مکزیک - جمعیت

Mexico Population
width
height

مکزیک کار گذشته قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ بیکاری 3.40 3.20 6.42 2.22 در صد [+]
افراد شاغل 53785257.00 52876916.00 53785257.00 37970852.00 [+]
افراد بیکار 1858160.00 1713857.00 3012574.00 915418.00 [+]
نرخ مشارکت نیروی کار 59.80 60.10 61.47 58.18 در صد [+]
هزینه های کار 82.10 77.60 127.10 66.60 نقاط شاخص [+]
بهره وری 107.50 108.30 113.60 91.90 نقاط شاخص [+]
دستمزد 353.45 353.83 353.83 129.28 MXN / روز [+]
دستمزد در تولید 2.30 2.20 3.60 1.90 USD / ساعت [+]
حداقل دستمزد 88.36 88.36 88.36 0.01 MXN / روز [+]
جمعیت 123.52 122.27 123.52 38.68 میلیون [+]
سن بازنشستگی زنان 65.00 65.00 65.00 65.00 [+]
سن بازنشستگی مردان 65.00 65.00 65.00 65.00 [+]
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 16700.00 15500.00 16700.00 13200.00 MXN / ماه [+]
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 5560.00 5100.00 5560.00 4800.00 MXN / ماه [+]
هزینه زندگی خانواده 8260.00 8160.00 8410.00 8160.00 MXN / ماه [+]
هزینه زندگی انفرادی 4470.00 4340.00 4830.00 4340.00 MXN / ماه [+]
نرخ اشتغال 96.61 96.78 97.23 93.58 در صد [+]
[+]


ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - مکزیک - جمعیت.