بازارها گذشته مرجع
پول 1.32 2019-12
بازار سهام 17003 2019-12
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.58 2019-12
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.6 2019-06
رشد GDP سالانه 1.3 2019-09
نرخ بیکاری 5.9 2019-11
نرخ تورم 1.9 2019-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 2019-10
نرخ بهره 1.75 2019-12
موازنه تجاری -1078 2019-10
حساب جاری -9855 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.6 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 89.7 2018-12
بودجه دولت -0.7 2018-12
اطمینان کسب و کار 60 2019-11
شاخص PMI تولید 51.4 2019-11
ضریب اطمینان مصرف کننده 53.18 2019-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.1 2019-09
جواز ساختمان 8275179 2019-10
نرخ مالیات شرکت 26.5 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 33 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.6 2019-06
رشد GDP سالانه 1.3 2019-09
تولید ناخالص داخلی 1709 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2099200 2019-09
تولید ناخالص ملی 2285996 2019-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 443216 2019-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 51358 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 44051 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 41003 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 143310 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 200823 2019-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 147162 2019-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 133332 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1401225 2019-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 87603 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 43119 2019-09
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5.9 2019-11
افراد شاغل 19092 2019-11
افراد بیکار 1194 2019-11
استخدام تمام وقت -38.4 2019-11
قسمت مدت زمان اشتغال -32.8 2019-11
تغییر اشتغال -71.2 2019-11
نرخ مشارکت نیروی کار 65.6 2019-11
نرخ بیکاری جوانان 11.6 2019-11
هزینه های کار 110 2019-09
بهره وری 107 2019-09
دستمزد 25.55 2019-09
حداقل دستمزد 14 2019-12
دستمزد در تولید 26.04 2019-09
جمعیت 37.31 2018-12
سن بازنشستگی زنان 65 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
تغییر اشتغال ADP -22.6 2019-10
درآمد متوسط ساعتی 28.95 2019-11
نرخ اشتغال 61.7 2019-11
پست های خالی شغلی 581595 2019-06
هزینه زندگی خانواده 2580 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1930 2018-12
آمار اشتغال غیر کشاورزی 17016 2019-08
رشد دستمزد 4 2019-09
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.9 2019-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 2019-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 137 2019-10
قیمت مصرف کننده اصلی 135 2019-10
اندازه اصل تورم 1.9 2019-10
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 110 2019-09
قیمت تولید 118 2019-10
تغییر قیمت تولید کننده -1.3 2019-10
قیمت صادرات 111 2019-10
قیمت واردات 121 2019-10
تورم مواد غذایی 3.7 2019-10
CPI مسکن آب و برق 146 2019-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 141 2019-10
قیمت عمده فروشی 102 2019-10
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1.75 2019-12
نرخ بهره بین بانکی 1.98 2019-12
عرضه پول M0 96113 2019-10
عرضه پول M1 1068064 2019-10
عرضه پول M2 1780400 2019-10
عرضه پول M3 2587398 2019-10
ترازنامه بانک 6265890 2019-09
ترازنامه بانک مرکزی 117356 2019-11
ذخایر ارزی 85013 2019-11
وام به بخش خصوصی 470575 2019-10
نرخ بهره سپرده 1.83 2019-12
سرمایه گذاری سهام خارجی 4763 2019-09
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 266 2018-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -1078 2019-10
حساب جاری -9855 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.6 2018-12
صادرات 49913 2019-10
واردات 50992 2019-10
بدهی خارجی 2694641 2019-09
رابطه مبادله 91.5 2019-10
گردش سرمایه 0 2019-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 13386 2019-09
ذخایر طلا 0 2019-06
تولید نفت خام 4320 2019-08
شاخص تروریسم 3.59 2018-12
ورود توریست 3145532 2019-09
فروش اسلحه 84 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 89.7 2018-12
بودجه دولت -0.7 2018-12
ارزش بودجه دولت -578 2019-09
هزینه های دولت 427558 2019-09
درآمدهای دولت 27252 2019-09
هزینه های مالی 25704 2019-09
درخواست پناهندگی 5187 2018-04
ارزیابی اعتبار 98 2019-12
بدهی های دولت 685 2019-12
مخارج نظامی 21352 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 26.5 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 33 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 5 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 14.09 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.37 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.72 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 60 2019-11
شاخص PMI تولید 51.4 2019-11
تولید صنعتی -1.87 2019-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.11 2019-09
تولید صنعتی -0.65 2019-09
استفاده از ظرفیت 81.7 2019-09
میزان سفارشات جدید 56825120 2019-09
تغییرات موجودی انبار 4201 2019-09
ورشکستگی 218 2019-10
سود شرکت سهامی 91041 2019-09
ثبت خودرو 163201 2019-10
شاخص اقتصادی مقدم 0.1 2019-09
سرعت اینترنت 16206 2017-03
آدرس های IP 15582991 2017-03
شاخص رقابتی 79.59 2019-12
رتبه رقابتی 14 2019-12
شاخص فساد مالی 81 2018-12
رتبه فساد مالی 9 2018-12
خطوط نفت خام 145 2019-10
آسانی کسب و کار 23 2019-12
فروش ساخت -0.2 2019-09
استخراج معدن -6.15 2019-09
تولید فولاد 1115 2019-10
فروش عمده 1 2019-09
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 53.18 2019-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.1 2019-09
خرده فروشی به استثنا اتومبیل 0.2 2019-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1 2019-09
هزینه های مصرف کننده 1180781 2019-09
درآمد قابل تصرف شخص 1298848 2019-09
پس انداز های شخصی 3.2 2019-09
تسهیلات اعتباری خریدار 639989 2019-10
اعتبار بخش خصوصی 4496633 2019-10
نرخ وام بانکی 3.95 2019-12
قیمت گازوئیل 0.88 2019-11
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 102 2019-09
بدهی خانوار به درآمد 174 2019-09
مسکن سازی گذشته مرجع
جواز ساختمان 8275179 2019-10
خانه های مسکونی نوساز 201 2019-11
شاخص مسکن 103 2019-09
نرخ مالکیت مسکن 66.3 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کانادا - شاخص های اقتصادی.