26/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
11:50 PM
JP
خلاصه نظرات BoJ
DE
اجلاس G7
27/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
01:30 AM
CN
سود صنعتی (YTD) (سالانه) MAY 3.5% 6%
01:30 AM
CN
سود صنعتی (سالانه) MAY -8.6% -3%
03:00 AM
ID
(تغییرات سالیانه) M2 عرضه پول MAY 13.6%
05:00 AM
JP
شاخص همزمان نهایی APR 96.8 96.8
05:00 AM
JP
شاخص اقتصادی مقدم نهایی APR 100.8 102.9
07:00 AM
ES
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه MAY 45% 52.2%
09:45 AM
EU
حراج اوراق قرضه اتحادیه اروپا
10:00 AM
FR
شکایات مزایای بیکاری MAY 14.6K -3K
10:00 AM
FR
تعداد کل افراد جویای کار MAY 2955K 2952K
11:00 AM
MX
موازنه تجاری MAY $-1.884B $-1.1B
12:30 PM
US
میزان سفارشات کالاهای بادوام (ماهانه) MAY 0.4% 0% -0.3%
12:30 PM
US
میزان سفارشات کالاهای بادوام به استثنای حمل و نقل (ماهانه) MAY 0.3% 0.3% 0.2%
12:30 PM
US
تغییرات ماهیانه سفارش کالاهای بادوام به استثناء سلاح MAY 0.3% 0.2%
12:30 PM
US
سفارشات کالاهای غیر دفاعی Ex Air MAY 0.3%
01:00 PM
FR
BTF مزایده سه ماهه -0.465%
01:00 PM
FR
BTF مزایده دوازده ماهه 0.708%
01:00 PM
FR
BTF مزایده شش ماهه -0.096%
02:00 PM
US
تغییرات سالیانه پیش فروش مسکن MAY -9.1% -10.6%
02:00 PM
US
تغییرات ماهیانه پیش فروش مسکن MAY -3.9% -4% -4.5%
02:30 PM
US
شاخص تولید بانک فدرال دالاس JUN -7.3 1
03:30 PM
US
سه ماهه Bill مزایده 1.67%
03:30 PM
US
مزایده بیل شش ماهه 2.39%
05:00 PM
US
پنج ساله Note مزایده 2.736%
06:30 PM
EA
سخنرانی لاگارد رئیس بانک مرکزی اروپا
07:00 PM
EA
بانک مرکزی اروپا-Schnabel سخنرانی
EA
بانک مرکزی ECB در بانک مرکزی
DE
اجلاس G7
BR
بازخوانی بازار تمرکزبانک مرکزی برزیل
28/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
03:30 AM
JP
حراج 2 ساله JGB -0.058%
06:00 AM
DE
GFK اطمینان مصرف کننده گروه JUL -26 -27.7 -27.9
06:45 AM
FR
ضریب اطمینان مصرف کننده JUN 86 84 82
08:00 AM
EA
سخنرانی لاگارد رئیس بانک مرکزی اروپا
08:00 AM
IT
(فروش صنعتی (تغییرات سالیانه APR 2.4% 2.2%
08:00 AM
IT
(فروش صنعتی (تغییرات ماهیانه APR 21.4% -5.4%
08:00 AM
ZA
ضریب اطمینان مصرف کننده Q2 -13 -16
08:30 AM
EA
سخنرانی خط بانک مرکزی اروپا
09:10 AM
IT
BOT مزایده 6 ماهه -0.088%
09:30 AM
EA
سخنرانی الدرسون- بانک مرکزی اروپا
09:30 AM
DE
مزایده Bobl پنج ساله 0.79%
10:00 AM
GB
بانک انگلیس - Cunliffe سخنرانی
11:00 AM
EA
بانک مرکزی اروپا - Panetta سخنرانی
11:00 AM
MX
نرخ بیکاری MAY 3% 3.2%
12:30 PM
US
تعادل تجارت کالا MAY $-105.94B $-122B
12:30 PM
US
Adv مقالات عمده فروشی (ماهانه) MAY 2.2% 1.9%
12:30 PM
US
Retail Inventories Ex Autos (ماهانه) Adv MAY 1.7% 1.4%
12:55 PM
US
Redbook تغییرات سالیانه 25/JUN 12.8%
01:00 PM
US
S&P/Case-Shiller تغییرات سالیانه قیمت مسکن APR 21.2% 21% 21%
01:00 PM
US
تغییرات ماهیانه شاخص قیمت مسکن APR 1.5% 1.2%
01:00 PM
US
شاخص بهای مسکن (سالانه) APR 19% 18.9%
01:00 PM
US
شاخص قیمت مسکن APR 386.5 391.5
01:00 PM
US
S&P/Case-Shiller تغییرات ماهیانه قیمت مسکن APR 3.1% 2.8%
02:00 PM
US
اطمینان مصرف ‍‍کننده بانک مرکزی امریکا (CB) JUN 106.4 100.9 103
02:00 PM
US
فهرست محموله های تولیدی فدرال رزرو ریچموند JUN -14 -18
02:00 PM
US
شاخص خدمات فدرال رزرو ریچموند JUN 8 9
02:00 PM
US
Richmond Fed شاخص توليد JUN -9 -12
02:30 PM
US
شاخص خدمات فدرال رزرو دالاس JUN 1.5 3
02:30 PM
US
شاخص درآمد خدمات فدرال رزرو دالاس JUN 6.3 6
03:00 PM
SA
بانک های خصوصی وام (سالانه) MAY 14.2% 14.2%
03:00 PM
SA
(تغییرات سالیانه) M3 عرضه پول MAY 8.7% 8.5%
04:30 PM
US
Fed Daily Speech
05:00 PM
US
Note مزایده هفت ساله 2.777%
07:00 PM
AR
حساب جاری Q1 $373M $-1100M
08:30 PM
US
(API) تغییرات سهام نفت خام مؤسسه نفت آمریکا 24/JUN 5.607M
09:00 PM
KR
ضریب اطمینان مصرف کننده JUN 102.6 102.9
11:50 PM
JP
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه MAY 2.9% 3.3% 3.5%
11:50 PM
JP
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه MAY 0.8% 0.4%
EA
بانک مرکزی ECB در بانک مرکزی
DE
اجلاس G7
ES
نشست سران ناتو
BR
تغییرات ماهیانه وام دهی بانکی MAR 0.8% 0.5%
BR
تغییرات ماهیانه وام دهی بانکی APR 0.3%
BR
تغییرات ماهیانه وام دهی بانکی MAY 0.1%
29/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
01:30 AM
AU
برآورد اولیه خرده فروشی (تغییرات ماهانه) MAY 0.9% 0.4% 0.6%
05:00 AM
JP
ضریب اطمینان مصرف کننده JUN 34.1 33
07:00 AM
ES
تغییرات ماهیانه نرخ تورم ابتدایی JUN 0.8% 0.9%
07:00 AM
ES
تغییرات سالیانه نرخ تورم ابتدایی JUN 8.7% 9.2%
07:00 AM
ES
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه MAY 1.5% 0.4%
07:00 AM
ES
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه MAY 5.3% -1.2%
07:00 AM
ES
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی JUN 0.7% 0.8%
07:00 AM
ES
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی JUN 8.5% 8.7% 8.7%
07:00 AM
TR
شاخص اعتماد اقتصادی JUN 96.7 92.5
07:45 AM
EA
Guindos- سخنرانی بانک مرکزی اروپا
08:00 AM
EA
وام به خانوارها (تغییرات سالانه) MAY 4.5% 4.6% 4.4%
08:00 AM
EA
وام به شرکت ها (سالانه) MAY 5.2% 5.1%
08:00 AM
EA
(تغییرات سالیانه) M3 عرضه پول MAY 6% 5.9% 5.8%
09:00 AM
EA
تمایلات اقتصادی JUN 105 103 102
09:00 AM
EA
تمایلات صنعتی JUN 6.3 4.7 4.3
09:00 AM
EA
انتظارات قیمت فروش JUN 56.1 54.5
09:00 AM
EA
خدمات تمایلات JUN 14 12.7 11
09:00 AM
EA
ضریب اطمینان مصرف کننده نهایی JUN -21.1 -23.6 -23.6
09:00 AM
EA
انتظارات تورم مصرف کننده JUN 45.6 44
10:15 AM
EA
بانک مرکزی اروپا-Schnabel سخنرانی
10:30 AM
US
سخنرانی مستر - فدرال رزرو
11:00 AM
ES
اطمینان کسب و کار JUN 1.5 0.7
11:00 AM
US
MBA درخواست رهن 24/JUN 4.2%
11:00 AM
US
MBA نرخ وام رهنی ۳۰ ساله 24/JUN 5.98%
11:00 AM
US
شاخص بازپرداخت وام مسکن MBA 24/JUN 712.7
11:00 AM
US
شاخص بازار وام مسکن MBA 24/JUN 320.4
11:00 AM
US
شاخص خرید MBA 24/JUN 242.8
11:30 AM
IN
(تغییرات سالیانه) M3 عرضه پول JUN/13 8.6%
12:00 PM
DE
تغییرات سالیانه نرخ تورم ابتدایی JUN 7.9% 7.9% 7.9%
12:00 PM
DE
تغییرات ماهیانه نرخ تورم ابتدایی JUN 0.9% 0.3% 0.4%
12:00 PM
DE
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی JUN 8.7% 8.8% 8.8%
12:00 PM
DE
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی JUN 1.1% 0.2% 0.3%
12:30 PM
US
تغییرات دوره ای شاخص قیمت تولید ناخالص داخلی نهایی Q1 7.1% 8.1% 8.1%
12:30 PM
US
تغییرات فصلی نهایی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی Q1 6.9% -1.5% -1.5%
12:30 PM
US
نهایی QoQ هزینه مصرف کننده واقعی Q1 2.5%
12:30 PM
US
GDP فروش QoQ نهایی Q1 1.5% -0.4%
12:30 PM
US
تغییرات دوره ای سود صنفی نهایی Q1 0.2% -4.3%
12:30 PM
US
تغییرات دوره ای شاخص بهای خالص PCE نهایی Q1 5% 5.1% 5.1%
12:30 PM
US
تغییرات ماهیانه شاخص قیمت PCE نهایی Q1 6.4% 7% 7%
01:00 PM
EA
سخنرانی لاگارد رئیس بانک مرکزی اروپا
01:00 PM
GB
رئیس بانک انگلیس - Bailey سخنرانی
01:00 PM
US
رییس فدرال رزرو Powell سخنرانی
02:30 PM
US
EIA تغییر سهام گازوئیل 17/JUN -0.71M -0.452M
02:30 PM
US
EIA تغییر سهام گازوئیل 24/JUN
02:30 PM
US
EIA تغییر سهام نفت خام 17/JUN 1.956M -0.569M
02:30 PM
US
EIA تغییر سهام نفت خام 24/JUN
02:30 PM
US
EIA تغییر واردات نفت خام 24/JUN
02:30 PM
US
EIA تغییر واردات نفت خام 17/JUN -0.662M
02:30 PM
US
EIA تغییر تولید سوخت تقطیر 24/JUN
02:30 PM
US
Cushing EIA تغییرسهام ذخایر نفت خام 24/JUN
02:30 PM
US
EIA تغییر سهام مقطر 17/JUN 0.725M 0.328M
02:30 PM
US
EIA تغییر تولید سوخت تقطیر 17/JUN -0.057M
02:30 PM
US
Cushing EIA تغییرسهام ذخایر نفت خام 17/JUN -0.826M
02:30 PM
US
EIA تغییرنفت خام پالایشگاه 17/JUN -0.067M
02:30 PM
US
EIA تغییر تولید بنزین 17/JUN -0.022M
02:30 PM
US
EIA تغییرسهام ذخایر نفتی گرمایش 17/JUN -0.374M
02:30 PM
US
EIA تغییرنفت خام پالایشگاه 24/JUN
02:30 PM
US
EIA تغییر تولید بنزین 24/JUN
02:30 PM
US
EIA تغییرسهام ذخایر نفتی گرمایش 24/JUN
02:30 PM
US
EIA تغییر سهام مقطر 24/JUN
04:00 PM
CA
مزایده اوراق قرضه سی ساله 2.814%
04:00 PM
RU
نرخ بیکاری MAY 4% 4.5% 4.3%
04:00 PM
RU
رشد دستمزد واقعی (سالانه) APR 3.6% -6% 1.1%
04:00 PM
RU
سود شرکت سهامی APR RUB7.1T RUB 8.5T
04:00 PM
RU
اطمینان کسب و کار JUN -2 -3
04:00 PM
RU
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه MAY -9.7% -5.5% -7.8%
04:00 PM
RU
(تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه MAY -1.6% -7.5%
09:00 PM
KR
اطمینان کسب و کار JUN 86 87
11:00 PM
KR
تولیدات صنعتی (ماهانه) MAY -3.3% 0.5%
11:00 PM
KR
(تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه MAY 3.3% 2.9%
11:00 PM
KR
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه MAY 0.5% 1.1%
11:00 PM
KR
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه MAY -0.2% 0.1%
11:00 PM
KR
(تولیدات ساخت و ساز (تغییرات سالیانه MAY -1.1% 1.5%
11:00 PM
KR
(تولید (تغییرات سالیانه MAY 3.7% 3.0%
11:01 PM
GB
تولید خودرو (سالانه) MAY -11.3%
11:50 PM
JP
تغییرات ماهیانه تولیدات صنعتی ابتدایی MAY -1.3% -0.3% -0.5%
11:50 PM
JP
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی ابتدایی MAY -4.8% -5.1%
11:50 PM
JP
سرمایه گذاری سهام توسط خارجی ها 25/JUN ¥-942.5B
11:50 PM
JP
سرمایه گذاری اوراق قرضه خارجی 25/JUN ¥-496.7B
EA
بانک مرکزی ECB در بانک مرکزی
ES
نشست سران ناتو
RU
(تولید ناخالص داخلی (تغییرات سالیانه MAY -3% -15%
30/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
01:30 AM
AU
تغییرات سالیانه اعتبارات بخش خصوصی MAY 8.6% 7.9%
01:30 AM
AU
تغییرات ماهیانه اعتبارات بخش خصوصی MAY 0.8% 0.5%
01:30 AM
CN
NBS شاخص مدیران خرید (پی ام آی) توليد JUN 49.6 48.6 48.3
01:30 AM
CN
PMI غیر تولیدی NBS JUN 47.8 51.9
01:30 AM
CN
PMI عمومی NBS JUN 48.4 52.3
05:00 AM
JP
مسکن شروع می شود (سالانه) MAY 2.2% 1.7% 2%
05:00 AM
JP
تغییرات سالیانه سفارشات ساخت و ساز MAY 30.5% 35%
06:00 AM
DE
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه MAY -0.4% 2%
06:00 AM
DE
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه MAY -5.4% 0.8% 0.8%
06:00 AM
DE
تغییرات ماهیانه قیمت های واردات MAY 1.8% 1.6% 1.4%
06:00 AM
DE
(قیمت های واردات (تغییرات سالیانه MAY 31.7% 31.5% 31.3%
06:00 AM
DE
نرخ بیکاری هماهنگ MAY 3% 3%
06:00 AM
ZA
(تغییرات سالیانه) M3 عرضه پول MAY 7.5%
06:00 AM
ZA
تغییرات سالیانه اعتبارات بخش خصوصی MAY 5.99% 5.9% 5.8%
06:00 AM
GB
تغییرات فصلی نهایی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی Q1 1.3% 0.8% 0.8%
06:00 AM
GB
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) نهایی Q1 6.6% 8.7% 8.7%
06:00 AM
GB
حساب جاری Q1 £-7.3B £-39.8B £-15.6B
06:00 AM
GB
سرمایه گذاری تجاری QoQ نهایی Q1 1% -0.5% -0.5%
06:00 AM
GB
سرمایه گذاری بازرگانی (تغییرات سالانه) نهایی Q1 1% 8.5% 8.5%
06:45 AM
FR
تغییرات سالیانه نرخ تورم ابتدایی JUN 5.2% 5.5% 5.6%
06:45 AM
FR
تغییرات ماهیانه نرخ تورم ابتدایی JUN 0.7% 0.6%
06:45 AM
FR
مصرف خانگی (تغییرات ماهیانه) MAY -0.4% 0.5% 0.3%
06:45 AM
FR
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات ماهیانه MAY 0% 1.8%
06:45 AM
FR
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه MAY 27.8% 30%
06:45 AM
FR
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی JUN 0.8% 0.4% 0.7%
06:45 AM
FR
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی JUN 5.8% 6.1% 6.3%
07:00 AM
EA
بانک مرکزی اروپا Enria سخنرانی
07:00 AM
TR
موازنه تجاری MAY $-6.11B $-8.6B
07:55 AM
DE
تغییر نرخ بیکاری JUN -4K -6K -5K
07:55 AM
DE
نرخ بیکاری JUN 5% 5% 5%
07:55 AM
DE
افراد بیکار JUN 2.285M 2.280M
08:00 AM
IT
نرخ بیکاری MAY 8.4% 8.5%
08:00 AM
ES
حساب جاری APR €1.2B €-0.5B
09:00 AM
EA
نرخ بیکاری MAY 6.8% 6.8% 6.8%
09:00 AM
IT
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات ماهیانه MAY 0.2% 3.2%
09:00 AM
IT
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه MAY 35.3% 40.2%
09:10 AM
IT
BTP مزایده ده ساله 3.10%
09:10 AM
IT
BTP مزایده پنج ساله 2.16%
09:30 AM
ZA
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات ماهیانه MAY 1.8% 1.7%
09:30 AM
ZA
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه MAY 13.1% 14.7%
10:30 AM
IN
ارزش بودجه دولت MAY INR-748.46B INR -11000B
11:00 AM
CA
فشارسنج تجاری CFIB JUN 61.6 60
11:00 AM
TR
خلاصه نشست مجمع سیاست های پولی
11:30 AM
TR
ذخایر ارزی خارجی 24/JUN $59.45B
12:00 PM
BR
نرخ بیکاری MAY 10.5% 10.2% 10.9%
12:00 PM
IN
تغییرات سالیانه خروجی زیرساخت MAY 8.4% 5.3%
12:00 PM
IN
بدهی خارجی Q1 $614.9B $650B
12:00 PM
ZA
موازنه تجاری MAY ZAR15.49B ZAR12.80B ZAR10B
12:30 PM
BR
تراز بودجه اسمی MAY BRL-41B BRL-55B
12:30 PM
CA
تغییرات ماهیانه تولید ناخالص داخلی APR 0.7% 0.3% 0.2%
12:30 PM
CA
تولید ناخالص داخلی (ماهانه) Prel MAY 0.2% 0.1%
12:30 PM
US
تغییرات ماهیانه درآمد شخصی MAY 0.4% 0.5% 0.3%
12:30 PM
US
تغییرات ماهیانه مخارج شخصی MAY 0.9% 0.5% 0.8%
12:30 PM
US
PCE تغییرات سالیانه شاخص قیمت MAY 6.3% 6.7%
12:30 PM
US
PCE تغییرات ماهیانه شاخص قیمت MAY 0.2% 0.9%
12:30 PM
US
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 25/JUN 229K 227K 218K
12:30 PM
US
میانگین مطالبات بیکاری 4 هفته ای 25/JUN 209K
12:30 PM
US
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری 18/JUN 1315K 1313K 1310K
12:30 PM
US
PCE تغییرات سالیانه شاخص بهای خالص MAY 4.9% 4.8% 4.8%
12:30 PM
US
PCE تغییرات ماهیانه شاخص بهای خالص MAY 0.3% 0.4% 0.3%
01:00 PM
RU
(تغییرات سالیانه) M2 عرضه پول MAY 15.7% 14.4%
01:30 PM
EA
سخنرانی لاگارد رئیس بانک مرکزی اروپا
01:45 PM
US
پی ام آی شیکاگو JUN 60.3 58.1 59.1
02:00 PM
AR
ضریب اطمینان مصرف کننده JUN 36.3 36
02:30 PM
US
EIA تغییر سهام گازطبیعی 24/JUN 74Bcf
03:30 PM
US
مزایده بیل هشت هفته ای 1.5%
03:30 PM
US
مزایده بیل چهار هفته ای 1.1%
04:00 PM
CA
حراج اوراق قرضه 2 ساله 3.034%
04:00 PM
US
سهام دانه سه ماهه- ذرت JUN 7.85B 4.343B
04:00 PM
US
سهام دانه سه ماهه - گندم JUN 1.025B 0.655B
04:00 PM
US
سهام دانه سه ماهه- سویا JUN 1.931B 0.965B
07:00 PM
AR
فعالیت های اقتصادی (تغییرات سالیانه) ABR 4.8% 3.1%
09:00 PM
MX
تعادل مالی MAY MXN53.44B MXN 46B
10:30 PM
AU
Ai شاخص ساخت و تولید گروه JUN 52.4 52
11:00 PM
AU
S&P Global Manufacturing PMI نهایی JUN 55.7
11:30 PM
JP
نرخ بیکاری MAY 2.5% 2.5% 2.5%
11:30 PM
JP
نسبت مشاغل به متقاضیان کار MAY 1.23 1.24 1.23
11:30 PM
JP
تغییرات سالیانه سی پی آی خالص توکیو JUN 1.9% 2.1% 2%
11:30 PM
JP
تغییرات سالیانه سی پی آی توکیو JUN 2.4% 2.6%
11:30 PM
JP
توکیو CPI سابق غذا و انرژی (سالانه) JUN 0.3% 0.5%
11:50 PM
JP
Tankan بزرگ تولید کنندگان صفحه اول Q2 14 13 10
11:50 PM
JP
Tankan چشم انداز غیر تولیدی Q2 7 17 5
11:50 PM
JP
Tankan چشم انداز تولیدی های بزرگ Q2 9 14 7
11:50 PM
JP
Tankan هزینه سرمایه تمامی صنایع بزرگ Q2 2.2% 1.1%
11:50 PM
JP
Tankan صفحه اول تولید کنندگان کوچک Q2 -4 -6 -6
11:50 PM
JP
Tankan بزرگ شاخص غیر تولیدی Q2 9 14 6
ES
نشست سران ناتو
SA
نشست وزیران اوپک و غیراوپک
BR
خالص صورت های پرداخت MAY 196.97K 187.5K 150K
01/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
12:00 AM
KR
تغییرات سالیانه صادرات JUN 21.3%
12:00 AM
KR
موازنه تجاری JUN $-1.71B $ 6.5B
12:00 AM
KR
(واردات (تغییرات سالیانه JUN 32%
12:30 AM
ID
S&P Global Manufacturing PMI JUN 50.8 50.5
12:30 AM
JP
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید نهایی بانک جیبون JUN 53.3 52.7 52.7
12:30 AM
KR
S&P Global Manufacturing PMI JUN 51.8 51.2
01:45 AM
CN
Caixin شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید JUN 48.1 50.5
04:00 AM
ID
نرخ تورم (سالانه) JUN 3.55% 4.14% 3.9%
04:00 AM
ID
(تغییرات سالیانه) نرخ تورم هسته JUN 2.58% 2.74% 2.9%
04:00 AM
ID
(ورود توریست (تغییرات سالیانه MAY 499.01% 730%
04:00 AM
ID
نرخ تورم (ماهانه) JUN 0.4% 0.4% 0.5%
05:00 AM
IN
S&P Global Manufacturing PMI JUN 54.6 54
05:30 AM
AU
قیمت کالاها (سالانه) JUN 30.4%
06:00 AM
RU
S&P Global Manufacturing PMI JUN 50.8 49.7
06:00 AM
GB
تغییرات سالیانه قیمت مسکن در سراسر کشور JUN 11.2% 10.8% 10.7%
06:00 AM
GB
تغییرات ماهیانه قیمت مسکن در سراسر کشور JUN 0.9% 0.5% 0.6%
06:45 AM
FR
موازنه بودجه MAY €-67.32B €-70B
07:00 AM
TR
اتاق بازرگانی شاخص مدیران خرید (پی ام آی) صنعت تولید استان استانبول JUN 49.2 49
07:15 AM
ES
S&P Global Manufacturing PMI JUN 53.8 52.2 51.9
07:30 AM
IN
تراز تجاری JUN $-24.32B $ -26B
07:30 AM
IN
صادرات مقدماتی JUN $38.94B $38B
07:30 AM
IN
واردات مقدماتی JUN $63.22B $64B
07:45 AM
IT
S&P Global Manufacturing PMI JUN 51.9 50.7 50.1
07:50 AM
FR
S&P Global Manufacturing PMI نهایی JUN 54.6 51 51
07:55 AM
DE
S&P Global Manufacturing PMI نهایی JUN 54.8 52 52
08:00 AM
BR
تورم IPC-Fipe (ماهانه) JUN 0.42% 0.3%
08:00 AM
EA
S&P Global Manufacturing PMI نهایی JUN 54.6 52 52
08:30 AM
GB
S&P Global/CIPS Manufacturing PMI Final JUN 54.6 53.4 53.4
08:30 AM
GB
میزان قبول وام های رهنی MAY 65.974K 64K 64.4K
08:30 AM
GB
وام رهنی MAY £4.121B £3.9B
08:30 AM
GB
اعتبارات مصرف کننده بانک انگلیس MAY £1.399B £1.3B £1.37B
08:30 AM
GB
تغییرات ماهیانه خالص پرداخت وام به افراد MAY £5.5B £5.1B
09:00 AM
EA
تغییرات سالیانه نرخ تورم آنی JUN 8.1% 8.3% 8.3%
09:00 AM
EA