21/05/2019 واقعی قبلی
01:30 AM
AU
بانک مرکزی استرالیا صورت جلسه
03:10 AM
AU
RBA Gov Lowe Speech
07:00 AM
TR
ضریب اطمینان مصرف کننده MAY 55.3 63.5
08:00 AM
IT
تغییرات سالیانه خروجی ساخت و ساز MAR 8.1% 8.2% ®
08:00 AM
SA
نرخ تورم (سالانه) APR -1.9% -2.1%
08:15 AM
EA
ECB Hakkarainen Speech
08:30 AM
ES
موازنه تجاری MAR €-2.35B €-2.63B
08:30 AM
GB
BoE Inflation Report Hearings
09:00 AM
EA
ECB Guindos Speech
10:00 AM
GB
سفارشات روند صنعتی موسسه CBI MAY -10 -5
11:50 AM
US
Fed Bostic Speech
12:00 PM
DE
Bundesbank Beermann Speech
12:00 PM
DE
Bundesbank Wuermeling Speech
12:55 PM
US
تغییرات ماهیانه Redbook 18/MAY 1.2% 1.3%
12:55 PM
US
تغییرات سالیانه Redbook 18/MAY 5.2% 5.4%
02:00 PM
EA
ضریب اطمینان مصرف کننده آنی MAY -6.5 -7.3 ®
02:00 PM
US
تغییرات ماهیانه فروش مسکن موجود APR -0.4% -4.9%
02:00 PM
US
فروش خانه موجود APR 5.19M 5.21M
02:45 PM
US
سخنرانی ایوانس - فدرال رزرو
03:00 PM
GB
PM May Statement on New Brexit Deal
03:30 PM
US
مزایده ۵۲Bill هفته ای 2.28% 2.36%
04:00 PM
US
سخنرانی روزنگرن - فدرال رزرو
08:00 PM
BR
خالص صورت های پرداخت APR -43.2K
09:30 PM
US
تغییرات سهام نفت خام API MAY/17 8.6M
11:00 PM
JP
رویترز صفحه اول Tankan MAY 8
11:50 PM
JP
تغییرات سالیانه واردات APR 1.1%
11:50 PM
JP
تغییرات سالیانه صادرات APR -2.4%
11:50 PM
JP
موازنه تجاری APR ¥529B
11:50 PM
JP
تغییرات سالیانه سفارشات ماشین آلات MAR -5.5%
11:50 PM
JP
سفارشات ماشین آلات MAR 1.8%
22/05/2019 واقعی قبلی
12:30 AM
AU
تغییرات ماهیانه شاخص پیشرو Westpac APR 0.2%
01:30 AM
AU
تغییرات دوره ای ساختمان های ساخته شده Q1 -3.1%
01:30 AM
JP
سخنرانی آقای Harada بانک ژاپن
04:00 AM
ID
فروش موتورسیکلت (سالانه) APR 8.4%
05:00 AM
US
سخنرانی بولارد- فدرال رزرو
07:00 AM
ES
تغییرات سالیانه سفارشات صنعتی MAR 4.5%
07:30 AM
EA
سخنرانی پرزیدنت دراقی بانک مرکزی اروپا (ECB)
08:00 AM
ZA
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم APR 4.4%
08:00 AM
ZA
نرخ تورم (ماهانه) APR 0.8%
08:00 AM
ZA
نرخ تورم (سالانه) APR 4.5%
08:30 AM
GB
تغییرات سالیانه خروجی PPI APR 2.4%
08:30 AM
GB
تغییرات سالیانه ورودی PPI APR 3.7%
08:30 AM
GB
تغییرات ماهیانه ورودی PPI APR -0.2%
08:30 AM
GB
تغییرات ماهیانه خروجی PPI APR 0.3%
08:30 AM
GB
نرخ تورم (ماهانه) APR 0.2%
08:30 AM
GB
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم APR 1.8%
08:30 AM
GB
نرخ تورم (سالانه) APR 1.9%
08:30 AM
GB
PPI Core Output YoY APR 2.2%
08:30 AM
GB
PPI Core Output MoM APR 0%
08:30 AM
GB
استقراض خالص بخش دولتی APR £-0.84B
08:30 AM
GB
تغییرات ماهیانه نرخ هسته تورم APR 0.2%
08:30 AM
GB
تغییرات سالیانه شاخص قیمت خرده فروشی APR 2.4%
08:30 AM
GB
تغییرات ماهیانه شاخص قیمت خرده فروشی APR 0%
09:30 AM
EA
سخنرانی Praet - بانک مرکزی اروپا
09:40 AM
DE
مزایده Bund ده ساله 0.02%
11:00 AM
US
درخواست رهن MBA 17/MAY -0.6%
11:00 AM
US
نرخ وام رهنی ۳۰ ساله MBA 17/MAY 4.4%
12:30 PM
CA
تغییرات ماهیانه خرده فروشی MAR 0.8%
12:30 PM
CA
تغییرات سالیانه خرده فروشی MAR 1.8%
12:30 PM
CA
تغییرات ماهیانه خرده فروشی به استثنا اتومبیل MAR 0.6%
01:00 PM
MX
تغییرات سالیانه خرده فروشی MAR 1.8%
01:00 PM
MX
تغییرات ماهیانه خرده فروشی MAR 1.2%
01:00 PM
RU
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی APR 1.2%
02:00 PM
US
سخنرانی ویلیامز - فدرال رزرو
02:10 PM
US
Fed Bostic Speech
02:30 PM
US
تغییر سهام گازوئیل EIA 17/MAY -1.123M
02:30 PM
US
تغییر سهام نفت خام EIA 17/MAY 5.431M
03:00 PM
AR
شاخص رهبری (ماهانه) APR -1.5%
06:00 PM
US
صورت جلسه FOMC
11:00 PM
AU
CommBank Australia Manufacturing PMI Flash MAY 50.9
11:00 PM
AU
CommBank Australia Services PMI Flash MAY 50.1
11:00 PM
AU
CommBank Australia Composite PMI Flash MAY 50.0
11:50 PM
JP
سرمایه گذاری اوراق قرضه خارجی MAY/18 ¥20.8B
11:50 PM
JP
سرمایه گذاری سهام توسط خارجی ها MAY/18 ¥282.5B
EA
جلسه سیاست های غیر پولی - بانک مرکزی اروپا
23/05/2019 واقعی قبلی
12:30 AM
JP
پی ام آی توليد Nikkei آنی MAY 50.2
06:00 AM
DE
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نهایی Q1 0%
06:00 AM
DE
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) نهایی Q1 0.6%
06:45 AM
FR
اطمینان کسب و کار MAY 101
07:00 AM
TR
اطمینان کسب و کار MAY 105.5
07:00 AM
TR
استفاده از ظرفیت MAY 75%
07:15 AM
FR
پی ام آی مرکب Markit آنی MAY 50.1
07:15 AM
FR
پی ام آی توليد Markit آنی MAY 50
07:15 AM
FR
پی ام آی خدمات Markit آنی MAY 50.5
07:30 AM
DE
پی ام آی مرکب Markit آنی MAY 52.2
07:30 AM
DE
پی ام آی توليد Markit آنی MAY 44.4
07:30 AM
DE
پی ام آی خدمات Markit آنی MAY 55.7
08:00 AM
EA
پی ام آی مرکب Markit آنی MAY 51.5
08:00 AM
EA
پی ام آی توليد Markit آنی MAY 47.9
08:00 AM
EA
پی ام آی خدمات Markit آنی MAY 52.8
08:00 AM
DE
شاخص شرایط تجاری IFO MAY 99.2
08:00 AM
DE
پیش بینی IFO MAY 95.2
08:00 AM
DE
شرایط جاری IFO MAY 103.3
08:40 AM
EA
ECB Guindos Speech
08:40 AM
ES
مزایده Bonos پنج ساله 0.089%
08:40 AM
ES
مزایده OAT ده ساله 0.936%
09:30 AM
ID
تغییرات سالیانه رشد وام APR 11.55%
11:30 AM
EA
ECB ملاقات حسابرسی سیاست پولی
12:30 PM
CA
تغییرات ماهیانه فروش عمده MAR 0.3%
12:30 PM
US
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری MAY/11 1660K
12:30 PM
US
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار MAY/18 212K
01:00 PM
MX
تغییرات ماهیانه نرخ تورم میان ماهی MAY -0.03%
01:00 PM
MX
اواسط ماه نرخ تورم (سالانه) MAY 4.38%
01:00 PM
MX
اواسط ماه هسته نرخ تورم (ماهیانه) MAY 0.4%
01:00 PM
RU
PPI (سالانه) APR 10.9%
01:00 PM
RU
تغییرات ماهیانه PPI APR 0.9%
01:00 PM
ZA
نرخ بهره اعتباری اولیه 10.25%
01:00 PM
ZA
تصمیم نرخ بهره 6.75%
01:45 PM
US
پی ام آی خدمات Markit آنی MAY 53.0
01:45 PM
US
پی ام آی مرکب Markit آنی MAY 53.0
01:45 PM
US
پی ام آی توليد Markit آنی MAY 52.6
02:00 PM
US
تغییرات ماهیانه فروش مسکن نوساز APR 4.5%
02:00 PM
US
فروش خانه جدید APR 0.692M
02:30 PM
US
تغییر سهام گاز EIA 17/MAY 106Bcf
02:40 PM
AR
ضریب اطمینان مصرف کننده MAY 34.4
03:00 PM
US
شاخص توليد Kansas Fed MAY 12
03:30 PM
US
مزایده Bill چهار هفته ای 2.365%
03:30 PM
US
8-Week Bill Auction 2.355%
04:00 PM
DE
Bundesbank Wuermeling Speech
05:00 PM
US
سخنرانی Kaplan رئیس فدرال‌رزرو ایالت دالاس
05:00 PM
US
Fed Barkin Speech
05:00 PM
US
Fed Bostic Speech