20/03/2018 واقعی قبلی توافق
02:30 PM
TR
بدهی دولت مرکزی FEB TRY896.8B TRY892.7B ®
03:00 PM
CO
تغییرات سالیانه واردات JAN 10.4% -10%
03:00 PM
CO
موازنه تجاری JAN $-0.70B $0.31B
03:00 PM
EA
ضریب اطمینان مصرف کننده آنی MAR 0.1 0.1
03:30 PM
US
مزایده Bill چهار هفته ای 1.720% 1.650%
07:00 PM
AR
نرخ بیکاری Q4 7.2% 8.3%
08:30 PM
US
تغییرات سهام نفت خام API 16/MAR -2.739M 1.156M
09:00 PM
CL
تصمیم نرخ بهره 2.5% 2.5%
11:30 PM
AU
تغییرات ماهیانه شاخص پیشرو Westpac FEB 0.3% -0.2%
21/03/2018 واقعی قبلی توافق
01:30 AM
CO
تصمیم نرخ بهره 4.5%
04:00 AM
MY
نرخ تورم (سالانه) FEB 2.7%
04:00 AM
TH
تغییرات سالیانه صادرات FEB 17.6%
04:00 AM
TH
تغییرات سالیانه واردات FEB 24.3%
04:00 AM
TH
موازنه تجاری FEB $-0.12B
05:30 AM
NL
ضریب اطمینان مصرف کننده MAR 23
05:30 AM
NL
مصرف خانگی (سالانه) JAN 1.2%
07:00 AM
NO
نرخ بیکاری JAN 4.1%
08:00 AM
ES
موازنه تجاری JAN €-2.05B
09:00 AM
PL
تغییرات سالیانه خرده فروشی FEB 8.2%
09:30 AM
GB
متوسط درآمد بدون مزایا JAN 2.5%
09:30 AM
GB
متوسط درآمد با مزایا JAN 2.5%
09:30 AM
GB
نرخ بیکاری JAN 4.4%
09:30 AM
GB
تغییر تعداد مدعیان بیکاری FEB -7.2K
09:30 AM
GB
استقراض خالص بخش دولتی FEB £11.62B
09:30 AM
GB
تغییر اشتغال DEC 88K
10:40 AM
DE
مزایده Bund ده ساله 0.67%
11:00 AM
IL
تولیدات صنعتی (ماهانه) JAN -0.6%
11:00 AM
IL
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی JAN 1.4%
11:00 AM
GB
سفارشات روند صنعتی موسسه CBI MAR 10
11:00 AM
US
نرخ وام رهنی ۳۰ ساله MBA 16/MAR 4.69%
11:00 AM
US
درخواست رهن MBA 16/MAR 0.9%
12:00 PM
SA
نرخ تورم (سالانه) FEB 3%
12:20 PM
ID
تغییرات سالیانه رشد وام JAN 8.35%
12:20 PM
ID
تغییرات سالیانه رشد وام FEB
12:30 PM
US
حساب جاری Q4 $-100.6B
01:00 PM
RU
تغییرات سالیانه خرده فروشی FEB 2.8%
01:00 PM
RU
رشد دستمزد واقعی (سالانه) FEB 6.2%
01:00 PM
RU
نرخ بیکاری FEB 5.2%
02:00 PM
MX
تغییرات سالیانه مخارج بخش خصوصی Q4 3.1%
02:00 PM
MX
تغییرات دوره ای مخارج بخش خصوصی Q4 0.7%
02:00 PM
CH
SNB بولتن فصلنامه
02:00 PM
US
تغییرات ماهیانه فروش مسکن موجود FEB -3.2%
02:00 PM
US
فروش خانه موجود FEB 5.38M
02:30 PM
US
تغییر سهام گازوئیل EIA 16/MAR -6.271M
02:30 PM
US
تغییر سهام نفت خام EIA 16/MAR 5.022M
02:40 PM
BR
اطمینان کسب و کار MAR 58.8
06:00 PM
US
اعلام نرخ بهره فدرال رزرو 1.5%
06:00 PM
US
طرح ریزی اقتصادی-FOMC
06:30 PM
US
کنفرانس مطبوعاتی فدرال‌رزرو
07:00 PM
AR
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی Q4 0.9%
07:00 PM
AR
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q4 4.2%
07:00 PM
AR
موازنه تجاری FEB $-986M
08:00 PM
AR
شاخص رهبری (ماهانه) FEB 1.2%
09:00 PM
BR
تصمیم نرخ بهره 6.75%
NL
انتخابات محلی
EA
جلسه سیاست های غیر پولی - بانک مرکزی اروپا
22/03/2018 واقعی قبلی توافق
12:30 AM
AU
زمان قسمت استخدام تغییرات FEB 65.9K
12:30 AM
AU
نرخ مشارکت FEB 65.6%
12:30 AM
AU
تغییر اشتغال تمام وقت FEB -49.8K
12:30 AM
AU
نرخ بیکاری FEB 5.5%
12:30 AM
AU
تغییر اشتغال FEB 16K
12:30 AM
JP
پی ام آی توليد Nikkei آنی MAR 54.1
02:00 AM
PH
موازنه بودجه FEB PHP-107.1B
04:30 AM
JP
تغییرات ماهیانه شاخص فعالیت تمام صنایع JAN 0.5%
06:25 AM
CH
گزارش سالانه بانک ملی سوئیس
07:45 AM
FR
اطمینان کسب و کار MAR 112
08:00 AM
FR
پی ام آی مرکب Markit آنی MAR 57.3
08:00 AM
FR
پی ام آی خدمات Markit آنی MAR 57.4
08:00 AM
FR
پی ام آی توليد Markit آنی MAR 55.9
08:00 AM
PH
تصمیم نرخ بهره 3%
08:00 AM
TW
نرخ بیکاری FEB 3.68%
08:30 AM
EA
سخنرانی Lautenschläger - بانک مرکزی اروپا
08:30 AM
DE
پی ام آی مرکب Markit آنی MAR 57.6
08:30 AM
DE
پی ام آی خدمات Markit آنی MAR 55.3
08:30 AM
DE
پی ام آی توليد Markit آنی MAR 60.6
08:30 AM
HK
حساب جاری Q4 H$58.0B
08:30 AM
TW
تصمیم نرخ بهره 1.375%
09:00 AM
EA
حساب جاری JAN €45.8B
09:00 AM
EA
بولتن اقتصادی بانک مرکزی اروپا (ECB)
09:00 AM
EA
سخنرانی Nouy - بانک مرکزی اروپا
09:00 AM
EA
پی ام آی مرکب Markit آنی MAR 57.1
09:00 AM
EA
پی ام آی توليد Markit آنی MAR 58.6
09:00 AM
EA
پی ام آی خدمات Markit آنی MAR 56.2
09:00 AM
DE
پیش بینی IFO MAR 105.4
09:00 AM
DE
شرایط جاری IFO MAR 126.3
09:00 AM
DE
شاخص شرایط تجاری IFO MAR 115.4
09:30 AM
ID
نرخ وام تسهیلات MAR 5%
09:30 AM
ID
تصمیم نرخ بهره 4.25%
09:30 AM
ID
سپرده نرخ تسهیلات MAR 3.5%
09:30 AM
GB
تغییرات ماهیانه خرده فروشی FEB 0.1%
09:30 AM
GB
تغییرات سالیانه خرده فروشی FEB 1.6%
09:30 AM
GB
تغییرات ماهیانه خرده فروشی به استثنا سوخت FEB 0.1%
09:30 AM
GB
تغییرات سالیانه خرده فروشی به استثنا سوخت FEB 1.5%
10:00 AM
IL
شاخص اقتصادی کامپوزیت FEB 0.28%
10:00 AM
IT
حساب جاری JAN €5872M
11:00 AM
IE
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی JAN 3%
11:00 AM
IE
قیمت عمده فروشی (ماهانه) FEB -1.2%
11:00 AM
IE
قیمت عمده فروشی (سالانه) FEB -4.9%
11:00 AM
ZA
تغییرات سالیانه خرده فروشی JAN 5.3%
11:00 AM
ZA
تغییرات ماهیانه خرده فروشی JAN -2.6%
11:30 AM
TR
اطمینان کسب و کار MAR 110.8
11:30 AM
TR
استفاده از ظرفیت MAR 77.8%
12:00 PM
GB
اعلام نرخ بهره بانک انگلیس (BoE) 0.5%
12:00 PM
GB
افزایش ذخیره پولی- بانک انگلیس £435B
12:00 PM
GB
رای گیری کمیته سیاست گذاری پولی بانک انگلیس 0/9
12:00 PM
GB
BoE MPC Vote Unchanged 9/9
12:00 PM
GB
BoE MPC رای دادن برش 0/9
12:30 PM
US
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری 10/MAR 1879K
12:30 PM
US
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 17/MAR 226K
01:00 PM
PL
تغییرات سالیانه عرضه پولM3 FEB 4.8%
01:00 PM
US
تغییرات ماهیانه شاخص قیمت مسکن JAN 0.3%
01:45 PM
US
پی ام آی مرکب Markit آنی MAR 55.8
01:45 PM
US
پی ام آی خدمات Markit آنی MAR 55.9
01:45 PM
US
پی ام آی توليد Markit آنی MAR 55.3
02:00 PM
BE
اطمینان کسب و کار MAR 1.9
02:00 PM
MX
تغییرات ماهیانه نرخ تورم میان ماهی MAR 0.2%
02:00 PM
MX
اواسط ماه نرخ تورم (سالانه) MAR 5.45%
02:00 PM
MX
اواسط ماه هسته نرخ تورم (ماهیانه) MAR 0.3%
02:00 PM
US
تغییرات ماهیانه شاخص پیشرو بانک مرکزی امریکا(CB) FEB 1%
02:30 PM
US
تغییر سهام گاز EIA 16/MAR -93Bcf
02:40 PM
AR
ضریب اطمینان مصرف کننده MAR 43.8
03:00 PM
US
شاخص توليد Kansas Fed MAR 21
03:25 PM
CO
اطمینان کسب و کار FEB 0.0
05:00 PM
GB
BoE Ramsden Speech
05:00 PM
US
10-Year TIPS Auction 0.548%
06:45 PM
CA
بانک مرکزی کانادا، - ویلکینز - سخنرانی - گفتار
07:00 PM
AR
حساب جاری Q4 $-8.683B
07:00 PM
CO
فعالیت اقتصادی ISE (سالانه) JAN 1.3%
08:00 PM
AR
تغییرات سالیانه خرده فروشی JAN 20.2%
11:30 PM
JP
تغییرات سالیانه نرخ تورم به استثنا غذا و انرژی FEB 0.4%
11:30 PM
JP
نرخ تورم (ماهانه) FEB 0.4%
11:30 PM
JP
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم FEB 0.9%
11:30 PM
JP
نرخ تورم (سالانه) FEB 1.4%
11:50 PM
JP
سرمایه گذاری اوراق قرضه خارجی 17/MAR ¥1090B
11:50 PM
JP
سرمایه گذاری سهام توسط خارجی ها 17/MAR ¥-432.5B
EA
نشست عمومی شورا - بانک مرکزی اروپا
23/03/2018 واقعی قبلی توافق
02:00 AM
PH
ضریب اطمینان مصرف کننده Q1 9.5
04:00 AM
MY
شاخص پیشرو (ماهانه) JAN -1.8%
04:00 AM
MY
شاخص هم زمان (ماهانه) JAN -0.2%
05:00 AM
SG
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم FEB 1.4%
05:00 AM
SG
نرخ تورم (سالانه) FEB 0%
05:00 AM
SG
نرخ تورم (ماهانه) FEB -0.2%
07:00 AM
DK
تغییرات سالیانه خرده فروشی FEB 1.6%
07:00 AM
DK
تغییرات ماهیانه خرده فروشی FEB -0.2%
08:00 AM
AT
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی JAN 3.5%
08:00 AM
ES
PPI (سالانه) FEB 0.1%
08:00 AM
TW
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی FEB 10.86%
08:00 AM
TW
تغییرات سالیانه خرده فروشی FEB -4.4%
08:15 AM
TW
تغییرات سالیانه عرضه پول M2 FEB 3.42%
09:00 AM
NO
افراد بیکار MAR 83.63K
09:00 AM
PL
نرخ بیکاری FEB 6.9%
10:00 AM
NL
حساب جاری Q4 €18.1B
10:30 AM
BE
تولیدات صنعتی (ماهانه) JAN -3.5%
10:30 AM
BE
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی JAN -7.8%
10:30 AM
RU
تصمیم نرخ بهره 7.5%
11:30 AM
IN
ذخایر ارزی 16/MAR $421.49B
12:00 PM
BR
تغییرات سالیانه CPI میان ماهی IPCA MAR 2.86%
12:00 PM
BR
تغییرات ماهیانه CPI میان ماهی IPCA MAR 0.38%
12:00 PM
CL
PPI (سالانه) FEB 6.7%
12:00 PM
RU
Monetary Policy Report
12:00 PM
GB
بولتن سه ماهه بانک انگلیس
12:10 PM
US
Fed Bostic Speech
12:30 PM
CA
تغییرات سالیانه خرده فروشی JAN 5.8%
12:30 PM
CA
تغییرات ماهیانه خرده فروشی به استثنا اتومبیل JAN -1.8%
12:30 PM
CA
تغییرات ماهیانه خرده فروشی JAN -0.8%
12:30 PM
CA
نرخ تورم (ماهانه) FEB 0.7%
12:30 PM
CA
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم FEB 1.2%
12:30 PM
CA
نرخ تورم (سالانه) FEB 1.7%
12:30 PM
GB
BoE Vlieghe Speech
12:30 PM
US
تغییرات ماهیانه سفارش کالاهای بادوام به استثناء سلاح FEB -2.7%
12:30 PM
US
میزان سفارشات کالاهای بادوام به استثنای حمل و نقل (ماهانه) FEB -0.3%
12:30 PM
US
میزان سفارشات کالاهای بادوام (ماهانه) FEB -3.7%
01:30 PM
BR
سرمایه گذاری مستقیم خارجی FEB $6.5B
01:30 PM
BR
حساب جاری FEB $-4.3B
02:00 PM
MX
فعالیت های اقتصادی (ماهیانه) JAN 0.7%
02:00 PM
MX
فعالیت های اقتصادی (سالانه) JAN 1.1%
02:00 PM
US
تغییرات ماهیانه فروش مسکن نوساز FEB -7.8%
02:00 PM
US
فروش خانه جدید FEB 0.593M
02:30 PM
US
سخنرانی Kashkari رئیس فدرال‌رزرو ایالت مینا پلیس
05:00 PM
US
تعداد ایستگاه نفتی بیکر هیوز 23/MAR 800
EA
Euro Summit
EA
جلسه شورا اروپایی
26/03/2018 واقعی قبلی توافق
04:30 AM
NL
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نهایی Q4 0.4%
04:30 AM
NL
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) نهایی Q4 3%
05:00 AM
SG
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی FEB 17.9%
05:00 AM
SG
تولیدات صنعتی (ماهانه) FEB 6.7%