بازارها گذشته مرجع
پول 1.33 2019-08
بازار سهام 16114 2019-08
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.18 2019-08
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.1 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.3 2019-03
رشد GDP سالانه 0.4 2019-03
نرخ بیکاری 5.7 2019-07
نرخ تورم 2 2019-07
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 2019-07
نرخ بهره 1.75 2019-08
موازنه تجاری 136 2019-06
حساب جاری -17347 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.6 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 90.6 2018-12
بودجه دولت -0.7 2018-12
اطمینان کسب و کار 54.2 2019-07
شاخص PMI تولید 50.2 2019-07
ضریب اطمینان مصرف کننده 55.6 2019-08
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0 2019-06
جواز ساختمان 8011944 2019-06
نرخ مالیات شرکت 26.5 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 33 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.1 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.3 2019-03
رشد GDP سالانه 0.4 2019-03
تولید ناخالص داخلی 1709 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2065958 2019-03
تولید ناخالص ملی 2220740 2019-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 431706 2019-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 51358 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 44051 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 40605 2019-05
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 137926 2019-05
تولید ناخالص داخلی از ساخت 206292 2019-05
تولید ناخالص داخلی از معادن 153029 2019-05
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 131926 2019-05
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1384958 2019-05
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 89569 2019-05
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 42586 2019-05
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5.7 2019-07
افراد شاغل 19030 2019-07
افراد بیکار 1150 2019-07
استخدام تمام وقت -11.6 2019-07
قسمت مدت زمان اشتغال -12.6 2019-07
تغییر اشتغال -24.2 2019-07
نرخ مشارکت نیروی کار 65.6 2019-07
نرخ بیکاری جوانان 11.4 2019-07
هزینه های کار 108 2019-03
بهره وری 106 2019-03
دستمزد 25.6 2019-05
حداقل دستمزد 14 2019-12
دستمزد در تولید 25.93 2019-05
جمعیت 37.31 2018-12
سن بازنشستگی زنان 65 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
تغییر اشتغال ADP 73.7 2019-07
درآمد متوسط ساعتی 28.99 2019-07
نرخ اشتغال 61.9 2019-07
پست های خالی شغلی 506140 2019-03
هزینه زندگی خانواده 2580 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1930 2018-12
آمار اشتغال غیر کشاورزی 16942 2019-05
رشد دستمزد 3.4 2019-05
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2 2019-07
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 2019-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 137 2019-07
قیمت مصرف کننده اصلی 134 2019-07
اندازه اصل تورم 2 2019-07
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 109 2019-03
قیمت تولید 118 2019-06
تغییر قیمت تولید کننده -1.7 2019-06
قیمت صادرات 110 2019-06
قیمت واردات 121 2019-06
تورم مواد غذایی 3.8 2019-07
CPI مسکن آب و برق 144 2019-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 144 2019-07
قیمت عمده فروشی 105 2019-06
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1.75 2019-08
نرخ بهره بین بانکی 1.96 2019-08
عرضه پول M0 95547 2019-06
عرضه پول M1 1026561 2019-06
عرضه پول M2 1721566 2019-06
عرضه پول M3 2506925 2019-06
ترازنامه بانک 6145493 2019-06
ترازنامه بانک مرکزی 118362 2019-07
ذخایر ارزی 85260 2019-07
وام به بخش خصوصی 459193 2019-06
نرخ بهره سپرده 1.81 2019-08
سرمایه گذاری سهام خارجی -3980 2019-06
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 266 2018-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 136 2019-06
حساب جاری -17347 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.6 2018-12
صادرات 50307 2019-06
واردات 50172 2019-06
بدهی خارجی 2684119 2019-03
رابطه مبادله 91.5 2019-06
گردش سرمایه -89 2019-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 12178 2019-03
ذخایر طلا 0 2018-12
تولید نفت خام 4129 2019-04
شاخص تروریسم 3.53 2017-12
ورود توریست 3889172 2019-06
فروش اسلحه 84 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 90.6 2018-12
بودجه دولت -0.7 2018-12
ارزش بودجه دولت 707 2019-05
هزینه های دولت 422881 2019-03
درآمدهای دولت 27590 2019-05
هزینه های مالی 24455 2019-05
درخواست پناهندگی 5187 2018-04
ارزیابی اعتبار 98.74
بدهی های دولت 671 2018-12
مخارج نظامی 21352 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 26.5 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 33 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 5 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 14.09 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.37 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.72 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 54.2 2019-07
شاخص PMI تولید 50.2 2019-07
تولید صنعتی 3.14 2019-05
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.42 2019-05
تولید صنعتی 3.05 2019-05
استفاده از ظرفیت 80.9 2019-03
میزان سفارشات جدید 56779434 2019-06
تغییرات موجودی انبار 17717 2019-03
ورشکستگی 212 2019-06
سود شرکت سهامی 85116 2019-03
ثبت خودرو 189850 2019-06
شاخص اقتصادی مقدم 0.2 2019-05
سرعت اینترنت 16206 2017-03
آدرس های IP 15582991 2017-03
شاخص رقابتی 79.92 2018-12
رتبه رقابتی 12 2018-12
شاخص فساد مالی 81 2018-12
رتبه فساد مالی 9 2018-12
خطوط نفت خام 121 2019-07
آسانی کسب و کار 22 2018-12
فروش ساخت -1.2 2019-06
استخراج معدن -0.89 2019-05
تولید فولاد 970 2019-06
فروش عمده 0.6 2019-06
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 55.6 2019-08
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0 2019-06
خرده فروشی به استثنا اتومبیل 0.9 2019-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1 2019-06
هزینه های مصرف کننده 1177409 2019-03
درآمد قابل تصرف شخص 1255960 2019-03
پس انداز های شخصی 1.1 2019-03
تسهیلات اعتباری خریدار 631764 2019-06
اعتبار بخش خصوصی 4429304 2019-06
نرخ وام بانکی 3.95 2019-08
قیمت گازوئیل 0.95 2019-07
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 101 2019-03
بدهی خانوار به درآمد 173 2019-03
مسکن سازی گذشته مرجع
جواز ساختمان 8011944 2019-06
خانه های مسکونی نوساز 222 2019-07
شاخص مسکن 103 2019-06
نرخ مالکیت مسکن 66.3 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کانادا - شاخص های اقتصادی.