بازارها گذشته مرجع
پول 1.31 2020-01
بازار سهام 17562 2020-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.42 2020-01
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.7 2019-09
رشد GDP سالانه 1.3 2019-09
نرخ بیکاری 5.6 2019-12
نرخ تورم 2.2 2019-12
نرخ تورم (ماهانه) 0 2019-12
نرخ بهره 1.75 2020-01
موازنه تجاری -1089 2019-11
حساب جاری -9855 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.6 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 89.7 2018-12
بودجه دولت -0.7 2018-12
اطمینان کسب و کار 51.9 2019-12
شاخص PMI تولید 50.4 2019-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 51.5 2020-01
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.9 2019-11
جواز ساختمان 8071522 2019-11
نرخ مالیات شرکت 26.5 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 33 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.7 2019-09
رشد GDP سالانه 1.3 2019-09
تولید ناخالص داخلی 1709 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2099200 2019-09
تولید ناخالص ملی 2285996 2019-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 443216 2019-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 51358 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 44051 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 40418 2019-10
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 142526 2019-10
تولید ناخالص داخلی از ساخت 197546 2019-10
تولید ناخالص داخلی از معادن 147158 2019-10
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 133636 2019-10
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1401573 2019-10
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 88786 2019-10
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 43339 2019-10
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5.6 2019-12
افراد شاغل 19127 2019-12
افراد بیکار 1143 2019-12
استخدام تمام وقت 38.4 2019-12
قسمت مدت زمان اشتغال -3.2 2019-12
تغییر اشتغال 35.2 2019-12
نرخ مشارکت نیروی کار 65.5 2019-12
نرخ بیکاری جوانان 11.1 2019-12
هزینه های کار 110 2019-09
بهره وری 107 2019-09
دستمزد 25.79 2019-10
حداقل دستمزد 14 2019-12
دستمزد در تولید 25.89 2019-10
جمعیت 37.31 2018-12
سن بازنشستگی زنان 65 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
تغییر اشتغال ADP 46.2 2019-12
درآمد متوسط ساعتی 28.91 2019-12
نرخ اشتغال 61.8 2019-12
پست های خالی شغلی 581595 2019-06
هزینه زندگی خانواده 2580 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1930 2018-12
آمار اشتغال غیر کشاورزی 17016 2019-08
رشد دستمزد 3.3 2019-10
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.2 2019-12
نرخ تورم (ماهانه) 0 2019-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 136 2019-12
قیمت مصرف کننده اصلی 135 2019-12
اندازه اصل تورم 1.7 2019-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 110 2019-09
قیمت تولید 118 2019-11
تغییر قیمت تولید کننده -0.4 2019-11
قیمت صادرات 112 2019-11
قیمت واردات 121 2019-11
تورم مواد غذایی 3 2019-12
CPI مسکن آب و برق 146 2019-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 143 2019-12
قیمت عمده فروشی 104 2019-11
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1.75 2020-01
نرخ بهره بین بانکی 2.03 2020-01
عرضه پول M0 96564 2019-11
عرضه پول M1 1075046 2019-11
عرضه پول M2 1788170 2019-11
عرضه پول M3 2603204 2019-11
ترازنامه بانک 6152683 2019-10
ترازنامه بانک مرکزی 117356 2019-11
ذخایر ارزی 85297 2019-12
وام به بخش خصوصی 476856 2019-11
نرخ بهره سپرده 1.8 2020-01
سرمایه گذاری سهام خارجی -1750 2019-11
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 266 2018-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -1089 2019-11
حساب جاری -9855 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.6 2018-12
صادرات 48695 2019-11
واردات 49784 2019-11
بدهی خارجی 2694641 2019-09
رابطه مبادله 92.5 2019-11
گردش سرمایه 0 2019-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 13386 2019-09
ذخایر طلا 0 2019-06
تولید نفت خام 4390 2019-09
شاخص تروریسم 3.59 2018-12
ورود توریست 2432630 2019-10
فروش اسلحه 84 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 89.7 2018-12
بودجه دولت -0.7 2018-12
ارزش بودجه دولت -3254 2019-10
هزینه های دولت 427558 2019-09
درآمدهای دولت 25465 2019-10
هزینه های مالی 26937 2019-10
درخواست پناهندگی 5187 2018-04
ارزیابی اعتبار 98 2020-01
بدهی های دولت 685 2019-12
مخارج نظامی 21352 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 26.5 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 33 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 5 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 14.09 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.37 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.72 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 51.9 2019-12
شاخص PMI تولید 50.4 2019-12
تولید صنعتی -1.87 2019-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.11 2019-09
تولید صنعتی -0.65 2019-09
استفاده از ظرفیت 81.7 2019-09
میزان سفارشات جدید 55620451 2019-10
تغییرات موجودی انبار 4201 2019-09
ورشکستگی 218 2019-11
سود شرکت سهامی 91041 2019-09
ثبت خودرو 146259 2019-11
شاخص اقتصادی مقدم -0.1 2019-10
سرعت اینترنت 16206 2017-03
آدرس های IP 15582991 2017-03
شاخص رقابتی 79.59 2019-12
رتبه رقابتی 14 2019-12
شاخص فساد مالی 77 2019-12
رتبه فساد مالی 12 2019-12
خطوط نفت خام 135 2019-12
آسانی کسب و کار 23 2019-12
فروش ساخت -0.6 2019-11
استخراج معدن -6.15 2019-09
تولید فولاد 985 2019-11
فروش عمده -1.2 2019-11
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 51.5 2020-01
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.9 2019-11
خرده فروشی به استثنا اتومبیل 0.2 2019-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.9 2019-11
هزینه های مصرف کننده 1180781 2019-09
درآمد قابل تصرف شخص 1298848 2019-09
پس انداز های شخصی 3.2 2019-09
تسهیلات اعتباری خریدار 638549 2019-11
اعتبار بخش خصوصی 4500784 2019-11
نرخ وام بانکی 3.95 2020-01
قیمت گازوئیل 0.91 2019-12
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 102 2019-09
بدهی خانوار به درآمد 174 2019-09
مسکن سازی گذشته مرجع
جواز ساختمان 8071522 2019-11
خانه های مسکونی نوساز 197 2019-12
شاخص مسکن 103 2019-12
نرخ مالکیت مسکن 66.3 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کانادا - شاخص های اقتصادی.