22/05/2019 واقعی قبلی
12:30 PM
CA
تغییرات ماهیانه خرده فروشی MAR 0.8%
12:30 PM
CA
تغییرات سالیانه خرده فروشی MAR 1.8%
12:30 PM
CA
تغییرات ماهیانه خرده فروشی به استثنا اتومبیل MAR 0.6%
23/05/2019 واقعی قبلی
12:30 PM
CA
تغییرات ماهیانه فروش عمده MAR 0.3%
29/05/2019 واقعی قبلی
02:00 PM
CA
اعلام نرخ بهره بان‍ک کانادا (BoC) 1.75%
30/05/2019 واقعی قبلی
12:30 PM
CA
حساب جاری Q1 C$-15.5B
12:30 PM
CA
Average Weekly Earnings YoY MAR 1.1%
31/05/2019 واقعی قبلی
12:30 PM
CA
Raw Materials Prices YoY APR -1.5%
12:30 PM
CA
Raw Materials Prices MoM APR 2.8%
12:30 PM
CA
تولید ناخالص داخلی قیمت QoQ Q1 -0.8%
12:30 PM
CA
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی Q1 0.1%
12:30 PM
CA
تولید ناخالص داخلی نرخ رشد سالانه Q1 0.4%
12:30 PM
CA
تغییرات ماهیانه تولید ناخالص داخلی MAR -0.1%
12:30 PM
CA
تغییرات ماهیانه PPI APR 1.3%
12:30 PM
CA
PPI (سالانه) APR 1.2%
03:00 PM
CA
موازنه بودجه MAR C$4.3B
CA
Alberta General Election
03/06/2019 واقعی قبلی
01:30 PM
CA
پی ام آی توليد RBC MAY 49.7
05/06/2019 واقعی قبلی
12:30 PM
CA
تغییرات دوره ای بهره وری کار Q1 -0.4%
06/06/2019 واقعی قبلی
12:30 PM
CA
موازنه تجاری APR C$-3.21B
12:30 PM
CA
صادرات APR C$49.05B
12:30 PM
CA
واردات APR C$52.26B
02:00 PM
CA
پی ام آی Ivey - فصلی MAY 55.9
07/06/2019 واقعی قبلی
12:30 PM
CA
Average Hourly Wages YoY MAY 2.6%
12:30 PM
CA
استفاده از ظرفیت Q1 81.7%
12:30 PM
CA
تغییر اشتغال MAY 106.5K
12:30 PM
CA
تغییر اشتغال تمام وقت MAY 73K
12:30 PM
CA
نرخ مشارکت MAY 65.9%
12:30 PM
CA
زمان قسمت استخدام تغییرات MAY 33.6K
12:30 PM
CA
نرخ بیکاری MAY 5.7%
10/06/2019 واقعی قبلی
12:15 PM
CA
خانه های مسکونی نوساز MAY 235.5K
12:30 PM
CA
تغییرات ماهیانه مجوز ساخت APR 2.1%
13/06/2019 واقعی قبلی
12:30 PM
CA
تغییرات سالیانه شاخص قیمت مسکن نو APR 0.1%
12:30 PM
CA
تغییرات ماهیانه شاخص قیمت مسکن نو APR 0%
14/06/2019 واقعی قبلی
12:30 PM
CA
فروش خودرو موتور جدید APR 187K


کانادا - تقویم - شاخص های اقتصادی

کانادا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.