بازارها گذشته مرجع
پول 1.32 2019-10
بازار سهام 16459 2019-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.57 2019-10
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.9 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.6 2019-06
رشد GDP سالانه 3.7 2019-06
نرخ بیکاری 5.5 2019-09
نرخ تورم 1.9 2019-08
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 2019-08
نرخ بهره 1.75 2019-09
موازنه تجاری -955 2019-08
حساب جاری -6380 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.6 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 89.7 2018-12
بودجه دولت -0.7 2018-12
اطمینان کسب و کار 48.7 2019-09
شاخص PMI تولید 51 2019-09
ضریب اطمینان مصرف کننده 53 2019-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.4 2019-07
جواز ساختمان 8964826 2019-08
نرخ مالیات شرکت 26.5 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 33 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.9 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.6 2019-06
رشد GDP سالانه 3.7 2019-06
تولید ناخالص داخلی 1709 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2085470 2019-06
تولید ناخالص ملی 2272620 2019-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 426101 2019-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 51358 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 44051 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 42265 2019-07
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 137465 2019-07
تولید ناخالص داخلی از ساخت 202491 2019-07
تولید ناخالص داخلی از معادن 148819 2019-07
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 132427 2019-07
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1394150 2019-07
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 88815 2019-07
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 43436 2019-07
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5.5 2019-09
افراد شاغل 19165 2019-09
افراد بیکار 1113 2019-09
استخدام تمام وقت 70 2019-09
قسمت مدت زمان اشتغال -16.3 2019-09
تغییر اشتغال 53.7 2019-09
نرخ مشارکت نیروی کار 65.7 2019-09
نرخ بیکاری جوانان 11.9 2019-09
هزینه های کار 109 2019-06
بهره وری 106 2019-06
دستمزد 25.54 2019-07
حداقل دستمزد 14 2019-12
دستمزد در تولید 26.05 2019-07
جمعیت 37.31 2018-12
سن بازنشستگی زنان 65 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
تغییر اشتغال ADP 49.3 2019-08
درآمد متوسط ساعتی 28.93 2019-09
نرخ اشتغال 62.1 2019-09
پست های خالی شغلی 581595 2019-06
هزینه زندگی خانواده 2580 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1930 2018-12
آمار اشتغال غیر کشاورزی 17015 2019-07
رشد دستمزد 2.7 2019-07
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.9 2019-08
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 2019-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 137 2019-08
قیمت مصرف کننده اصلی 134 2019-08
اندازه اصل تورم 1.9 2019-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 110 2019-06
قیمت تولید 118 2019-08
تغییر قیمت تولید کننده -1 2019-08
قیمت صادرات 111 2019-08
قیمت واردات 120 2019-08
تورم مواد غذایی 3.6 2019-08
CPI مسکن آب و برق 145 2019-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 143 2019-08
قیمت عمده فروشی 104 2019-08
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1.75 2019-09
نرخ بهره بین بانکی 1.98 2019-10
عرضه پول M0 96129 2019-08
عرضه پول M1 1051590 2019-08
عرضه پول M2 1754608 2019-08
عرضه پول M3 2555147 2019-08
ترازنامه بانک 6073558 2019-07
ترازنامه بانک مرکزی 120053 2019-08
ذخایر ارزی 85238 2019-09
وام به بخش خصوصی 469481 2019-08
نرخ بهره سپرده 1.83 2019-10
سرمایه گذاری سهام خارجی -1171 2019-07
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 266 2018-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -955 2019-08
حساب جاری -6380 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.6 2018-12
صادرات 50582 2019-08
واردات 51537 2019-08
بدهی خارجی 2736179 2019-06
رابطه مبادله 92 2019-08
گردش سرمایه 0 2019-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 21668 2019-06
ذخایر طلا 0 2019-06
تولید نفت خام 4265 2019-06
شاخص تروریسم 3.53 2017-12
ورود توریست 4712926 2019-07
فروش اسلحه 84 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 89.7 2018-12
بودجه دولت -0.7 2018-12
ارزش بودجه دولت -1470 2019-07
هزینه های دولت 424534 2019-06
درآمدهای دولت 27845 2019-07
هزینه های مالی 27055 2019-07
درخواست پناهندگی 5187 2018-04
ارزیابی اعتبار 98.74
بدهی های دولت 671 2018-12
مخارج نظامی 21352 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 26.5 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 33 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 5 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 14.09 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.37 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.72 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 48.7 2019-09
شاخص PMI تولید 51 2019-09
تولید صنعتی -1.12 2019-07
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.84 2019-07
تولید صنعتی -1.15 2019-07
استفاده از ظرفیت 83.3 2019-06
میزان سفارشات جدید 55797950 2019-07
تغییرات موجودی انبار 14022 2019-06
ورشکستگی 177 2019-08
سود شرکت سهامی 90428 2019-06
ثبت خودرو 186107 2019-08
شاخص اقتصادی مقدم 0 2019-07
سرعت اینترنت 16206 2017-03
آدرس های IP 15582991 2017-03
شاخص رقابتی 79.59 2019-12
رتبه رقابتی 14 2019-12
شاخص فساد مالی 81 2018-12
رتبه فساد مالی 9 2018-12
خطوط نفت خام 132 2019-09
آسانی کسب و کار 22 2018-12
فروش ساخت -1.3 2019-07
استخراج معدن -4.36 2019-07
تولید فولاد 1060 2019-08
فروش عمده 1.7 2019-07
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 53 2019-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.4 2019-07
خرده فروشی به استثنا اتومبیل -0.1 2019-07
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.2 2019-07
هزینه های مصرف کننده 1177341 2019-06
درآمد قابل تصرف شخص 1271464 2019-06
پس انداز های شخصی 1.7 2019-06
تسهیلات اعتباری خریدار 637142 2019-08
اعتبار بخش خصوصی 4463906 2019-08
نرخ وام بانکی 3.95 2019-10
قیمت گازوئیل 0.92 2019-09
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 101 2019-06
بدهی خانوار به درآمد 174 2019-06
مسکن سازی گذشته مرجع
جواز ساختمان 8964826 2019-08
خانه های مسکونی نوساز 221 2019-09
شاخص مسکن 103 2019-08
نرخ مالکیت مسکن 66.3 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کانادا - شاخص های اقتصادی.