29/09/2020 واقعی قبلی
06:45 AM
FR
ضریب اطمینان مصرف کننده SEP 95 95 ®
07:00 AM
ES
تغییرات سالیانه خرده فروشی AUG -2.4% -3.9%
07:00 AM
ES
تغییرات ماهیانه خرده فروشی AUG 1.8% 1.2% ®
07:00 AM
ES
تغییرات سالیانه نرخ تورم ابتدایی SEP -0.4% -0.5%
07:00 AM
ES
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی SEP -0.6% -0.6%
07:00 AM
ES
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی SEP 0.1% 0%
07:00 AM
ES
تغییرات ماهیانه نرخ تورم ابتدایی SEP 0.2% 0%
07:00 AM
TR
شاخص اعتماد اقتصادی SEP 88.5 85.9
08:00 AM
IT
تغییرات ماهیانه PPI AUG 0.1% 0.2%
08:00 AM
IT
PPI (سالانه) AUG -3% -4.2%
08:30 AM
GB
میزان قبول وام های رهنی AUG 84.7K 66.3K
08:30 AM
GB
وام رهنی AUG £3.1B £2.9B ®
08:30 AM
GB
اعتبارات مصرف کننده بانک انگلیس (BoE) AUG £0.3B £1.1B ®
08:30 AM
GB
تغییرات ماهیانه خالص پرداخت وام به افراد AUG £3.4B £3.9B
09:00 AM
EA
ضریب اطمینان مصرف کننده نهایی SEP -13.9 -14.7
09:00 AM
EA
تمایلات اقتصادی SEP 91.1 87.5 ®
09:00 AM
EA
تمایلات صنعتی SEP -11.1 -12.8 ®
09:00 AM
EA
خدمات تمایلات SEP -11.1 -17.2
09:00 AM
EA
انتظارات تورم مصرف کننده SEP 12.5 16.9
09:30 AM
ZA
نرخ بیکاری Q2 23.3% 30.1%
09:30 AM
ZA
افراد بیکار Q2 4.3M 7.1M
10:00 AM
DE
Bundesbank Mauderer Speech
10:30 AM
IT
مزایده BTP ده ساله 0.89% 1.11%
10:30 AM
IT
5-سال BTP حراج 0.35% 0.58%
11:00 AM
ES
اطمینان کسب و کار SEP -9.1 -10 ®
12:00 PM
DE
تغییرات سالیانه نرخ تورم ابتدایی SEP -0.2% 0%
12:00 PM
DE
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی SEP -0.4% -0.2%
12:00 PM
DE
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی SEP -0.4% -0.1%
12:00 PM
DE
تغییرات ماهیانه نرخ تورم ابتدایی SEP -0.2% -0.1%
12:30 PM
CA
تغییرات ماهیانه PPI AUG 0.3% 0.7%
12:30 PM
CA
PPI (سالانه) AUG -2.3% -2.4% ®
12:30 PM
CA
Raw Materials Prices YoY AUG -7.6% -12.1%
12:30 PM
CA
Raw Materials Prices MoM AUG 3.2% 3%
12:30 PM
US
تعادل تجارت کالا AUG $-82.94B $-80.11B ®
12:30 PM
US
مقالات عمده فروشی (ماهانه) Adv AUG 0.5% -0.1% ®
12:55 PM
US
تغییرات ماهیانه Redbook 26/SEP -0.3% -0.9%
12:55 PM
US
تغییرات سالیانه Redbook 26/SEP 2.2% 1.5%
01:00 PM
US
تغییرات سالیانه قیمت مسکن S&P/Case-Shiller JUL 3.9% 3.5%
01:00 PM
US
تغییرات ماهیانه قیمت مسکن S&P/Case-Shiller JUL 0.6% 0.3% ®