بازارها گذشته مرجع
پول 1.36 2020-07
بازار سهام 15714 2020-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.55 2020-07

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2.1 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.9 2020-03
رشد GDP سالانه -8.2 2020-03
نرخ بیکاری 12.3 2020-06
نرخ تورم -0.4 2020-05
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 2020-05
نرخ بهره 0.25 2020-06
موازنه تجاری -677 2020-05
حساب جاری -11093 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.1 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 89.7 2018-12
بودجه دولت -1.5 2019-12
اطمینان کسب و کار 58.2 2020-06
شاخص PMI تولید 47.8 2020-06
ضریب اطمینان مصرف کننده 44.09 2020-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -26.4 2020-04
جواز ساختمان 7406109 2020-05
نرخ مالیات شرکت 26.5 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 33 2020-12
موارد کروناویروس 107126 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 8759 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 70901 2020-07
تخت بیمارستان 2.5 2018-12
بیمارستان ها 19.67 2017-12
پزشکان پزشکی 2.76 2018-12
پرستاران 10.86 2017-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2.1 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.9 2020-03
رشد GDP سالانه -8.2 2020-03
تولید ناخالص داخلی 1736 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2057160 2020-03
تولید ناخالص ملی 2279760 2020-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 438786 2020-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 51589 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 49031 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 40836 2020-04
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 105571 2020-04
تولید ناخالص داخلی از ساخت 141691 2020-04
تولید ناخالص داخلی از معادن 127593 2020-04
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 122920 2020-04
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1173523 2020-04
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 59292 2020-04
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 42980 2020-04

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 12.3 2020-06
افراد شاغل 17427 2020-06
افراد بیکار 2453 2020-06
استخدام تمام وقت 488 2020-06
قسمت مدت زمان اشتغال 465 2020-06
تغییر اشتغال 953 2020-06
نرخ مشارکت نیروی کار 63.8 2020-06
نرخ بیکاری جوانان 27.5 2020-06
هزینه های کار 112 2020-03
بهره وری 111 2020-03
دستمزد 27.26 2020-04
حداقل دستمزد 14 2019-12
دستمزد در تولید 27.19 2020-04
جمعیت 37.78 2019-12
سن بازنشستگی زنان 65 2019-12
سن بازنشستگی مردان 65 2019-12
تغییر اشتغال ADP 208 2020-05
درآمد متوسط ساعتی 30.77 2020-06
نرخ اشتغال 56 2020-06
پست های خالی شغلی 562910 2019-09
آمار اشتغال غیر کشاورزی 14271 2020-04
رشد دستمزد 9.1 2020-04

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -0.4 2020-05
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 2020-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 136 2020-05
قیمت مصرف کننده اصلی 135 2020-05
اندازه اصل تورم 0.7 2020-05
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 112 2020-03
قیمت تولید 114 2020-05
تغییر قیمت تولید کننده -4.9 2020-05
قیمت صادرات 104 2020-05
قیمت واردات 122 2020-05
تورم مواد غذایی 3.1 2020-05
CPI مسکن آب و برق 146 2020-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 140 2020-05
قیمت عمده فروشی 84.4 2020-05

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.25 2020-06
نرخ بهره بین بانکی 0.55 2020-07
عرضه پول M0 312564 2020-05
عرضه پول M1 1219655 2020-05
عرضه پول M2 1963419 2020-05
عرضه پول M3 2871404 2020-05
ترازنامه بانک 7146824 2020-04
ترازنامه بانک مرکزی 470381 2020-05
ذخایر ارزی 87277 2020-06
وام به بخش خصوصی 528855 2020-05
نرخ بهره سپرده 0.18 2020-07
سرمایه گذاری سهام خارجی 49035 2020-04
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 263 2019-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -677 2020-05
حساب جاری -11093 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.1 2019-12
صادرات 34610 2020-05
واردات 35286 2020-05
بدهی خارجی 2849143 2020-03
رابطه مبادله 84.9 2020-05
گردش سرمایه -48 2020-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 10352 2020-03
ذخایر طلا 0 2019-12
تولید نفت خام 4523 2020-03
صادرات نفت 2465 2020-05
شاخص تروریسم 3.59 2018-12
ورود توریست 67654 2020-04
فروش اسلحه 84 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 89.7 2018-12
بودجه دولت -1.5 2019-12
ارزش بودجه دولت -14794 2020-03
هزینه های دولت 424726 2020-03
درآمدهای دولت 25790 2020-03
هزینه های مالی 38020 2020-03
درخواست پناهندگی 5187 2018-04
ارزیابی اعتبار 100 2020-07
بدهی های دولت 685 2019-12
مخارج نظامی 21352 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 26.5 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 33 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 5 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 14.09 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.37 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.72 2019-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 58.2 2020-06
شاخص PMI تولید 47.8 2020-06
تولید صنعتی -19.28 2020-04
تولیدات صنعتی (ماهانه) -16.1 2020-04
تولید صنعتی -29.42 2020-04
استفاده از ظرفیت 79.8 2020-03
میزان سفارشات جدید 35128077 2020-04
تغییرات موجودی انبار -1994 2020-03
ورشکستگی 152 2020-05
سود شرکت سهامی 104877 2019-12
ثبت خودرو 47168 2020-04
شاخص اقتصادی مقدم -11.6 2020-04
سرعت اینترنت 16206 2017-03
آدرس های IP 15582991 2017-03
شاخص رقابتی 79.59 2019-12
رتبه رقابتی 14 2019-12
شاخص فساد مالی 77 2019-12
رتبه فساد مالی 12 2019-12
خطوط نفت خام 18 2020-06
آسانی کسب و کار 23 2019-12
فروش ساخت -28.5 2020-04
استخراج معدن -17.75 2020-04
تولید فولاد 830 2020-05
فروش عمده -21.6 2020-04

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 44.09 2020-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -26.4 2020-04
خرده فروشی به استثنا اتومبیل -22 2020-04
تغییرات سالیانه خرده فروشی -32.5 2020-04
هزینه های مصرف کننده 1159845 2020-03
درآمد قابل تصرف شخص 1319436 2020-03
پس انداز های شخصی 6.1 2020-03
تسهیلات اعتباری خریدار 614980 2020-05
اعتبار بخش خصوصی 4613784 2020-05
نرخ وام بانکی 2.45 2020-07
قیمت گازوئیل 0.78 2020-06
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 102 2020-03
بدهی خانوار به درآمد 172 2020-03

مسکن سازی گذشته مرجع
جواز ساختمان 7406109 2020-05
خانه های مسکونی نوساز 212 2020-06
شاخص مسکن 104 2020-05
نرخ مالکیت مسکن 66.3 2017-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 107126 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 8759 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 70901 2020-07
تخت بیمارستان 2.5 2018-12
بیمارستان ها 19.67 2017-12
پزشکان پزشکی 2.76 2018-12
پرستاران 10.86 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کانادا - شاخص های اقتصادی.