19/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
01:30 AM
AU
بانک مرکزی استرالیا صورت جلسه
07:30 AM
ID
تصمیم نرخ بهره 3.5% 3.5% 3.5% 3.5%
07:30 AM
ID
نرخ وام تسهیلات OCT 4.25% 4.25% 4.25% 4.25%
07:30 AM
ID
سپرده نرخ تسهیلات OCT 2.75% 2.75% 2.75% 2.75%
07:30 AM
ID
رشد وام (تغییرات سالیانه) SEP 2.21% 1.16%
08:00 AM
ES
موازنه تجاری AUG €-3.9B €-1.60B ® €-1.8B
09:00 AM
EA
(تولیدات ساخت و ساز (تغییرات سالیانه AUG 3.3% 2.5%
09:00 AM
ES
مزایده Letras سه ماهه -0.641%
11:10 AM
EA
سخنرانی الدرسون- بانک مرکزی اروپا
12:00 PM
EA
بانک مرکزی اروپا - Panetta سخنرانی
12:05 PM
GB
رئیس بانک انگلیس - Bailey سخنرانی
12:30 PM
US
خانه های مسکونی نوساز SEP 1.615M 1.62M 1.60M
12:30 PM
US
جواز ساختمان SEP 1.721M 1.68M 1.69M
12:30 PM
US
(تغییرات ماهیانه)مجوزساخت SEP 5.6% -1.8%
12:30 PM
US
شروع ساخت و ساز مسکن (ماهیانه) SEP 3.9% -0.9%
12:55 PM
US
Redbook تغییرات سالیانه 16/OCT 14.8%
02:00 PM
EA
سخنرانی خط بانک مرکزی اروپا
02:30 PM
US
خرید خزانه داری فدرال رزرو نیویورک- 2.25 تا 4.5 سال $8.425B
03:00 PM
DE
سخنرانی Maundrer Bundesbank
03:00 PM
US
سخنرانی دالی- فدرال رزرو
03:20 PM
US
NY Fed Treasury Purchases TIPS 1 to 7.5 yrs $2.025B
03:30 PM
US
40-Day Bill Auction
05:15 PM
US
سخنرانی فدرال رزرو بومن
06:50 PM
US
سخنرانی Bostic
07:00 PM
US
Fed Waller Speech
08:30 PM
US
(API) تغییرات سهام نفت خام مؤسسه نفت آمریکا 15/OCT 5.213M
11:50 PM
JP
موازنه تجاری SEP ¥-635.4B ¥-519.2B ¥ -500B
11:50 PM
JP
تغییرات سالیانه صادرات SEP 26.2% 11% 12%
11:50 PM
JP
(واردات (تغییرات سالیانه SEP 44.7% 34.4% 34%
20/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
12:00 AM
AU
(تغییرات ماهیانه) Westpac شاخص پیشرو SEP -0.3% -0.1%
01:30 AM
CN
نرخ وام نخست ۱ ساله 3.85% 3.85%
01:30 AM
CN
نرخ نخست وام ۵ ساله OCT 4.65% 4.65%
01:30 AM
CN
شاخص بهای مسکن (سالانه) SEP 4.2% 4%
06:00 AM
DE
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات ماهیانه SEP 1.5% 1% 0.8%
06:00 AM
DE
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه SEP 12% 12.7% 12.5%
06:00 AM
GB
نرخ تورم (سالانه) SEP 3.2% 3.2% 3.2%
06:00 AM
GB
نرخ تورم (ماهانه) SEP 0.7% 0.4% 0.4%
06:00 AM
GB
(تغییرات سالیانه) نرخ تورم هسته SEP 3.1% 3% 2.9%
06:00 AM
GB
(تغییرات ماهانه)شاخص قیمت خرده فروشی SEP 0.6% 0.2% 0.4%
06:00 AM
GB
(تغییرات سالانه)شاخص قیمت خرده فروشی SEP 4.8% 4.7% 4.9%
06:00 AM
GB
(تغییرات ماهیانه)نرخ تورم هسته SEP 0.7% 0.5% 0.3%
06:00 AM
GB
شاخص قیمت تولید کننده خروجی هسته(تغییرات سالانه) SEP 5.3% 5.7%
06:00 AM
GB
شاخص قیمت تولید کننده خروجی هسته (ماهانه) SEP 1% 0.4%
06:00 AM
GB
(تغییرات ماهیانه)شاخص قیمت تولید کننده خروجی SEP 0.7% 0.5% 0.5%
06:00 AM
GB
شاخص قیمت تولید کننده ورودی(ماهانه) SEP 0.4% 1%
06:00 AM
GB
شاخص قیمت تولید کننده ورودی(سالانه) SEP 11% 11.6%
06:00 AM
GB
شاخص قیمت تولید کننده خروجی (سالانه) SEP 5.9% 6.8% 6.7%
07:20 AM
EA
سخنرانی الدرسون- بانک مرکزی اروپا
08:00 AM
EA
حساب جاری AUG €30.2B €25.1B
08:00 AM
IT
(تولیدات ساخت و ساز (تغییرات سالیانه AUG 9.1% 4.5%
08:00 AM
ZA
نرخ تورم (سالانه) SEP 4.9% 5% 5.1%
08:00 AM
ZA
نرخ تورم (ماهانه) SEP 0.4% 0.25% 0.3%
08:00 AM
ZA
(تغییرات سالیانه) نرخ تورم هسته SEP 3.1% 3.1% 3.2%
09:00 AM
EA
(نرخ هسته تورم نهایی (تغییرات سالیانه SEP 1.6% 1.9% 1.9%
09:00 AM
EA
(نرخ تورم نهایی (تغییرات سالیانه SEP 3% 3.4% 3.4%
09:00 AM
EA
نرخ تورم (ماهانه) نهایی SEP 0.4% 0.5% 0.5%
09:00 AM
IT
حساب جاری AUG €7947M €5840M
09:40 AM
DE
مزایده اوراق قرضه ده ساله -0.22%
09:45 AM
GB
مزایده Obligacion ده ساله 0.740%
11:00 AM
US
MBA نرخ وام رهنی ۳۰ ساله 15/OCT 3.18%
11:00 AM
US
MBA درخواست رهن 15/OCT 0.2%
12:30 PM
CA
نرخ تورم (سالانه) SEP 4.1% 4.3% 4.4%
12:30 PM
CA
نرخ تورم (ماهانه) SEP 0.2% 0.1% 0.2%
12:30 PM
CA
(تغییرات سالیانه) نرخ تورم هسته SEP 3.5% 3.6%
02:30 PM
TR
بدهی دولت مرکزی SEP TRY2.042T TRY2.05T
02:30 PM
US
EIA تغییر سهام نفت خام 15/OCT 6.088M 2.233M
02:30 PM
US
EIA تغییر سهام گازوئیل 15/OCT -1.958M -1M
02:30 PM
US
EIA تغییرنفت خام پالایشگاه 15/OCT -0.683M
02:30 PM
US
NY Fed Treasury Purchases 7 to 10 yrs $3.225B
02:30 PM
US
EIA تغییر واردات نفت خام 15/OCT -1.441M
02:30 PM
US
Cushing EIA تغییرسهام ذخایر نفت خام 15/OCT -1.968M
02:30 PM
US
EIA تغییر تولید سوخت تقطیر 15/OCT -0.072M
02:30 PM
US
EIA تغییر سهام مقطر 15/OCT -0.024M -0.233M
02:30 PM
US
EIA تغییرسهام ذخایر نفتی گرمایش 15/OCT 0.267M
02:30 PM
US
EIA تغییر تولید بنزین 15/OCT 0.239M
03:00 PM
AR
شاخص رهبری (ماهانه) SEP -0.69% -0.2%
04:00 PM
CA
2-Year Bond Auction 0.598%
04:00 PM
RU
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه SEP 28.6% 29.5%
04:00 PM
RU
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات ماهیانه SEP 1.5% 0.9%
05:00 PM
US
فدرال رزرو -Quarles سخنرانی
05:00 PM
US
حراج اوراق 20 ساله 1.795%
09:00 PM
KR
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات ماهیانه SEP 0.4% 0.7%
09:00 PM
KR
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه SEP 7.3% 7.8%
11:50 PM
JP
سرمایه گذاری سهام توسط خارجی ها 16/OCT ¥1013.5B
11:50 PM
JP
سرمایه گذاری اوراق قرضه خارجی 16/OCT ¥139.8B
CN
(حقیقی)تغییرات سالیانه سرمایه گذاری مستقیم خارجی SEPT 22.3%
21/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
04:30 AM
AU
Annual Report 2021
06:00 AM
GB
استقراض خالص بخش دولتی SEP £-20.5B £-22.6B £-24.4B
06:45 AM
FR
اطمینان کسب و کار OCT 106 105 105
06:45 AM
FR
کسب و کار شاخص آب و هوا OCT 112 111
07:00 AM
TR
ضریب اطمینان مصرف کننده OCT 79.7 76.5
08:00 AM
IT
(فروش صنعتی (تغییرات سالیانه AUG 19.1% 12.9%
08:00 AM
IT
(فروش صنعتی (تغییرات ماهیانه AUG 0.9% -1.2%
09:00 AM
FR
BTAN مزایده سه ساله -0.66%
09:00 AM
FR
BTAN مزایده پنج ساله -0.48%
09:00 AM
ES
Bonos مزایده پنج ساله -0.37%
09:00 AM
ES
15-Year Obligacion Auction 0.673%
10:00 AM
GB
سفارشات روند صنعتی کنفدراسیون صنایع بریتانیا OCT 22 18 19
10:00 AM
GB
صفحه اول خوشبینی CBI کسب و کار Q4 27 15
11:00 AM
MX
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه AUG -0.4% -0.5% -0.2%
11:00 AM
MX
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه AUG 9.9% 7.1% 8%
11:00 AM
ZA
اجازه و پروانه ساختمان (تغییرات سالیانه) AUG 48.8% 25%
11:00 AM
TR
TCMB اعلام نرخ بهره 18% 17.5% 18%
11:30 AM
TR
ذخایر ارزی خارجی 15/OCT $85.36B
12:30 PM
CA
ADP تغییر اشتغال SEP 39.4K 51K
12:30 PM
CA
تغییرات ماهیانه شاخص قیمت مسکن نو SEP 0.7% 0.6%
12:30 PM
CA
تغییرات سالیانه شاخص قیمت مسکن نو SEP 12.2% 12.4%
12:30 PM
US
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 16/OCT 293K 300K 295K
12:30 PM
US
میانگین مطالبات بیکاری 4 هفته ای OCT/16 334.25K 320.25K
12:30 PM
US
شاخص تولیدات بانک فدرال فیلادلفیا OCT 30.7 25 25
12:30 PM
US
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری 09/OCT 2593K 2550K 2475K
12:30 PM
US
Philly Fed Business Conditions OCT 20
12:30 PM
US
Philly Fed CAPEX Index OCT 23.6
12:30 PM
US
Philly Fed Employment OCT 26.3
12:30 PM
US
Philly Fed New Orders OCT 15.9
12:30 PM
US
Philly Fed Prices Paid OCT 67.3
01:00 PM
US
Fed Waller Speech
02:00 PM
EA
ضریب اطمینان مصرف کننده آنی OCT -4 -5 -6
02:00 PM
US
تغییرات ماهیانه فروش مسکن موجود SEP -2% 1.2%
02:00 PM
US
فروش خانه موجود SEP 5.88M 6.09M 5.95M
02:00 PM
US
تغییرات ماهیانه شاخص پیشرو بانک مرکزی امریکا(CB) SEP 0.9% 0.4% 0.5%
02:30 PM
US
خرید خزانه داری فدرال رزرو نیویورک - 10تا 22.5 ساله $1.425B
02:30 PM
US
EIA تغییر سهام گازطبیعی 15/OCT 81Bcf
03:30 PM
US
مزایده بیل هشت هفته ای 0.080%
03:30 PM
US
مزایده بیل چهار هفته ای 0.035%
04:00 PM
CA
مزایده اوراق قرضه ده ساله 1.446%
05:00 PM
US
حراج نکات 5 ساله -1.416%
05:30 PM
BR
درآمدهای مالیاتی فدرال SEP BRL146.5B BRL147.85B BRL147B
07:00 PM
AR
موازنه تجاری SEP $2339M $1315M $ 1050M
07:00 PM
AR
فعالیت های اقتصادی (تغییرات سالیانه) AUG 11.7% 8.2% 11%
07:00 PM
AU
RBA Gov Lowe سخنرانی
10:00 PM
AU
برآورد آنی تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) مارکیت OCT 56.8 56
10:00 PM
AU
برآورد خدمات شاخص مدیران خرید (پی ام آی) مارکیت OCT 45.5 48
10:00 PM
AU
برآورد مرکب شاخص مدیران خرید (پی ام آی) مارکیت OCT 46.5 48.5
11:01 PM
GB
GFK اطمینان مصرف کننده گروه OCT -13 -16 -14
11:30 PM
JP
نرخ تورم (سالانه) SEP -0.4% -0.3%
11:30 PM
JP
(تغییرات سالیانه) نرخ تورم هسته SEP 0.0% 0.1% 0.1%
11:30 PM
JP
نرخ تورم (ماهانه) SEP -0.2% -0.1%
11:30 PM
JP
تغییرات سالیانه نرخ تورم به استثنا غذا و انرژی SEP -0.5% -0.4%
22/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
12:30 AM
JP
خدمات آنی شاخص مدیران خرید (پی ام آی) بانک جیبون OCT 47.4 49
12:30 AM
JP
تولید آنی شاخص مدیران خرید (پی ام آی) بانک جیبون OCT 51.5 51.3
12:30 AM
JP
برآورد مرکب شاخص مدیران خرید (پی ام آی) بانک جیبون OCT 47.9 49
06:00 AM
GB
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه SEP -0.9% 0.5% 0.5%
06:00 AM
GB
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه SEP 0% -0.4% -0.4%
06:00 AM
GB
(خرده فروشی به استثنا سوخت (تغییرات ماهیانه SEP -1.2% 0.2% 0.5%
06:00 AM
GB
(خرده فروشی به استثنا سوخت (تغییرات سالیانه SEP -0.9% -1.7% -1.6%
07:15 AM
FR
برآورد مرکب شاخص مدیران خرید (پی ام آی) مارکیت OCT 55.3 54.7 54.9
07:15 AM
FR
برآورد آنی تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) مارکیت OCT 55 54 54.4
07:15 AM
FR
برآورد خدمات شاخص مدیران خرید (پی ام آی) مارکیت OCT 56.2 55.5 55.5
07:30 AM
DE
برآورد مرکب شاخص مدیران خرید (پی ام آی) مارکیت OCT 55.5 54 54.7
07:30 AM
DE
برآورد خدمات شاخص مدیران خرید (پی ام آی) مارکیت OCT 56.2 55 55.1
07:30 AM
DE
برآورد آنی تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) مارکیت OCT 58.4 56.5 57.1
08:00 AM
EA
برآورد مرکب شاخص مدیران خرید (پی ام آی) مارکیت OCT 56.2 55.2 55.4
08:00 AM
EA
برآورد آنی تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) مارکیت OCT 58.6 57 57.5
08:00 AM
EA
برآورد خدمات شاخص مدیران خرید (پی ام آی) مارکیت OCT 56.4 55.5 55.5
08:30 AM
GB
برآورد مرکب مدیران خرید (پی ام آی) مارکیت / سی آی پی اس OCT 54.9 54 54.2
08:30 AM
GB
برآورد خدمات شاخص مدیران خرید (پی ام آی) مارکیت / سی آی پی اس OCT 55.4 54.5 54.7
08:30 AM
GB
برآورد شاخص مدیران خرید (پی ام آی) مارکیت / سی آی پی اس OCT 57.1 55.8 55.9
10:30 AM
RU
تصمیم نرخ بهره 6.75% 7.25% 7.25%
11:00 AM
MX
اواسط ماه نرخ تورم (سالانه) OCT 5.87% 6.09% 6%
11:00 AM
MX
تغییرات ماهیانه نرخ تورم میان ماهی OCT 0.42% 0.51% 0.5%
11:00 AM
MX
اواسط ماه هسته نرخ تورم (ماهیانه) OCT 0.31% 0.19% 0.2%
11:30 AM
IN
صورت جلسه سیاست های مالی
11:30 AM
IN
تغییرات سالیانه رشد سپرده OCT/08 9.3%
11:30 AM
IN
ذخایر ارزی خارجی 15/OCT $639.5B
11:30 AM
IN
رشد وام بانکی (سالانه) OCT/08 6.7%
12:00 PM
RU
CBR کنفرانس مطبوعاتی
12:30 PM
BR
حساب جاری SEP $1.684B $-1.553B $1.3B
12:30 PM
BR
سرمایه گذاری مستقیم خارجی SEP $4.5B $5.1B $5B
12:30 PM
CA
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه AUG -0.6% 2% 2.1%
12:30 PM
CA
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه AUG 5.3% 6%
12:30 PM
CA
(خرده فروشی به استثنا اتومبیل (تغییرات ماهیانه AUG -1% 2.8% 2.4%
12:30 PM
CA
Manufacturing Sales MoM Prel SEP 0.5% 0.3%
01:45 PM
US
برآورد مرکب شاخص مدیران خرید (پی ام آی) مارکیت OCT 55 54
01:45 PM
US
برآورد خدمات شاخص مدیران خرید (پی ام آی) مارکیت OCT 54.9 55.1 55.1
01:45 PM
US
برآورد آنی تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) مارکیت OCT 60.7 60.3 60.4
02:30 PM
US
خرید خزانه داری فدرال رزرو نیویورک- 4.5 تا 7 سال $6.025B
05:00 PM
US
تعداد کل دکل های بیکر هیوز 22/OCT 543
05:00 PM
US
تعداد ایستگاه نفتی بیکر هیوز 22/OCT 445
25/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
03:00 AM
ID
(تغییرات سالیانه) M2 عرضه پول SEP 6.9%
05:00 AM
JP
شاخص همزمان نهایی AUG 94.4
05:00 AM
JP
شاخص اقتصادی مقدم نهایی AUG 104.1
07:00 AM
TR
اطمینان کسب و کار OCT 113.4 112.5
07:00 AM
TR
میزان استفاده ازظرفیت تولید OCT 78.1% 78%
08:00 AM
DE
IFO شاخص شرایط تجاری OCT 98.8 99.5
08:00 AM
DE
IFO پیش بینی OCT 97.3 97.5
08:00 AM
DE
IFO شرایط جاری OCT 100.4 100.8
09:40 AM
DE
Bubill مزایده ۱۲ ماهه -0.6712%
11:00 AM
BR
FGV اعتماد به نفس مصرف کننده OCT 75.3
11:00 AM
MX
نرخ بیکاری SEP 4.3%
11:00 AM
MX
فعالیت های اقتصادی (تغییرات سالیانه) AUG 7.1%
11:00 AM
MX
فعالیت های اقتصادی (ماهیانه) AUG 0.5%
11:30 AM
BR
بازخوانی بازار تمرکزبانک مرکزی برزیل
12:30 PM
BR
تغییرات ماهیانه وام دهی بانکی SEP 1.5%
12:30 PM
CA
فروش عمده اولیه (تغییرات ماهیانه) SEP
12:30 PM
US
شاخص فعالیتهای ملی بانک فدرال شیکاگو SEP 0.29
01:00 PM
FR
BTF مزایده سه ماهه
01:00 PM
FR
BTF مزایده دوازده ماهه
01:00 PM
FR
BTF مزایده شش ماهه
02:30 PM
US
شاخص تولید بانک فدرال دالاس OCT 4.6
02:30 PM
US
NY Fed Treasury Purchases 22.5 to 30 yrs $2.025B
03:30 PM
US
شش ماهه Bill مزایده
03:30 PM
US
سه ماهه Bill مزایده
04:00 PM
CA
3-Year Bond Auction 0.668%
06:00 PM
US
صورت حساب بودجه ماهانه SEP $-171.0B $-60B $-120B
11:00 PM
KR
تولید ناخالص داخلی نرخ رشد (سالانه) پیشرفته Q3 6%
11:00 PM
KR
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی پیشرفته Q3 0.8%
26/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
07:00 AM
ZA
شاخص چرخه تجارت پیشرو (تغییرات ماهانه) AUG -2.5% -2.2%
07:00 AM
ES
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه SEP 18% 18.8%
09:45 AM
GB
مزایده پنج ساله خزانه داری 0.429%
11:00 AM
GB
(CBI) معاملات توزیعی بانک مرکزی امریکا OCT 11 15
12:00 PM
BR
IPCA تغییرات ماهیانه شاخص قیمت مصرف کننده میان-ماهی OCT 1.14%
12:00 PM
BR
IPCA تغییرات سالانه شاخص قیمت مصرف کننده میان-ماهی OCT 10.05%
12:55 PM
US
Redbook تغییرات سالیانه 23/OCT
01:00 PM
US
S&P/Case-Shiller تغییرات سالیانه قیمت مسکن AUG 19.9% 20.1%
01:00 PM
US
S&P/Case-Shiller تغییرات ماهیانه قیمت مسکن AUG 1.5% 1.3%
01:00 PM
US
شاخص بهای مسکن (سالانه) AUG 19.2%
01:00 PM
US
تغییرات ماهیانه شاخص قیمت مسکن AUG 1.4%
02:00 PM
US
تغییرات ماهیانه فروش مسکن نوساز SEP 1.5% 0.4%
02:00 PM
US
فروش خانه جدید SEP 0.74M 0.763M 0.74M
02:00 PM
US
اطمینان مصرف ‍‍کننده بانک مرکزی امریکا (CB) OCT 109.3 109
02:00 PM
US
Richmond Fed شاخص توليد OCT -3
02:30 PM
US
NY Fed Treasury Purchases TIPS 7.5 to 30 yrs $1.225B
05:00 PM
US
دو ساله Note مزایده 0.310%
07:00 PM
AR
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه AUG 496.3%
08:30 PM
US
(API) تغییرات سهام نفت خام مؤسسه نفت آمریکا 22/OCT
09:00 PM
KR
ضریب اطمینان مصرف کننده OCT 103.8
27/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
12:30 AM
AU
نرخ تورم (سالانه) Q3 3.8% 2.8%
12:30 AM
AU
تغییرات دوره ای نرخ تورم Q3 0.8% 0.7%
12:30 AM
AU
تغییرات دوره ای میانگین پیراسته CPI موسسه RBA Q3 0.5%
12:30 AM
AU
تغییرات سالیانه میانگین وزنی CPI موسسه RBA Q3 1.7%
12:30 AM
AU
تغییرات دوره ای میانگین وزنی CPI موسسه RBA Q3 0.5%
12:30 AM
AU
تغییرات سالیانه میانگین پیراسته CPI موسسه RBA Q3 1.6%
01:30 AM
CN
سود صنعتی (YTD) (سالانه) SEP 49.5%
06:00 AM
DE
GFK اطمینان مصرف کننده گروه NOV 0.3 1
06:45 AM
FR
ضریب اطمینان مصرف کننده OCT 102 101
06:45 AM
FR
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات ماهیانه SEP 1% 0.6%
06:45 AM
FR
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه SEP 10% 10.3%
07:00 AM
TR
موازنه تجاری SEP $-4.26B $ -4.6B
07:00 AM
TR
شاخص اعتماد اقتصادی OCT 102.4 99.9
08:00 AM
EA
وام به خانوارها (تغییرات سالانه) SEP 4.2% 4.3%
08:00 AM
EA
وام به شرکت ها (سالانه) SEP 1.5% 1.2%
08:00 AM
EA
(تغییرات سالیانه) M3 عرضه پول SEP 7.9% 7.8%
09:45 AM
IT
BOT مزایده 6 ماهه -0.545%
10:00 AM
FR
شکایات مزایای بیکاری SEP -51.1K -36K
10:00 AM
FR
تعداد کل افراد جویای کار SEP 3308.7K 3272.7K
11:00 AM
MX
موازنه تجاری SEP $-3.902B $ -0.8B
11:00 AM
US
MBA نرخ وام رهنی ۳۰ ساله 22/OCT
11:00 AM
US
MBA درخواست رهن 22/OCT
12:00 PM
BR
نرخ بیکاری AUG 13.7%
12:30 PM
US
میزان سفارشات کالاهای بادوام (ماهانه) SEP 1.8% -0.2%
12:30 PM
US
میزان سفارشات کالاهای بادوام به استثنای حمل و نقل (ماهانه) SEP 0.2% 0.4%
12:30 PM
US
تعادل تجارت کالا SEP $-87.6B
12:30 PM
US
مقالات عمده فروشی (ماهانه) Adv SEP 1.2%
12:30 PM
US
تغییرات ماهیانه سفارش کالاهای بادوام به استثناء سلاح SEP 2.4%
02:00 PM
CA
اعلام نرخ بهره بان‍ک کانادا (BoC) 0.25% 0.25%
02:00 PM
CA
BOC پول گزارش سیاست
02:30 PM
US
EIA تغییر سهام گازوئیل 22/OCT
02:30 PM
US
EIA تغییر سهام نفت خام 22/OCT
02:30 PM
US
EIA تغییر واردات نفت خام 22/OCT
02:30 PM
US
Cushing EIA تغییرسهام ذخایر نفت خام 22/OCT
02:30 PM
US
EIA تغییر تولید سوخت تقطیر 22/OCT
02:30 PM
US
EIA تغییر سهام مقطر 22/OCT
02:30 PM
US
EIA تغییرسهام ذخایر نفتی گرمایش 22/OCT
02:30 PM
US
EIA تغییر تولید بنزین 22/OCT
02:30 PM
US
EIA تغییرنفت خام پالایشگاه 22/OCT
02:30 PM
US
خرید خزانه داری فدرال رزرو نیویورک - 10تا 22.5 ساله $1.425B
04:00 PM
RU
سود شرکت سهامی AUG RUB14.4T RUB17T
04:00 PM
RU
اطمینان کسب و کار OCT -1 -2
04:00 PM
RU
(تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه SEP 4.7% 4.6% 3.8%
05:00 PM
US
پنج ساله Note مزایده 0.990%
05:00 PM
US
حراج 2 ساله FRN 0.026%
09:00 PM
BR
تصمیم نرخ بهره 6.25% 7.25%
11:50 PM
JP
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه SEP -3.2%
11:50 PM
JP
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه SEP -4.1%
11:50 PM
JP
سرمایه گذاری سهام توسط خارجی ها 23/OCT
11:50 PM
JP
سرمایه گذاری اوراق قرضه خارجی 23/OCT
28/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
12:30 AM
AU
تغییرات دوره ای قیمت های صادرات Q3 13.2%
12:30 AM
AU
تغییرات دوره ای قیمت های واردات Q3 1.9%
03:00 AM
JP
(BoJ)اعلام نرخ بهره بانک ژاپن -0.1% -0.1%
03:00 AM
JP
گزارش سه ماهه BoJ
06:00 AM
DE
نرخ بیکاری هماهنگ SEP 3.6% 3.6%
07:00 AM
ES
تغییرات سالیانه نرخ تورم ابتدایی OCT 4% 4.1%
07:00 AM
ES
نرخ بیکاری Q3 15.26% 15.1%
07:00 AM
ES
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی OCT 1.1% 0.5%
07:00 AM
ES
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی OCT 4% 4.2%
07:00 AM
ES
تغییرات ماهیانه نرخ تورم ابتدایی OCT 0.8% 0.6%
07:00 AM
TR
درآمد گردشگری Q3 $3.0B $5.1B
07:55 AM
DE
تغییر نرخ بیکاری OCT -30K -22K
07:55 AM
DE
نرخ بیکاری OCT 5.5% 5.5%