Ok
width
height
Mexico Interest Rateتقویم GMT واقعی قبلی توافق
2022-03-24 07:00 PM تصمیم نرخ بهره 6.5% 6% 6.5%
2022-05-12 06:00 PM تصمیم نرخ بهره 7% 6.5% 7%
2022-06-23 06:00 PM تصمیم نرخ بهره 7.75% 7% 7.75%
2022-07-07 02:00 PM صورت جلسه سیاست های مالی
2022-08-11 06:00 PM تصمیم نرخ بهره 7.75%
2022-08-25 02:00 PM صورت جلسه سیاست های مالی


مکزیک گذشته قبلی واحد مرجع
نرخ بهره 7.75 7.00 در صد Jun 2022
نرخ بهره بین بانکی 7.42 7.01 در صد Jun 2022
عرضه پول M1 6434540056.00 6428960894.00 MXN هزار May 2022
عرضه پول M0 2463886.20 2474416.00 MXN - میلیون May 2022
عرضه پول M2 11569948173.00 11511441115.00 MXN هزار May 2022
عرضه پول M3 13791665875.00 13684900218.00 MXN هزار May 2022
ذخایر ارزی خارجی 206040.00 207105.00 USD - میلیون May 2022
ترازنامه بانک 9566298.00 9457068.40 MXN - میلیون Apr 2022
وام به بخش خصوصی 2899737074.00 2862707080.00 MXN هزار May 2022
ترازنامه بانک مرکزی 4576075641.00 4717276796.00 MXN هزار May 2022

مکزیک - نرخ بهره
ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - مکزیک - نرخ بهره.
واقعی قبلی بالاترین پایین ترین تاریخ واحد فرکانس
7.75 7.00 9.25 3.00 2005 - 2022 در صد روزانه