24/01/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
12:30 AM
JP
برآورد مرکب شاخص مدیران خرید (پی ام آی) بانک جیبون JAN 48.8 52.5 52.1
12:30 AM
JP
تولید آنی شاخص مدیران خرید (پی ام آی) بانک جیبون JAN 54.6 54.3 54
12:30 AM
JP
خدمات آنی شاخص مدیران خرید (پی ام آی) بانک جیبون JAN 46.6 52.1 52
03:20 AM
ID
(تغییرات سالیانه) M2 عرضه پول DEC 13.9% 11%
08:15 AM
FR
برآورد مرکب شاخص مدیران خرید (پی ام آی) مارکیت JAN 52.7 55.8 54.5 55.1
08:15 AM
FR
برآورد آنی تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) مارکیت JAN 55.5 55.6 55.5 54.4
08:15 AM
FR
برآورد خدمات شاخص مدیران خرید (پی ام آی) مارکیت JAN 53.1 57 55.3 56.5
08:30 AM
DE
برآورد مرکب شاخص مدیران خرید (پی ام آی) مارکیت JAN 54.3 49.9 49.2 49.5
08:30 AM
DE
برآورد خدمات شاخص مدیران خرید (پی ام آی) مارکیت JAN 52.2 48.7 48 48.6
08:30 AM
DE
برآورد آنی تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) مارکیت JAN 60.5 57.4 57 56.8
09:00 AM
EA
برآورد مرکب شاخص مدیران خرید (پی ام آی) مارکیت JAN 52.4 53.3 52.6 52.6
09:00 AM
EA
برآورد آنی تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) مارکیت JAN 59 58 57.5 57.1
09:00 AM
EA
برآورد خدمات شاخص مدیران خرید (پی ام آی) مارکیت JAN 51.2 53.1 52.2 52.4
09:30 AM
GB
برآورد مرکب مدیران خرید (پی ام آی) مارکیت / سی آی پی اس JAN 53.4 53.6 55 54
09:30 AM
GB
برآورد شاخص مدیران خرید (پی ام آی) مارکیت / سی آی پی اس JAN 56.9 57.9 57.9 57
09:30 AM
GB
برآورد خدمات شاخص مدیران خرید (پی ام آی) مارکیت / سی آی پی اس JAN 53.3 53.6 54.8 54
10:45 AM
EU
15-Year Bond Auction 0.374%
11:00 AM
DE
Bundesbank گزارش ماهیانه
11:30 AM
BR
بازخوانی بازار تمرکزبانک مرکزی برزیل
12:00 PM
MX
نرخ تورم میانماهی (سالانه) JAN 7.13% 7.45% 7.13% 7.2%
12:00 PM
MX
تغییرات ماهیانه نرخ تورم میان ماهی JAN 0.39% 0.1% 0.4% 0.45%
12:00 PM
MX
اواسط ماه هسته نرخ تورم (ماهیانه) JAN 0.34% 0.59% 0.26% 0.2%
12:00 PM
MX
نرخ تورم اصلی اواسط ماه (سالانه) JAN 6.11% 5.87% 6.05% 6%
01:30 PM
CA
فروش تولیدات اولیه (تغییرات ماهانه) DEC 0.8% 2.6% 0.2%
01:30 PM
US
شاخص فعالیتهای ملی بانک فدرال شیکاگو DEC -0.15 0.44 ® 0.49
02:00 PM
FR
BTF مزایده سه ماهه -0.672% -0.650%
02:00 PM
FR
BTF مزایده دوازده ماهه -0.663% -0.632%
02:00 PM
FR
BTF مزایده شش ماهه -0.670% -0.646%
02:45 PM
US
برآورد مرکب شاخص مدیران خرید (پی ام آی) مارکیت JAN 50.8 57 56.7
02:45 PM
US
برآورد آنی تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) مارکیت JAN 55 57.7 56.7 57
02:45 PM
US
برآورد خدمات شاخص مدیران خرید (پی ام آی) مارکیت JAN 50.9 57.6 55 56
04:30 PM
US
سه ماهه Bill مزایده 0.19% 0.17%
04:30 PM
US
مزایده بیل شش ماهه 0.38% 0.365%
06:00 PM
US
دو ساله Note مزایده 0.99% 0.769%
11:00 PM
KR
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی پیشرفته Q4 1.1% 0.3% 0.9% 1%
11:00 PM
KR
تولید ناخالص داخلی نرخ رشد (سالانه) پیشرفته Q4 4.1% 4% 3.7% 3.9%
25/01/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
12:30 AM
AU
نرخ تورم (سالانه) Q4 3.5% 3% 3.2% 3.2%
12:30 AM
AU
NAB اطمینان کسب و کار DEC -12 12 10
12:30 AM
AU
تغییرات دوره ای نرخ تورم Q4 1.3% 0.8% 1% 0.9%
12:30 AM
AU
RBA تغییرات دوره ای میانگین پیراسته موسسه CPI Q4 1% 0.7% 0.7%
12:30 AM
AU
RBA Weighted Median CPI QoQ Q4 0.9% 0.7% 0.7%
12:30 AM
AU
RBA Weighted Median CPI YoY Q4 2.7% 2.1% 2.3%
12:30 AM
AU
RBA تغییرات سالیانه میانگین پیراسته موسسه CPI Q4 2.6% 2.1% 2.4%
06:00 AM
SA
موازنه تجاری NOV SAR57.9B SAR59.4B ® SAR 61B
07:00 AM
ZA
شاخص چرخه تجارت پیشرو (تغییرات ماهانه) NOV 0.6% 0.1% 1.8%
07:00 AM
TR
اطمینان کسب و کار JAN 109.5 106.1 105.1
07:00 AM
TR
میزان استفاده ازظرفیت تولید JAN 77.6% 78.7% 78.5%
07:00 AM
GB
استقراض خالص بخش دولتی DEC £-16.8B £-14.7B ® £-18.5B £-18.8B
08:00 AM
ES
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه DEC 33.1% 33.5%
09:00 AM
DE
IFO شاخص شرایط تجاری JAN 94.7 94.7 95.5
09:00 AM
DE
IFO شرایط جاری JAN 96.9 96.3 96.4
09:00 AM
DE
IFO پیش بینی JAN 92.6 93 93.6
11:00 AM
BR
FGV اعتماد به نفس مصرف کننده JAN 75.5 75
11:00 AM
GB
شاخص خوشبینی کسب و کار کنفدراسیون صنایع بریتانیا Q1 2 5
11:00 AM
GB
سفارشات روند صنعتی کنفدراسیون صنایع بریتانیا JAN 24 22 18
12:00 PM
MX
فعالیت های اقتصادی (ماهیانه) NOV -0.2% 0.2% 0.2%
12:00 PM
MX
فعالیت های اقتصادی (تغییرات سالیانه) NOV -0.7% 0.8% 0.3%
01:55 PM
US
Redbook تغییرات سالیانه 22/JAN 15.2%
02:00 PM
US
S&P/Case-Shiller تغییرات سالیانه قیمت مسکن NOV 18.4% 18% 18.2%
02:00 PM
US
شاخص بهای مسکن (سالانه) NOV 17.4% 17%
02:00 PM
US
S&P/Case-Shiller تغییرات ماهیانه قیمت مسکن NOV 0.8% 0.7%
02:00 PM
US
تغییرات ماهیانه شاخص قیمت مسکن NOV 1.1% 0.8%
02:00 PM
US
شاخص قیمت مسکن NOV 358.3 361.1
03:00 PM
US
اطمینان مصرف ‍‍کننده بانک مرکزی امریکا (CB) JAN 115.8 111.8 115
03:00 PM
US
Richmond Fed شاخص توليد JAN 16 17
03:00 PM
US
فهرست محموله های تولیدی فدرال رزرو ریچموند JAN 12 13
03:00 PM
US
شاخص خدمات فدرال رزرو ریچموند JAN 12 13
03:30 PM
US
نکات خرید فدرال خزانه داری نیویورک بین 1 تا 7.5 سال $2.025B
04:30 PM
US
مزایده اوراق ۵۲ هفته ای 0.39%
05:00 PM
BR
درآمدهای مالیاتی فدرال DEC BRL157B BRL180B
06:00 PM
AR
شاخص رهبری (ماهانه) DEC 1.68% -0.2%
06:00 PM
US
پنج ساله Note مزایده 1.263%
07:00 PM
AR
فعالیت های اقتصادی (تغییرات سالیانه) NOV 6.7% 7.4% 6.4%
09:00 PM
KR
ضریب اطمینان مصرف کننده JAN 103.9 104
09:30 PM
US
(API) تغییرات سهام نفت خام مؤسسه نفت آمریکا 21/JAN 1.404M
11:30 PM
AU
(تغییرات ماهیانه) Westpac شاخص پیشرو DEC 0.1% 0.2%
11:50 PM
JP
خلاصه نظرات BoJ
26/01/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
05:00 AM
ID
سرمایه گذاری مستقیم خارجی (سالانه) Q4 -2.7% -1%
05:00 AM
JP
شاخص اقتصادی مقدم نهایی NOV 101.5 103
05:00 AM
JP
شاخص همزمان نهایی NOV 89.8 93.6
07:45 AM
FR
ضریب اطمینان مصرف کننده JAN 100 98 99
10:30 AM
DE
مزایده اوراق قرضه ده ساله -0.09%
11:00 AM
FR
شکایات مزایای بیکاری DEC -54.7K -26.2K
11:00 AM
FR
تعداد کل افراد جویای کار DEC 3087.8K 3061.6K
12:00 PM
BR
IPCA تغییرات ماهیانه شاخص قیمت مصرف کننده میان-ماهی JAN 0.78% 0.43% 0.55%
12:00 PM
BR
IPCA تغییرات سالانه شاخص قیمت مصرف کننده میان-ماهی JAN 10.42% 10.04% 10.19%
12:00 PM
MX
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه NOV 5.3% 3.1% 4.1%
12:00 PM
MX
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه NOV 0.3% 0.1% 0.1%
12:00 PM
US
MBA نرخ وام رهنی ۳۰ ساله 21/JAN 3.64%
12:00 PM
US
MBA درخواست رهن 21/JAN 2.3%
12:00 PM
US
شاخص بازار وام مسکن MBA 21/JAN 593.7
12:00 PM
US
شاخص بازپرداخت وام مسکن MBA 21/JAN 2276.3
12:00 PM
US
شاخص خرید MBA 21/JAN 305.7
12:30 PM
BR
حساب جاری DEC $-6.522B $-6.5B $-7B
12:30 PM
BR
سرمایه گذاری مستقیم خارجی DEC $4.59B $3.2B $4.2B
01:30 PM
CA
فروش عمده اولیه (تغییرات ماهیانه) DEC 3.5%
01:30 PM
US
تعادل تجارت کالا DEC $-97.78B $-94B
01:30 PM
US
Adv مقالات عمده فروشی (ماهانه) DEC 1.4% 1.1%
01:30 PM
US
Retail Inventories Ex Autos (ماهانه) Adv DEC 1.3%
03:00 PM
CA
اعلام نرخ بهره بان‍ک کانادا (BoC) 0.25% 0.25% 0.5%
03:00 PM
CA
گزارش سیاست پولی بانک کانادا
03:00 PM
US
فروش خانه جدید DEC 0.744M 0.76M 0.72M
03:00 PM
US
تغییرات ماهیانه فروش مسکن نوساز DEC 12.4% -3.2%
03:30 PM
US
EIA تغییر سهام نفت خام 21/JAN 0.515M -0.4M
03:30 PM
US
EIA تغییر سهام گازوئیل 21/JAN 5.873M 2.367M
03:30 PM
US
EIA تغییر تولید بنزین 21/JAN 0.114M
03:30 PM
US
EIA تغییرسهام ذخایر نفتی گرمایش 21/JAN 0.247M
03:30 PM
US
EIA تغییرنفت خام پالایشگاه 21/JAN -0.12M
03:30 PM
US
EIA تغییر سهام مقطر 21/JAN -1.431M -1.3M
03:30 PM
US
Cushing EIA تغییرسهام ذخایر نفت خام 21/JAN -1.314M
03:30 PM
US
EIA تغییر واردات نفت خام 21/JAN 0.021M
03:30 PM
US
EIA تغییر تولید سوخت تقطیر 21/JAN -0.06M
04:00 PM
RU
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه DEC 29.2% 31.1%
04:00 PM
RU
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات ماهیانه DEC 2.7% 1.8%
04:30 PM
US
حراج 2 ساله FRN 0.03%
07:00 PM
AR
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه NOV 305.9% 350%
07:00 PM
US
اعلام نرخ بهره فدرال رزرو 0.25% 0.25% 0.25%
07:30 PM
US
کنفرانس مطبوعاتی فدرال‌رزرو
09:00 PM
KR
اطمینان کسب و کار JAN 95 96
11:50 PM
JP
سرمایه گذاری سهام توسط خارجی ها 22/JAN ¥-13B
11:50 PM
JP
سرمایه گذاری اوراق قرضه خارجی 22/JAN ¥928.2B
27/01/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
12:01 AM
GB
تولید خودرو (سالانه) DEC -28.7% -16.3%
12:30 AM
AU
تغییرات دوره ای قیمت های صادرات Q4 6.2% 5%
12:30 AM
AU
تغییرات دوره ای قیمت های واردات Q4 5.4% 6%
01:30 AM
CN
سود صنعتی (YTD) (سالانه) DEC 38.0% 35%
07:00 AM
DE
GFK اطمینان مصرف کننده گروه FEB -6.8 -7.8 -7.8
08:00 AM
ES
نرخ بیکاری Q4 14.57% 14.2% 14.2%
09:00 AM
IT
(فروش صنعتی (تغییرات سالیانه NOV 16.9% 15.1%
09:00 AM
IT
(فروش صنعتی (تغییرات ماهیانه NOV 2.8% 1.1%
09:30 AM
ZA
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات ماهیانه DEC 1.4% 0.75% 1.2%
09:30 AM
ZA
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه DEC 9.6% 10.2% 10%
10:10 AM
IT
BOT مزایده 6 ماهه -0.563%
11:00 AM
CA
فشارسنج تجاری CFIB JAN 62.6 62.5
11:00 AM
TR
خلاصه نشست مجمع سیاست های پولی
11:00 AM
TR
Inflation Report
11:00 AM
GB
(CBI) معاملات توزیعی بانک مرکزی امریکا JAN 8 13 11
11:30 AM
TR
ذخایر ارزی خارجی 21/JAN $70.7B
12:00 PM
MX
موازنه تجاری DEC $-0.112B $1.1B $ -2.5B
01:00 PM
ZA
تصمیم نرخ بهره 3.75% 4% 4%
01:00 PM
ZA
نرخ بهره اعتباری اولیه 7.25% 7.50%
01:30 PM
CA
متوسط درآمد هفتگی (سالانه) NOV 2.7%
01:30 PM
US
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی پیشرفته Q4 2.3% 5.5% 5.5%
01:30 PM
US
میزان سفارشات کالاهای بادوام (ماهانه) DEC 2.5% -0.5% -0.2%
01:30 PM
US
میزان سفارشات کالاهای بادوام به استثنای حمل و نقل (ماهانه) DEC 0.8% 0.4% 0.6%
01:30 PM
US
تغییرات دوره ای شاخص قیمت تولید ناخالص داخلی پیشرفته Q4 5.9% 6% 6%
01:30 PM
US
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 22/JAN 286K 260K 295K
01:30 PM
US
میانگین مطالبات بیکاری 4 هفته ای 22/JAN 231K 240K
01:30 PM
US
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری 15/JAN 1635K 1650K 1680K
01:30 PM
US
تغییرات ماهیانه شاخص قیمت PCE پیشرفته Q4 5.3% 5.4%
01:30 PM
US
تغییرات دوره ای شاخص بهای خالص PCE پیشرفته Q4 4.6% 4.9% 4.8%
01:30 PM
US
تغییرات ماهیانه سفارش کالاهای بادوام به استثناء سلاح DEC 2% 1.5%
01:30 PM
US
Real Consumer Spending QoQ Adv Q4 2%
01:30 PM
US
سفارشات کالاهای غیر دفاعی Ex Air DEC -0.1% 0.4%
01:30 PM
US
GDP Sales QoQ Adv Q4 0.1%
03:00 PM
US
تغییرات ماهیانه پیش فروش مسکن DEC -2.2% -0.2% 0.8%
03:00 PM
US
تغییرات سالیانه پیش فروش مسکن DEC -2.7% -3%
03:30 PM
US
خریدهای خزانه داری فدرال نیویورک بین 22.5 تا 30 سال $1.825B
03:30 PM
US
EIA تغییر سهام گازطبیعی 21/JAN -206Bcf
04:00 PM
US
شاخص ترکیبی فدرال رزرو کانزاس JAN 24 25
04:00 PM
US
شاخص توليد فدرال رزرو بانک کانزاس JAN 10 12
04:30 PM
US
مزایده بیل هشت هفته ای 0.085%
04:30 PM
US
مزایده بیل چهار هفته ای 0.04%
05:00 PM
CA
مزایده اوراق قرضه سی ساله 1.763%
06:00 PM
US
Note مزایده هفت ساله 1.48%
11:00 PM
KR
(تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه DEC 5.9% 2.5%
11:00 PM
KR
تولیدات صنعتی (ماهانه) DEC 5.1% 0.7%
11:00 PM
KR
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه DEC 4.6% 6.5%
11:00 PM
KR
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه DEC -1.9% 2.1%
11:00 PM
KR
(تولید (تغییرات سالیانه DEC 6.2% 2.7%
11:00 PM
KR
(تولیدات ساخت و ساز (تغییرات سالیانه DEC -5.6% -19.6%
11:30 PM
JP
تغییرات سالیانه سی پی آی خالص توکیو JAN 0.5% 0.3% 0.4%
11:30 PM
JP
تغییرات سالیانه سی پی آی توکیو JAN 0.8% 0.9%
11:30 PM
JP
Tokyo CPI Ex Food and Energy YoY JAN -0.3% -0.2%
28/01/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
12:30 AM
AU
تغییرات دوره ای PPI Q4 1.1% 0.9%
12:30 AM
AU
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه Q4 2.9% 3.1%
06:30 AM
FR
GDP نرخ رشد کاهش یافت Prel Q4 3% 0.5% 0.6%
06:30 AM
FR
مصرف خانگی (تغییرات ماهیانه) DEC 0.8% 0.2% 0.5%
07:00 AM
DE
تغییرات ماهیانه قیمت های واردات DEC 3% 2% 1.5%
07:00 AM
DE
(قیمت های واردات (تغییرات سالیانه DEC 24.7% 26.4% 25.8%
07:00 AM
TR
شاخص اعتماد اقتصادی JAN 97.6 96.4
07:45 AM
FR
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات ماهیانه DEC 3.5% 1.6%
07:45 AM
FR
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه DEC 17.4% 17.9%
08:00 AM
ES
تغییرات فصلی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آنی Q4 2.6% 1.4% 1.2%
08:00 AM
ES
تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آنی Q4 3.4% 4.5% 4.2%
09:00 AM
EA
وام به خانوارها (تغییرات سالانه) DEC 4.2% 4.2%
09:00 AM
EA
وام به شرکت ها (سالانه) DEC 2.9% 3.2%
09:00 AM
EA
(تغییرات سالیانه) M3 عرضه پول DEC 7.3% 6.8% 7.2%
09:00 AM
DE
تغییرات فصلی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آنی Q4 1.7% -0.3% -0.2%
09:00 AM
DE
تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آنی Q4 2.5% 1.8% 1.9%
09:00 AM
IT
ضریب اطمینان مصرف کننده JAN 117.7 116.5 117
09:00 AM
IT
اطمینان کسب و کار JAN 115.2 115.3 115.1
09:00 AM
IT
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات ماهیانه DEC 1.2% 0.6%
09:00 AM
IT
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه DEC 22.1% 22.2%
10:00 AM
EA
تمایلات اقتصادی JAN 115.3 114.5 114.8
10:00 AM
EA
تمایلات صنعتی JAN 14.9 15 15.1
10:00 AM
EA
انتظارات قیمت فروش JAN 48.3 45.1
10:00 AM
EA
خدمات تمایلات JAN 11.2 10.3 11
10:00 AM
EA
ضریب اطمینان مصرف کننده نهایی JAN -8.4 -8.5 -8.5
10:00 AM
EA
انتظارات تورم مصرف کننده JAN 36.6 34.6
10:10 AM
IT
BTP مزایده ده ساله 1.02%
10:10 AM
IT
BTP مزایده پنج ساله 0.19%
11:30 AM
IN
رشد وام بانکی (تغییرات سالانه) JAN/14 9.2%
11:30 AM
IN
تغییرات سالیانه رشد سپرده JAN/14 10.3%
11:30 AM
IN
ذخایر ارزی خارجی 21/JAN $634.9B
11:30 AM
ES
اطمینان کسب و کار JAN 5.9 5.5
12:00 PM
BR
نرخ بیکاری NOV 12.1% 11.7%
12:30 PM
BR
تغییرات ماهیانه وام دهی بانکی DEC 1.8% 2.1%
01:30 PM
US
تغییرات ماهیانه درآمد شخصی DEC 0.4% 0.5% 0.5%
01:30 PM
US
تغییرات ماهیانه مخارج شخصی DEC 0.6% -0.6% -0.3%
01:30 PM
US
PCE تغییرات ماهیانه شاخص قیمت DEC 0.6% 0.4%
01:30 PM
US
PCE تغییرات سالیانه شاخص قیمت DEC 5.7% 5.9%
01:30 PM
US
شاخص هزینه اشتغال کاهش یافت Q4 1.3% 1.2% 1.2%
01:30 PM
US
هزینه اشتغال - QoQ دستمزد Q4 1.5% 1.7%
01:30 PM
US
PCE تغییرات ماهیانه شاخص بهای خالص DEC 0.5% 0.5% 0.6%
01:30 PM
US
هزینه اشتغال - QoQ مزایا Q4 0.9% 1%
01:30 PM
US
PCE تغییرات سالیانه شاخص بهای خالص DEC 4.7% 4.8% 4.8%
02:00 PM
AR
ضریب اطمینان مصرف کننده JAN 37.8 37
03:00 PM
SA
بانک های خصوصی وام (سالانه) DEC 15.2% 15.4%
03:00 PM
SA
(تغییرات سالیانه) M3 عرضه پول DEC 6.3% 7.1%
03:00 PM
US
تمایلات مصرف کننده نهایی میشیگان JAN 70.6 68.7 68.8
03:00 PM
US
انتظارات مصرف کننده میشیگان نهایی JAN 68.3 65.8 65.9
03:00 PM
US
انتظارات تورمی 5 ساله میشیگان نهایی JAN 2.9% 3.1%
03:00 PM
US
شرایط فعلی میشیگان نهایی JAN 74.2 73.2 73.2
03:00 PM
US
نهایی انتظارات تورمی میشیگان JAN 4.8% 4.9%
04:00 PM
CA
موازنه بودجه NOV C$-3.68B C$-4.5
06:00 PM
US
تعداد کل دکل های بیکر هیوز 28/JAN 604
06:00 PM
US
تعداد ایستگاه نفتی بیکر هیوز 28/JAN 491
30/01/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
01:30 AM
CN
NBS شاخص مدیران خرید (پی ام آی) توليد JAN 50.3 50.1
01:30 AM
CN
NBS Non Manufacturing PMI JAN 52.7 52.5
01:30 AM
CN
PMI عمومی NBS JAN 52.2 52
01:45 AM
CN
Caixin شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید JAN 50.9 50.6
11:50 PM
JP
تغییرات ماهیانه تولیدات صنعتی ابتدایی DEC 7.0% 1.3%
11:50 PM
JP
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه DEC 1.9% 2.3%
11:50 PM
JP
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه DEC 1.2% 0.9%
11:50 PM
JP
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی ابتدایی DEC 5.1% 3%
31/01/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
12:30 AM
AU
تغییرات سالیانه اعتبارات بخش خصوصی DEC 6.6% 5.1%
12:30 AM
AU
تغییرات ماهیانه اعتبارات بخش خصوصی DEC 0.9% 0.8%
05:00 AM
JP
ضریب اطمینان مصرف کننده JAN 39.1 39.5
05:00 AM
JP
مسکن شروع می شود (سالانه) DEC 3.7% 4.2%
05:00 AM
JP
تغییرات سالیانه سفارشات ساخت و ساز DEC 0.0% 0.3%
06:00 AM
ZA
(تغییرات سالیانه) M3 عرضه پول DEC 6.36%
06:00 AM
ZA
تغییرات سالیانه اعتبارات بخش خصوصی DEC 2.46% 2.6%
07:00 AM
TR
موازنه تجاری DEC $-5.4B $-4.2B
07:00 AM
TR
درآمد گردشگری Q4 $11.4B $6.5B
08:00 AM
ES
تغییرات سالیانه نرخ تورم ابتدایی JAN 6.5% 6.6%
08:00 AM
ES
تغییرات ماهیانه نرخ تورم ابتدایی JAN 1.2% 0.1%
08:00 AM
ES
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی JAN 6.6% 6.8%
08:00 AM
ES
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی JAN 1.1% -0.2%
08:00 AM
ES
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه DEC 5.1%
08:00 AM
ES
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه DEC 4.9%
08:00 AM
TR
(ورود توریست (تغییرات سالیانه DEC 111.5% 65%
09:00 AM
IT
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی پیشرفته Q4 2.6% 1.2%
09:00 AM
IT
تولید ناخالص داخلی نرخ رشد (سالانه) پیشرفته Q4 3.9% 3.4%
09:00 AM
ES
حساب جاری NOV €2.1B
10:00 AM
EA
تغییرات فصلی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آنی Q4 2.2% 0.3% -0.1%
10:00 AM
EA
تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آنی Q4 3.9% 2.8%
11:30 AM
BR
بازخوانی بازار تمرکزبانک مرکزی برزیل
11:30 AM
IN
تغییرات سالیانه خروجی زیرساخت DEC 3.1% 2.4%
11:30 AM
IN
ارزش بودجه دولت DEC INR-6956B INR -1000B
12:00 PM
IN
Fiscal Year GDP Growth Final 2020-21 4% 8.6%
12:00 PM
MX
تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ابتدایی Q4 4.5%
12:00 PM
MX
GDP نرخ رشد کاهش یافت Prel Q4 -0.4%
12:00 PM
ZA
موازنه تجاری DEC ZAR35.83B ZAR 15B
12:30 PM
BR
تراز بودجه اسمی DEC BRL-26.608B
01:00 PM
BR
خالص صورت های پرداخت DEC 324.1K
01:00 PM
DE
تغییرات سالیانه نرخ تورم ابتدایی JAN 5.3% 5.1%
01:00 PM
DE
تغییرات ماهیانه نرخ تورم ابتدایی JAN 0.5% 0.6%
01:00 PM
DE
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی JAN 0.3% 1.2%
01:00 PM
DE
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی JAN 5.7% 5.5%
01:00 PM
RU
(تغییرات سالیانه) M2 عرضه پول DEC 11%
01:30 PM
CA
قیمت مواد اولیه (تغییرات سالانه) DEC 36.2%
01:30 PM
CA
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات ماهیانه DEC 0.8%