بازارها گذشته مرجع
پول 1.32 2020-10
بازار سهام 16274 2020-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.6 2020-10

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -11.5 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -13 2020-06
رشد GDP سالانه -38.7 2020-06
نرخ بیکاری 9 2020-09
نرخ تورم 0.1 2020-08
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 2020-08
نرخ بهره 0.25 2020-09
موازنه تجاری -2446 2020-08
حساب جاری -8626 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.1 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 89.7 2018-12
بودجه دولت -1.5 2019-12
اطمینان کسب و کار 54.3 2020-09
شاخص PMI تولید 56 2020-09
ضریب اطمینان مصرف کننده 42.08 2020-10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.6 2020-07
جواز ساختمان 8073309 2020-08
نرخ مالیات شرکت 26.5 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 33 2020-12
موارد کروناویروس 196321 2020-10
مرگ و میر کروناویروس 9746 2020-10
Coronavirus بهبود یافت 163644 2020-10
تخت بیمارستان 2.5 2018-12
بیمارستان ها 19.67 2017-12
پزشکان پزشکی 2.76 2018-12
پرستاران 10.86 2017-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -11.5 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -13 2020-06
رشد GDP سالانه -38.7 2020-06
تولید ناخالص داخلی 1736 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1820369 2020-06
تولید ناخالص ملی 1972932 2020-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 376060 2020-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 51589 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 49031 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 42418 2020-07
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 140552 2020-07
تولید ناخالص داخلی از ساخت 187217 2020-07
تولید ناخالص داخلی از معادن 123645 2020-07
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 132968 2020-07
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1330029 2020-07
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 69153 2020-07
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 44920 2020-07

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 9 2020-09
افراد شاغل 18470 2020-09
افراد بیکار 1833 2020-09
استخدام تمام وقت 334 2020-09
قسمت مدت زمان اشتغال 44.2 2020-09
تغییر اشتغال 378 2020-09
نرخ مشارکت نیروی کار 65 2020-09
نرخ بیکاری جوانان 18.9 2020-09
هزینه های کار 116 2020-06
بهره وری 122 2020-06
دستمزد 26.85 2020-07
حداقل دستمزد 14 2020-06
دستمزد در تولید 26.82 2020-07
جمعیت 37.78 2019-12
سن بازنشستگی زنان 65 2019-12
سن بازنشستگی مردان 65 2019-12
تغییر اشتغال ADP -241 2020-09
درآمد متوسط ساعتی 30.5 2020-09
نرخ اشتغال 59.1 2020-09
پست های خالی شغلی 562910 2019-09
آمار اشتغال غیر کشاورزی 14368 2020-06
رشد دستمزد 8.7 2020-07

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.1 2020-08
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 2020-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 137 2020-08
قیمت مصرف کننده اصلی 136 2020-08
اندازه اصل تورم 0.8 2020-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 109 2020-06
قیمت تولید 115 2020-08
تغییر قیمت تولید کننده -2.3 2020-08
قیمت صادرات 110 2020-08
قیمت واردات 121 2020-08
تورم مواد غذایی 1.8 2020-08
CPI مسکن آب و برق 147 2020-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 142 2020-08
قیمت عمده فروشی 96.4 2020-08

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.25 2020-09
نرخ بهره بین بانکی 0.5 2020-10
عرضه پول M0 401691 2020-08
عرضه پول M1 1331801 2020-08
عرضه پول M2 2061892 2020-08
عرضه پول M3 2944908 2020-08
ترازنامه بانک 7088792 2020-07
ترازنامه بانک مرکزی 532945 2020-09
ذخایر ارزی 90157 2020-09
وام به بخش خصوصی 496485 2020-08
نرخ بهره سپرده 0.06 2020-10
سرمایه گذاری سهام خارجی 15510 2020-08
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 263 2019-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -2446 2020-08
حساب جاری -8626 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.1 2019-12
صادرات 44929 2020-08
واردات 47375 2020-08
بدهی خارجی 2884367 2020-06
رابطه مبادله 90.6 2020-08
گردش سرمایه 0 2020-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 11823 2020-06
ذخایر طلا 0 2020-03
تولید نفت خام 3655 2020-06
صادرات نفت 4649 2020-08
شاخص تروریسم 3.59 2018-12
ورود توریست 141772 2020-07
فروش اسلحه 188 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 89.7 2018-12
بودجه دولت -1.5 2019-12
ارزش بودجه دولت -28228 2020-07
هزینه های دولت 416091 2020-06
درآمدهای دولت 21585 2020-07
هزینه های مالی 47848 2020-07
درخواست پناهندگی 5187 2018-04
ارزیابی اعتبار 100 2020-10
بدهی های دولت 685 2019-12
مخارج نظامی 21352 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 26.5 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 33 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 5 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 14.09 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.37 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.72 2019-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 54.3 2020-09
شاخص PMI تولید 56 2020-09
تولید صنعتی -12.76 2020-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) 7.45 2020-06
تولید صنعتی -12.54 2020-06
استفاده از ظرفیت 70.3 2020-06
میزان سفارشات جدید 50875770 2020-08
تغییرات موجودی انبار -37851 2020-06
ورشکستگی 138 2020-08
سود شرکت سهامی 104877 2019-12
ثبت خودرو 171584 2020-08
شاخص اقتصادی مقدم 3 2020-07
سرعت اینترنت 16206 2017-03
آدرس های IP 15582991 2017-03
شاخص رقابتی 79.59 2019-12
رتبه رقابتی 14 2019-12
شاخص فساد مالی 77 2019-12
رتبه فساد مالی 12 2019-12
خطوط نفت خام 53 2020-08
آسانی کسب و کار 23 2019-12
فروش ساخت -2 2020-08
استخراج معدن -23.2 2020-06
تولید فولاد 825 2020-08
فروش عمده 0.3 2020-08

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 42.08 2020-10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.6 2020-07
خرده فروشی به استثنا اتومبیل -0.4 2020-07
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.7 2020-07
هزینه های مصرف کننده 998375 2020-06
درآمد قابل تصرف شخص 1474308 2020-06
پس انداز های شخصی 28.2 2020-06
تسهیلات اعتباری خریدار 622751 2020-08
اعتبار بخش خصوصی 4618784 2020-08
نرخ وام بانکی 2.45 2020-10
قیمت گازوئیل 0.79 2020-09
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 106 2020-06
بدهی خانوار به درآمد 167 2020-06

مسکن سازی گذشته مرجع
جواز ساختمان 8073309 2020-08
خانه های مسکونی نوساز 209 2020-09
شاخص مسکن 105 2020-08
نرخ مالکیت مسکن 66.3 2017-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 196321 2020-10
مرگ و میر کروناویروس 9746 2020-10
Coronavirus بهبود یافت 163644 2020-10
تخت بیمارستان 2.5 2018-12
بیمارستان ها 19.67 2017-12
پزشکان پزشکی 2.76 2018-12
پرستاران 10.86 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کانادا - شاخص های اقتصادی.