20/11/2018 واقعی قبلی توافق
12:30 AM
AU
بانک مرکزی استرالیا صورت جلسه
06:00 AM
EE
تغییرات ماهیانه PPI OCT 0.3% -0.5%
06:00 AM
EE
PPI (سالانه) OCT 2.8% 2.9%
06:30 AM
FR
نرخ بیکاری Q3 9.1% 9.1%
07:00 AM
FI
نرخ بیکاری OCT 6.3% 6.3%
07:00 AM
DE
تغییرات ماهیانه PPI OCT 0.3% 0.5%
07:00 AM
DE
PPI (سالانه) OCT 3.3% 3.2%
08:20 AM
AU
RBA Gov Lowe Speech
09:00 AM
GR
حساب جاری SEP €0.551B €1.564B
09:00 AM
PL
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی OCT 7.4% 2.8%
09:00 AM
PL
PPI (سالانه) OCT 3.2% 3.0% ®
10:00 AM
GB
سخنرانی Gov Carney بانک انگلیس (BoE)
10:00 AM
GB
BoE Inflation Report Hearings
10:15 AM
LU
نرخ بیکاری OCT 5.3% 5.4%
10:15 AM
ES
مزایده Letras سه ماهه -0.604% -0.649%
11:00 AM
PT
تغییرات ماهیانه PPI OCT 0.4% 0.3%
11:00 AM
PT
PPI (سالانه) OCT 4.8% 4.8% ®
11:00 AM
GB
سفارشات روند صنعتی موسسه CBI NOV 10 -6
01:00 PM
HU
نرخ بهره سپرده NOV -0.15% -0.15%
01:00 PM
HU
تصمیم نرخ بهره 0.9% 0.9%
01:00 PM
RU
تغییرات ماهیانه PPI OCT 3.3% 1.3%
01:00 PM
RU
PPI (سالانه) OCT 16.9% 14.4%
01:00 PM
RU
تغییرات سالیانه خرده فروشی OCT 1.9% 2.2% ®
01:00 PM
RU
نرخ بیکاری OCT 4.7% 4.5%
01:00 PM
RU
رشد دستمزد واقعی (سالانه) OCT 4.4% 4.9% ®
01:30 PM
US
جواز ساختمان OCT 1.263M 1.270M ®
01:30 PM
US
تغییرات ماهیانه مجوز ساخت OCT -0.6% 1.7% ®
01:30 PM
US
خانه های مسکونی نوساز OCT 1.228M 1.21M ®
01:30 PM
US
شروع ساخت و ساز مسکن (ماهیانه) OCT 1.5% -5.5% ®
01:55 PM
US
تغییرات سالیانه Redbook 17/NOV 6.2% 6.1%
01:55 PM
US
تغییرات ماهیانه Redbook 17/NOV 0.2% 0.2%
02:00 PM
BE
ضریب اطمینان مصرف کننده NOV -1 1
02:00 PM
RU
تولید ناخالص داخلی تغییرات سالیانه OCT 2.5% 1.1%
02:30 PM
TR
بدهی دولت مرکزی OCT TRY1.1T TRY1.1T
03:00 PM
DE
سخنرانی آقای Weidmann بانک بوندس
04:30 PM
US
مزایده Bill چهار هفته ای 2.200% 2.200%
05:00 PM
CA
بانک مرکزی کانادا، - ویلکینز - سخنرانی - گفتار
09:30 PM
US
تغییرات سهام نفت خام API 16/NOV -1.545M 8.79M
10:00 PM
CA
BoC لین گفتار
21/11/2018 واقعی قبلی توافق
12:30 AM
AU
تغییرات ماهیانه شاخص پیشرو Westpac OCT 0.1% 0.0% ®
04:30 AM
JP
تغییرات ماهیانه شاخص فعالیت تمام صنایع SEP -0.9% 0.5%
05:30 AM
NL
ضریب اطمینان مصرف کننده NOV 13 15
05:30 AM
NL
مصرف خانگی (سالانه) SEP 2.2% 2.3% ®
08:00 AM
ZA
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم OCT 4.2%
08:00 AM
ZA
نرخ تورم (سالانه) OCT 4.9%
08:00 AM
ZA
نرخ تورم (ماهانه) OCT 0.5%
08:00 AM
ES
تغییرات سالیانه سفارشات صنعتی SEP 7.5%
09:00 AM
ES
موازنه تجاری SEP €-3.06B
09:30 AM
SI
PPI (سالانه) OCT 2.2%
09:30 AM
GB
استقراض خالص بخش دولتی OCT £-3.26B
10:40 AM
DE
مزایده Bobl پنج ساله -0.18%
11:30 AM
PT
حساب جاری SEP €524.7M
12:00 PM
US
درخواست رهن MBA 16/NOV -3.2%
12:00 PM
US
نرخ وام رهنی ۳۰ ساله MBA 16/NOV 5.17%
01:00 PM
ID
تغییرات سالیانه رشد وام OCT 12.75%
01:30 PM
CA
تغییرات ماهیانه فروش عمده SEP -0.1%
01:30 PM
US
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری 10/NOV 1676K
01:30 PM
US
میزان سفارشات کالاهای بادوام (ماهانه) OCT 0.8%
01:30 PM
US
تغییرات ماهیانه سفارش کالاهای بادوام به استثناء سلاح OCT -0.6%
01:30 PM
US
میزان سفارشات کالاهای بادوام به استثنای حمل و نقل (ماهانه) OCT 0.1%
01:30 PM
US
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 17/NOV 216K
02:05 PM
SI
نرخ بیکاری SEP 8%
03:00 PM
US
انتظارات مصرف کننده میشیگان نهایی NOV 89.3
03:00 PM
US
شرایط فعلی میشیگان نهایی NOV 113.1
03:00 PM
US
انتظارات تورمی 5 ساله میشیگان نهایی NOV 2.4%
03:00 PM
US
نهایی انتظارات تورمی میشیگان NOV 2.9%
03:00 PM
US
تمایلات مصرف کننده Michigan نهایی NOV 98.6
03:00 PM
US
تغییرات ماهیانه فروش مسکن موجود OCT -3.4%
03:00 PM
US
فروش خانه موجود OCT 5.15M
03:00 PM
US
تغییرات ماهیانه شاخص پیشرو بانک مرکزی امریکا(CB) OCT 0.5%
03:30 PM
US
تغییر سهام نفت خام EIA 16/NOV 10.270M
03:30 PM
US
تغییر سهام گازوئیل EIA 16/NOV -1.411M
05:00 PM
US
تغییر سهام گاز EIA 16/NOV 39Bcf
07:00 PM
AR
شاخص رهبری (ماهانه) OCT -2.1%
08:00 PM
AR
تغییرات سالیانه خرده فروشی SEP 23.2%
11:30 PM
JP
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم OCT 1%
11:30 PM
JP
تغییرات سالیانه نرخ تورم به استثنا غذا و انرژی OCT 0.4%
11:30 PM
JP
نرخ تورم (سالانه) OCT 1.2%
11:30 PM
JP
نرخ تورم (ماهانه) OCT 0.0%
11:50 PM
JP
سرمایه گذاری اوراق قرضه خارجی 17/NOV ¥1620.8B
11:50 PM
JP
سرمایه گذاری سهام توسط خارجی ها 17/NOV ¥360.9B
EA
European Commission Decision on Italy
EA
جلسه سیاست های غیر پولی - بانک مرکزی اروپا
22/11/2018 واقعی قبلی توافق
07:00 AM
DK
ضریب اطمینان مصرف کننده NOV 5.1
07:00 AM
TR
ضریب اطمینان مصرف کننده NOV 57.3
07:45 AM
FR
اطمینان کسب و کار NOV 104
08:00 AM
HU
تغییرات سالیانه دستمزد ناخالص SEP 10.1%
09:00 AM
PL
تغییرات سالیانه خرده فروشی OCT 5.6%
09:30 AM
SI
ضریب اطمینان مصرف کننده NOV -7
09:40 AM
ES
مزایده Bonos سه ساله 0.102%
09:40 AM
ES
مزایده Bonos پنج ساله 0.565%
09:40 AM
ES
مزایده OAT ده ساله 1.644%
10:00 AM
FR
3-سال حراج BTAN -0.42%
10:00 AM
FR
مزایده BTAN پنج ساله 0.16%
11:00 AM
IE
قیمت عمده فروشی (ماهانه) OCT -2.3%
11:00 AM
IE
قیمت عمده فروشی (سالانه) OCT -2.6%
11:00 AM
LV
تغییرات ماهیانه PPI OCT -0.4%
11:00 AM
LV
PPI (سالانه) OCT 5%
01:00 PM
BR
اطمینان کسب و کار NOV 53.7
01:00 PM
ZA
نرخ بهره اعتباری اولیه 10%
01:00 PM
ZA
تصمیم نرخ بهره 6.5%
01:30 PM
EA
ECB ملاقات حسابرسی سیاست پولی
02:00 PM
MX
اواسط ماه نرخ تورم (سالانه) NOV 4.94%
02:00 PM
MX
تغییرات ماهیانه نرخ تورم میان ماهی NOV 0.4%
02:00 PM
MX
اواسط ماه هسته نرخ تورم (ماهیانه) NOV 0.17%
02:45 PM
CA