26/11/2020 واقعی قبلی
12:30 AM
AU
تغییرات ماهیانه مخارج سرمایه خصوصی Q3 -3% -7.1% ®
01:00 AM
KR
تصمیم نرخ بهره 0.5% 0.5%
05:00 AM
JP
شاخص همزمان نهایی SEP 81.1 79.4
05:00 AM
JP
شاخص اقتصادی مقدم نهایی SEP 92.5 88.5
07:00 AM
DE
اطمینان مصرف کننده گروه GFK DEC -6.7 -3.2 ®
07:45 AM
FR
ضریب اطمینان مصرف کننده NOV 90 94
09:00 AM
EA
Loans to Households YoY OCT 3.1% 3.1%
09:00 AM
EA
Loans to Companies YoY OCT 6.8% 7.1%
09:00 AM
EA
تغییرات سالیانه عرضه پولM3 OCT 10.5% 10.4%
09:00 AM
GB
Car Production YoY OCT -18.2% -5%
09:30 AM
ZA
تغییرات ماهیانه PPI OCT 0.4% 0.3%
09:30 AM
ZA
PPI (سالانه) OCT 2.7% 2.5%
11:00 AM
IT
6 ماه حراج BOT -0.518% -0.478%
11:00 AM
TR
MPC Meeting Summary
11:30 AM
TR
ذخایر ارزی 20/NOV $43.71B $40.37B
12:00 PM
EA
ECB Lane Speech
12:00 PM
MX
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نهایی Q3 12.1% -17% ®
12:00 PM
MX
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) نهایی Q3 -8.6% -18.7%
12:00 PM
MX
فعالیت های اقتصادی (ماهیانه) SEP 1% 1.4% ®
12:00 PM
MX
فعالیت های اقتصادی (سالانه) SEP -5.5% -9.2% ®
12:30 PM
EA
ECB ملاقات حسابرسی سیاست پولی
01:00 PM
EA
ECB Schnabel Speech
01:30 PM
CA
Average Weekly Earnings YoY SEP 7.9%
03:00 PM
AR
ضریب اطمینان مصرف کننده NOV 38.8
03:00 PM
MX
صورت جلسه سیاست های مالی
07:00 PM
AR
تغییرات سالیانه خرده فروشی SEP -66.4%
07:00 PM
BR
خالص صورت های پرداخت OCT 313.564K
11:30 PM
JP
تغییرات سالیانه سی پی آی Tokyo NOV -0.3%
11:30 PM
JP
تغییرات سالیانه سی پی آی خالص Tokyo NOV -0.5%
11:50 PM
JP
سرمایه گذاری سهام توسط خارجی ها 21/NOV ¥422.5B
11:50 PM
JP
سرمایه گذاری اوراق قرضه خارجی 21/NOV ¥1009.1B
27/11/2020 واقعی قبلی
01:30 AM
CN
سود صنعتی (YTD) (سالانه) OCT -2.4%
06:00 AM
ID
فروش موتورسیکلت (سالانه) OCT -33.1%
07:00 AM
DE
تغییرات سالیانه قیمت های واردات OCT -4.3%
07:00 AM
DE
تغییرات ماهیانه قیمت های واردات OCT 0.3%
07:00 AM
TR
شاخص اعتماد اقتصادی NOV 92.8
07:00 AM
GB
تغییرات سالیانه قیمت مسکن در سراسر کشور NOV 5.8%
07:00 AM
GB
تغییرات ماهیانه قیمت مسکن در سراسر کشور NOV 0.8%
07:30 AM
TR
گزارش مالی ثبات مالی CBRT
07:45 AM
FR
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نهایی Q3 -13.7%
07:45 AM
FR
تغییرات سالیانه نرخ تورم ابتدایی NOV 0%
07:45 AM
FR
تغییرات ماهیانه نرخ تورم ابتدایی NOV 0%
07:45 AM
FR
مصرف خانگی (ماهیانه) OCT -5.1%
07:45 AM
FR
تغییرات ماهیانه PPI OCT 0.2%
07:45 AM
FR
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی NOV 0.1%
07:45 AM
FR
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی NOV 0%
08:00 AM
ES
تغییرات ماهیانه خرده فروشی OCT -0.3%
08:00 AM
ES
تغییرات سالیانه خرده فروشی OCT -3.3%
08:10 AM
DE
سخنرانی آقای Weidmann بانک بوندس
09:00 AM
IT
ضریب اطمینان مصرف کننده NOV 102.0
09:00 AM
IT
اطمینان کسب و کار NOV 95.6
09:30 AM
EA
ECB Panetta Speech
10:00 AM
EA
ضریب اطمینان مصرف کننده نهایی NOV -15.5
10:00 AM
EA
تمایلات اقتصادی NOV 90.9
10:00 AM
EA
تمایلات صنعتی NOV -9.6
10:00 AM
EA
ECB Schnabel Speech
10:00 AM
EA
خدمات تمایلات NOV -11.8
10:00 AM
EA
انتظارات تورم مصرف کننده NOV 13.3
10:00 AM
IT
تغییرات ماهیانه PPI OCT 0.1%