بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 2018-09
نرخ بیکاری 5.6 2018-11
نرخ تورم 2.4 2018-10
نرخ بهره 1.75 2018-12
موازنه تجاری -1165 2018-10
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 89.6 2017-12

بازارها گذشته مرجع
پول 1.34 2018-12
بازار سهام 14728 امتیاز 2018-12
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.06 % 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 % 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.9 % 2018-06
رشد GDP سالانه 2 % 2018-09
تولید ناخالص داخلی 1653 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2059104 CAD - میلیون 2018-09
تولید ناخالص ملی 2206964 CAD - میلیون 2018-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 441856 CAD - میلیون 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 51316 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 44018 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 35498 CAD - میلیون 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 141262 CAD - میلیون 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 202486 CAD - میلیون 2018-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 150079 CAD - میلیون 2018-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 128434 CAD - میلیون 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1368480 CAD - میلیون 2018-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 88952 CAD - میلیون 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 43000 CAD - میلیون 2018-09
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5.6 % 2018-11
افراد شاغل 18799 هزار 2018-11
افراد بیکار 1125 هزار 2018-11
استخدام تمام وقت 89.9 هزار 2018-11
قسمت مدت زمان اشتغال 4.1 هزار 2018-11
تغییر اشتغال 94.1 هزار 2018-11
نرخ مشارکت نیروی کار 65.4 % 2018-11
نرخ بیکاری جوانان 10.8 % 2018-11
هزینه های کار 106 نقاط شاخص 2018-09
بهره وری 106 نقاط شاخص 2018-09
دستمزد 25.24 CAD / ساعت 2018-09
حداقل دستمزد 14 CAD / ساعت 2018-12
دستمزد در تولید 25.29 CAD / ساعت 2018-09
جمعیت 36.96 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 65 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
تغییر اشتغال ADP -23 هزار 2018-10
نرخ اشتغال 61.7 % 2018-11
پست های خالی شغلی 547300 2018-06
هزینه زندگی خانواده 2580 CAD / ماه 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1930 CAD / ماه 2018-12
آمار اشتغال غیر کشاورزی 16658 هزار 2018-08
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.4 % 2018-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 % 2018-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 134 نقاط شاخص 2018-10
قیمت مصرف کننده اصلی 132 نقاط شاخص 2018-10
اندازه اصل تورم 1.6 % 2018-10
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 109 نقاط شاخص 2018-09
قیمت تولید 119 نقاط شاخص 2018-10
تغییر قیمت تولید کننده 5.3 % 2018-10
قیمت صادرات 112 نقاط شاخص 2018-10
قیمت واردات 119 نقاط شاخص 2018-10
تورم مواد غذایی 2 % 2018-10
CPI مسکن آب و برق 142 نقاط شاخص 2018-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 139 نقاط شاخص 2018-10
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1.75 % 2018-12
نرخ بهره بین بانکی 2.25 % 2018-12
عرضه پول M0 93471 CAD - میلیون 2018-10
عرضه پول M1 993758 CAD - میلیون 2018-10
عرضه پول M2 1642469 CAD - میلیون 2018-10
عرضه پول M3 2381545 CAD - میلیون 2018-10
ترازنامه بانک 5721872 CAD - میلیون 2018-09
ترازنامه بانک مرکزی 115823 CAD - میلیون 2018-10
ذخایر ارزی 82008 USD - میلیون 2018-11
وام به بخش خصوصی 422246 CAD - میلیون 2018-10
نرخ بهره سپرده 0.1 % 2017-12
سرمایه گذاری سهام خارجی 7695 CAD - میلیون 2018-09
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 267 % 2017-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -1165 CAD - میلیون 2018-10
صادرات 49323 CAD - میلیون 2018-10
واردات 50488 CAD - میلیون 2018-10
حساب جاری -10343 CAD - میلیون 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3 % 2017-12
بدهی خارجی 2534415 CAD - میلیارد 2018-06
رابطه مبادله 94.4 نقاط شاخص 2018-10
گردش سرمایه 0 CAD - میلیون 2018-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 9262 CAD - میلیون 2018-09
ذخایر طلا 0 تن 2018-06
تولید نفت خام 4287 BBL/D/1K 2018-08
شاخص تروریسم 2.96 2016-12
ورود توریست 3081305 2018-09
فروش اسلحه 87 USD - میلیون 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 89.6 % 2017-12
بودجه دولت -0.9 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -1356 CAD - میلیون 2018-09
هزینه های دولت 417220 CAD - میلیون 2018-09
درآمدهای دولت 25234 CAD - میلیون 2018-09
هزینه های مالی 24436 CAD - میلیون 2018-09
درخواست پناهندگی 5187 افراد 2018-04
ارزیابی اعتبار 98.74
بدهی های دولت 671 CAD - میلیارد 2018-12
مخارج نظامی 19837 USD - میلیون 2017-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 57.2 نقاط شاخص 2018-11
شاخص PMI تولید 54.9 2018-11
تولید صنعتی 2.76 % 2018-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.14 % 2018-08
تولید صنعتی 3.32 % 2018-08
استفاده از ظرفیت 85.5 % 2018-06
میزان سفارشات جدید 58830069 CAD - تو 2018-09
تغییرات موجودی انبار 6608 CAD - میلیون 2018-09
ورشکستگی 210 بانک اطلاعات شرکتها 2018-09
سود شرکت سهامی 85053 CAD - میلیون 2018-09
ثبت خودرو 177825 واحد 2018-09
شاخص اقتصادی مقدم -0.1 % 2018-09
سرعت اینترنت 16206 KBps 2017-03
آدرس های IP 15582991 IP 2017-03
شاخص رقابتی 79.92 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 12 2018-12
شاخص فساد مالی 82 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 8 2017-12
آسانی کسب و کار 22 2018-12
استخراج معدن 5.46 % 2018-08
تولید فولاد 1160 هزار تن 2018-10
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 57.05 نقاط شاخص 2018-11
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.2 % 2018-09
خرده فروشی به استثنا اتومبیل 0.1 % 2018-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.8 % 2018-09
هزینه های مصرف کننده 1161382 CAD - میلیون 2018-09
درآمد قابل تصرف شخص 1230932 CAD - میلیون 2018-09
پس انداز های شخصی 0.8 % 2018-09
تسهیلات اعتباری خریدار 624427 CAD - میلیون 2018-10
اعتبار بخش خصوصی 4296739 CAD - میلیون 2018-10
نرخ وام بانکی 3.95 % 2018-11
قیمت گازوئیل 0.85 USD / لیتر 2018-11
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 99.4 % of GDP 2018-03
بدهی خانوار به درآمد 171 % 2018-06
مسکن سازی گذشته مرجع
جواز ساختمان 8058463 هزار هزار دلار 2018-10
خانه های مسکونی نوساز 216 هزار واحد 2018-11
شاخص مسکن 103 نقاط شاخص 2018-09
نرخ مالکیت مسکن 66.5 % 2014-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 26.5 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 33 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 5 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 13.81 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.23 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.58 % 2018-12
آب و هوا گذشته مرجع
بارش 32.85 mm 2015-12
درجه حرارت -18.18 celsius 2015-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کانادا - شاخص های اقتصادی.