02/07/2020 واقعی قبلی
01:30 AM
AU
موازنه تجاری MAY A$8.025B A$7.83B ®
01:30 AM
AU
تغییرات ماهیانه صادرات MAY -4% -11.4% ®
01:30 AM
AU
تغییرات ماهیانه واردات MAY -6% -6.9% ®
03:45 AM
JP
مزایده JGB ده ساله 0.058% 0.000%
07:00 AM
ES
تغییر نرخ بیکاری JUN 5.1K 26.6K
07:00 AM
ES
تغییرات سالیانه ورود توریست MAY -100% -100%
08:00 AM
IT
نرخ بیکاری MAY 7.8% 6.6% ®
09:00 AM
EA
نرخ بیکاری MAY 7.4% 7.3%
09:00 AM
EA
تغییرات ماهیانه PPI MAY -0.6% -2%
09:00 AM
EA
PPI (سالانه) MAY -5% -4.5%
09:00 AM
FR
مزایده OAT ده ساله -0.09% 0.02%
09:00 AM
ZA
حساب جاری Q1 ZAR69.7B ZAR-68.1B
09:30 AM
ES
مزایده Bonos پنج ساله -0.153% -0.075%
09:45 AM
ES
مزایده OAT ده ساله 0.451% 0.528%
09:45 AM
GB
مزایده 5 ساله خزانه داری -0.033% 0.037%
11:00 AM
TR
MPC Meeting Summary
11:30 AM
TR
ذخایر ارزی 26/JUN $51.42B $53.22B
12:00 PM
BR
تولیدات صنعتی (ماهانه) MAY 7% -18.8%
12:00 PM
BR
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی MAY -21.9% -27.3% ®
12:00 PM
DE
Bundesbank Wuermeling Speech
12:30 PM
CA
موازنه تجاری MAY C$-0.68B C$-4.27B ®
12:30 PM
CA
صادرات MAY C$34.61B C$32.45B ®
12:30 PM
CA
واردات MAY C$35.29B C$36.71B ®
12:30 PM
US
آمار اشتغال غیر کشاورزی JUN 4800K 2699K ®
12:30 PM
US
موازنه تجاری MAY $-54.6B $-49.8B ®
12:30 PM
US
نرخ بیکاری JUN 11.1% 13.3%
12:30 PM
US
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 27/JUN 1427K 1482K ®
12:30 PM
US
مطالبات بیکاری متوسط 4 هفته 27/JUN 1503.75K 1621.25K ®
12:30 PM
US
تغییرات ماهیانه متوسط درآمد ساعتی JUN -1.2% -1%
12:30 PM
US
صادرات MAY $144.5B $151.1B ®
12:30 PM
US
واردات MAY $199.1B $200.9B ®
12:30 PM
US
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری 20/JUN 19290K 19231K ®
12:30 PM
US
نرخ مشارکت JUN 61.5% 60.8%
12:30 PM
US
صورت های پرداخت توليد JUN 356K 250K ®
12:30 PM
US
میانگین ساعات کار در هفته JUN 34.5 34.7
12:30 PM
US
تغییرات سالیانه متوسط درآمد ساعتی JUN 5% 6.6% ®
12:30 PM
US
اشتغال دولتی JUN 33K -533K ®
12:30 PM
US
صورت پرداخت های خصوصی JUN 4767K 3232K ®
01:00 PM
EA
سخنرانی Mersch - بانک مرکزی اروپا
01:30 PM
CA
پی ام آی توليد Markit JUN 47.8 40.6
02:00 PM
US
تغییرات ماهیانه سفارشات کارخانه ای MAY 8% -13.5% ®
02:00 PM
US
سفارشات کارخانه سابق حمل و نقل MAY 2.6% -8.9% ®
02:10 PM
US
ISM شاخص نیویورک JUN 39.5 19.5
02:30 PM
US
تغییر سهام گاز EIA 26/JUN 65Bcf 120Bcf
03:30 PM
US
مزایده Bill چهار هفته ای 0.115% 0.110%
03:30 PM
US
8-Week Bill Auction 0.135% 0.140%
04:00 PM
GB
بانک مرکزی انگلیس گزارش ثبات مالی
04:00 PM
GB
BoE FPC Record
05:00 PM
EA
ECB Schnabel Speech
05:00 PM
US
Baker Hughes Total Rig Count 02/JUL 263 265
05:00 PM
US
تعداد ایستگاه نفتی بیکر هیوز 02/JUL 185 188
08:00 PM
AR
درآمد مالیاتی JUN ARS545.96B ARS499.53B
09:00 PM
KR
ذخایر ارزی JUN $410.75B $407.31B
10:30 PM
AU
Ai Group Construction Index JUN 35.5 24.9
11:00 PM
AU
CommBank Services PMI Final JUN 26.9
11:00 PM
AU
CommBank Composite PMI Final JUN 28.1
11:01 PM
GB
Gfk Consumer Confidence Final JUN -36
03/07/2020 واقعی قبلی
12:00 AM
US
مجموع فروش خودرو JUN 12.2M
12:30 AM
JP
Jibun Bank Services PMI Final JUN 26.5
12:30 AM
JP
Jibun Bank Composite PMI Final JUN 27.8
01:30 AM
AU
تغییرات ماهیانه خرده فروشی MAY -17.7%
01:45 AM
CN
Caixin خدمات PMI JUN 55.0
01:45 AM
CN
PMI کامپوزیت Caixin JUN 54.5
05:00 AM
IN
پی ام آی خدمات Markit JUN 12.6
06:00 AM
RU
پی ام آی خدمات Markit JUN 35.9
06:45 AM
FR
موازنه بودجه MAY €-92.1B
07:00 AM
TR
نرخ تورم (سالانه) JUN 11.39%
07:00 AM
TR
نرخ تورم (ماهانه) JUN 1.36%
07:00 AM
TR
PPI (سالانه) JUN 5.53%
07:00 AM
TR
تغییرات ماهیانه PPI JUN 1.54%
07:15 AM
ZA
بانک استاندارد PMI JUN 32.5
07:15 AM
ES
پی ام آی خدمات Markit JUN 27.9
07:45 AM
IT
پی ام آی خدمات Markit/ADACI JUN 28.9
07:50 AM
FR
پی ام آی خدمات Markit نهایی JUN 31.1
07:50 AM
FR
پی ام آی مرکب Markit نهایی JUN 32.1
07:55 AM
DE
پی ام آی خدمات Markit نهایی JUN 32.6
07:55 AM
DE
پی ام آی مرکب Markit نهایی JUN 32.3
08:00 AM
EA
پی ام آی خدمات Markit نهایی JUN 30.5
08:00 AM
EA
پی ام آی مرکب Markit نهایی JUN 31.9
08:30 AM
GB
Markit/CIPS UK Services PMI Final JUN 29.0
08:30 AM
GB
Markit/CIPS Composite PMI Final JUN 30
11:00 AM
MX
ضریب اطمینان مصرف کننده JUN 42.6
11:30 AM
IN
تغییرات سالیانه رشد سپرده JUN/19 11.3%
11:30 AM
IN
ذخایر ارزی JUN/26 $505.57B
11:30 AM
IN
رشد وام بانکی (سالانه) JUN/19 6.2%
01:00 PM
BR
پی ام آی خدمات Markit JUN 27.6
01:00 PM
BR
پی ام آی مرکب Markit JUN 28.1
04:15 PM
MX
ذخایر ارزی MAY $196B
04/07/2020 واقعی قبلی
10:40 AM
EA
ECB President Lagarde Speech
05/07/2020 واقعی قبلی
04:15 AM
SA
امارات NBD PMI JUN 48.1
06/07/2020 واقعی قبلی
01:00 AM
AU
تغييرات ماهيانه پايه تورم TD-MI JUN -1.2%
01:30 AM
AU
ANZ شغلی تبلیغات (ماهانه) JUN 0.5%
03:00 AM
ID
ضریب اطمینان مصرف کننده JUN 77.8
06:00 AM
DE
تغییرات ماهیانه سفارشات کارخانه ای MAY -25.8%
07:00 AM
ES
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی MAY -33.6%
07:30 AM
EA
پی ام آی ساخت و ساز JUN 39.5
07:30 AM
FR
پی ام آی ساخت و ساز JUN 32.4
07:30 AM
DE
پی ام آی ساخت و ساز JUN 40.1
07:30 AM
IT
پی ام آی ساخت و ساز JUN 51
08:00 AM
GB
فروش خودرو جدید (سالانه) JUN -89%
08:30 AM
GB
پی ام آی ساخت و ساز JUN 28.9
09:00 AM
EA
تغییرات ماهیانه خرده فروشی MAY -11.7%
09:00 AM
EA
تغییرات سالیانه خرده فروشی MAY -19.6%
09:00 AM
FR
تغییرات ماهیانه خرده فروشی MAY -20%
09:00 AM
FR
تغییرات سالیانه خرده فروشی MAY -31.1%
10:30 AM
ES
ضریب اطمینان مصرف کننده JUN 52.9
11:00 AM
MX
سرمایه ثابت ثابت (سالانه) APR -11%
11:00 AM
MX
سرمایه گذاری ثابت ناخالص (ماهانه) APR -3.1%
11:30 AM
BR
BCB Focus Market Readout
01:00 PM
BR
تغییرات ماهیانه تولید خودرو JUN 2232.4%
01:00 PM
BR
تغییرات ماهیانه ثبت خودرو جدید JUN 11.6%
01:00 PM
FR
مزایده BTF سه ماهه -0.523%
01:00 PM
FR
مزایده BTF دوازده ماهه -0.530%
01:00 PM
FR
مزایده BTF شش ماهه -0.531%
01:45 PM
US
پی ام آی خدمات Markit نهایی JUN 37.5
01:45 PM
US
پی ام آی مرکب Markit نهایی JUN 37