18/09/2018 واقعی قبلی توافق
01:30 AM
AU
شاخص بهای مسکن (سالانه) Q2 -0.6% 2%
01:30 AM
AU
تغییرات دوره ای شاخص قیمت مسکن Q2 -0.7% -0.7%
01:30 AM
AU
بانک مرکزی استرالیا صورت جلسه
07:00 AM
TR
تغییرات ماهیانه خرده فروشی JUL 1.3% -0.2% ®
07:00 AM
TR
تغییرات سالیانه خرده فروشی JUL 3.1% 4.6% ®
07:30 AM
SE
نرخ بیکاری AUG 6.1% 6.0%
08:00 AM
IT
تغییرات ماهیانه سفارشات صنعتی JUN -1.5% 3.3% ®
08:00 AM
IT
تغییرات ماهیانه سفارشات صنعتی JUL -2.3% -1.5%
08:00 AM
IT
تغییرات ماهیانه فروش صنعتی JUN -0.3% 1.6% ®
08:00 AM
IT
تغییرات سالیانه فروش صنعتی JUN 4.7% 4.8% ®
08:00 AM
IT
تغییرات سالیانه فروش صنعتی JUL 2.9% 4.7%
08:00 AM
IT
تغییرات ماهیانه فروش صنعتی JUL -1.0% -0.3%
08:00 AM
IT
تغییرات سالیانه سفارشات صنعتی JUN 2.0% 4.6% ®
08:00 AM
IT
تغییرات سالیانه سفارشات صنعتی JUL 2.8% 2.0% ®
08:00 AM
PL
رشد اشتغال (سالانه) AUG 3.4% 3.5%
08:00 AM
PL
تغییرات سالیانه دستمزد در بخش شرکت های بزرگ AUG 6.8% 7.2%
08:15 AM
EA
سخنرانی پرزیدنت دراقی بانک مرکزی اروپا (ECB)
08:30 AM
EA
سخنرانی Nouy - بانک مرکزی اروپا
08:40 AM
ES
مزایده Letras سه ماهه -0.487% -0.521%
09:40 AM
DE
مزایده Schatz دو ساله -0.54% -0.61%
11:00 AM
ID
فروش خودرو (سالانه) AUG 5.1% 25.9%
12:00 PM
HU
نرخ بهره سپرده SEP -0.15% -0.15%
12:00 PM
HU
تصمیم نرخ بهره 0.9% 0.9%
12:30 PM
CA
تغییرات ماهیانه فروش توليدی JUL 0.9% 1.3% ®
12:55 PM
US
تغییرات سالیانه Redbook 15/SEP 5.4% 6.3%
12:55 PM
US
تغییرات ماهیانه Redbook 15/SEP 0.3% 0.8%
01:00 PM
RU
تغییرات ماهیانه PPI AUG 0.2% 0.3%
01:00 PM
RU
PPI (سالانه) AUG 15.3% 16.6%
02:00 PM
US
شاخص بازار مسکن NAHB SEP 67 67
03:30 PM
US
مزایده Bill چهار هفته ای 2.020% 1.975%
08:00 PM
AR
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی Q2 1.1%
08:00 PM
AR
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q2 3.6%
08:00 PM
US
جریان کلی سرمایه خالص JUL $114.5B
08:00 PM
US
سرمایه گذاری اوراق قرضه خارجی JUL $-48.6B
08:00 PM
US
گردش خالص بلند مدت TIC JUL $-36.5B
08:30 PM
US
تغییرات سهام نفت خام API 14/SEP -8.636M
11:50 PM
JP
موازنه تجاری AUG ¥-231B
11:50 PM
JP
تغییرات سالیانه صادرات AUG 3.9%
11:50 PM
JP
تغییرات سالیانه واردات AUG 14.6%
19/09/2018 واقعی قبلی توافق
01:30 AM
AU
سخنرانی Kent - رزرو بانک استرالیا
03:00 AM
JP
اعلام نرخ بهره بانک ژاپن (BoJ) -0.1%
06:00 AM
FI
حساب جاری JUL €-0.4B
06:00 AM
ID
فروش موتورسیکلت (سالانه) JUL -1.2%
06:00 AM
ID
فروش موتورسیکلت (سالانه) AUG
08:00 AM
EA
حساب جاری JUL €28.5B
08:00 AM
PL
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی AUG 10.3%
08:00 AM
PL
PPI (سالانه) AUG 3.4%
08:00 AM
ZA
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم AUG 4.3%
08:00 AM
ZA
نرخ تورم (سالانه) AUG 5.1%
08:00 AM
ZA
نرخ تورم (ماهانه) AUG 0.8%
08:00 AM
GB
سخنرانی آقای Haldane- بانک انگلیس
08:30 AM
GB
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم AUG 1.9%
08:30 AM
GB
PPI Core Output MoM AUG 0%
08:30 AM
GB
PPI Core Output YoY AUG 2.2%
08:30 AM
GB
تغییرات سالیانه ورودی PPI AUG 10.9%
08:30 AM
GB
تغییرات ماهیانه ورودی PPI AUG 0.5%
08:30 AM
GB
تغییرات سالیانه شاخص قیمت خرده فروشی AUG 3.2%
08:30 AM
GB
تغییرات ماهیانه شاخص قیمت خرده فروشی AUG 0.1%
08:30 AM
GB
نرخ تورم (سالانه) AUG 2.5%
08:30 AM
GB
نرخ تورم (ماهانه) AUG 0%
08:30 AM
GB
تغییرات ماهیانه خروجی PPI AUG 0%
08:30 AM
GB
تغییرات سالیانه خروجی PPI AUG 3.1%
09:00 AM
BG
حساب جاری JUL €231.6M
09:00 AM
EA
تغییرات سالیانه خروجی ساخت و ساز JUL 2.6%
09:00 AM
IT
حساب جاری JUL €5135M
09:40 AM
DE
مزایده Bund ده ساله 0.33%
10:00 AM
PT
تغییرات ماهیانه PPI AUG 0.2%
10:00 AM
PT
PPI (سالانه) AUG 4.4%
11:00 AM
US
درخواست رهن MBA 14/SEP -1.8%
11:00 AM
US
نرخ وام رهنی ۳۰ ساله MBA 14/SEP 4.84%
12:00 PM
RU
تولید ناخالص داخلی تغییرات سالیانه AUG 1.8%
12:00 PM
SK
حساب جاری JUL €-303M
12:30 PM
US
جواز ساختمان AUG 1.311M
12:30 PM
US
تغییرات ماهیانه مجوز ساخت AUG 1.5%
12:30 PM
US
حساب جاری Q2 $-124.1B
12:30 PM
US
خانه های مسکونی نوساز AUG 1.168M
12:30 PM
US
شروع ساخت و ساز مسکن (ماهیانه) AUG 0.9%
01:00 PM
RU
تغییرات سالیانه خرده فروشی AUG 2.5%
01:00 PM
RU
نرخ بیکاری AUG 4.7%
01:00 PM
RU
رشد دستمزد واقعی (سالانه) AUG 8%
02:00 PM
EA
بانک مرکزی اروپا - اژدها - سخنرانی - گفتار
02:30 PM
US
تغییر سهام نفت خام EIA 14/SEP -5.296M
02:30 PM
US
تغییر سهام گازوئیل EIA 14/SEP 1.25M
03:00 PM
DE
Bundesbank Wuermeling Speech
08:00 PM
AR
شاخص رهبری (ماهانه) AUG 0.3%
08:00 PM
AR
تغییرات سالیانه خرده فروشی JUL 31.2%
09:00 PM
BR
تصمیم نرخ بهره 6.5%
20/09/2018 واقعی قبلی توافق
12:30 AM
AU
تغییرات ماهیانه شاخص پیشرو Westpac AUG 0%
01:30 AM
AU
بولتن RBA
04:30 AM
NL
ضریب اطمینان مصرف کننده SEP 21
04:30 AM
NL
مصرف خانگی (سالانه) JUL 2.8%
04:30 AM
NL
نرخ بیکاری AUG 3.8%
05:00 AM
EE
تغییرات ماهیانه PPI AUG 0.7%
05:00 AM
EE
PPI (سالانه) AUG 3.2%
06:00 AM
DK
ضریب اطمینان مصرف کننده SEP 7.8
06:30 AM
HU
حساب جاری Q2 €1.027B
07:00 AM
HU
تغییرات سالیانه دستمزد ناخالص JUL 11.2%
07:00 AM
TR
ضریب اطمینان مصرف کننده SEP 68.3
08:00 AM
CZ
بدهی خارجی Q2 €169.97B