بازارها گذشته مرجع
پول 1.28 2021-09
بازار سهام 20155 2021-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.22 2021-09

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.3 2021-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 12.7 2021-06
رشد GDP سالانه -1.1 2021-06
نرخ بیکاری 7.1 2021-08
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 144 2021-09
نرخ تورم 4.1 2021-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2021-08
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 55003800 2021-09
نرخ بهره 0.25 2021-09
موازنه تجاری 778 2021-07
حساب جاری 3581 2021-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.9 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 118 2020-12
بودجه دولت -15.9 2020-12
اطمینان کسب و کار 66 2021-08
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 57.2 2021-08
ضریب اطمینان مصرف کننده 52.98 2021-09
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 4.2 2021-06
جواز ساختمان 9897160 2021-07
نرخ مالیات شرکت 26.5 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 33 2021-12
موارد کروناویروس 1569186 2021-09
مرگ و میر کروناویروس 27370 2021-09
Coronavirus بهبود یافت 1381016 2021-09
تخت بیمارستان 2.5 2018-12
بیمارستان ها 19.67 2017-12
پزشکان پزشکی 2.76 2018-12
پرستاران 10.86 2017-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.3 2021-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 12.7 2021-06
رشد GDP سالانه -1.1 2021-06
تولید ناخالص داخلی 1643 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2071190 2021-06
تولید ناخالص ملی 2443296 2021-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 459534 2021-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 48617 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 45857 2020-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 47861 2021-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 145415 2021-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 187768 2021-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 153026 2021-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 138618 2021-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1393175 2021-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 71300 2021-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 43356 2021-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 7.1 2021-08
افراد شاغل 18974 2021-08
افراد بیکار 1440 2021-08
استخدام تمام وقت 68.5 2021-08
قسمت مدت زمان اشتغال 21.7 2021-08
تغییر اشتغال 90.2 2021-08
نرخ مشارکت نیروی کار 65.1 2021-08
نرخ بیکاری جوانان 11.6 2021-08
هزینه های کار 117 2021-06
بهره وری 111 2021-06
دستمزد 27.4 2021-06
حداقل دستمزد 14.35 2021-10
دستمزد در تولید 27.15 2021-06
جمعیت 38.01 2020-12
سن بازنشستگی زنان 65 2020-12
سن بازنشستگی مردان 65 2020-12
ADP تغییر اشتغال 39.4 2021-08
درآمد متوسط ساعتی 30.8 2021-08
نرخ اشتغال 60.5 2021-08
پست های خالی شغلی 553480 2021-03
آمار اشتغال غیر کشاورزی 16272 2021-06
رشد دستمزد 0.7 2021-06

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 144 2021-09
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 55003800 2021-09
موارد کروناویروس 1569186 2021-09
مرگ و میر کروناویروس 27370 2021-09
Coronavirus بهبود یافت 1381016 2021-09
تخت بیمارستان 2.5 2018-12
بیمارستان ها 19.67 2017-12
پزشکان پزشکی 2.76 2018-12
پرستاران 10.86 2017-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 4.1 2021-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2021-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 143 2021-08
قیمت مصرف کننده اصلی 140 2021-08
اندازه اصل تورم 3.5 2021-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 119 2021-06
قیمت تولید 114 2021-07
تغییر قیمت تولید کننده 15.4 2021-07
قیمت صادرات 128 2021-07
قیمت واردات 128 2021-07
تورم مواد غذایی 2.7 2021-08
CPI مسکن آب و برق 154 2021-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 154 2021-08
قیمت عمده فروشی 127 2021-07

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.25 2021-09
نرخ بهره بین بانکی 0.45 2021-09
عرضه پول M0 390890 2021-06
عرضه پول M1 1565089 2021-07
عرضه پول M2 2265475 2021-07
عرضه پول M3 3075281 2021-07
ترازنامه بانک 1072738 2021-07
ترازنامه بانک مرکزی 491687 2021-07
ذخایر ارزی خارجی 106539 2021-08
وام به بخش خصوصی 484957 2021-07
نرخ بهره سپرده 0.2 2021-09
سرمایه گذاری سهام خارجی 14190 2021-07
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 304 2020-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 778 2021-07
حساب جاری 3581 2021-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.9 2020-12
صادرات 53749 2021-07
واردات 52971 2021-07
بدهی خارجی 3074252 2021-06
رابطه مبادله 100 2021-07
گردش سرمایه 0 2021-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 12017 2021-06
ذخایر طلا 0 2021-03
تولید نفت خام 4192 2021-05
صادرات نفت 7791 2021-07
شاخص تروریسم 3.17 2019-12
ورود توریست 162940 2021-06
فروش اسلحه 200 2020-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 118 2020-12
بودجه دولت -15.9 2020-12
ارزش بودجه دولت -12710 2021-06
هزینه های دولت 447597 2021-06
درآمدهای دولت 29626 2021-06
هزینه های مالی 40426 2021-06
درخواست پناهندگی 1160 2021-05
ارزیابی اعتبار 100 2021-09
بدهی های دولت 721 2020-12
مخارج نظامی 22854 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 26.5 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 33 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 5 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 14.38 2021-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.66 2021-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.72 2021-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 66 2021-08
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 57.2 2021-08
تولید صنعتی 8.2 2021-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.7 2021-06
تولید صنعتی 8.1 2021-06
میزان استفاده ازظرفیت تولید 82 2021-06
میزان سفارشات جدید 60116882 2021-07
تغییرات موجودی انبار 8308 2021-06
ورشکستگی 124 2021-07
سود شرکت سهامی 105545 2021-06
ثبت خودرو 156049 2021-07
شاخص اقتصادی مقدم 0.7 2021-06
سرعت اینترنت 16206 2017-03
آدرس های IP 15582991 2017-03
کسب و کار شاخص آب و هوا 4.17 2021-06
شاخص رقابتی 79.59 2019-12
رتبه رقابتی 14 2019-12
شاخص فساد مالی 77 2020-12
رتبه فساد مالی 11 2020-12
خطوط نفت خام 156 2021-08
آسانی کسب و کار 23 2019-12
فروش ساخت -1.5 2021-07
استخراج معدن 15.1 2021-06
تمایلات کسب و کار کوچک 67.08 2021-08
تولید فولاد 1070 2020-12
فروش عمده -2.1 2021-07

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 52.98 2021-09
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 4.2 2021-06
خرده فروشی به استثنا اتومبیل 4.7 2021-06
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 6.2 2021-06
هزینه های مصرف کننده 1148842 2021-06
درآمد قابل تصرف شخص 1463752 2021-06
پس انداز های شخصی 14.2 2021-06
تسهیلات اعتباری خریدار 793616 2021-07
نرخ وام بانکی 2.45 2021-09
قیمت گازوئیل 1.1 2021-08
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 109 2021-06
بدهی خانوار به درآمد 173 2021-06

مسکن سازی گذشته مرجع
جواز ساختمان 9897160 2021-07
خانه های مسکونی نوساز 260 2021-08
شاخص مسکن 117 2021-07
نرخ مالکیت مسکن 68.55 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کانادا - شاخص های اقتصادی.