18/01/2019 واقعی قبلی توافق
03:00 AM
ID
فروش موتورسیکلت (سالانه) DEC 8.9% 8.6%
04:30 AM
JP
تغییرات ماهیانه ظرفیت مصرف NOV 1.0% 4.0%
04:30 AM
JP
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی نهایی NOV 1.5% 4.2%
04:30 AM
JP
تغییرات ماهیانه تولیدات صنعتی نهایی NOV -1.0% 2.9%
09:00 AM
EA
حساب جاری NOV €23.2B €30.4B ®
09:00 AM
FR
گزارش بازار نفت IEA
09:00 AM
PL
رشد اشتغال (سالانه) DEC 2.8% 3%
09:00 AM
PL
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی DEC 2.8% 4.7%
09:00 AM
PL
PPI (سالانه) DEC 2.2% 2.8% ®
09:00 AM
PL
تغییرات سالیانه دستمزد در بخش شرکت های بزرگ DEC 6.1% 7.7%
09:30 AM
GB
تغییرات ماهیانه خرده فروشی DEC -0.9% 1.3% ®
09:30 AM
GB
تغییرات سالیانه خرده فروشی DEC 3% 3.4% ®
09:30 AM
GB
تغییرات ماهیانه خرده فروشی به استثنا سوخت DEC -1.3% 1% ®
09:30 AM
GB
تغییرات سالیانه خرده فروشی به استثنا سوخت DEC 2.6% 3.5% ®
10:00 AM
BG
حساب جاری NOV €58.6M €45.6M ®
10:00 AM
IT
حساب جاری NOV €4806M €6043M ®
11:00 AM
PT
تغییرات ماهیانه PPI DEC -1.0% -0.6%
11:00 AM
PT
PPI (سالانه) DEC 2.7% 3.7% ®
11:30 AM
IN
ذخایر ارزی JAN/11 $397.35B $396.08B ®
11:30 AM
IN
تغییرات سالیانه رشد سپرده JAN/4 9.9% 9.2%
11:30 AM
IN
رشد وام بانکی (سالانه) JAN/04 14.5% 15.1%
11:50 AM
SK
حساب جاری NOV €-416.5M €-163.4M ®
01:00 PM
RU
موازنه تجاری NOV $18.98B $19.7B
01:30 PM
CA
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم DEC 1.7% 1.5%
01:30 PM
CA
خرید اوراق بهادار خارجی NOV C$9.45B C$3.97B ®
01:30 PM
CA
خرید اوراق بهادار خارجی توسط کانادایی ها NOV C$-4.09B C$14.92B ®
01:30 PM
CA
نرخ تورم (سالانه) DEC 2% 1.7%
01:30 PM
CA
نرخ تورم (ماهانه) DEC -0.1% -0.4%
02:05 PM
US
سخنرانی ویلیامز - فدرال رزرو
02:15 PM
US
تغییرات ماهیانه تولید DEC 1.1% 0.1% ®
02:15 PM
US
استفاده از ظرفیت DEC 78.7% 78.6% ®
02:15 PM
US
تغییرات سالیانه تولید DEC 3.2% 2.1% ®
02:15 PM
US
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی DEC 4% 4.1% ®
02:15 PM
US
تولیدات صنعتی (ماهانه) DEC 0.3% 0.4% ®
03:00 PM
US
انتظارات تورمی میشیگان Prel JAN 2.7% 2.7%
03:00 PM
US
تمایلات مصرف کننده Michigan آنی JAN 90.7 98.3
03:00 PM
US
میشیگان انتظارات مصرف کننده Prel JAN 78.3 87
03:00 PM
US
انتظارات تورمی 5 ساله میشیگان JAN 2.6% 2.5%
03:00 PM
US
میشیگان کنونی شرایط Prel JAN 110 116.1
06:00 PM
US
تعداد ایستگاه نفتی بیکر هیوز 18/JAN 852 873
JP
نشت G20
20/01/2019 واقعی قبلی توافق
11:00 PM
JP
رویترز صفحه اول Tankan JAN 23
21/01/2019 واقعی قبلی توافق
12:30 AM
AU
تغییرات ماهیانه فروش خانه های نو ساز موسسه HIA DEC 3.6%
01:30 AM
CN
Industrial Capacity Utilization Q4 76.5%
02:00 AM
CN
NBS Press Conference
02:00 AM
CN
سرمایه گذاری ثابت دارایی (YTD) (سالانه) DEC 5.9%
02:00 AM
CN
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی Q4 1.6%
02:00 AM
CN
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q4 6.5%
02:00 AM
CN
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی DEC 5.4%
02:00 AM
CN
تغییرات سالیانه خرده فروشی DEC 8.1%
06:00 AM
EE
تغییرات ماهیانه PPI DEC -0.9%
06:00 AM
EE
PPI (سالانه) DEC 1.6%
07:00 AM
DE
تغییرات ماهیانه PPI DEC 0.1%
07:00 AM
DE
PPI (سالانه) DEC 3.3%
08:00 AM
ES
تغییرات سالیانه سفارشات صنعتی NOV 5.8%
09:00 AM
GR
حساب جاری NOV €-0.871B
09:30 AM
SI
PPI (سالانه) DEC 1.6%
09:40 AM
SK
نرخ بیکاری DEC 5.1%
10:00 AM
LU
نرخ بیکاری DEC 5.2%
10:00 AM
SI
نرخ بیکاری NOV 7.9%
11:00 AM
DE
گزارش ماهیانه Bundesbank
11:30 AM
PT
حساب جاری NOV €495.7M
01:00 PM
RU
تولید ناخالص داخلی تغییرات سالیانه DEC 1.8%
02:00 PM
BE
ضریب اطمینان مصرف کننده JAN -5
02:00 PM
FR
مزایده BTF سه ماهه -0.574%
02:00 PM
FR
مزایده BTF دوازده ماهه -0.557%
02:00 PM
FR
مزایده BTF شش ماهه -0.574%
09:00 PM
KR
تغییرات ماهیانه PPI DEC -0.7%
09:00 PM
KR
PPI (سالانه) DEC 1.6%
11:00 PM
KR
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی پیشرفته Q4 0.6%
11:00 PM
KR
تولید ناخالص داخلی نرخ رشد (سالانه) پیشرفته Q4 2.0%
EA
نشست گروه یورو
22/01/2019 واقعی قبلی توافق
05:30 AM
NL
ضریب اطمینان مصرف کننده JAN 9
05:30 AM
NL
مصرف خانگی (سالانه) NOV 1.7%
08:00 AM
HU
تغییرات سالیانه دستمزد ناخالص NOV 10.8%
09:00 AM
PL
تغییرات سالیانه خرده فروشی DEC 8.2%
09:00 AM
ES
موازنه تجاری NOV €-3.84B
09:30 AM
GB
استقراض خالص بخش دولتی DEC £-6.35B
09:30 AM
GB
تغییر اشتغال OCT 79K
09:30 AM
GB
متوسط درآمد بدون مزایا NOV 3.3%
09:30 AM
GB
متوسط درآمد با مزایا NOV 3.3%
09:30 AM
GB
تغییر تعداد مدعیان بیکاری DEC 21.9K
09:30 AM
GB
نرخ بیکاری NOV 4.1%
09:40 AM
ES
مزایده Letras سه ماهه -0.505%
10:00 AM
EA
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW JAN -21.0
10:00 AM
DE
شرایط فعلی ZEW JAN 45.3
10:00 AM
DE
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW JAN -17.5
11:00 AM
IE
قیمت عمده فروشی (ماهانه) DEC 3.9%
11:00 AM
IE
قیمت عمده فروشی (سالانه) DEC -4.2%
11:00 AM
LV
تغییرات ماهیانه PPI DEC 0.2%
11:00 AM
LV
PPI (سالانه) DEC 5.4%
01:30 PM
CA
تغییرات ماهیانه فروش توليدی NOV -0.1%
01:30 PM
CA
تغییرات ماهیانه فروش عمده NOV 1%
02:00 PM
MX
نرخ بیکاری DEC 3.3%
02:30 PM
TR
بدهی دولت مرکزی DEC TRY1.0T
03:00 PM
US
تغییرات ماهیانه فروش مسکن موجود DEC 1.9%
03:00 PM
US
فروش خانه موجود DEC 5.32M
04:30 PM
US
مزایده Bill شش ماهه 2.460%
04:30 PM
US
مزایده Bill سه ماهه 2.405%
07:00 PM
AR
موازنه تجاری DEC $979M
11:50 PM
JP
موازنه تجاری DEC ¥-737B
11:50 PM
JP
تغییرات سالیانه صادرات DEC 0.1%
11:50 PM
JP
تغییرات سالیانه واردات DEC 12.5%
23/01/2019 واقعی قبلی توافق
03:00 AM
JP
اعلام نرخ بهره بانک ژاپن (BoJ) -0.1%
03:00 AM
JP
گزارش سه ماهه BoJ
04:30 AM
JP
تغییرات ماهیانه شاخص فعالیت تمام صنایع NOV 1.9%
06:00 AM
SA
نرخ تورم (سالانه) DEC 2.8%
07:00 AM
DK
ضریب اطمینان مصرف کننده JAN 2.9
07:00 AM
LT
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی DEC 2.8%
07:00 AM
LT
تولیدات صنعتی (ماهانه) DEC -1.8%
07:00 AM
TR
ضریب اطمینان مصرف کننده JAN 58.2
07:45 AM
FR
اطمینان کسب و کار JAN 104
08:00 AM
ZA
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم DEC 4.4%
08:00 AM
ZA
نرخ تورم (سالانه) DEC 5.2%
08:00 AM
ZA
نرخ تورم (ماهانه) DEC 0.2%
10:40 AM
DE
مزایده Bobl پنج ساله -0.22%
11:00 AM
BR
تغییرات سالیانه CPI میان ماهی IPCA JAN 3.86%
11:00 AM
BR
تغییرات ماهیانه CPI میان ماهی IPCA JAN -0.16%
11:00 AM
TR
MPC Meeting Summary
11:00 AM
GB
صفحه اول خوشبینی CBI کسب و کار Q1 -16
11:00 AM
GB
سفارشات روند صنعتی موسسه CBI JAN 8
12:00 PM
US
درخواست رهن MBA 18/JAN 13.5%
12:00 PM
US
نرخ وام رهنی ۳۰ ساله MBA 18/JAN 4.74%
01:00 PM
BR
اطمینان کسب و کار JAN 63.8
01:00 PM
PL
تغییرات سالیانه عرضه پولM3 DEC 8.8%
01:00 PM
RU
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی DEC 2.4%
01:30 PM
CA
تغییرات ماهیانه خرده فروشی NOV 0.3%
01:30 PM
CA
تغییرات سالیانه خرده فروشی NOV 0.6%
01:30 PM
CA
تغییرات ماهیانه خرده فروشی به استثنا اتومبیل NOV 0%
01:55 PM
US
تغییرات سالیانه Redbook 19/JAN 6.7%
01:55 PM
US
تغییرات ماهیانه Redbook 19/JAN -1.7%
02:00 PM
US
تغییرات ماهیانه شاخص قیمت مسکن NOV 0.3%
03:00 PM
EA
ضریب اطمینان مصرف کننده آنی JAN -6.2
03:00 PM
US
شاخص توليد Richmond Fed JAN -8
08:00 PM
AR
تغییرات سالیانه خرده فروشی NOV 16.6%
09:30 PM
US
تغییرات سهام نفت خام API JAN/19 -0.56M
10:00 PM
AU
CommBank Australia Composite PMI Flash JAN 52.9
10:00 PM
AU
CommBank Australia Services PMI Flash JAN 52.7
10:00 PM
AU
CommBank Australia Manufacturing PMI Flash JAN 54
11:50 PM
JP
سرمایه گذاری اوراق قرضه خارجی JAN/19 ¥2209.9B
11:50 PM
JP
سرمایه گذاری سهام توسط خارجی ها JAN/19 ¥-428.2B
24/01/2019 واقعی قبلی توافق
12:00 AM
AU
تغییرات ماهیانه شاخص پیشرو Westpac DEC -0.1%
12:30 AM
AU
تغییر اشتغال DEC 37K
12:30 AM
AU
تغییر اشتغال تمام وقت DEC -6.4K
12:30 AM
AU
نرخ مشارکت DEC 65.7%
12:30 AM
AU
زمان قسمت استخدام تغییرات DEC 43.4K
12:30 AM
AU
نرخ بیکاری DEC 5.1%
12:30 AM
JP
پی ام آی توليد Nikkei آنی JAN 52.6
01:00 AM
KR
تصمیم نرخ بهره 1.75%
05:00 AM
JP
شاخص همزمان نهایی NOV 104.9
05:00 AM
JP
شاخص اقتصادی مقدم نهایی NOV 99.6
07:00 AM
FI
تغییرات سالیانه قیمت های صادرات DEC 4.5%
07:00 AM
FI
تغییرات سالیانه قیمت های واردات DEC 3.5%
07:00 AM
FI
PPI (سالانه) DEC 4.7%
07:00 AM
FI
نرخ بیکاری DEC 6.2%
08:00 AM
CZ
اطمینان کسب و کار JAN 96.4
08:00 AM
CZ
ضریب اطمینان مصرف کننده JAN 109.2
08:15 AM
FR
پی ام آی مرکب Markit آنی JAN 48.7
08:15 AM
FR
پی ام آی توليد Markit آنی JAN 49.7
08:15 AM
FR
پی ام آی خدمات Markit آنی JAN 49
08:30 AM
DE
پی ام آی مرکب Markit آنی JAN 51.6
08:30 AM
DE
پی ام آی توليد Markit آنی JAN 51.5
08:30 AM
DE
پی ام آی خدمات Markit آنی JAN 51.8
08:30 AM
SE
نرخ بیکاری DEC 5.5%
09:00 AM
EA
پی ام آی مرکب Markit آنی JAN 51.1
09:00 AM
EA
پی ام آی توليد Markit آنی JAN 51.4
09:00 AM
EA
پی ام آی خدمات Markit آنی JAN 51.2
09:00 AM
PL
Full Year GDP Growth 2018 4.8%
09:00 AM
PL
نرخ بیکاری DEC 5.7%
10:00 AM
FR
3-سال حراج BTAN -0.42%
10:00 AM
FR
مزایده BTAN پنج ساله -0.18%
10:30 AM
TR
تولید خودرو (سالانه) DEC -21.2%
12:00 PM
BR
خالص صورت های پرداخت DEC 58.664K
12:45 PM
EA
سپرده نرخ تسهیلات -0.4%
12:45 PM
EA
اعلام نرخ بهره بانک مرکزی اروپا (ECB) 0%
12:45 PM
EA
Marginal Lending Rate 0.25%
01:00 PM
RU
تغییرات ماهیانه PPI DEC 0.7%
01:00 PM
RU
PPI (سالانه) DEC 16.8%
01:30 PM
EA
کنفرانس مطبوعاتی بانک مرکزی اروپا (ECB)
01:30 PM
US
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری JAN/12 1737K
01:30 PM
US
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار JAN/19 213K
02:00 PM