23/09/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
ES
تغییرات سالیانه سفارشات صنعتی JUL 0.8% 0.7% ®
07:15 AM
FR
پی ام آی توليد Markit آنی SEP 50.3 51.1
07:15 AM
FR
پی ام آی خدمات Markit آنی SEP 51.6 53.4
07:15 AM
FR
پی ام آی مرکب Markit آنی SEP 51.3 52.9
07:30 AM
DE
پی ام آی توليد Markit آنی SEP 41.4 43.5
07:30 AM
DE
پی ام آی خدمات Markit آنی SEP 52.5 54.8
07:30 AM
DE
پی ام آی مرکب Markit آنی SEP 49.1 51.7
08:00 AM
EA
پی ام آی توليد Markit آنی SEP 45.6 47
08:00 AM
EA
پی ام آی خدمات Markit آنی SEP 52.0 53.5
08:00 AM
EA
پی ام آی مرکب Markit آنی SEP 50.4 51.9
08:20 AM
ES
موازنه تجاری JUL €-2.49B €-1.53B
10:00 AM
DE
گزارش ماهیانه Bundesbank
10:00 AM
ID
فروش موتورسیکلت (سالانه) JUN -4.7%
10:00 AM
ID
فروش موتورسیکلت (سالانه) JUL
10:00 AM
ID
فروش موتورسیکلت (سالانه) AUG
10:30 AM
TR
تولید خودرو (سالانه) AUG -6.9%
11:00 AM
MX
تغییرات ماهیانه خرده فروشی JUL -0.5%
11:00 AM
MX
تغییرات سالیانه خرده فروشی JUL 1%
11:30 AM
BR
BCB Focus Market Readout
12:30 PM
CA
تغییرات ماهیانه فروش عمده JUL 0.6%
12:30 PM
US
شاخص فعالیتهای ملی بانک فدرال شیکاگو AUG -0.36
01:00 PM
FR
مزایده BTF سه ماهه -0.573%
01:00 PM
FR
مزایده BTF دوازده ماهه -0.624%
01:00 PM
FR
مزایده BTF شش ماهه -0.624%
01:30 PM
BR
حساب جاری AUG $-9.04B
01:30 PM
BR
سرمایه گذاری مستقیم خارجی AUG $7.66B
01:45 PM
US
پی ام آی مرکب Markit آنی SEP 50.7
01:45 PM
US
پی ام آی توليد Markit آنی SEP 50.3
01:45 PM
US
پی ام آی خدمات Markit آنی SEP 50.7
01:50 PM
US
سخنرانی ویلیامز - فدرال رزرو
03:00 PM
EA
سخنرانی پرزیدنت دراقی بانک مرکزی اروپا (ECB)
03:00 PM
DE
Bundesbank Mauderer Speech
03:30 PM
US
مزایده Bill سه ماهه 1.945%
03:30 PM
US
مزایده Bill شش ماهه 1.87%
05:00 PM
BR
درآمدهای مالیاتی فدرال AUG BRL137.735B
05:00 PM
EA
ECB Lane Speech
05:00 PM
DE
Bundesbank Buch Speech
05:00 PM
US
سخنرانی بولارد- فدرال رزرو
06:30 PM
US
Fed Daly Speech
07:00 PM
BR
خالص صورت های پرداخت AUG 43.82K
09:00 PM
KR
تغییرات ماهیانه PPI AUG 0%
09:00 PM
KR
PPI (سالانه) AUG -0.3%
24/09/2019 واقعی قبلی
12:30 AM
JP
Jibun Bank Manufacturing PMI Flash SEP 49.3
12:30 AM
JP
Jibun Bank Services PMI Flash SEP 53.3
12:30 AM
JP
Jibun Bank Composite PMI Flash SEP 51.9
05:00 AM
JP
شاخص همزمان نهایی JUL 99.5
05:00 AM
JP
شاخص اقتصادی مقدم نهایی JUL 93.6
05:35 AM
JP
سخنرانی Gov Kuroda ژاپن (BoJ)
06:45 AM
FR
اطمینان کسب و کار SEP 102
07:00 AM
TR
اطمینان کسب و کار SEP 102.5
07:00 AM
TR
استفاده از ظرفیت SEP 76.6%
08:00 AM
DE
شاخص شرایط تجاری IFO SEP 94.3
08:00 AM
DE
شرایط جاری IFO SEP 97.3
08:00 AM
DE
پیش بینی IFO SEP 91.3
08:30 AM
GB
استقراض خالص بخش دولتی AUG £1.97B
09:00 AM
SA
نرخ تورم (سالانه) AUG -1.3%
09:40 AM
DE
مزایده Schatz دو ساله -0.89%
09:55 AM
AU
RBA Gov Lowe Speech
10:00 AM
GB
سفارشات روند صنعتی موسسه CBI SEP -13
11:00 AM
BR
BCB Copom Meeting Minutes
11:00 AM
MX
تغییرات ماهیانه نرخ تورم میان ماهی SEP 0.27%
11:00 AM
MX
اواسط ماه نرخ تورم (سالانه) SEP 3.29%
11:00 AM
MX
اواسط ماه هسته نرخ تورم (ماهیانه) SEP 0.11%
12:00 PM
BR
تغییرات سالیانه CPI میان ماهی IPCA SEP 3.22%
12:00 PM
BR
تغییرات ماهیانه CPI میان ماهی IPCA SEP 0.08%
12:55 PM
US
تغییرات ماهیانه Redbook 21/SEP -0.9%
12:55 PM
US
تغییرات سالیانه Redbook 21/SEP 5.4%
01:00 PM
US
تغییرات سالیانه قیمت مسکن S&P/Case-Shiller JUL 2.1%
01:00 PM
US
تغییرات ماهیانه قیمت مسکن S&P/Case-Shiller JUL 0.3%
01:00 PM
US
تغییرات ماهیانه شاخص قیمت مسکن JUL 0.2%
02:00 PM
US
اطمینان مصرف ‍‍کننده بانک مرکزی امریکا (CB) SEP 135.1
02:00 PM
US
شاخص توليد Richmond Fed SEP 1
02:30 PM
EA
ECB Guindos Speech
05:00 PM
US
مزایده Note دو ساله 1.516%
07:00 PM
AR
تغییرات سالیانه خرده فروشی JUL 44.7%
08:30 PM
US
تغییرات سهام نفت خام API SEP/20 0.592M
11:50 PM
JP
صورت جلسه سیاست گذاری پولی بانک انگلیس
US
مجمع عمومی سازمان ملل متحد
25/09/2019 واقعی قبلی
06:45 AM
FR
ضریب اطمینان مصرف کننده SEP 102
07:00 AM
EA
ECB Cœuré Speech
07:00 AM
ES
PPI (سالانه) AUG -0.8%
08:30 AM
GB
UK Finance Mortgage Approvals AUG 43.342K
09:40 AM
DE
مزایده Bund ده ساله -0.70%
10:00 AM
FR
شکایات مزایای بیکاری AUG 10.8K
10:00 AM
FR
تعداد کل افراد جویای کار AUG 3393.4K
10:00 AM
GB
معاملات توزیعی بانک مرکزی امریکا (CB) SEP -49
11:00 AM
MX
نرخ بیکاری AUG 3.7%
11:00 AM
US
درخواست رهن MBA 20/SEP -0.1%
11:00 AM
US
نرخ وام رهنی ۳۰ ساله MBA 20/SEP 4.01%
12:00 PM
US
سخنرانی ایوانس - فدرال رزرو
01:00 PM
RU
سود شرکت سهامی JUL RUB8.0T
01:30 PM
BR
تغییرات ماهیانه وام دهی بانکی AUG -0.2%
02:00 PM
EA
ECB Cœuré Speech
02:00 PM
US
تغییرات ماهیانه فروش مسکن نوساز AUG -12.8%
02:00 PM
US
فروش خانه جدید AUG 0.635M
02:30 PM
US
تغییر سهام نفت خام EIA 20/SEP 1.058M
02:30 PM
US
تغییر سهام گازوئیل EIA 20/SEP 0.781M
03:00 PM
AR
شاخص رهبری (ماهانه) AUG -0.8%
05:00 PM
US
مزایده Note پنج ساله 1.365%
07:00 PM
AR
موازنه تجاری AUG $951M
09:00 PM
KR