21/05/2018 واقعی قبلی توافق
05:00 AM
EE
تغییرات ماهیانه PPI APR -0.5% 0.2%
05:00 AM
EE
PPI (سالانه) APR 2.1% 2.9%
08:00 AM
PL
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی APR 9.3% 1.8%
08:00 AM
PL
PPI (سالانه) APR 1.1% 0.5% ®
08:15 AM
GR
حساب جاری MAR €-0.956B €-1.294B
08:30 AM
SI
PPI (سالانه) APR 2% 2.2%
09:00 AM
SI
نرخ بیکاری MAR 8.6% 9.1%
10:20 AM
PT
حساب جاری MAR €301.3M €-182.2M ®
10:50 AM
SK
حساب جاری MAR €95.9M €-193.6M ®
12:30 PM
US
شاخص فعالیتهای ملی بانک فدرال شیکاگو APR 0.34 0.32 ®
02:15 PM
RU
تغییرات ماهیانه PPI APR 1.2% -0.9%
02:15 PM
RU
PPI (سالانه) APR 7.5% 4.8%
02:30 PM
TR
بدهی دولت مرکزی APR TRY921.1B TRY913.1B
03:30 PM
US
مزایده Bill سه ماهه 1.895% 1.890%
03:30 PM
US
مزایده Bill شش ماهه 2.080% 2.035%
04:15 PM
US
Fed Bostic Speech
06:15 PM
US
سخنرانی Harker رئیس فدرال‌رزرو ایالت فیلادلفیا
06:30 PM
BR
اطمینان کسب و کار MAY 55.5 56.7
09:30 PM
US
سخنرانی Kashkari رئیس فدرال‌رزرو ایالت مینا پلیس
22/05/2018 واقعی قبلی توافق
07:30 AM
SE
نرخ بیکاری APR 6.8% 6.5%
08:00 AM
LT
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی APR 3% 11.7% ®
08:00 AM
LT
تولیدات صنعتی (ماهانه) APR -7.8% 2%
08:00 AM
ES
موازنه تجاری MAR €-0.83B €-2.17B
08:15 AM
GB
سخنرانی Gov Carney بانک انگلیس (BoE)
08:15 AM
GB
BoE Ramsden Speech
08:15 AM
GB
BoE Saunders Speech
08:15 AM
GB
BoE Vlieghe Speech
08:30 AM
GB
استقراض خالص بخش دولتی APR £-6.23B £0.81B ®
08:40 AM
ES
مزایده Letras سه ماهه -0.502% -0.598%
09:00 AM
GB
BoE Inflation Report Hearings
10:00 AM
IE
قیمت عمده فروشی (ماهانه) APR -0.8% -1.5%
10:00 AM
IE
قیمت عمده فروشی (سالانه) APR -4% -2.9%
10:00 AM
LV
نرخ بیکاری Q1 8.2% 8.1%
10:00 AM
LU
نرخ بیکاری APR 5.6% 5.7%
10:00 AM
GB
سفارشات روند صنعتی موسسه CBI MAY -3 4
11:00 AM
DE
گزارش ماهیانه Bundesbank
12:00 PM
HU
نرخ بهره سپرده MAY -0.15%
12:00 PM
HU
تصمیم نرخ بهره 0.9%
12:30 PM
CA
تغییرات ماهیانه فروش عمده MAR -0.8%
12:55 PM
US
تغییرات سالیانه Redbook 19/MAY 4.9%
12:55 PM
US
تغییرات ماهیانه Redbook 19/MAY 0.8%
01:00 PM
FR
مزایده BTF سه ماهه -0.565%
01:00 PM
FR
مزایده BTF دوازده ماهه -0.557%
01:00 PM
FR
مزایده BTF شش ماهه -0.564%
01:00 PM
MX
تغییرات ماهیانه خرده فروشی MAR 1.6%
01:00 PM
MX
تغییرات سالیانه خرده فروشی MAR 1.2%
01:00 PM
RU
تغییرات سالیانه خرده فروشی APR 2%
01:00 PM
RU
نرخ بیکاری APR 5%
01:00 PM
RU
رشد دستمزد واقعی (سالانه) APR 6.5%
02:00 PM
US
شاخص توليد Richmond Fed MAY -3
03:30 PM
US
مزایده Bill چهار هفته ای 1.655%
03:30 PM
US
مزایده ۵۲Bill هفته ای 2.200%
05:00 PM
US
مزایده Note دو ساله 2.498%
08:00 PM
AR
تصمیم نرخ بهره 40%
08:30 PM
US
تغییرات سهام نفت خام API 18/MAY 4.854M
23/05/2018 واقعی قبلی توافق
12:30 AM
JP
پی ام آی توليد Nikkei آنی MAY 53.3
01:30 AM
AU
تغییرات دوره ای ساختمان های ساخته شده Q1 -19.4%
04:30 AM
JP
تغییرات ماهیانه شاخص فعالیت تمام صنایع MAR 0.4%
04:30 AM
NL
ضریب اطمینان مصرف کننده MAY 25
04:30 AM
NL
مصرف خانگی (سالانه) MAR 2.6%
05:30 AM
FR
نرخ بیکاری Q1 8.9%
06:00 AM
DK
ضریب اطمینان مصرف کننده MAY 7.1
06:00 AM
FI
نرخ بیکاری APR 8.8%
07:00 AM
FR
پی ام آی مرکب Markit آنی MAY 56.9
07:00 AM
FR
پی ام آی توليد Markit آنی MAY 53.8
07:00 AM
FR
پی ام آی خدمات Markit آنی MAY 57.4
07:00 AM
HU
تغییرات سالیانه دستمزد ناخالص MAR 11.9%
07:00 AM
TR
ضریب اطمینان مصرف کننده MAY 71.9
07:30 AM
DE
پی ام آی مرکب Markit آنی MAY 54.6
07:30 AM
DE
پی ام آی توليد Markit آنی MAY 58.1
07:30 AM
DE
پی ام آی خدمات Markit آنی MAY 53
08:00 AM
AU
RBA Gov Lowe Speech
08:00 AM
EA
پی ام آی مرکب Markit آنی MAY 55.1
08:00 AM
EA
پی ام آی توليد Markit آنی MAY 56.2
08:00 AM
EA
پی ام آی خدمات Markit آنی MAY 54.7
08:00 AM
PL
تغییرات سالیانه خرده فروشی APR 9.2%
08:00 AM
SA
نرخ تورم (سالانه) APR 2.8%
08:00 AM
ZA
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم APR 4.1%
08:00 AM
ZA
نرخ تورم (سالانه) APR 3.8%
08:00 AM
ZA
نرخ تورم (ماهانه) APR 0.4%
08:30 AM
ID
تغییرات سالیانه رشد وام APR 8.54%
08:30 AM
SI
ضریب اطمینان مصرف کننده MAY 1
08:30 AM
SE
Financial Stability Report 2018
08:30 AM
GB
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم APR 2.3%
08:30 AM
GB
PPI Core Output YoY APR 2.2%
08:30 AM
GB
PPI Core Output MoM APR 0.1%
08:30 AM
GB
تغییرات سالیانه ورودی PPI APR 4.2%
08:30 AM
GB
تغییرات ماهیانه ورودی PPI APR -0.1%
08:30 AM
GB
تغییرات سالیانه شاخص قیمت خرده فروشی APR 3.3%
08:30 AM
GB
تغییرات ماهیانه شاخص قیمت خرده فروشی APR 0.1%
08:30 AM
GB
نرخ تورم (سالانه) APR 2.5%
08:30 AM
GB
نرخ تورم (ماهانه) APR 0.1%
08:30 AM
GB
تغییرات ماهیانه خروجی PPI APR 0.2%
08:30 AM
GB
تغییرات سالیانه خروجی PPI APR 2.4%
09:40 AM
DE
مزایده Schatz دو ساله -0.56%
10:00 AM
EA
سخنرانی Angeloni- بانک مرکزی اروپا
10:00 AM
LV
تغییرات ماهیانه PPI APR 0.2%
10:00 AM
LV
PPI (سالانه) APR 3.5%
10:00 AM
GB
معاملات توزیعی بانک مرکزی امریکا (CB) MAY -2
11:00 AM
US
درخواست رهن MBA 18/MAY -2.7%
11:00 AM
US
نرخ وام رهنی ۳۰ ساله MBA 18/MAY 4.77%
12:00 PM
BR
تغییرات ماهیانه CPI میان ماهی IPCA MAY 0.21%
12:00 PM
BR
تغییرات سالیانه CPI میان ماهی IPCA MAY 2.8%
01:00 PM
MX
فعالیت های اقتصادی (ماهیانه) MAR 0.7%
01:00 PM
MX
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نهایی Q1 0.8%
01:00 PM
MX
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) نهایی Q1 1.5%
01:00 PM
MX
فعالیت های اقتصادی (سالانه) MAR 2.4%
01:45 PM
US
پی ام آی مرکب Markit آنی MAY 54.9
01:45 PM
US
پی ام آی توليد Markit آنی MAY 56.5
01:45 PM
US
پی ام آی خدمات Markit آنی MAY 54.6
02:00 PM
AR
شاخص رهبری (ماهانه) APR -1.0%
02:00 PM
EA
ضریب اطمینان مصرف کننده آنی MAY 0.4
02:00 PM
US
تغییرات ماهیانه فروش مسکن نوساز APR 4%
02:00 PM
US
فروش خانه جدید APR 0.694M
02:30 PM
US
تغییر سهام نفت خام EIA 18/MAY -1.404M
02:30 PM
US
تغییر سهام گازوئیل EIA 18/MAY -3.79M
05:00 PM
US
مزایده Note پنج ساله 2.837%
06:00 PM
US
صورت جلسه FOMC
06:15 PM
US
سخنرانی Kashkari رئیس فدرال‌رزرو ایالت مینا پلیس
07:00 PM
AR
موازنه تجاری APR $-611M
11:00 PM
JP
رویترز صفحه اول Tankan MAY 21
11:50 PM
JP
سرمایه گذاری اوراق قرضه خارجی 19/MAY ¥827B
11:50 PM
JP
سرمایه گذاری سهام توسط خارجی ها 19/MAY ¥126.3B
EA
جلسه شورا اروپایی
24/05/2018 واقعی قبلی توافق
12:30 AM
AU
تغییرات ماهیانه شاخص پیشرو Westpac APR -0.2%
01:00 AM
KR
تصمیم نرخ بهره 1.5%
05:00 AM
JP
شاخص همزمان نهایی MAR 116
05:00 AM
JP
شاخص اقتصادی مقدم نهایی MAR 105.9
06:00 AM
DK
تغییرات ماهیانه خرده فروشی APR 0.4%
06:00 AM
DK
تغییرات سالیانه خرده فروشی APR 1.8%
06:00 AM
FI
تغییرات سالیانه قیمت های صادرات APR 3.7%
06:00 AM
FI
تغییرات سالیانه قیمت های واردات APR 2.5%
06:00 AM
FI
PPI (سالانه) APR 3.1%
06:00 AM
DE
اطمینان مصرف کننده گروه GFK JUN 10.8
06:00 AM
DE
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نهایی Q1 0.6%
06:00 AM
DE
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) نهایی Q1 2.9%
06:45 AM
FR
اطمینان کسب و کار MAY 109
07:00 AM
CZ
اطمینان کسب و کار MAY 97.6
07:00 AM
CZ
ضریب اطمینان مصرف کننده MAY 112.5
07:00 AM
ES
تغییرات سالیانه سفارشات صنعتی MAR 3.2%
07:00 AM
US
سخنرانی دودلی - فدرال رزرو
07:30 AM
SE
تغییرات ماهیانه PPI APR 1.2%
07:30 AM
SE
PPI (سالانه) APR 4%
08:00 AM
GB
سخنرانی Gov Carney بانک انگلیس (BoE)
08:15 AM
US
سخنرانی دودلی - فدرال رزرو
08:30 AM
EA
سخنرانی Praet - بانک مرکزی اروپا
08:30 AM
GB
تغییرات ماهیانه خرده فروشی به استثنا سوخت APR -0.5%
08:30 AM
GB
تغییرات سالیانه خرده فروشی به استثنا سوخت APR 1.1%
08:30 AM
GB
تغییرات ماهیانه خرده فروشی APR -1.2%
08:30 AM
GB
تغییرات سالیانه خرده فروشی APR 1.1%
10:30 AM
EA
سخنرانی Praet - بانک مرکزی اروپا
12:00 PM
PL
تغییرات سالیانه عرضه پولM3 APR 5.8%
12:30 PM
US
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری 12/MAY 1707K
12:30 PM
US
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 19/MAY 222K
01:00 PM
BE
اطمینان کسب و کار MAY 1.0
01:00 PM
MX
تغییرات ماهیانه نرخ تورم میان ماهی MAY -0.35%
01:00 PM
MX
اواسط ماه نرخ تورم (سالانه) MAY 4.69%
01:00 PM
MX
اواسط ماه هسته نرخ تورم (ماهیانه) MAY 0.07%
01:00 PM
ZA
نرخ بهره اعتباری اولیه 10.00%
01:00 PM
ZA
تصمیم نرخ بهره 6.5%
01:00 PM
US
تغییرات ماهیانه شاخص قیمت مسکن MAR 0.6%
01:30 PM
BR
حساب جاری APR $0.798B
01:30 PM
BR
سرمایه گذاری مستقیم خارجی APR $6.54B
02:00 PM
US
تغییرات ماهیانه فروش مسکن موجود APR 1.1%
02:00 PM
US
فروش خانه موجود APR 5.6M
02:30 PM
US
تغییر سهام گاز EIA 18/MAY 106Bcf
02:35 PM
US
Fed Bostic Speech
03:00 PM
US
شاخص توليد Kansas Fed MAY 33
04:05 PM
AR
ضریب اطمینان مصرف کننده MAY 40.1
05:00 PM
GB
سخنرانی Gov Carney بانک انگلیس (BoE)
05:00 PM
US
مزایده Note هفت ساله 2.952%
06:00 PM
US
سخنرانی Harker رئیس فدرال‌رزرو ایالت فیلادلفیا
11:30 PM
JP
تغییرات سالیانه سی پی آی خالص Tokyo MAY 0.6%
11:30 PM
JP
تغییرات سالیانه سی پی آی Tokyo MAY 0.5%
EA
نشست گروه یورو
25/05/2018 واقعی قبلی توافق
07:00 AM
AT
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی MAR 5.1%
07:00 AM
ES
PPI (سالانه) APR 1.3%
08:00 AM
DE
شاخص شرایط تجاری IFO MAY 102.1
08:00 AM
DE
پیش بینی IFO MAY 98.7
08:00 AM
DE
شرایط جاری IFO MAY 105.7
08:00 AM
PL
نرخ بیکاری APR 6.6%
08:30 AM
SI
اطمینان کسب و کار MAY 8
08:30 AM
GB
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی دومین تخمین Q1 0.4%
08:30 AM
GB
تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی دومین تخمین Q1 1.4%
08:30 AM
GB
UK Finance Mortgage Approvals APR 37.6K
08:30 AM
GB
سرمایه گذاری بازرگانی QoQ Prel Q1 0.3%
08:30 AM
GB
سرمایه گذاری بازرگانی (سالانه) Prel Q1 2.6%
09:00 AM
HR
نرخ بیکاری APR 11.5%
09:00 AM
CY
تغییرات سالیانه خرده فروشی MAR 5.8%
09:30 AM
BE
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی MAR 0.2%
09:30 AM
BE
تولیدات صنعتی (ماهانه) MAR -1.6%
10:00 AM
LU
موازنه تجاری MAR €-0.49B
10:30 AM
BR
درآمدهای مالیاتی فدرال APR BRL105.659B
11:30 AM
IN
ذخایر ارزی 26/MAY $417.7B
11:30 AM
IN
تغییرات سالیانه رشد سپرده 12/MAY 8.2%
11:30 AM
IN
رشد وام بانکی (سالانه) 12/MAY 12.6%
11:30 AM
TR
اطمینان کسب و کار MAY 111.2
11:30 AM
TR
استفاده از ظرفیت MAY 77.3%
12:00 PM
AU
RBA Bullock Speech
12:30 PM
US
میزان سفارشات کالاهای بادوام (ماهانه) APR 2.6%
12:30 PM
US
تغییرات ماهیانه سفارش کالاهای بادوام به استثناء سلاح APR 2.8%
12:30 PM
US
میزان سفارشات کالاهای بادوام به استثنای حمل و نقل (ماهانه) APR 0%
01:00 PM
MX
موازنه تجاری APR $1.918B
01:00 PM
US
Fed Chair Powell Speech
01:15 PM
EA
ECB Cœuré Speech
01:20 PM
GB
سخنرانی Gov Carney بانک انگلیس (BoE)
02:00 PM
MX
حساب جاری Q1 $-3207M
02:00 PM
US
انتظارات مصرف کننده میشیگان نهایی MAY 88.4
02:00 PM
US
شرایط فعلی میشیگان نهایی MAY 114.9
02:00 PM
US
انتظارات تورمی 5 ساله میشیگان نهایی MAY 2.5%
02:00 PM
US
نهایی انتظارات تورمی میشیگان MAY 2.8%
02:00 PM
US
تمایلات مصرف کننده Michigan نهایی MAY 98.8
03:00 PM
CA
موازنه بودجه MAR C$2.83B
03:45 PM
US
سخنرانی ایوانس - فدرال رزرو