گذشته قبلی
بازار سهام 18861 19079 امتیاز
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 1.6 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.9 3.2 در صد
رشد GDP سالانه 3.1 6.6 در صد
نرخ بیکاری 5.1 5.2 در صد
نرخ تورم 7.7 6.8 در صد
نرخ تورم (ماهانه) 1.4 0.6 در صد
نرخ بهره 1.5 1 در صد
موازنه تجاری 1501 2282 CAD - میلیون
حساب جاری 5026 -137 CAD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.1 -1.9 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 118 86.8 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -4.7 -14.9 درصد از تولید ناخالص داخلی
اطمینان کسب و کار 72 66.3 امتیاز
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 56.8 56.2 امتیاز
ضریب اطمینان مصرف کننده 50.42 52.23 امتیاز
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 0.9 0.2 در صد
جواز ساختمان 11679415 11755040 هزار هزار دلار
نرخ مالیات شرکت 26.5 26.5 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 33 33 در صد
گذشته قبلی
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 1.6 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.9 3.2 در صد
رشد GDP سالانه 3.1 6.6 در صد
تولید ناخالص داخلی 1644 1742 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2140751 2124709 CAD - میلیون
تولید ناخالص ملی 2677132 2583856 CAD - میلیون
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 474338 462135 CAD - میلیون
تولید ناخالص داخلی سرانه 42108 44958 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 45857 49007 USD
تولید ناخالص داخلی ماهانه (ماهانه) -0.2 0.3 در صد
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 41593 41181 CAD - میلیون
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 155408 153556 CAD - میلیون
تولید ناخالص داخلی از ساخت 194667 192998 CAD - میلیون
تولید ناخالص داخلی از معادن 154247 152133 CAD - میلیون
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 140846 140073 CAD - میلیون
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1456235 1447476 CAD - میلیون
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 78184 75751 CAD - میلیون
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 42110 42548 CAD - میلیون
گذشته قبلی
نرخ بیکاری 5.1 5.2 در صد
افراد شاغل 19640 19600 هزار
افراد بیکار 1058 1086 هزار
استخدام تمام وقت 135 -31.6 هزار
قسمت مدت زمان اشتغال -95.8 47.1 هزار
تغییر اشتغال 39.8 15.3 هزار
نرخ مشارکت نیروی کار 65.3 65.3 در صد
نرخ بیکاری جوانان 9.8 10.1 در صد
هزینه های کار 124 121 امتیاز
بهره وری 107 107 امتیاز
دستمزد 28.68 28.53 CAD / ساعت
حداقل دستمزد 15.5 15 CAD / ساعت
دستمزد در تولید 28.67 28.9 CAD / ساعت
جمعیت 38.44 38.01 میلیون
سن بازنشستگی زنان 65 65
سن بازنشستگی مردان 65 65
ADP تغییر اشتغال 475 -301 هزار
درآمد متوسط ساعتی 32.14 31.8 CAD
نرخ اشتغال 61.9 61.9 در صد
پست های خالی شغلی 890385 915545
آمار اشتغال غیر کشاورزی 17457 17311 هزار
رشد دستمزد 4.3 2.1 در صد
گذشته قبلی
نرخ تورم 7.7 6.8 در صد
نرخ تورم (ماهانه) 1.4 0.6 در صد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 152 150 امتیاز
قیمت مصرف کننده اصلی 147 146 امتیاز
اندازه اصل تورم 6.1 5.7 در صد
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 126 122 امتیاز
قیمت تولید 132 130 امتیاز
تغییر قیمت تولید کننده 15 16.4 در صد
قیمت صادرات 153 151 امتیاز
قیمت واردات 140 140 امتیاز
تورم مواد غذایی 8.8 8.8 در صد
قیمت کالاها (سالانه) 37.4 38.3 در صد
میانه CPI 4.9 4.6 در صد
CPI - کوتاه شده - منظور داشتن 5.4 5.2 در صد
تورم قیمت تولید کننده (ماهانه) 1.7 0.8 در صد
CPI مسکن آب و برق 163 162 امتیاز
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 172 166 امتیاز
قیمت عمده فروشی 165 161 امتیاز
گذشته قبلی
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 226 228 دوز در هر 100 نفر
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 86173422 86861879 دوزها
موارد کروناویروس 3913975 3897879 افراد
مرگ و میر کروناویروس 41566 41363 افراد
تخت بیمارستان 2.52 2.55 به ازای هر 1000 نفر
بیمارستان ها 18.86 19.29 به ازای هر - یک - میلیون نفر
پزشکان پزشکی 2.8 2.78 به ازای هر 1000 نفر
پرستاران 10.94 10.87 به ازای هر 1000 نفر
گذشته قبلی
نرخ بهره 1.5 1 در صد
نرخ بهره بین بانکی 2.71 2.71 در صد
عرضه پول M0 352936 360491 CAD - میلیون
عرضه پول M1 1623740 1648335 CAD - میلیون
عرضه پول M2 2347490 2348469 CAD - میلیون
عرضه پول M3 3251289 3225482 CAD - میلیون
ترازنامه بانک 1046862 1034838 CAD - میلیون
ترازنامه بانک مرکزی 462460 483292 CAD - میلیون
ذخایر ارزی خارجی 107893 105618 USD - میلیون
وام به بخش خصوصی 542229 533268 CAD - میلیون
نرخ بهره سپرده 2.31 2.23 در صد
سرمایه گذاری سهام خارجی 22227 46472 CAD - میلیون
سرمایه گذاری در اوراق بهادار خارجی 29204 -25184 CAD - میلیون
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 304 275 در صد
گذشته قبلی
موازنه تجاری 1501 2282 CAD - میلیون
حساب جاری 5026 -137 CAD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.1 -1.9 درصد از تولید ناخالص داخلی
صادرات 64312 63948 CAD - میلیون
واردات 62811 61667 CAD - میلیون
بدهی خارجی 3213412 3334890 CAD - میلیون
رابطه مبادله 109 108 امتیاز
گردش سرمایه 7058 3488 CAD - میلیون
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 20113 19439 CAD - میلیون
ذخایر طلا 0 0 تن
تولید نفت خام 4586 4361 BBL/D/1K
صادرات نفت 11448 13241 CAD - میلیون
شاخص تروریسم 3.17 3.59
ورود توریست 761360 560300
فروش اسلحه 200 211 SIPRI - TIV - میلیون
گذشته قبلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 118 86.8 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -4.7 -14.9 درصد از تولید ناخالص داخلی
ارزش بودجه دولت -25750 5470 CAD - میلیون
هزینه های دولت 455125 453114 CAD - میلیون
درآمدهای دولت 39403 43200 CAD - میلیون
هزینه های مالی 61839 35215 CAD - میلیون
درخواست پناهندگی 1160 1115 افراد
ارزیابی اعتبار 100
بدهی های دولت 1049 721 CAD - میلیارد
مخارج نظامی 22854 22204 USD - میلیون
گذشته قبلی
نرخ مالیات شرکت 26.5 26.5 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 33 33 در صد
نرخ مالیات بر فروش 5 5 در صد
نرخ تامین اجتماعی 14.38 14.09 در صد
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.66 7.37 در صد
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.72 6.72 در صد
گذشته قبلی
اطمینان کسب و کار 72 66.3 امتیاز
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 56.8 56.2 امتیاز
تولید صنعتی 3.55 5.07 در صد
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.77 0.98 در صد
تولید صنعتی 3.01 3.64 در صد
میزان استفاده ازظرفیت تولید 82 82 در صد
میزان سفارشات جدید 75213825 71892126 CAD - تو
تغییرات موجودی انبار 7664 5259 CAD - میلیون
ورشکستگی 196 239 بانک اطلاعات شرکتها
سود شرکت سهامی 140919 138352 CAD - میلیون
ثبت خودرو 143148 144597 واحد
سرعت اینترنت 16206 14855 KBps
آدرس های IP 15582991 15135509 IP
کسب و کار شاخص آب و هوا 4.73 3.96 امتیاز
شاخص رقابتی 79.59 79.92 امتیاز
رتبه رقابتی 14 12
شاخص فساد مالی 74 77 امتیاز
رتبه فساد مالی 13 11
خطوط نفت خام 93 107
آسانی کسب و کار 23 22
فروش ساخت -2.5 1.7 در صد
استخراج معدن 4.33 6.45 در صد
تمایلات کسب و کار کوچک 59.4 61.9 امتیاز
تولید فولاد 1070 1035 هزار تن
فروش عمده 2 -0.5 در صد
گذشته قبلی
ضریب اطمینان مصرف کننده 50.42 52.23 امتیاز
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 0.9 0.2 در صد
خرده فروشی به استثنا اتومبیل 1.3 2.6 در صد
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 9.2 2.8 در صد
هزینه های مصرف کننده 1205133 1195185 CAD - میلیون
درآمد قابل تصرف شخص 1480976 1425156 CAD - میلیون
پس انداز های شخصی 8.1 6.4 در صد
تسهیلات اعتباری خریدار 705417 704486 CAD - میلیون
نرخ وام بانکی 3.7 3.2 در صد
قیمت گازوئیل 1.59 1.56 USD / لیتر
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 106 108 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی خانوار به درآمد 180 179 در صد
گذشته قبلی
جواز ساختمان 11679415 11755040 هزار هزار دلار
خانه های مسکونی نوساز 287 267 هزار واحد
شاخص مسکن 126 125 امتیاز
تغییرات ماهیانه شاخص قیمت مسکن 0.5 0.3 در صد
شاخص بهای مسکن (سالانه) 8.4 9.4 در صد
نرخ مالکیت مسکن 68.55 66.3 در صد
نسبت قیمت به اجاره 155 150


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کانادا - شاخص های اقتصادی.