05/08/2021 واقعی قبلی
12:00 AM
US
مجموع فروش خودرو JUL 14.8M 15.4M
01:30 AM
AU
موازنه تجاری JUN A$10.496B A$9.269B ®
01:30 AM
AU
تغییرات ماهیانه صادرات JUN 4% 4.5% ®
01:30 AM
AU
تغییرات ماهیانه واردات JUN 1% 2.9% ®
04:00 AM
ID
تغییرات فصلی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی Q2 3.31% -0.92% ®
04:00 AM
ID
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q2 7.07% -0.71% ®
06:00 AM
DE
تغییرات ماهیانه سفارشات کارخانه ای JUN 4.1% -3.2% ®
06:45 AM
FR
تولیدات صنعتی (ماهانه) JUN 0.5% -0.4% ®
07:30 AM
EA
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) ساخت و ساز JUL 49.8 50.3
07:30 AM
FR
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) ساخت و ساز JUL 48.5 48.9
07:30 AM
DE
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) ساخت و ساز JUL 47.1 47
07:30 AM
IT
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) ساخت و ساز JUL 55.8 57.9
08:00 AM
EA
بولتن اقتصادی بانک مرکزی اروپا (ECB)
08:00 AM
GB
فروش خودرو جدید (سالانه) JUL -29.5% 28%
08:30 AM
GB
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) ساخت و ساز JUL 58.7 66.3
09:00 AM
FR
مزایده OAT ده ساله -0.23% 0.13%
09:00 AM
ES
مزایده OAT ده ساله 0.20% 0.354%
09:00 AM
ES
مزایده Bonos سه ساله -0.55% -0.440%
09:00 AM
ES
مزایده Bonos پنج ساله -0.44% -0.473%
09:30 AM
DE
ثبت نام خودرو جدید (تغییرات سالیانه) JUL -24.9% 24.5%
11:00 AM
GB
اعلام نرخ بهره بانک انگلیس (BoE) 0.1%
11:00 AM
GB
افزایش ذخیره پولی- بانک انگلیس £875B
11:00 AM
GB
صورت جلسه نشت MPC
11:00 AM
GB
رای گیری کمیته سیاست گذاری پولی بانک انگلیس 0/9
11:00 AM
GB
رای BoE MPC بدون تغییر 9/9
11:00 AM
GB
BoE MPC رای دادن برش 0/9
11:00 AM
GB
گزارش سیاست های پولی
11:30 AM
TR
ذخایر ارزی خارجی 30/JUL $62.66B
11:30 AM
US
چلنجر کاهش شغل JUL 20.476K
12:30 PM
CA
موازنه تجاری JUN C$-1.39B
12:30 PM
CA
صادرات JUN C$49.5B
12:30 PM
CA
واردات JUN C$50.92B
12:30 PM
US
موازنه تجاری JUN $-71.2B
12:30 PM
US
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 31/JUL 400K
12:30 PM
US
مطالبات بیکاری متوسط 4 هفته JUL/31 394.5K
12:30 PM
US
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری 24/JUL 3269K
12:30 PM
US
صادرات JUN $206.0B
12:30 PM
US
واردات JUN $277.3B
02:00 PM
US
Fed Waller Speech
02:30 PM
US
NY Fed Treasury Purchases 22.5 to 30 yrs
02:30 PM
US
تغییر سهام گاز EIA 30/JUL 36Bcf
03:30 PM
US
حراج بیل 8 هفته ای 0.045%
03:30 PM
US
مزایده Bill چهار هفته ای 0.045%
04:00 PM
CA
2-Year Bond Auction 0.509%
04:00 PM
RU
نرخ تورم (سالانه) JUL 6.5%
04:00 PM
RU
نرخ تورم (ماهانه) JUL 0.7%
07:00 PM
AR
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی JUN 30.2%
10:30 PM
AU
Ai Group شاخص خدمات JUL 57.8
11:00 PM
AU
سخنرانی RBA Gov Lowe
11:00 PM
KR
حساب جاری JUN $10.76B
11:30 PM
JP
تغییرات سالیانه مخارج خانوار JUN 11.6%
11:30 PM
JP
تغییرات ماهیانه مخارج خانوار JUN -2.1%
11:30 PM
JP
تغییرات سالیانه متوسط درآمد نقدی JUN 1.9%
11:50 PM
JP
ذخایر ارزی خارجی JUL $1376.5B
06/08/2021 واقعی قبلی
01:30 AM
AU
بیانیه RBA در مورد سیاست های پولی
04:30 AM
IN
اعلام نرخ بهره رزرو بانک هند 4%
04:30 AM
IN
نسبت ذخیره نقدی 4%
04:30 AM
IN
نرخ بهره معکوس 3.35%
05:00 AM
JP
شاخص اقتصادی مقدم ابتدایی JUN 102.6
05:00 AM
JP
شاخص همزمان ابتدایی JUN 92.7
06:00 AM
DE
تولیدات صنعتی (ماهانه) JUN -0.3%
06:00 AM
ZA
ذخایر ارزی خارجی JUL $54.47B
06:00 AM
GB
تغییرات ماهیانه شاخص قیمت مسکن Halifax JUL -0.5%
06:00 AM
GB
تغییرات سالیانه شاخص قیمت مسکن Halifax JUL 8.8%
06:45 AM
FR
موازنه تجاری JUN €-6.8B
06:45 AM
FR
حساب جاری JUN €-2.3B
06:45 AM
FR
فیش حقوقی غیر مزرعه ای خصوصی QoQ Prel Q2 0.5%
07:00 AM
ES
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی JUN 26%
08:00 AM
IT
تولیدات صنعتی (ماهانه) JUN -1.5%
08:00 AM
IT
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی JUN 21.1%
09:00 AM
FR
ثبت نام خودرو جدید (تغییرات سالیانه) JUL -14.7%
10:00 AM
GB
BBA Mortgage Rate JUL 3.62%
10:15 AM
RU
فروش خودرو (سالانه) JUL 28.7%
11:00 AM
MX
صادرات خودرو (سالانه) JUL 18.3%
11:00 AM
MX
سرمایه ثابت ثابت (سالانه) MAY 43.1%
11:00 AM
MX
سرمایه گذاری ثابت ناخالص (ماهانه) MAY -0.9%
11:00 AM
MX
تولید خودرو (سالانه) JUL 5.5%
11:15 AM
GB
BoE Broadbent Speech
11:30 AM
IN
ذخایر ارزی خارجی 30/JUL $611.15B
12:30 PM
CA
تغییر اشتغال JUL 230.7K
12:30 PM
CA
تغییر اشتغال تمام وقت JUL -33.2K
12:30 PM
CA
نرخ مشارکت JUL 65.2%
12:30 PM
CA
زمان قسمت استخدام تغییرات JUL 263.9K
12:30 PM
CA
نرخ بیکاری JUL 7.8%
12:30 PM
CA
دستمزد ساعتی متوسط (سالانه) JUL 0.1%
12:30 PM
US
آمار اشتغال غیر کشاورزی JUL 850K
12:30 PM
US
نرخ بیکاری JUL 5.9%
12:30 PM
US
میانگین ساعات کار در هفته JUL 34.7
12:30 PM
US
نرخ مشارکت JUL 61.6%
12:30 PM
US
تغییرات سالیانه متوسط درآمد ساعتی JUL 3.6%
12:30 PM
US
اشتغال دولتی JUL 188K
12:30 PM
US
صورت های پرداخت توليد JUL 15K
12:30 PM
US
صورت پرداخت های خصوصی JUL 662K
12:30 PM
US
تغییرات ماهیانه متوسط درآمد ساعتی JUL 0.3%
01:00 PM
RU
ذخایر ارزی خارجی JUL $591B
02:00 PM
BR
تغییرات ماهیانه تولید خودرو JUL -13.4%
02:00 PM
BR
تغییرات ماهیانه ثبت خودرو جدید JUL -3.3%
02:00 PM
CA
فصلی - Ivey شاخص مدیران خرید (پی ام آی) JUL 71.9
02:00 PM
US
تغییرات ماهیانه موجودی انبارهای عمده فروشی JUN 1.3%
02:30 PM
TR
تراز خزانه نقدی JUL TRY-7.2B
02:30 PM
US
NY Fed Treasury Purchases 0 to 2.25 yrs
04:30 PM
MX
ذخایر ارزی خارجی JUN $199B
05:00 PM
US
تعداد کل دکل های بیکر هیوز 06/AUG 488
05:00 PM
US