بازارها گذشته مرجع
پول 1.23 2021-06
بازار سهام 20164 2021-06
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.42 2021-06

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.4 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.3 2021-03
رشد GDP سالانه 5.6 2021-03
نرخ بیکاری 8.2 2021-05
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 87.61 2021-06
نرخ تورم 3.6 2021-05
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 2021-05
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 33067395 2021-06
نرخ بهره 0.25 2021-06
موازنه تجاری 594 2021-04
حساب جاری 1180 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.9 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 118 2020-12
بودجه دولت -15.9 2020-12
اطمینان کسب و کار 64.7 2021-05
تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) 57 2021-05
ضریب اطمینان مصرف کننده 51.49 2021-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -5.7 2021-04
جواز ساختمان 11107171 2021-04
نرخ مالیات شرکت 26.5 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 33 2021-12
موارد کروناویروس 1409607 2021-06
مرگ و میر کروناویروس 26087 2021-06
Coronavirus بهبود یافت 1373889 2021-06
تخت بیمارستان 2.5 2018-12
بیمارستان ها 19.67 2017-12
پزشکان پزشکی 2.76 2018-12
پرستاران 10.86 2017-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.4 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.3 2021-03
رشد GDP سالانه 5.6 2021-03
تولید ناخالص داخلی 1736 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2077771 2021-03
تولید ناخالص ملی 2380740 2021-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 463686 2021-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 51589 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 49031 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 48157 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 148678 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 186942 2021-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 153150 2021-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 136813 2021-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1401834 2021-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 71474 2021-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 41208 2021-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 8.2 2021-05
افراد شاغل 18559 2021-05
افراد بیکار 1652 2021-05
استخدام تمام وقت -13.8 2021-05
قسمت مدت زمان اشتغال -54.2 2021-05
تغییر اشتغال -68 2021-05
نرخ مشارکت نیروی کار 64.6 2021-05
نرخ بیکاری جوانان 15.9 2021-05
هزینه های کار 114 2021-03
بهره وری 110 2021-03
دستمزد 27.6 2021-03
حداقل دستمزد 14.25 2020-10
دستمزد در تولید 27.73 2021-03
جمعیت 38.01 2020-12
سن بازنشستگی زنان 65 2020-12
سن بازنشستگی مردان 65 2020-12
تغییر اشتغال ADP 102 2021-05
درآمد متوسط ساعتی 30.77 2021-05
نرخ اشتغال 59.4 2021-05
پست های خالی شغلی 560215 2020-12
آمار اشتغال غیر کشاورزی 15884 2021-02
رشد دستمزد 7.4 2021-03

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 87.61 2021-06
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 33067395 2021-06
موارد کروناویروس 1409607 2021-06
مرگ و میر کروناویروس 26087 2021-06
Coronavirus بهبود یافت 1373889 2021-06
تخت بیمارستان 2.5 2018-12
بیمارستان ها 19.67 2017-12
پزشکان پزشکی 2.76 2018-12
پرستاران 10.86 2017-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 3.6 2021-05
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 2021-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 141 2021-05
قیمت مصرف کننده اصلی 139 2021-05
اندازه اصل تورم 2.8 2021-05
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 116 2021-03
قیمت تولید 114 2021-05
تغییر قیمت تولید کننده 16.9 2021-05
قیمت صادرات 122 2021-04
قیمت واردات 123 2021-04
تورم مواد غذایی 1.5 2021-05
CPI مسکن آب و برق 152 2021-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 150 2021-05
قیمت عمده فروشی 116 2021-04

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.25 2021-06
نرخ بهره بین بانکی 0.44 2021-06
عرضه پول M0 496802 2021-03
عرضه پول M1 1499998 2021-04
عرضه پول M2 2199732 2021-04
عرضه پول M3 2944239 2021-04
ترازنامه بانک 456553 2021-04
ترازنامه بانک مرکزی 476713 2021-05
ذخایر ارزی 89205 2021-05
وام به بخش خصوصی 456553 2021-04
نرخ بهره سپرده 0.16 2021-06
سرمایه گذاری سهام خارجی 9954 2021-04
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 304 2020-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 594 2021-04
حساب جاری 1180 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.9 2020-12
صادرات 50207 2021-04
واردات 49613 2021-04
بدهی خارجی 3036227 2021-03
رابطه مبادله 99 2021-04
گردش سرمایه -38 2021-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 19620 2021-03
ذخایر طلا 0 2021-03
تولید نفت خام 4399 2021-02
صادرات نفت 6562 2021-04
شاخص تروریسم 3.17 2019-12
ورود توریست 123583 2021-03
فروش اسلحه 200 2020-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 118 2020-12
بودجه دولت -15.9 2020-12
ارزش بودجه دولت -31440 2021-03
هزینه های دولت 440315 2021-03
درآمدهای دولت 34517 2021-03
هزینه های مالی 64021 2021-03
درخواست پناهندگی 1080 2021-02
ارزیابی اعتبار 100 2021-06
بدهی های دولت 721 2020-12
مخارج نظامی 22854 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 26.5 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 33 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 5 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 14.38 2021-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.66 2021-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.72 2021-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 64.7 2021-05
تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) 57 2021-05
تولید صنعتی 1.83 2021-03
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.7 2021-03
تولید صنعتی 4.1 2021-03
میزان استفاده ازظرفیت تولید 81.7 2021-03
میزان سفارشات جدید 56977392 2021-04
تغییرات موجودی انبار -8463 2021-03
ورشکستگی 148 2021-04
سود شرکت سهامی 100719 2021-03
ثبت خودرو 166709 2021-04
شاخص اقتصادی مقدم 1.1 2021-03
سرعت اینترنت 16206 2017-03
آدرس های IP 15582991 2017-03
کسب و کار شاخص آب و هوا 2.87 2021-03
شاخص رقابتی 79.59 2019-12
رتبه رقابتی 14 2019-12
شاخص فساد مالی 77 2020-12
رتبه فساد مالی 11 2020-12
خطوط نفت خام 59 2021-05
آسانی کسب و کار 23 2019-12
فروش ساخت -2.1 2021-04
استخراج معدن -0.06 2021-03
تولید فولاد 1070 2020-12
فروش عمده 0.4 2021-04

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 51.49 2021-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -5.7 2021-04
خرده فروشی به استثنا اتومبیل -7.2 2021-04
تغییرات سالیانه خرده فروشی 56.7 2021-04
هزینه های مصرف کننده 1148288 2021-03
درآمد قابل تصرف شخص 1435000 2021-03
پس انداز های شخصی 13.1 2021-03
تسهیلات اعتباری خریدار 782660 2021-04
اعتبار بخش خصوصی 4638279 2020-09
نرخ وام بانکی 2.45 2021-06
قیمت گازوئیل 1.11 2021-05
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 112 2021-03
بدهی خانوار به درآمد 168 2021-03

مسکن سازی گذشته مرجع
جواز ساختمان 11107171 2021-04
خانه های مسکونی نوساز 276 2021-05
شاخص مسکن 116 2021-05
نرخ مالکیت مسکن 68.55 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کانادا - شاخص های اقتصادی.