بازارها گذشته مرجع
پول 1.27 2021-01
بازار سهام 17909 2021-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.81 2021-01

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 8.9 2020-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -5.2 2020-09
رشد GDP سالانه 40.5 2020-09
نرخ بیکاری 8.6 2020-12
نرخ تورم 1 2020-11
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2020-11
نرخ بهره 0.25 2020-12
موازنه تجاری -3340 2020-11
حساب جاری -7528 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.1 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 88.6 2019-12
بودجه دولت -1.5 2019-12
اطمینان کسب و کار 46.7 2020-12
شاخص PMI تولید 57.9 2020-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 45.25 2020-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.4 2020-10
جواز ساختمان 9424461 2020-11
نرخ مالیات شرکت 26.5 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 33 2020-12
موارد کروناویروس 681328 2021-01
مرگ و میر کروناویروس 17383 2021-01
Coronavirus بهبود یافت 593397 2021-01
تخت بیمارستان 2.5 2018-12
بیمارستان ها 19.67 2017-12
پزشکان پزشکی 2.76 2018-12
پرستاران 10.86 2017-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 8.9 2020-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -5.2 2020-09
رشد GDP سالانه 40.5 2020-09
تولید ناخالص داخلی 1736 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2003084 2020-09
تولید ناخالص ملی 2208752 2020-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 435642 2020-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 51589 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 49031 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 46418 2020-10
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 138309 2020-10
تولید ناخالص داخلی از ساخت 186802 2020-10
تولید ناخالص داخلی از معادن 134062 2020-10
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 134948 2020-10
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1367436 2020-10
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 70825 2020-10
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 42068 2020-10

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 8.6 2020-12
افراد شاغل 18553 2020-12
افراد بیکار 1756 2020-12
استخدام تمام وقت 36.5 2020-12
قسمت مدت زمان اشتغال -99 2020-12
تغییر اشتغال -62.6 2020-12
نرخ مشارکت نیروی کار 64.9 2020-12
نرخ بیکاری جوانان 17.7 2020-12
هزینه های کار 115 2020-09
بهره وری 112 2020-09
دستمزد 27.28 2020-10
حداقل دستمزد 14 2020-06
دستمزد در تولید 26.76 2020-10
جمعیت 37.78 2019-12
سن بازنشستگی زنان 65 2019-12
سن بازنشستگی مردان 65 2019-12
تغییر اشتغال ADP 40.8 2020-11
درآمد متوسط ساعتی 30.48 2020-12
نرخ اشتغال 59.3 2020-12
پست های خالی شغلی 512760 2020-03
آمار اشتغال غیر کشاورزی 15107 2020-07
رشد دستمزد 5.9 2020-10

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1 2020-11
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2020-11
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 138 2020-11
قیمت مصرف کننده اصلی 137 2020-11
اندازه اصل تورم 1.5 2020-11
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 112 2020-09
قیمت تولید 102 2020-12
تغییر قیمت تولید کننده 1.5 2020-12
قیمت صادرات 109 2020-11
قیمت واردات 122 2020-11
تورم مواد غذایی 1.9 2020-11
CPI مسکن آب و برق 149 2020-11
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 141 2020-11
قیمت عمده فروشی 96.9 2020-11

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.25 2020-12
نرخ بهره بین بانکی 0.45 2021-01
عرضه پول M0 436446 2020-09
عرضه پول M1 1379967 2020-10
عرضه پول M2 2105411 2020-10
عرضه پول M3 2900739 2020-10
ترازنامه بانک 7096122 2020-09
ترازنامه بانک مرکزی 534839 2020-11
ذخایر ارزی 90428 2020-12
وام به بخش خصوصی 493080 2020-09
نرخ بهره سپرده 0.06 2021-01
سرمایه گذاری سهام خارجی 6922 2020-10
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 263 2019-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -3340 2020-11
حساب جاری -7528 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.1 2019-12
صادرات 46763 2020-11
واردات 50103 2020-11
بدهی خارجی 3026494 2020-09
رابطه مبادله 90 2020-11
گردش سرمایه 0 2020-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 10338 2020-09
ذخایر طلا 0 2020-06
تولید نفت خام 3789 2020-09
صادرات نفت 4900 2020-11
شاخص تروریسم 3.17 2019-12
ورود توریست 139916 2020-10
فروش اسلحه 188 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 88.6 2019-12
بودجه دولت -1.5 2019-12
ارزش بودجه دولت -18506 2020-10
هزینه های دولت 425273 2020-09
درآمدهای دولت 24067 2020-10
هزینه های مالی 40997 2020-10
درخواست پناهندگی 5187 2018-04
ارزیابی اعتبار 100 2021-01
بدهی های دولت 721 2020-12
مخارج نظامی 21352 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 26.5 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 33 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 5 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 14.09 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.37 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.72 2019-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 46.7 2020-12
شاخص PMI تولید 57.9 2020-12
تولید صنعتی -7.9 2020-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.41 2020-09
تولید صنعتی -4.24 2020-09
استفاده از ظرفیت 76.5 2020-09
میزان سفارشات جدید 52026890 2020-10
تغییرات موجودی انبار -35960 2020-09
ورشکستگی 165 2020-11
سود شرکت سهامی 80952 2020-09
ثبت خودرو 159098 2020-10
شاخص اقتصادی مقدم 0.4 2020-10
سرعت اینترنت 16206 2017-03
آدرس های IP 15582991 2017-03
کسب و کار شاخص آب و هوا 1.29 2020-12
شاخص رقابتی 79.59 2019-12
رتبه رقابتی 14 2019-12
شاخص فساد مالی 77 2019-12
رتبه فساد مالی 12 2019-12
خطوط نفت خام 100 2020-12
آسانی کسب و کار 23 2019-12
فروش ساخت 0.3 2020-10
استخراج معدن -15.4 2020-09
تولید فولاد 885 2020-11
فروش عمده 1 2020-11

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 45.25 2020-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.4 2020-10
خرده فروشی به استثنا اتومبیل 0 2020-10
تغییرات سالیانه خرده فروشی 7.5 2020-10
هزینه های مصرف کننده 1133623 2020-09
درآمد قابل تصرف شخص 1416188 2020-09
پس انداز های شخصی 14.6 2020-09
تسهیلات اعتباری خریدار 626249 2020-09
اعتبار بخش خصوصی 4638279 2020-09
نرخ وام بانکی 2.45 2020-12
قیمت گازوئیل 0.85 2020-12
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 111 2020-09
بدهی خانوار به درآمد 171 2020-09

مسکن سازی گذشته مرجع
جواز ساختمان 9424461 2020-11
خانه های مسکونی نوساز 246 2020-11
شاخص مسکن 108 2020-11
نرخ مالکیت مسکن 66.3 2017-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 681328 2021-01
مرگ و میر کروناویروس 17383 2021-01
Coronavirus بهبود یافت 593397 2021-01
تخت بیمارستان 2.5 2018-12
بیمارستان ها 19.67 2017-12
پزشکان پزشکی 2.76 2018-12
پرستاران 10.86 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کانادا - شاخص های اقتصادی.