064 CAD - میلیون 2018-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 412546 CAD - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 51316 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 44018 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 28022 CAD - میلیون 2018-05
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 127015 CAD - میلیون 2018-05
تولید ناخالص داخلی از ساخت 184119 CAD - میلیون 2018-05
تولید ناخالص داخلی از معادن 159334 CAD - میلیون 2018-05
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 109437 CAD - میلیون 2018-05
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1244730 CAD - میلیون 2018-05
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 80628 CAD - میلیون 2018-05
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 39433 CAD - میلیون 2018-05
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5.8 % 2018-07
افراد شاغل 18682 هزار 2018-07
افراد بیکار 1160 هزار 2018-07
استخدام تمام وقت -28 هزار 2018-07
قسمت مدت زمان اشتغال 82 هزار 2018-07
تغییر اشتغال 54.1 هزار 2018-07
نرخ مشارکت نیروی کار 65.4 % 2018-07
نرخ بیکاری جوانان 11.1 % 2018-07
هزینه های کار 117 نقاط شاخص 2018-03
بهره وری 109 نقاط شاخص 2018-03
دستمزد 24.84 CAD / ساعت 2018-05
حداقل دستمزد 14 CAD / ساعت 2018-12
دستمزد در تولید 25.26 CAD / ساعت 2018-05
جمعیت 36.96 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 65 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
تغییر اشتغال ADP 11.6 هزار 2018-07
نرخ اشتغال 61.6 % 2018-07
پست های خالی شغلی 462280 2018-03
هزینه زندگی خانواده 2690 CAD / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 1970 CAD / ماه 2017-12
آمار اشتغال غیر کشاورزی 16540 هزار 2018-04
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 3 % 2018-07
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 % 2018-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 134 نقاط شاخص 2018-07
قیمت مصرف کننده اصلی 132 نقاط شاخص 2018-07
اندازه اصل تورم 1.6 % 2018-07
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 117 نقاط شاخص 2018-03
قیمت تولید 119 نقاط شاخص 2018-06
تغییر قیمت تولید کننده 5.1 % 2018-06
قیمت صادرات 127 نقاط شاخص 2018-06
قیمت واردات 137 نقاط شاخص 2018-06
تورم مواد غذایی 1.4 % 2018-07
CPI مسکن آب و برق 141 نقاط شاخص 2018-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 142 نقاط شاخص 2018-07
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1.5 % 2018-07
نرخ بهره بین بانکی 1.95 % 2018-08
عرضه پول M0 90890 CAD - میلیون 2018-06
عرضه پول M1 981699 CAD - میلیون 2018-06
عرضه پول M2 1607547 CAD - میلیون 2018-06
عرضه پول M3 2329151 CAD - میلیون 2018-06
ترازنامه بانک 5603434 CAD - میلیون 2018-05
ترازنامه بانک مرکزی 111556 CAD - میلیون 2018-06
ذخایر ارزی 81817 USD - میلیون 2018-07
وام به بخش خصوصی 401763 CAD - میلیون 2018-06
نرخ بهره سپرده 0.1 % 2016-12
سرمایه گذاری سهام خارجی 11550 CAD - میلیون 2018-06
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 267 % 2017-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -626 CAD - میلیون 2018-06
صادرات 50699 CAD - میلیون 2018-06
واردات 51324 CAD - میلیون 2018-06
حساب جاری -19496 CAD - میلیون 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3 % 2017-12
بدهی خارجی 632 CAD - میلیارد 2017-12
رابطه مبادله 92.2 نقاط شاخص 2018-06
گردش سرمایه -51 CAD - میلیون 2018-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 17792 CAD - میلیون 2018-03
ذخایر طلا 0 تن 2017-12
تولید نفت خام 4297 BBL/D/1K 2018-04
شاخص تروریسم 2.96 2016-12
ورود توریست 2607284 2018-05
فروش اسلحه 87 USD - میلیون 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 89.6 % 2017-12
بودجه دولت -0.9 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 641 CAD - میلیون 2018-05
هزینه های دولت 364860 CAD - میلیون 2018-03
درآمدهای دولت 25717 CAD - میلیون 2018-05
هزینه های مالی 22809 CAD - میلیون 2018-05
درخواست پناهندگی 5187 افراد 2018-04
ارزیابی اعتبار 98.74
مخارج نظامی 19837 USD - میلیون 2017-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 61.8 نقاط شاخص 2018-07
شاخص PMI تولید 56.9 2018-07
تولید صنعتی 3.6 % 2018-05
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.53 % 2018-05
تولید صنعتی 2.32 % 2018-05
استفاده از ظرفیت 86.1 % 2018-03
میزان سفارشات جدید 60233514 CAD - تو 2018-05
تغییرات موجودی انبار 15288 CAD - میلیون 2018-03
ورشکستگی 221 بانک اطلاعات شرکتها 2018-05
سود شرکت سهامی 78757 CAD - میلیون 2018-03
ثبت خودرو 204415 2018-06
شاخص اقتصادی مقدم 0.5 % 2018-05
سرعت اینترنت 16206 KBps 2017-03
آدرس های IP 15582991 IP 2017-03
شاخص رقابتی 5.35 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 14 2018-12
شاخص فساد مالی 82 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 8 2017-12
آسانی کسب و کار 18 2017-12
استخراج معدن 6.38 % 2018-05
تولید فولاد 985 هزار تن 2018-06
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 55.55 نقاط شاخص 2018-08
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2 % 2018-05
خرده فروشی به استثنا اتومبیل 1.4 % 2018-05
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.6 % 2018-05
هزینه های مصرف کننده 1077010 CAD - میلیون 2018-03
درآمد قابل تصرف شخص 1242592 CAD - میلیون 2018-03
پس انداز های شخصی 4.4 % 2018-03
تسهیلات اعتباری خریدار 612321 CAD - میلیون 2018-06
اعتبار بخش خصوصی 4260331 CAD - میلیون 2018-06
نرخ وام بانکی 3.7 % 2018-08
قیمت گازوئیل 1.03 USD / لیتر 2018-07
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 100 % of GDP 2017-12
بدهی خانوار به درآمد 170 % 2018-03
مسکن سازی گذشته مرجع
جواز ساختمان 8091547 هزار هزار دلار 2018-06
خانه های مسکونی نوساز 206 هزار واحد 2018-07
شاخص مسکن 103 نقاط شاخص 2018-06
نرخ مالکیت مسکن 66.5 % 2014-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 26.5 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 33 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 5 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 13.81 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.23 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.58 % 2018-12
آب و هوا گذشته مرجع
بارش 32.85 mm 2015-12
درجه حرارت -18.18 celsius 2015-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کانادا - شاخص های اقتصادی.