26/05/2020 واقعی قبلی
09:00 PM
CA
سخنرانی Gov Poloz بانک کانادا (BoC)
09:00 PM
CA
بانک مرکزی کانادا، - ویلکینز - سخنرانی - گفتار
27/05/2020 واقعی قبلی
12:30 PM
CA
تغییرات ماهیانه مجوز ساخت APR -17.1% -13.4% ®
28/05/2020 واقعی قبلی
12:30 PM
CA
حساب جاری Q1 C$-11.1B C$-9.3B ®
12:30 PM
CA
Average Weekly Earnings YoY MAR 3.7% 3.7%
29/05/2020 واقعی قبلی
12:30 PM
CA
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی Q1 -2.1% 0.1%
12:30 PM
CA
تولید ناخالص داخلی نرخ رشد سالانه Q1 -8.2% 0.6% ®
12:30 PM
CA
تغییرات ماهیانه تولید ناخالص داخلی MAR -7.2% 0.1% ®
12:30 PM
CA
تغییرات ماهیانه PPI APR -2.3% -0.9%
12:30 PM
CA
PPI (سالانه) APR -6% -2.4%
12:30 PM
CA
Raw Materials Prices YoY APR -36.7% -22.7%
12:30 PM
CA
Raw Materials Prices MoM APR -13.4% -15.6%
12:30 PM
CA
تولید ناخالص داخلی قیمت QoQ Q1 0.5% 0.8% ®
03:00 PM
CA
موازنه بودجه MAR C$-14.79B C$3.58B
01/06/2020 واقعی قبلی
01:30 PM
CA
پی ام آی توليد Markit MAY 33
03/06/2020 واقعی قبلی
12:30 PM
CA
تغییرات دوره ای بهره وری کار Q1 -0.1%
02:00 PM
CA
اعلام نرخ بهره بان‍ک کانادا (BoC) 0.25%
04/06/2020 واقعی قبلی
12:30 PM
CA
موازنه تجاری APR C$-1.41B
12:30 PM
CA
صادرات APR C$46.26B
12:30 PM
CA
واردات APR C$47.67B
05/06/2020 واقعی قبلی
12:30 PM
CA
تغییر اشتغال MAY -1993.8K
12:30 PM
CA
تغییر اشتغال تمام وقت MAY -1472K
12:30 PM
CA
نرخ مشارکت MAY 59.8%
12:30 PM
CA
زمان قسمت استخدام تغییرات MAY -521.9K
12:30 PM
CA
نرخ بیکاری MAY 13%
12:30 PM
CA
Average Hourly Wages YoY MAY 10.5%
02:00 PM
CA
پی ام آی Ivey - فصلی MAY 22.8
10/06/2020 واقعی قبلی
12:15 PM
CA
خانه های مسکونی نوساز MAY 171K
12/06/2020 واقعی قبلی
12:30 PM
CA
استفاده از ظرفیت Q1 81.2%
15/06/2020 واقعی قبلی
12:30 PM
CA
فروش خودرو موتور جدید MAR 126K
12:30 PM
CA
فروش خودرو موتور جدید APR
16/06/2020 واقعی قبلی
12:30 PM
CA
خرید اوراق بهادار خارجی توسط کانادایی ها APR
12:30 PM
CA
خرید اوراق بهادار خارجی APR
17/06/2020 واقعی قبلی
12:30 PM
CA
نرخ تورم (سالانه) MAY -0.2%
12:30 PM
CA
نرخ تورم (ماهانه) MAY -0.7%
12:30 PM
CA
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم MAY 1.2%
18/06/2020 واقعی قبلی
12:30 PM
CA
تغییر اشتغال ADP MAY -226.7K
12:30 PM
CA
تغییرات ماهیانه فروش توليدی APR -9.2%
12:30 PM
CA
تغییرات ماهیانه فروش عمده APR -2.2%
19/06/2020 واقعی قبلی
12:30 PM
CA
تغییرات ماهیانه خرده فروشی APR -10%
12:30 PM
CA
تغییرات سالیانه خرده فروشی APR -8.4%
12:30 PM
CA
تغییرات ماهیانه خرده فروشی به استثنا اتومبیل APR -0.4%
23/06/2020 واقعی قبلی
12:30 PM
CA
تغییرات ماهیانه شاخص قیمت مسکن نو MAY
12:30 PM
CA
تغییرات سالیانه شاخص قیمت مسکن نو MAY


کانادا - تقویم - شاخص های اقتصادی

کانادا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.