گذشته قبلی
پول 1.25 1.26
بازار سهام 21358 21293 امتیاز
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.3 -0.8 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4 11.8 در صد
رشد GDP سالانه 5.4 -3.2 در صد
نرخ بیکاری 5.9 6 در صد
نرخ تورم 4.7 4.7 در صد
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 0.7 در صد
نرخ بهره 0.25 0.25 در صد
موازنه تجاری 3130 2260 CAD - میلیون
حساب جاری 1369 1368 CAD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.9 -2.1 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 118 86.8 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -14.9 -1.7 درصد از تولید ناخالص داخلی
اطمینان کسب و کار 45 61.2 امتیاز
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 56.5 57.2 امتیاز
ضریب اطمینان مصرف کننده 51.51 52.28 امتیاز
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 1.6 -0.6 در صد
جواز ساختمان 11192424 10475100 هزار هزار دلار
نرخ مالیات شرکت 26.5 26.5 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 33 33 در صد
گذشته قبلی
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.3 -0.8 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4 11.8 در صد
رشد GDP سالانه 5.4 -3.2 در صد
تولید ناخالص داخلی 1644 1742 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2093927 2066339 CAD - میلیون
تولید ناخالص ملی 2487916 2443296 CAD - میلیون
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 447648 464437 CAD - میلیون
تولید ناخالص داخلی سرانه 42108 44958 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 45857 49007 USD
تولید ناخالص داخلی ماهانه (ماهانه) 0.8 0.2 در صد
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 35929 35122 CAD - میلیون
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 145828 143224 CAD - میلیون
تولید ناخالص داخلی از ساخت 186533 182592 CAD - میلیون
تولید ناخالص داخلی از معادن 164567 160569 CAD - میلیون
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 138267 139280 CAD - میلیون
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1430031 1421004 CAD - میلیون
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 74994 73616 CAD - میلیون
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 41947 41501 CAD - میلیون
گذشته قبلی
نرخ بیکاری 5.9 6 در صد
افراد شاغل 19371 19316 هزار
افراد بیکار 1212 1244 هزار
استخدام تمام وقت 122 79.9 هزار
قسمت مدت زمان اشتغال -67.7 73.8 هزار
تغییر اشتغال 54.7 154 هزار
نرخ مشارکت نیروی کار 65.3 65.3 در صد
نرخ بیکاری جوانان 10.8 10.5 در صد
هزینه های کار 121 117 امتیاز
بهره وری 109 111 امتیاز
دستمزد 27.75 27.49 CAD / ساعت
حداقل دستمزد 14.35 14.25 CAD / ساعت
دستمزد در تولید 27.45 27.43 CAD / ساعت
جمعیت 38.01 37.78 میلیون
سن بازنشستگی زنان 65 65
سن بازنشستگی مردان 65 65
ADP تغییر اشتغال 232 46.2 هزار
درآمد متوسط ساعتی 31.22 31.18 CAD
نرخ اشتغال 61.5 61.4 در صد
پست های خالی شغلی 731905 553480
آمار اشتغال غیر کشاورزی 16614 16289 هزار
رشد دستمزد 2.7 2.6 در صد
گذشته قبلی
نرخ تورم 4.7 4.7 در صد
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 0.7 در صد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 144 144 امتیاز
قیمت مصرف کننده اصلی 142 142 امتیاز
اندازه اصل تورم 3.6 3.8 در صد
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 120 119 امتیاز
قیمت تولید 119 118 امتیاز
تغییر قیمت تولید کننده 18.1 16.7 در صد
قیمت صادرات 136 133 امتیاز
قیمت واردات 135 133 امتیاز
تورم مواد غذایی 4.4 3.8 در صد
قیمت کالاها (سالانه) 36.2 38.5 در صد
میانه CPI 2.8 2.9 در صد
CPI - کوتاه شده - منظور داشتن 3.4 3.3 در صد
تورم قیمت تولید کننده (ماهانه) 0.8 1.6 در صد
CPI مسکن آب و برق 156 155 امتیاز
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 155 155 امتیاز
قیمت عمده فروشی 132 133 امتیاز
گذشته قبلی
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 193 192 دوز در هر 100 نفر
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 73461078 72959024 دوزها
موارد کروناویروس 2657384 2624787 افراد
مرگ و میر کروناویروس 31082 30957 افراد
تخت بیمارستان 2.52 2.55 به ازای هر 1000 نفر
بیمارستان ها 18.86 19.29 به ازای هر - یک - میلیون نفر
پزشکان پزشکی 2.8 2.78 به ازای هر 1000 نفر
پرستاران 10.94 10.87 به ازای هر 1000 نفر
گذشته قبلی
نرخ بهره 0.25 0.25 در صد
نرخ بهره بین بانکی 0.56 0.56 در صد
عرضه پول M0 397019 392467 CAD - میلیون
عرضه پول M1 1582776 1580057 CAD - میلیون
عرضه پول M2 2289771 2286467 CAD - میلیون
عرضه پول M3 3117892 3118552 CAD - میلیون
ترازنامه بانک 993122 1085203 CAD - میلیون
ترازنامه بانک مرکزی 499153 501361 CAD - میلیون
ذخایر ارزی خارجی 106615 103624 USD - میلیون
وام به بخش خصوصی 504120 493131 CAD - میلیون
نرخ بهره سپرده 0.28 0.26 در صد
سرمایه گذاری سهام خارجی 23920 19780 CAD - میلیون
سرمایه گذاری در اوراق بهادار خارجی 5410 17160 CAD - میلیون
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 304 275 در صد
گذشته قبلی
موازنه تجاری 3130 2260 CAD - میلیون
حساب جاری 1369 1368 CAD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.9 -2.1 درصد از تولید ناخالص داخلی
صادرات 58570 56420 CAD - میلیون
واردات 55440 54160 CAD - میلیون
بدهی خارجی 3251324 3074252 CAD - میلیون
رابطه مبادله 101 99.8 امتیاز
گردش سرمایه -3318 -19 CAD - میلیون
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 18182 13881 CAD - میلیون
ذخایر طلا 0 0 تن
تولید نفت خام 4417 4429 BBL/D/1K
صادرات نفت 10468 9754 CAD - میلیون
شاخص تروریسم 3.17 3.59
ورود توریست 649352 671662
فروش اسلحه 200 211 SIPRI - TIV - میلیون
گذشته قبلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 118 86.8 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -14.9 -1.7 درصد از تولید ناخالص داخلی
ارزش بودجه دولت -3680 -11410 CAD - میلیون
هزینه های دولت 445787 446599 CAD - میلیون
درآمدهای دولت 31512 26850 CAD - میلیون
هزینه های مالی 34059 34951 CAD - میلیون
درخواست پناهندگی 1160 1115 افراد
ارزیابی اعتبار 100
بدهی های دولت 1049 721 CAD - میلیارد
مخارج نظامی 22854 22204 USD - میلیون
گذشته قبلی
نرخ مالیات شرکت 26.5 26.5 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 33 33 در صد
نرخ مالیات بر فروش 5 5 در صد
نرخ تامین اجتماعی 14.38 14.09 در صد
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.66 7.37 در صد
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.72 6.72 در صد
گذشته قبلی
اطمینان کسب و کار 45 61.2 امتیاز
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 56.5 57.2 امتیاز
تولید صنعتی 3.89 6.13 در صد
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.2 2.2 در صد
تولید صنعتی -1.3 0.8 در صد
میزان استفاده ازظرفیت تولید 81.4 82 در صد
میزان سفارشات جدید 61126798 59066854 CAD - تو
تغییرات موجودی انبار -8290 8308 CAD - میلیون
ورشکستگی 179 188 بانک اطلاعات شرکتها
سود شرکت سهامی 105545 100719 CAD - میلیون
ثبت خودرو 132678 144276 واحد
سرعت اینترنت 16206 14855 KBps
آدرس های IP 15582991 15135509 IP
کسب و کار شاخص آب و هوا 4.73 3.96 امتیاز
شاخص رقابتی 79.59 79.92 امتیاز
رتبه رقابتی 14 12
شاخص فساد مالی 77 77 امتیاز
رتبه فساد مالی 11 12
خطوط نفت خام 153 156
آسانی کسب و کار 23 22
فروش ساخت 3.1 4.3 در صد
استخراج معدن 15.5 19 در صد
تمایلات کسب و کار کوچک 62.6 62.24 امتیاز
تولید فولاد 1070 1035 هزار تن
فروش عمده 2.7 1.4 در صد
گذشته قبلی
ضریب اطمینان مصرف کننده 51.51 52.28 امتیاز
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 1.6 -0.6 در صد
خرده فروشی به استثنا اتومبیل 1.3 -0.2 در صد
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 5.3 4.8 در صد
هزینه های مصرف کننده 1189996 1141947 CAD - میلیون
درآمد قابل تصرف شخص 1471864 1463752 CAD - میلیون
پس انداز های شخصی 11 14.2 در صد
تسهیلات اعتباری خریدار 700962 802793 CAD - میلیون
نرخ وام بانکی 2.45 2.45 در صد
قیمت گازوئیل 1.13 1.16 USD / لیتر
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 109 109 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی خانوار به درآمد 177 173 در صد
گذشته قبلی
جواز ساختمان 11192424 10475100 هزار هزار دلار
خانه های مسکونی نوساز 301 238 هزار واحد
شاخص مسکن 120 120 امتیاز
تغییرات ماهیانه شاخص قیمت مسکن 0.8 0.9 در صد
شاخص بهای مسکن (سالانه) 11.7 11.5 در صد
نرخ مالکیت مسکن 68.55 66.3 در صد


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کانادا - شاخص های اقتصادی.