کانادا - شاخص های اقتصادی

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.7 2018-06
نرخ بیکاری 5.9 2018-09
نرخ تورم 2.8 2018-08
نرخ بهره 1.5 2018-09
موازنه تجاری 526 2018-08
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 89.6 2017-12

بازارها گذشته مرجع
پول 1.31 2018-10
بازار سهام 15404 امتیاز 2018-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.5 % 2018-10
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.7 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.9 % 2018-06
رشد GDP سالانه 2.9 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 1653 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1891153 CAD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص ملی 2195332 CAD - میلیون 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 412095 CAD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 51316 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 44018 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 27850 CAD - میلیون 2018-07
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 127079 CAD - میلیون 2018-07
تولید ناخالص داخلی از ساخت 186382 CAD - میلیون 2018-07
تولید ناخالص داخلی از معادن 157696 CAD - میلیون 2018-07
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 110842 CAD - میلیون 2018-07
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1250550 CAD - میلیون 2018-07
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 81412 CAD - میلیون 2018-07
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 40200 CAD - میلیون 2018-07
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5.9 % 2018-09
افراد شاغل 18694 هزار 2018-09
افراد بیکار 1171 هزار 2018-09
استخدام تمام وقت -16.9 هزار 2018-09
قسمت مدت زمان اشتغال 80.2 هزار 2018-09
تغییر اشتغال 63.3 هزار 2018-09
نرخ مشارکت نیروی کار 65.4 % 2018-09
نرخ بیکاری جوانان 11 % 2018-09
هزینه های کار 117 نقاط شاخص 2018-06
بهره وری 110 نقاط شاخص 2018-06
دستمزد 24.83 CAD / ساعت 2018-07
حداقل دستمزد 14 CAD / ساعت 2018-12
دستمزد در تولید 24.9 CAD / ساعت 2018-07
جمعیت 36.96 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 65 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
تغییر اشتغال ADP 28.8 هزار 2018-09
نرخ اشتغال 61.5 % 2018-09
پست های خالی شغلی 547300 2018-06
هزینه زندگی خانواده 2690 CAD / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 1970 CAD / ماه 2017-12
آمار اشتغال غیر کشاورزی 16632 هزار 2018-06
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.8 % 2018-08
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 % 2018-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 134 نقاط شاخص 2018-08
قیمت مصرف کننده اصلی 132 نقاط شاخص 2018-08
اندازه اصل تورم 1.7 % 2018-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 118 نقاط شاخص 2018-06
قیمت تولید 119 نقاط شاخص 2018-08
تغییر قیمت تولید کننده 5.8 % 2018-08
قیمت صادرات 127 نقاط شاخص 2018-08
قیمت واردات 137 نقاط شاخص 2018-08
تورم مواد غذایی 1.6 % 2018-08
CPI مسکن آب و برق 141 نقاط شاخص 2018-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 141 نقاط شاخص 2018-08
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1.5 % 2018-09
نرخ بهره بین بانکی 2.12 % 2018-10
عرضه پول M0 92954 CAD - میلیون 2018-08
عرضه پول M1 987004 CAD - میلیون 2018-08
عرضه پول M2 1622646 CAD - میلیون 2018-08
عرضه پول M3 2352721 CAD - میلیون 2018-08
ترازنامه بانک 5552930 CAD - میلیون 2018-07
ترازنامه بانک مرکزی 115921 CAD - میلیون 2018-08
ذخایر ارزی 80683 USD - میلیون 2018-09
وام به بخش خصوصی 409985 CAD - میلیون 2018-08
نرخ بهره سپرده 0.1 % 2017-12
سرمایه گذاری سهام خارجی 2817 CAD - میلیون 2018-08
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 267 % 2017-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 526 CAD - میلیون 2018-08
صادرات 50549 CAD - میلیون 2018-08
واردات 50023 CAD - میلیون 2018-08
حساب جاری -15880 CAD - میلیون 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3 % 2017-12
بدهی خارجی 632 CAD - میلیارد 2017-12
رابطه مبادله 93.1 نقاط شاخص 2018-08
گردش سرمایه 0 CAD - میلیون 2018-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 11674 CAD - میلیون 2018-06
ذخایر طلا 0 تن 2018-06
تولید نفت خام 4123 BBL/D/1K 2018-06
شاخص تروریسم 2.96 2016-12
ورود توریست 4496465 2018-07
فروش اسلحه 87 USD - میلیون 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 89.6 % 2017-12
بودجه دولت -0.9 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 140 CAD - میلیون 2018-07
هزینه های دولت 366209 CAD - میلیون 2018-06
درآمدهای دولت 27112 CAD - میلیون 2018-07
هزینه های مالی 24878 CAD - میلیون 2018-07
درخواست پناهندگی 5187 افراد 2018-04
ارزیابی اعتبار 98.74
مخارج نظامی 19837 USD - میلیون 2017-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 50.4 نقاط شاخص 2018-09
شاخص PMI تولید 54.8 2018-09
تولید صنعتی 3.04 % 2018-07
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.65 % 2018-07
تولید صنعتی 2.82 % 2018-07
استفاده از ظرفیت 85.5 % 2018-06
میزان سفارشات جدید 58632960 CAD - تو 2018-07
تغییرات موجودی انبار 14112 CAD - میلیون 2018-06
ورشکستگی 190 بانک اطلاعات شرکتها 2018-07
سود شرکت سهامی 76692 CAD - میلیون 2018-06
ثبت خودرو 185214 واحد 2018-08
شاخص اقتصادی مقدم 0.2 % 2018-07
سرعت اینترنت 16206 KBps 2017-03
آدرس های IP 15582991 IP 2017-03
شاخص رقابتی 79.92 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 12 2018-12
شاخص فساد مالی 82 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 8 2017-12
آسانی کسب و کار 18 2017-12
استخراج معدن 4.47 % 2018-07
تولید فولاد 1020 هزار تن 2018-08
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 55.25 نقاط شاخص 2018-10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.3 % 2018-07
خرده فروشی به استثنا اتومبیل 0.9 % 2018-07
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.7 % 2018-07
هزینه های مصرف کننده 1083677 CAD - میلیون 2018-06
درآمد قابل تصرف شخص 1248172 CAD - میلیون 2018-06
پس انداز های شخصی 3.4 % 2018-06
تسهیلات اعتباری خریدار 618362 CAD - میلیون 2018-08
اعتبار بخش خصوصی 4299899 CAD - میلیون 2018-08
نرخ وام بانکی 3.7 % 2018-10
قیمت گازوئیل 1.01 USD / لیتر 2018-09
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 99.4 % of GDP 2018-03
بدهی خانوار به درآمد 171 % 2018-06
مسکن سازی گذشته مرجع
جواز ساختمان 8148439 هزار هزار دلار 2018-08
خانه های مسکونی نوساز 189 هزار واحد 2018-09
شاخص مسکن 103 نقاط شاخص 2018-08
نرخ مالکیت مسکن 66.5 % 2014-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 26.5 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 33 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 5 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 13.81 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.23 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.58 % 2018-12
آب و هوا گذشته مرجع
بارش 32.85 mm 2015-12
درجه حرارت -18.18 celsius 2015-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کانادا - شاخص های اقتصادی.