Canada Retirement Age - Women
width
height
Forecast Data Chart

کانادا کار گذشته قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ بیکاری 5.50 5.70 13.10 2.90 در صد [+]
افراد شاغل 19165.20 19111.50 19165.20 9636.70 هزار [+]
افراد بیکار 1113.20 1160.10 1748.90 691.50 هزار [+]
قسمت مدت زمان اشتغال -16.30 57.20 136.30 -124.40 هزار [+]
استخدام تمام وقت 70.00 23.80 148.40 -145.10 هزار [+]
تغییر اشتغال 53.70 81.10 106.50 -124.80 هزار [+]
نرخ مشارکت نیروی کار 65.70 65.80 67.70 61.40 در صد [+]
نرخ بیکاری جوانان 11.90 11.50 20.70 10.00 در صد [+]
بهره وری 106.30 106.09 106.56 67.27 نقاط شاخص [+]
هزینه های کار 108.85 108.10 108.85 43.75 نقاط شاخص [+]
دستمزد 25.54 25.67 25.75 13.73 CAD / ساعت [+]
دستمزد در تولید 26.05 25.84 26.37 14.96 CAD / ساعت [+]
حداقل دستمزد 14.00 14.00 14.00 1.00 CAD / ساعت [+]
جمعیت 37.31 36.96 37.31 17.91 میلیون [+]
سن بازنشستگی زنان 65.00 65.00 65.00 65.00 [+]
سن بازنشستگی مردان 65.00 65.00 65.00 65.00 [+]
رشد دستمزد 2.70 2.10 5.50 -0.40 در صد [+]
آمار اشتغال غیر کشاورزی 17015.20 16925.70 17015.20 10863.80 هزار [+]
پست های خالی شغلی 581595.00 506140.00 581595.00 330215.00 [+]
هزینه زندگی خانواده 2580.00 2640.00 2640.00 2440.00 CAD / ماه [+]
هزینه زندگی انفرادی 1930.00 1960.00 1960.00 1790.00 CAD / ماه [+]
تغییر اشتغال ADP 49.30 30.20 74.00 -21.20 هزار [+]
درآمد متوسط ساعتی 28.93 28.81 28.99 15.88 CAD [+]
نرخ اشتغال 62.10 62.00 63.70 56.00 در صد [+]
[+]


ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - کانادا - سن بازنشستگی زنان.