بازارها گذشته مرجع
پول 1.42 2020-04
بازار سهام 12938 2020-04
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.71 2020-04

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.1 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.5 2019-12
رشد GDP سالانه 0.3 2019-12
نرخ بیکاری 5.6 2020-02
نرخ تورم 2.2 2020-02
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 2020-02
نرخ بهره 0.25 2020-03
موازنه تجاری -983 2020-02
حساب جاری -8757 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.6 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 89.7 2018-12
بودجه دولت -0.7 2018-12
اطمینان کسب و کار 54.1 2020-02
شاخص PMI تولید 46.1 2020-03
ضریب اطمینان مصرف کننده 53.03 2020-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.4 2020-01
جواز ساختمان 9245709 2020-01
نرخ مالیات شرکت 26.5 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 33 2020-12
موارد کروناویروس 14018 2020-04
مرگ و میر کروناویروس 233 2020-04
Coronavirus بهبود یافت 2603 2020-04
تخت بیمارستان 2.5 2018-12
بیمارستان ها 19.67 2017-12
پزشکان پزشکی 2.76 2018-12
پرستاران 10.86 2017-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.1 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.5 2019-12
رشد GDP سالانه 0.3 2019-12
تولید ناخالص داخلی 1740 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2100493 2019-12
تولید ناخالص ملی 2314532 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 437752 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 51358 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 44051 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 40140 2020-01
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 142739 2020-01
تولید ناخالص داخلی از ساخت 200066 2020-01
تولید ناخالص داخلی از معادن 145257 2020-01
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 134192 2020-01
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1411334 2020-01
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 88123 2020-01
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 42932 2020-01

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5.6 2020-02
افراد شاغل 19189 2020-02
افراد بیکار 1134 2020-02
استخدام تمام وقت 37.6 2020-02
قسمت مدت زمان اشتغال -7.3 2020-02
تغییر اشتغال 30.3 2020-02
نرخ مشارکت نیروی کار 65.5 2020-02
نرخ بیکاری جوانان 10.3 2020-02
هزینه های کار 111 2019-12
بهره وری 107 2019-12
دستمزد 26.32 2020-01
حداقل دستمزد 14 2019-12
دستمزد در تولید 26.92 2020-01
جمعیت 37.78 2019-12
سن بازنشستگی زنان 65 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
تغییر اشتغال ADP 7.2 2020-02
درآمد متوسط ساعتی 29.4 2020-02
نرخ اشتغال 61.8 2020-02
پست های خالی شغلی 562910 2019-09
هزینه زندگی خانواده 2580 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1930 2018-12
آمار اشتغال غیر کشاورزی 17124 2020-01
رشد دستمزد 4 2020-01

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.2 2020-02
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 2020-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 137 2020-02
قیمت مصرف کننده اصلی 135 2020-02
اندازه اصل تورم 1.8 2020-02
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 111 2019-12
قیمت تولید 117 2020-02
تغییر قیمت تولید کننده -0.3 2020-02
قیمت صادرات 109 2020-02
قیمت واردات 121 2020-02
تورم مواد غذایی 2.4 2020-02
CPI مسکن آب و برق 147 2020-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 144 2020-02
قیمت عمده فروشی 99.1 2020-02

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.25 2020-03
نرخ بهره بین بانکی 1.19 2020-04
عرضه پول M0 97116 2020-02
عرضه پول M1 1102040 2020-02
عرضه پول M2 1814298 2020-02
عرضه پول M3 2653381 2020-02
ترازنامه بانک 6370521 2020-01
ترازنامه بانک مرکزی 122856 2020-02
ذخایر ارزی 86100 2020-03
وام به بخش خصوصی 490678 2020-02
نرخ بهره سپرده 0.54 2020-04
سرمایه گذاری سهام خارجی 17011 2020-01
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 266 2018-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -983 2020-02
حساب جاری -8757 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.6 2018-12
صادرات 48341 2020-02
واردات 49324 2020-02
بدهی خارجی 2752969 2019-12
رابطه مبادله 90.1 2020-02
گردش سرمایه 0 2019-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 10630 2019-12
ذخایر طلا 0 2019-06
تولید نفت خام 4630 2019-12
شاخص تروریسم 3.59 2018-12
ورود توریست 1567317 2020-01
فروش اسلحه 84 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 89.7 2018-12
بودجه دولت -0.7 2018-12
ارزش بودجه دولت 415 2020-01
هزینه های دولت 428371 2019-12
درآمدهای دولت 30326 2020-01
هزینه های مالی 28116 2020-01
درخواست پناهندگی 5187 2018-04
ارزیابی اعتبار 98 2020-04
بدهی های دولت 685 2019-12
مخارج نظامی 21352 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 26.5 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 33 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 5 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 14.09 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.37 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.72 2019-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 54.1 2020-02
شاخص PMI تولید 46.1 2020-03
تولید صنعتی -1.04 2019-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.46 2019-12
تولید صنعتی -0.79 2019-12
استفاده از ظرفیت 81.2 2019-12
میزان سفارشات جدید 56564116 2020-01
تغییرات موجودی انبار 10498 2019-12
ورشکستگی 222 2020-01
سود شرکت سهامی 88863 2019-12
ثبت خودرو 112845 2020-01
شاخص اقتصادی مقدم 0.1 2020-01
سرعت اینترنت 16206 2017-03
آدرس های IP 15582991 2017-03
شاخص رقابتی 79.59 2019-12
رتبه رقابتی 14 2019-12
شاخص فساد مالی 77 2019-12
رتبه فساد مالی 12 2019-12
خطوط نفت خام 133 2020-03
آسانی کسب و کار 23 2019-12
فروش ساخت -0.2 2020-01
استخراج معدن -2.31 2019-12
تولید فولاد 1020 2020-02
فروش عمده 1.8 2020-01

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 53.03 2020-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.4 2020-01
خرده فروشی به استثنا اتومبیل -0.1 2020-01
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.4 2020-01
هزینه های مصرف کننده 1187371 2019-12
درآمد قابل تصرف شخص 1309956 2019-12
پس انداز های شخصی 3 2019-12
تسهیلات اعتباری خریدار 636621 2020-02
اعتبار بخش خصوصی 4533892 2020-02
نرخ وام بانکی 3.45 2020-03
قیمت گازوئیل 0.55 2020-03
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 102 2019-12
بدهی خانوار به درآمد 174 2019-12

مسکن سازی گذشته مرجع
جواز ساختمان 9245709 2020-01
خانه های مسکونی نوساز 210 2020-02
شاخص مسکن 104 2020-02
نرخ مالکیت مسکن 66.3 2017-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 14018 2020-04
مرگ و میر کروناویروس 233 2020-04
Coronavirus بهبود یافت 2603 2020-04
تخت بیمارستان 2.5 2018-12
بیمارستان ها 19.67 2017-12
پزشکان پزشکی 2.76 2018-12
پرستاران 10.86 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کانادا - شاخص های اقتصادی.